Lagt på Nettet .2006 af Redaktionen

Sendt til behandling i indrigsministeriet fra Kronborglisten. 
 
                                                Åben brev  til Indrigsministeriet

 
 
Indrigsministeriet                                           Helsingør 22 november 2005
 
 
 
 
 
Valg-svindel i Helsingør Kommune:
 
 
 
Kronborglisten har en stærk begrundet mistanke om begået valgsvindel ved kommunalvalget i Helsingør.
Kronborglistens bogstav var ( K ) som ofte bliver benyttet af de lokale dagblad for at være de konservatives bogstav.
 
Vi har en stærk begrundet mistanke om at de konservative uretmæssigt har sat sig i besiddelse af  mange,  af Kronborglistens listestemmer.
 
Kronborglisten har ikke fået tilbud om tilstedeværelse som valgforordnet e.l. ved den offentlige samt lukket valghandling sådan som de øvrige partier og kommunale embedsfolk har haft, ligesom det fremgik af lokal TV at den siddende borgmester har haft direkte frit adgang til samtlige stemmeseddeler.
 
Da Kronborglistens spidskandidat var henne og afgive sin stemme sad en kandidat for de konservative ved valgbordet og havde en meget upassende opførelse.
 
Endvidre da en af Kronborglistens kandidater var henne og brevstemme fandtes der INGEN fortegnelser med og om Kronborglistens opstilling til Helsingør Byråd under bogstav K el. ligende samt er det blevet fortalt at det også var tilfældet  på Helsingør sygehus, under denne brevafstemning.
 
Det skal hertil nævnes at kronborglisten havde utroligt nemt ved at samle de underskrifter som skulle til opstilling
til henholdvis byrådsvalget og regionsvalget, 150 underskrifter samlet så let som ingenting.
Her efterfølgende har kronborglisten fået utrolig mange henvendelser fra borger som HAR stemt på kronborglisten og det antal stemmer, ER ikke lig med det opgivet antal stemmer kronborglisten har fået i Helsingør Kommune.
 
Det skal også nævnes at Kronborglisten har fået stjålet op imod 100 valgplakater i begyndelsen ophængningperioden
i Helsingør Kommune og når plakaterne var blevet stjålet, ja så  var der kommet en konservativ plakat op istedet  for Kronborglistens.
 
De Konservative har begået utrolig meget svindel i de 4 år de har siddet ved magten, og under vores underskriftindsamling har vi stødt på under 1 % af vælgerne som stadig havde tillid til Borgmester Per Tærsbøls "luftkasteller", - Ja faktisk har vi KUN mødt 1 persom som direkte ville stemme på Per Tærsbøl.
 
Vi anmoder hermed indrigsministeriet om at undersøge om valget er sket på lovligvis i Helsingør Kommune, ved en Ikke adviseret samt helt uvildig kontrol optælling.
 
På for hånd tak.
 
 
 
                                                                     Med Venlig Hilsen
 
                                                     Kronborglisten
---------------------------------------------
 
Debatindlæg oprettet den 10/12-2005.
 
Korruption udbredt i Danmark:
 
Korruptionen er nu bevist udbredt i Danmark ifølge en netop
offentligjort redegørelse fra Revisionsfirmaet pricewaterhousecoopers
oplyser en repræsentant fra revisorfirmaet, den nu opdaget
korruptionen skulle være blandt virksomheder.
 
Men dog ! - hvilken nyhed, det har alle vi såkaldte almindelige
mennesker da kendt hele tiden.
 
Vi VED også at korruptionen IKKE  kun findes indenfor
virksomheder, Nej korruptionen er meget værre blande det offentlige
Danmark, det offentlige system som Kommuner, Politi samt Domstole
er gennemsyret korrupt. Ja selv valgreglerne er fuldstændig
forældet i Danmark, korruption her er mildt sagt.
 
Hvad kan vi så gøre ved det, nok ikke noget, og hvorfor ikke
fordi hele den samlet danske presse er berøringsangst, ja
selv Ekstrabladet som intet tør, tør ej her genere deres egen
chef.
 
