20 minutters gruppearbejde om

Personerne i KT, del 2
Udarbejdet af Hans Wendelboe Bøcher, Horne Ungdomsskole 

 

 

Materialet kan frit benyttes -  Download evt. som udskriftsklar pfd-fil.

 

 

Påpeg ligheder og forskelle mellem filmens to kvindelige hovedpersoner, Elin og Mona.

 

Brug evt. følgende scener som udgangspunkt:

Elin: 5, 13c, 15, 17, 20, 23, 28, 33, 39b

Mona: 35, 37, 39b

(Se sekvensinddelingen)

 

Hvorfor bliver Mona først introduceret relativt sent som en af filmens nøglepersoner?

Hvilken virkning får dette?

 

                     

Inddrag følgende i diskussionen:

 

Starten af filmen:   Elin kaldes Elin, Mona kaldes ved et øgenavn, Klister.                

Mod slutningen:     Mona kaldes Mona, Elin kaldes nu ved øgenavnet TRL.

 

To filmiske indstillinger viser deres kvindelighed:

     Elin på vippen i svømmehallen.

     Mona ved tavlen i matematiktimen.

 

Hvordan er disse scener placeret i forhold til filmens midte?

 

 

Diskuter også Jørns rolle som bindeled gennem filmen.

 

 

 

Telefon-scenerne 

Telefonen skaber distance. Først mellem Mona og pigegruppen, (Mona ringer for at høre om lektier)

Senere skaber den distance mellem Elin og resten af klassen, (det kollektive afbud til Elins ungdomsgilde)