Engelsk dialogliste
Få et glimt af teksterens arbejde

"KÆRNE FILM ApS 1981. Nordisk Film TV-Distribution. 1569, " står der øverst på det 37 sider lange dokument, der indeholder Kenneth Tindalls oprindelige engelske undertekster "The Tree of Knowledge", "Kundskabens træ".

Kenneth Tindall (f. 1937) er en velholdt litterær hemmelighed. Han debuttede selv i 1967 med r"Vindharpen", en roman om København i tresserne, og har siden skrevet fem romaner (hvoraf dog kun tre er udgivet).

- WHO's that man?
- That's the window washer.
- No, it's my uncle. You can phone over and ask him.

Da de folk, der tekster arbejder på såkaldte Screen-anlæg, der kan rumme omkring 35 anslag pr. linie (antallet afhænger af bogstavvalget. Der er brede bogstaver (MMM), og der er smalle bogstaver (ililil)), er filens dialog skåret i i alt 1025 tekstlinjer. S
om tommelfingerregel rummer en fuld, dobbeltliniet tekst 70 anslag. Hvis man regner med en eksponeringstid på 12 anslag pr. sekund, skal en fuld dobbeltliniet tekst altså stå på skærmen i seks sekunder. Seks-sekunders reglen er dermed en af teksterens første og vigtigste arbejdsregler.
En tekst, der er kortere end de 70 anslag, skal stå tilsvarende kortere, men ikke altid proportionalt kortere (Det tager et stykke tid at flytte øjnene ned til en ny tekst og orientere sig i denne. Det betyder, at en kort tekst skal stå på skærmen en anelse længere tid - forholdsmæssigt - end en lang tekst.).

En regel siger følgende:
En fuld dobbeltliniet tekst: 5-7 sekunder.
En fuld enkeltliniet tekst: 3 sekunder.
Ingen tekst bør stå på skærmen i m
indre end 2 sekunder.

I dialoglisten til "The Tree of Knowledge" er hver enkelt tekstlinjes position (tid ind og tid ud) angivet i hånden ud for den pågældende linje. Den er angivet i sekunders fortløben film.


Flere steder er der rettet eller tilføjet i replikkerne, så det bliver præcist og klart forståeligt for en engelsktalende. For eksempel er Elins ikonografske replik fra filmens slutscene: "Slip mig, det klistrer!" blevet ændret fra "Let me go! It's sticky!" til "Let go of me! - You're sticky!". 
 

 

For at hente manuskriptet kræves Adobe AcrobatReader.
Hent programmet gratis og problemfrit.

 

 

.