I denne henseende er Helsingør Kommune en grufuld skamplet
på Danmarkskortet.
 
Med Venlig Hilsen
 
Kronborglisten
 

---------------------------------

Læserbrev :

Bragt på borgerdebat.dk samt tvoresunds.dk den 10 November 2005.

Regionsombudsmand !

Kronborglisten vil aktivt arbejde for at få etableret et nyt klageorgan i region hovedstaden, nemlig en Regionsombudsmand,
når amterne endelig nedlægges, Regionsombudsmanden skal reelt fungere som borgernes uvildige advokat og problemknuser i
konflikter i forhold mellem de forskellige offentlig kontorer, således at flere sager kan løses hurtigt til gavn for borgerne.
Kronborglisten forstiller sig at Regionsombudsmanden skal fungere ud fra og under folketingets ombudsmand.
På nuværende tidspunkt er der ikke taget stilling til hvordan man sikker den enktle borgers klageadgang i de nye
Regioner fremover.

Derfor bliver der brug for en "aggrassiv vagthund" og netop her kommer Kronborglisten ind i billedet, vi vil IKKE være
bange for at stille meget kritiske spørgsmål og forlange total aktindsigt m.v., nej vi vil helt til bunds så borgerne få mest
for pengene. For borgerne skal i centrum, og det kan vi tillade os, for Kronborglisten er tværpolitisk, og kronborglisten
kan derfor frit tage stilling fra sag til sag uden hensyn til Christiansborgs landspolitik.

Summasummarum : Kronborglisten vil politik i øjnehøjde, - hvis du vil ?. Du bestemmer den 15 November.

Med Venlig Hilsen
www.kronborglisten.dk
Regionrådskandidat
Jens Valbek

---------------------------------

Læserbrev :
 Bragt i Helsingør Dagblad samt Nordsjælland den 9 November 2005.
 Gratis Børnehaveplads til ALLE !!

Kronborglisten vil aktiv arbejde for at Helsingør Kommune skal være en børnevenlig kommune, og ikke som i dag
hvor Helsingør kommune er Danmarks mest  børnefjendsk kommune. Der skal være mulighed for at få passet sine børn
overalt i Regionen i en ny form for Drive-in offentlig pasningsordning døgnet rundt, så ingen børn skal overlades til
tilfældige børnepassere eller endnu værre, at være alene hjemme som små. 

Vuggestuer, børnehaver, børnehaveklasser samt fritidshjem skal være gratis på lige fod med at vi har gratis folkeskolen i
Danmark, her har vi jo heller ikke brugerbetaling,  det er meget dyrt at have børn især når de er helt små og vores børn
er fremtidens fundament til vore alles pensionsalder.

Kronborglisten mener at madpakken i gammel forstand er at foretrække,  vi skal IKKE have umyndiggjort familien.
Dem der ikke har tid, vilje eller overskud til at give deres børn madpakker med kan så efter eget valg tilvælge en
madpakkeordning med brugerbetaling. Her skal der selvfølgelig også tages hensyn til de svageste som skal tilbydes
fri madordning ligesom nogle børn i dag har fripladsordning  pga. af familiens økonomi. Kronborglisten vil foreslå
at børnemadsordningen blev lagt ud til tilmelding som den allerede findes under madordningen til de ældre med
udbringning osv.  

Med Venlig Hilsen

www.Kronborglisten.dk

på valg i Helsingør Kommune samt

i Regionråd Hovdstaden

Borgmesterkandidat

Lisbeth Eliasen

-------------------------------
Læserbrev :


Bragt i Helsingør Dagblad samt i Lokalavisen Nordsjælland den 9 November 2005.

