Menu List MENU
Velkommen
Parrets breve
Mogens M. Uhrenholt
Eline M. Uhrenholt
Niels Marinus Rahbeck
Thellefsine Uhrenholt
Selvbiografier
Persongalleri
Konferencerne i Numan
Statistik fra Shellem
Kirkerne i Shellem
Sygdommen
Gravene i Shellem og Numan
Geværet
Mindestenen i Westby
FILM - Shellem 1919
FILM - Dr Mogens Uhrenholt
FILM - Torbens Amna-besøg
FILM - Numan 2006
Tidslinje
Kort
Litteratur
Presse
Links
Tak til
English summary
Book et foredrag
Kontakt

Planer om yderligere kurser i England
I nedenstående brev opstiller Mogens og Eline en række tanker og planer for det ønskede 4 månedersophold i England.
Det håndskrevne brev, som bærer præg af at være skrevet i hast, er sendt til Dansk Forenet Sudan Missions formand,
pastor Anton Pedersen i Aalborg.

Læs brevet som facsimile.


                                                                                                                                                       København. 9 April 1916.

Kære Hr. Pastor A. Pedersen, Aalborg.

Vi takker for modtagne Brev og Brevkort og det glæder mig at De forstaar mig i dette at min Gerning vil jo særligt [være] en Haandens - og at De vil imødekomme mig med Hensyn til at bruge Tiden at se og muligvis at faa Lejlighed til at arbejde hvis muligt i England.

Jeg har siden jeg begyndte at røre ved den Sag tæmkt og tænkt derover hver Dag, "Hvorledes Tiden er bedst anvendt til først i August". Jeg er stadig kommen til dette Resultat "Brug den i England, saafremt jeg (vi) maa."

Grundene
    1. Vi bliver lidt kendt med det engelske Folk, som de andre har haft Lejlighed til -
      dom har Værdi ogsaa derude.
    2. Efter Dr. Brønnum's Brev skal alt vidnes alligevel i god Tid.
      3. Dr. Cullough er vist hjemme nu, af hvem jeg maaske kan høste nogen, og
      maaske andre med, Erfaring fra Forskerne.
    4. Saa er der jo Studiet af tropiske Sygdomme, hvis det kan faaes eller delvis faaes.
    5. Men hvis ikke jeg kan faa dette, hverken helt eller delvis - saa vil jeg meget
      gjerne træde ind paa et eller andet Hospital og gjøre Arbejde som jeg tænker ikke vil
      umuligt under nuværende orhold; thi man lærer jo langt mere at arbejde under andre
      end dette at gaa og se paa, og som jeg skriver skulde jeg erholde Betaling fradrager
      dette Lønnen.
    6. Lykkes ingen af disse Dele kan jeg sikkert faa for rimelig Betaling et Kursus i
      Øjenoperartion - Fødsels-Kursus eller andet - sidste nævnte vilde jeg have haft i
      America, men afskar mig selv derfra for Hjemrejsen.
      Der vil man gaa ud blandt fattige og forløse paa egen Haand under Vejledning -
      Her i Kbhvn. kan man ingen saadan betalende Kursus faa. -
    7. Dr. Brønnum mente at Kursus of tropiske Sygdomme kunde godt være til jeg kom
      hjem igjen 

Saa naar jeg samler alt, skal det glæde mig om jeg maa [-] ligemeget hvilket Svar De end modtager fra England [-] pakke sammen og rejse med min Hustru derover saasnart vi kan faa pakket sammen først i Maj Maaned, og vi saa faa Tilladelsen til at bruge Tiden derover som jeg skønner er til den bedste Fordel, indtil Rejsen fra England først i August.

Vi skal nok gjøre os færdige og rejse med første Dampskib i August, som vil blive et halvt Aar efter Dr. Brønnum.

Vi opsagde vor Lejliged første April til 1ste Maj - dog fik vi Henstand med at hun vilde [ulæseligt: muligvis XXXXXaventere. Mening: Lejligheden ikke endegyldigt opsagt] før den 12-13 April - Hvorfor jeg ikke har sendt dette før er igrunden, fordi jeg har villet gennemtænke det igen.

Saafremt De skulle synes Ovennævnte er berettiget selvom det kommer til at gaa uden om de tropiske Sygdomme, som vi jo nok har lært men ikke studeret [ulæseligt], er vi færdige til at rejse fra Aalborg først i Maj.

Aldeles bestemt Svar kan vi vel ikke modtage før efter 2 Maj, da der var jo alligevel adskilligt som jeg kunde ordne herfra inden - ligeledes ogsaa denne Side at blive her i Lejligheden.

Eller skulde vi slaa os til Ro her til hen af 10-12 Maj? Til efter Styrelsens Møder. Dog, skal vi derovre, vil gerne hurtigst muligt.

Vi slider i Hausa - har Frk. Tillisch som regel fra 9-11 om Formiddagen og 3-4½ om Eftermiddagen - Vi opnaa at komme igjennem det som Ds. Kursus gav dem i England - Vi synes hun er en flink Lærerinde at have, saa jeg tror vi faa et godt udbytte derudaf, selv om vi har lange tekster at tumles med.

Jeg maa slutte nu -

Kærligst Hilses alle i Præstegaarden.
Eline & M. Uhrenholt

 

 

 


   

 

 

Denne side administreres med SmartCMS ® 2008