Arbejdsspørgsmål
til filmen
Udarbejdet af John Mogensen

Materialet kan frit benyttes - Download evt. som udskriftsklar pfd-fil.

1.
Foretag en inddeling af filmen i sekvenser.
En sekvens er filmens største helhed. Sekvensen vil enten være bundet sammen af en overordnet handling og/eller stedmæssig/tidsmæssig helhed. Men, man ser ofte spring i handling, tid eller sted. 
Et eksempel på en sekvens i Kundskabens Træ er lejrskolen.

2.
Prøv at inddele lejrskole-sekvensen i scener. Hvor mange scener består den af?
En scene vilaltid hænge sammen handlingsmæssigt, tids- og stedmæssigt!
Eksempler på en scene i lejrskole-sekvensen: Turen til Troldeskoven, aftenunderunderholdningen etc.

3.
Inddel én af disse scener i enkelte indstillinger (billeder).
En indstilling (billede) er afgrænset af klippet. Dvs.: Hver gang vi registrerer et klip (overgang fra ét billede til et andet), er der tale om en ny indstilling.
Eksemplevis består scenen med aftenunderholdningen af talrige enkeltindstillinger. Nogle gange ser vi børnene i et totalbillede, andre gange i nærbilleder, under tiden følger vi genstandenes bevægelse under bordet, andre gange koncentrerer kameraet sig om børnenes reaktion over bordet.

Brug denne scene (eller en anden!) som eksempel og beskrev, hvorledes de enkelte indstillinger bruges i scenen (og sekvensen).


Prøv på baggrund af spørgsmål 1-3 at sige noget om kompositionen (opbygningen) af Kundskabens træ.
F.eks.: a) Hvor lang tid strækker filmen sig over? (og begrund hvorfor).
           b) Beskriv Nils Malmros' fortællerytme (hurtig, langsom, rolig, hektisk eller lign.)
               Prøv at begrunde, hvorfor Malmros har valgt denne stil.
           c) Forestil dig, at du havde mulighed for at klippe filmen sammen på en anden måde.
               Hvordan kunne man have gjort det? (Begrund dit valg - dvs. rækkefølgen af scener).