Dokken som Muserum bliver en døds-sejler :

Svar på Olaf Poulsens læserbrev i Helsingør Dagblad den 5 November under overskriften "Handels- og Søfartsmuseet i den nye dok"

Kronborglisten mener ikke at Handels- og Søfartsmuseet skal placeres i dokken og giver læserbrevsskriveren fuldstændigt ret i sine betragtninger, der er KUN tale om konservative luftkasteller, som ene og alene er blevet trukket op af hatten, som valgflæsk, så borgerne ikke fokuserer på alle de alvorlige fejl og mangler som de konservative har lavet mens de har siddet enerådigt med det suveræne flertal på 13 mandater i byrådet, Borgmester Tærsbøl dækker hermed over bl.a. rod og langsomlig sagsbehandlinger i socialforvaltningen, skandaler og hævnagter i tvangsfjernelsessager, - i pensionsager, samt i bolig- og byggesager og ikke mindst på hele børn- og ungeområdet, jobhuset osv. osv.

Kronborglisten mener at der skal en markedsundersøgelse / idekonkurrence, og en yderligere vurdering til af hvad Helsingør netop har brug for på den gammel værftsgrund.
Helsingør har ikke brug for flere totalt fejlslagende projekter som f.eks. biogasanlægget som også er en af de konservatives fiaskoer der den dag idag stadig koster Borgerne dyrt selv om det er lukket.
Politikerne skal ikke bruger flere hundrede millioner af borgernes skattekroner, til at poste ud i et totalt fejlslagende projekt.

Kronborglisten ser meget gerne et projekt som kan give liv, omtale samt indtjening og arbejdspladser til Helsingør og IKKE en placering af et bibliotek på en af Danmarks alle smukkeste grunde klods op og ned af Kronborg slot. Kronborglisten kan ikke stiltiende se til at Helsingør kommunes borger bliver pålagt løbende dyre driftsomkostninger til flytning af hovedbiblioteket til det såkaldte Kulturværftet.
Borgerne ønsker vi bevar hovedbiblioteket i de nuværende bygninger så derfor STOP udflytning til værftet.
Flyt måske i stedet Handels- og Søfartsmuseet til værftbygningen sammen med måske et nyt værftsmuseum, lad det blive lagt ud til diskussion blandt borgerne i første omgang under en debat på internettet, aviser og derefter på borgermøder.


Med Venlig Hilsen

Borgmester-kandidat


[www.Kronborglisten.dk]

Lisbeth Eliasen

---------------------------- 

 Læserbrev :

Åbenhed om Borgmesterenes privat - økonomiske interesser.

 

Statsministerens forslag omkring åbenhed vedrørende Borgmesterens privat-økonomiske interesser, det er et nødvendigt og
godt initiativ, for at undgå skandaler i fremtiden                                                                                                                                                                         
Da kommunernes størrelse er vokset betydeligt, grundet de mange kommunesammenlægninger og de dermed ikke ubetydelige
økonomiskesummer, som de nuværende og kommende Borgmesterer i såvel de nye som gammele store kommuner bliver
ansvarlig for. Det er derfor KUN  i borgernes interesse, at  kikke Borgmester og de kommende Regionrådsformænd med
mange flere  efter sømmene.                                                                                                                                                                                  Borgerene skal have garanti for, at netop disse stillinger ikke bliver besat af personer som ikke evner, at administrere deres egen privatøkonomiske
forhold eller ER involveret i andre interessekonflikter, som kan skabe grobund for beskyldinger om inhabilitet o.s.v.                                                                                                                                   
Det kan kun være i ALLES interesse at få åbenhed om disse så ellers  tabue belagte emner. 

Så Herr. Per Tærsbøl, -  det er ikke snage eller uetisk, at offentliggøre en borgmesters privat-øknomiske interesser, det skal
være en pligt der i fremtiden SKAL følger med det offenlige erhverv som Minister, Borgmester & Regionsrådsformænd samt ikke
mindst for Dommere samt Politimestre incl. særlige betroet offentlige topposter og udnævnelser rundt om i samfundet.
"Når man har rent mel i posen, er der vel INTET at skjule".

