Menu List MENU
Velkommen
Parrets breve
Mogens M. Uhrenholt
Eline M. Uhrenholt
Niels Marinus Rahbeck
Thellefsine Uhrenholt
Selvbiografier
Persongalleri
Konferencerne i Numan
Statistik fra Shellem
Kirkerne i Shellem
Sygdommen
Gravene i Shellem og Numan
Geværet
Mindestenen i Westby
FILM - Shellem 1919
FILM - Dr Mogens Uhrenholt
FILM - Torbens Amna-besøg
FILM - Numan 2006
Tidslinje
Kort
Litteratur
Presse
Links
Tak til
English summary
Book et foredrag
Kontakt

Udsat afgang fra København
Eline er på vej mod USA efter ugers ophold i Danmark. Mogens er død, og allerede brænder Eline efter igen at tage til Nigeria.  Nedenstående brev skriver hun til vennen, Pastor A. Pedersen i Aalborg. Brevet har aldrig før været offentliggjort og findes i dag på Rigsarkivet.
 


Læs brevet som facsimile.


                                                                                                                                            København d. 4/6 1919.

Kære Hr. Pastor Pedersen!

De hjerteligste Hilsener til alle i Præstegaarden.

Hellig Olav kom ikke til at gaa i gaar - Afgangen er nu sat til Lørdag. Havde jeg vidst dette havde jeg ikke taget til København saa tidlig.

Jeg har det dog saa godt her, og har haft det saa alle vegne hvor jeg har været.

Megen Kærlighed har jeg mødt, og mærket at mange Guds Børns Hjerter slaar for Sudan.

Søster Ingeborg har jeg talt med. Hun gav et godt Indtryk.

Jeg kunde kun raade hende til at søge Optagelse paa et Fødehjem, og helst i England hvis hun er klar over at Vejen bærer ad Sudan; og hun kan Engelsk nok til at følge Undervisningen.

Jeg har i mit stille Sind ønsket at det vilde forme sig saadant, at jeg kunde komme med til det forestaaende Bestyrelsesmøde - men det ser ikke ud til det.

Tanken kommer - sæt nu Pastor Revne og Hustru af en eller anden Grund ikke til Efteraaret kan tage med til Shellem, og vi ingen andre har- Vil det saa ikke være uheldig at jeg gaar ud.

Jeg kan dog ikke, hvis jeg skal afsted, vente med at faa Pas i orden, men maa straks tage fat paa det, naar jeg kommer i Land i U.S.A.

Derfor er der vel ikke andet at gøre end at tage fat paa det. Og saa tro, at Herren selv vil lægge alt til rette ikke?

Jeg maa nok stole paa at De vil lægge Sagen frem som den staar, over for Libanon Vennerne i U.S.A. Og at jeg heller ikke nu da min Mand er død, kan gaa med til at sige Ja til dem, hvor han sagde Nej.

Kan Bestyrelsen ikke være glad ved at jeg gaar ud igen, ifald denne Understøttelse falder bort - Da vil De nok hurtigst mulig lade mig det vide.

Kan de selv være glade ved det, saa gaar jeg glad.

Jeg beder og haaber at Lamurde [ny missionsstation i Nigeria. red.] bliver aabnet. Det Muhammedanske Marked kunde ikke bestaa der. De har for nylig trukket sig tilbage. Herligt ikke?

Jeg fik lige Brev fra Kjærs. Alt har gaaet godt hidindtil.

Saa til slut de kærligste Hilsener til eder alle med et Tak for sidst. Jeg er saa taknemmelig for at jeg føler saa vel i alle Maader. Og Hjertet synger 'Ja, lær mig frem for alt at kende din grænseløse Kærlighed - Ja, Gud er god.'

Deres i Kristus
Eline M. Uhrenholt


 

 

Denne side administreres med SmartCMS ® 2008