Der burde også indføres en alkoholpolitik i Landets Byrådssale på linie med andre store arbejdspladser. Vi lever i altså år 2005
hvor alkohol ikke er acceptabel i forbindelse med udførelsen og varetagelse af et seriøst stykke arbejde. Da det har meget 
store konsekvenser for så mange borger i deres dagligdag og ikke mindst i den kommende fremtiden,
 ( Vi husker jo alle Farum-Brixtofte sagen ),  -  Ja, jeg så gerne at alle de offentlige valgtes politikeres forhold til alkohol
og andre rusmidler blev offentliggjort, bare sådan for god orden skyld. Så VI politiker kan fremstå som et godt eksempel.

Med Venlig Hilsen

Lisbeth Eliasen

Byrådskandidat i Helsingør

------------------------ 

Læserbrev :

Bragt i Helsingør Dagblad den 3 November 2005.

Vælgermøder ! - er det fremtiden ?
 
I Helsingør Dagblad den 27 oktober kunne man læse en artikel om Udvikling Nord`s  valgmøde om detailhandelen her i Helsingør Kommune hvor 8  ud af 10 opstillet  partier var repræsenteret, og her kunne man læse om kandidaternes indbyrtes enighed om indførelse af den kommende brugerbetaling for parkering i Helsingør city.
Desværre var kronborglisten heller ikke her inviteret til at deltage, meget underligt da mange af Kronborglistens stiller bl.a er fra detailhandlen i Helsingør city.
Kronborglisten er imod indførelsen af denne konkurrence forvridende parkeringsafgift i city. 
Når kronborglisten kommer i byrådet vil vi arbejde for forandringer tilgavn for et driftigt erhvervsliv her i byen, der skal skabes liv med designerbutikker og et kreativtforum, meget gerne med byens kreativehoveder i centrum, det skal være sjovt for børnene at færdes i byen med passende legemuligheder i city.
 
I samme dags avisen kan vi så læse et indlæg fra redaktøren  på lederpladsen,  - Ja nærmest en klage eller måske en eftertanke over div. valgmøder og deres fremtidige form og beretigelse, fordi der ikke var særligt mange fremmødte til det pågældende valgmøde.
Her skal Helsingør også have forandret  udviklingen og få nytænkning ind i billedet  hvad med at benytte internettet som rigtig mange borger bruger dagligt, her kunne man også have lagt invitationen  ind, så det omtale valgmødet var blevet offentliggjort, så andre en lige logebrøderne her i byen havde har en mulighed for at møde op, for ellers er valgmøderne stendøde i fremtiden.
 
Med Venlig hilsen
 
Kronborglisten ( K )
 
Borgmesterkandidat
 
Lisbeth Eliasen
--------------------------
Læserbrev :

Bragt i Helsingør Dagblad det 26 oktober 2005.

Fri parkering i Helsingør city

Mandag den 24 oktober 2005 bragte Helsingør Dagblad et læserbrev hvori en borger ikke er klar over at den helt "enig" nuværrende kommunalbestyrelse HAR INDFØRT betalt parkering i Helsingør city allerede kort efter kommunevalget.

Det er eet punkt hvor Kronborglisten er helt enig med læserbrevsskribenten.  

Betalt parkering i Helsingør city er en meget stor økonomisk belastning for alle bilejere og det er en "GOD"  måde at skræmme handlene og turister væk fra Helsingør city, så vi får en helt død indreby, for hvem vil betale endnu en skjult skat for at parkerer når man bare kan kører til Prøvestencentret eller Espgærdecentret hvor parkering er gratis.

Stakkels erhvervsdrivende i indre by, fremover kan de alene nyde svenskerhandlen som kommer over sundet UDEN bil, det kan blive en hyggelig julehandel fremover, hvor de erhvervsdrivende kan få lov til alene at betale gildet med julebelysning osv !.

Kronborglisten er  KLART imod betal parkering i Helsingør city, når Kronborglisten  kommer i byrådet vil vi arbejder for I fremtiden at Helsingør skal være en attraktiv by at være iværksætter og erhvervsdrivende i med et erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalg og en by med liv og oplevelser i, et Helsingør city uden betalt for  parkering

Hvis nogen så vil, så lade et privat firma bygge et parkeringshus med betalt parkering på deres egen private grund, til dem der ønsker at betale for at parkerer ugenert og være sikker på altid at få en parkeringsplads i city, det er der afgjort  nogen der gerne vil betale for.   

Med Venlig Hilsen

Byrådskandidat og Regionrådskandidat

Jens Valbek

www.kronborglisten.dk                                                                             

 ----------------------------------

Læserbrev :

Bragt i Helsingør Dagblad den 27 Septemper 2005.

Industriforeningens valgmøde - IKKE borgernes ?

Det var faktisk et lukket valgmøde som Industriforeningen for Helsingør & Omegn afholdte torsdag den 22/9-2005 i Folkets Hus, trods den åbne og imødekommende invitation til "alle",  som var annonceret dagspressen. Industriforeningen har til formål at  virke for udviklingen af små og mellemstore håndværks- og industrivirksomheder, samt at støtte samarbejdet mellem disse og andre erhvervsgrene.
Kronborglisten var også mødt op, men fik ikke plads i panelet tiltrods for at undertegnede Lisbeth Eliasen erhversmæssigt er henhørende til denne erhversgruppe og har været det gennem årtier uden dog at være medlem af Industriforeningen.
Det ser sort ud for for erhvervsudviklingen her i Helsingør Kommune, der er ikke ret mange erhvervsvirksomheder der har sat Helsingør på Danmarks kortet, søgeligt men sandt, fordi  Hr. Tærsbøl og co. ikke har formået at sætte gang i hjulene, Borgmesteren har nu haft 15 år, hvor han har kunne bestemme udviklingen helt alene med sit konservative flertal, og som bekendt er det kun gået helt galt,  lukket virksomheder, flyttet virksomheder osv. osv. 
 
Helsingør Kommune mangler et erhvervsudvalg og en effektiv og målrettet markedsføring af Helsingør med alle de fortræffeligheder vi har her i vores område så erhvervsmulighederne kan fremmes, ? Hvorfor skal Helsingør stå i skyggen af Hillerød ! .
 
Det eneste der kunne live lidt op på mødet var det såkaldte prestige projekt " Kultur-værftet ",  der ikke engang er grundigt gennemtænkt.  - Tænk sig,  at Hr. Tærsbøl og co. ikke har fået lavet en markedsundersøgelse på hvad der mangler her i Helsingør som der med fordel kan pladseres evt. på et " kultur-værft " men i stedet vil Hr. Tærsbøl bruge en ikke ubetydligt sum på adskellige hundrede mio. kr.  og påfører os borger driftomkostningerne i alt fremtid uden  vished  om indtjening eller arbejdspladser, endnu et skud i tågen Hr. Tærsbøl.
Det er en skaldale, alle erhvervsdrivende anno 2005 ved at markedsundersøgelser er yderst vigtige for at ramme rigtigt i første forsøg, men Hr. Tærsbøl fortæller blot  at "hans fornemmelser" gennem 15 år som borgmester er nok.
 
Kronborglisten  håber  ikke at det er samme fornemmelser der i sin tid fik Hr. Tærsbøl og Co.  til at satte Biogasanlægget igang, dette eventyr er lukket og som bekendt har dette også været og er STADIG en stor økonomisk fiasko som vi borger i Helsingør Kommune stadig afdrager på.
 
Kronborglisten mener at  markedsundersøgelser er en meget vigtig betingelse for at satse borgernes penge i de rigtige projekter. 
 
 
                                                                          Med venlig hilsen
 
                                                                           Kronborglistens
 
                                                         Spidskandidat  & Borgmesterkandidat 
 
                                                                           Lisbeth Eliasen 
                                                   Kronborglisten@kronborglisten.dk
                                                         www.kronborglisten.dk
----------------------------------
Læserbrev :

Bragt i Helsingør Dagblad den 17 Septemper 2005.

Ny tværpolitiskliste er opstået  " Kronborglisten "  i Helsingør .
 
 
Kronborglisten er en ny og anderledes ambitiøst borgerliste.
Kronborglisten er tværpolitisk, vi vil ikke trynes af et partiapperat, men frit  tage stilling fra sag til sag uden hensyn til landspolitik.
Da vi absolut ikke er tilfredse med de nuværrende siddende politikker i byrådet har vi taget inivativet til oprettelse af Kronborglisten.
Kronborglisten vil i fremtiden være borgernes garent for at byrådspolitikkerne fremover sørge for at være mere lydhør over for de enklte borgers problemer og ønsker samt tage flere individuelle vurderinger af den enklte situation, således at beslutningerne ikke fremstår som generelle problemløsninger, så en løsning også kan bliver tilpasset den enklte borger, 
 --   Ja rettersagt  borgeren SKAL i centrum.
 
Store prestige projekter som kulturværftet etc.. skal i anden række.
 
Kronborglisten er imod nedskæringer på børne- og ungeområdet, ældreområdet samt familie og handicap.
 
Kronborglisten mener at vedligeholdelse af samfundet fælles " gods "  som kommunale veje, torve, skoler, plejehjem samt idrætsanlæg m.m.v.  skal gå forud for alt andet prestigebyggeri, udbyggelse af Helsingør, den skal vi eller ihvertfald vores efterkommere nok nå på rette tidspunkt, Kronborglisten vil værne om Helsingør Kommunes  grønne områder og især vores strande som skal gøres til en helt naturlig attraktiv del af Kommunens turistaktiviteter.
 
Kronborglisten mener endvidre at noget så simpelt som julebelysningen i Helsingør Kommune fremover skal være gratis, Juleudsmykkningsomkostninger skal ikke betales af de enklte erhvervsdrivende. ( på dette punkt skal den årlige tilbagevendende stridsøkse endeligt begraves mellem de erhvervsdrivende og politikerne )
Julebelysning må være et kommunaltanliggende og bør derfor lægges ind under de kommunalebudgettere og dette gælder for alt Julebelysning i alle kommunens indkøbcentre, da byer og indkøbscentre skal tiltrække kunder fra det store opland, herunder også gerne kunder fra Sverige,  da Helsingør Kommune gerne skuller være meget attraktiv også for turister OGSÅ i vinterperioden 
 
Kronborglisten mangler dig -  til hvad ?,  som vælger til Kommunalvalget den 15 November 2005, hvis du vil en positiv forandring, da vi har den rigtige kvinde som Borgmesterkandidat. Vi har også stadig ledige pladser til nye ambitiøse byrådskandidater på vores opstillingsliste til valget.  Så kunne du tænke dig, at deltage aktivt  i lokalpolitik som kommende Byrådspolitikker eller har du blot noget på hjertet du vil have ændret ellerhar du måske et emne du mener der skal støtte i dit lokalsamfund, så kontakt os på telefon nr. 60 81 61 44  for en uforpligtet samtale med Kronborglisten.
 
 
På vegne af inivativgruppe bag 
 
Kronborglisten
 

---------------------------------

Læserbrev :

Bragt i Helsingør Dagblad 2004.

Helsingør er IKKE  et mønster- eksempel !
 
Vi har modtaget :
Til  Venstres debatindlæg den 10/2-2004.
De to Venstre politikkere  Hanne Ibsen og  Hans Andersen. De skriver i Deres debat -indlæg, at det fungerer fint, at Helsingør kommune har  " Frit valg " på  hjemmehjælperområdet for ældre. - Ja,  jeg er så gangske enig med de to venstrepolitikkere.-- Jeg hylder det frie valg og efter min erfaring burde dette også gælde i alle socialforvaltningens andre områder så borgeren i enhver hensende har et alternetiv. Men dertil at kalde Helsingør kommune for et mønster - eksempel er skudt rent over målet, og ikke  gennemtænkt, for hvis den kommunale hjemmehjælp havede fungeret optimalt , da havede  Helsingørbrugeren aldrig tænkt/overvejet andre alternetiver, dette er kun tilfældet fordi Helsingør Kommune er utroligt dårligt ledet af en flok udtjente nisser  i bl.a. socialforvaltningen/byrådet, få ryddet op, og ansat kompetente "mennesker",-- og således var Helsingør Kommune ikke i venstres øjne blevet en mønster-kommune,-- for så var der jo ingen der ville søge andre alternetiver - vel !.
 
 
Med venlig hilsen 
 
Lisbeth Eliasen
----------------------------------

Læserbrev :

Bragt i Helsingør Dagblad 2004.

Endnu en kommunalll! FEJLPRIOTERNING.
 
Mange kan sikkert nikke genkendenden til, at have handlet  i Prøvestencentret f.eks. i Kvickly Xstra med følgende resultat, at forlade butikken med fuld kundevogn. Den sitaution skete for mig bl.a en gang i oktober måndet, jeg skubbet afsted med en helt fyldt kundevogn ud mod min bil, da det uforudsigelige skete,----- hele kundevognen vælter om på siden og de ny indkøbte vare trillede ud over parkeringspladsen, som følge af manglende fliser som delvist er på vej til at gå i opløsning, således at der opstår huller i flisebelægningen, som kundevognes hjul  havnede i. 
En anden kunde kom mig til undsætning og hjalp kundevognen på rette køl, jeg havde slået begge knæ, da jeg uvilkårligt prøvet, at afhjælpe faldet af kundevognen med mine ben.
Da jeg i en anden anledning henvendte mig i kundecenteret, fortalte jeg salgchef i Kvickly Xstra  Niels Andersen  om min oplevelse på parkeringspladsen, da jeg mente at  Kvickly Xstra var de ansvarlig for vedligeholdelsen af parkeringspladsen.Niels Andersen lovet at gøre noget ved problemet og ville vende tilbage til mig,  jeg blev efterfølgende kontaktet, hvor han fortalte at det var Helsingør Kommunes tekniskforvaltning der havde vedligeholdelse af forpligtelserne på parkeringsarelalet og at Kvickly Xstra nu havde taget kontakt til Helsingør Tekniskforvaltning , han ville holde mig orienteret om hvad Tekniskforvaltning ville gøre ved problemet.
I november 2003 fik jeg en tilbagemelding fra Kvickly Xstra, at Helsingør Kommunes Teknisk forvaltning  ikke lige havde tid eller penge til reparation nu, men at det ville komme på deres liste.
Jeg syntes, at det er for sløvt !! - vi skriver ultimo Januar md. 2004 og problemet er stadigt ikke løst,- Ja det er utroligt når der bliver gjort opmærksom på et problem, der faktisk berør så mange forskellige grupper af menneske der har et gørremål i prøvestencentret eksempelvis kørestolbrugerer, folk med barnevogne og ja da,--- folk med kundevogne, dette er endnu en fejl priotering fra Helsingør Kommune.-----TÆNK kan Tekniskeforvaltning ikke håndtere, at op prioritere et så enkelt problem, ----Nej der er den politiske ledelse helt uden omtanke, fordi det er styret af forstokket sammenspiste gamle mænd, - ja det er dyrt at være en fattig kommune der ikke kan vedligeholder vores fældes gods, - ja tænk hvis vi ikke vedligeholder vores private flisegange, så ville vi blive politianmeldt, hvorefter der ville blive pålagt påbud og dagbøder og hvis disse sanktionere ikke hjælper ville Helsingør Kommunes Tekniskforvaltning igangsætte reparationsarbejdet for borgerns egen regning m.v. til ublu priser,gebyr og fogederets inkassso o.s.v. o.s.v. og tilsidst kommer borgeren i fængsel.
Bemærkelseværdigt har samme tekniskforvaltning penge og tid nok til, at topmodernisere med ny vejbelægning, gangfliser,fortorv, dæksler, spildevandsbrønde og optegning af parkeringsbåse m.v  på to sammenhængende små døde blind villavej i Helsingør dette er sket i 2003 på to vej som stort intet fejlet.
Det ville koste lig,næsten nul kroner, at fylde de huller i fliserne i prøvestenen.- (fyld dog midligertidigt hullerne op med asfalt eller ligende matriale),
- Ja som kommune er mulighederne stor, men som borgere er mulighederne få og små for sanktionere/klage over Helsingør Kommunes manglende forpligtelser og åbenlyse prioterings problemer, men når blot man er indehaver af den rigtige titel og  "rigtige forbindelser" -- ja så kan "en" lille død villavej få højeste prioritet her i Helsingør Kommune. 
Kom dog igang med vedligeholdelse forpligtigelserne der hvor det er vigtigt,- nemlig Prøvestenen et centralt kundepunkt i Helsingør kommune med mange besøgende/handlende og ikke mindst endagsturister hver eneste dag.
 
                         Med Venlig Hilsen
                              
                          Lisbeth Eliasen
                               Helsingør
-----------------

Læserbrev :

Bragt i Helsingør Dagblad Marts  2004.
 
Klapsalve til Skoleelev !
 
Vi har modtaget :
Flot gået Emil Johansen, dit læserbrev den 5/3-2004 er et frisk indlæg og du siger ikke blot din egen mening, du har stort
set ret i dine betraktninger,  - men, men befolkningen i almindelighed ved det blot ikke endnu, de lader sig blot føre blindt rundt i manegen, og vil sikkert gøre det i meget lang tid fremover, det bliver først i histioriens fremtid sandheden kommer frem, sådan som det i historiens klare lys har vist sig gang på gang. Da det er Dem med de fine titler, magten og ikke mindst deres magtbegær og deres personlige mindreværd som lader det gå ud over os almindelige mennesker.
Hvis vi lader dette magtmisbrug forsætte har vi snart en ny verdenskrig,-- desværre ingen tvivl om det, dette magttyrani disse hævntogter, samt krænkelser og overtrædelser  af basale mennskerettigheder der sker i bekæmpelse af terrons grufulde navn,
dette "Big Brother samfund" må stoppes.
Denne sammenspiste magtelite findes overalt, selv her i byen, tag blot overvågningen af byens borger med kritiske holdninger.     De færeste har fantasi til at tro det foregå, men bare her på lokalt plan bliver borger systamistisk overvåget.
Det er faktisk flot at din lærer er sin opgave så voksen, da jeg nu har forstået at hun ellers har en anden mening end dig.
Det er meget flot at Helsingør Dagblad ikke alders diskriminerer holdninger, HD bliv med det.
Almindelig barnelærdom er at vold avler vold, man kan derfor vende spørgsmålet om hvorfor har verden disse problemer ? - findes der ikke en anden løsning end vold, overvågning og undertrykkelse m.v.. ?
Danmark vil snart ikke længerevære en forsvarsnation, men vil lægge sig på ryggen og lorvre med halen og lade USA styre Danmark, hentil fremovre at blive en angrabsnation. Hvis dette bliver tilfælde, vil vi mere end nogensinde få brug for vores forsvar,
da vil vi blive direkte i ledtogt med USA, og nu taler de "kloge" om at nedskære/lukke forsvaret,--- ja desværre på det fuldstændige forkerte tidspunkt.
Derfor er det yderst vigtigt og nødvendigt, at osse ungdommen bliver hørt og blander sig i debatten om Danmarks fremtid som militærangrebsmagt.
Disse betraktninger kan man udemærket godt have uden at man politisk tilhører venstre fløjen i Dansk politik som der hentydes
til at du skulle have, ja fra din forældre/Lærer, eller man mener du ikke kan have fordi du kun gå i 7 klasse, hvilket er det rene vrøvl.
 
 
Med venlig hilsen
 
    Mor til fire:
Lisbeth Eliasen
    Helsingør