Tilbage til forsiden
Lagt på Nettet .2006 af Redaktionen

Hentet / Sakset fra www.helsingor.lorteby.webbyen.dk Af Peter Elias Petersen, Helsingør.

                                                          

Hej, jeg har lavet denne hjemmeside fordi jeg så dr-dokumentar den 03/09/2003 om det magtmisbrug, Helsingør kommune udsætter Jens Jørgensen og hans fammilie for. Jeg kæmper også mod Helsingør kommune, da mine 2 mindste børn er tvangsanbragt. Jeg hedder Peter Petersen og bor i Helsingør.Jeg håber at høre fra andre, der har problemer med Helsingør kommune.I kan skrive til mig på petersen@vapnet.dk, Så vil jeg lægge det ind på min hjemmeside. Det behøver ikke at være børnesager. Da jeg er ny her, vil siden blive opdateret når jeg kan og får tid. Jeg har lavet et lille digt, jeg vil lægge på siden.

Jeg bor i en by der er fuld af lort. Det har jeg desværre altid gjort

Magtmisbrug er dagens ret. Kommunen her bliver aldrig træt.

Og disse manipulationer. koster mange millioner.

Jeg sparer op for at flytte. er træt af at de aldrig vil lytte.

Det er ikke til at skjule. Jeg bor i en skandale kommune.

Hvis man bor her kan man godt blive skør. Velkommen til lorte byen Helsingør.

 

 

De personer der står for tvangsanbringelserne i Helsingør socialforvaltning, og dem der sidder i børne unge udvalget er nogle hiposvin. Og hvorfor kalder jeg dem det, hiposvin var jo nogle der under 2 verdenskrig slog folk hurtigt og efektivt ihjel. Det gør de jo ikke, nej de slår børn langtsomt men lige så sikkert ihjel. hvordan? tvangsfjernet børn får et dårligt liv 60% på pension eller kontanthjælp, meget dårlig skolegang, så kommer de hurtigt ud i noget lort, på bænken med en guldøl eller en nål i armen, tvangsanbragtebørn dør tidliger end andre børn. Derfor kalder jeg dem nogle hiposvin eller morder.

Jeg mener den bedste behandling børn-unge med problemer kan få er i deres eget hjem, eventuelt kombineret med et dagtilbud, hvis forældrene ikke kan eller vil, er en anbringelse selvfølgelig iorden. Der er 2 ting jeg hader og der er magtmisbrug og social uretfærdighed. Jeg vil skrive om hvad der sker i Helsingør. Når ens sag kommer i børne-ungeudvalget sidder der en dommer og nogle politikere fra byrådet. Og hvad laver de så ud over at sidde der?

Pia Kondrup sidder også i klagerådet og i tvangsfjernelsesudvalget, arbejder på fuld tid, og er tillidsrepræsentant for alle hk-ansatte i Helsingør og er mor.

                                                                               Pia Kondrup

                                                                       

Så er der en som har meget travlt. Hun sidder også i idrætsudvalget og skolebestyrelsen for 10 klasse-skolen og kulturudvalget,  styregruppen for apperupskolen, folkeoplysningsudvalget og tvangsfjernelsesudvalget samt biblioteksforeningen. Første gang jeg var i børne-ungeudvalget spurgte du hvor gammel mit ældste barn var. Det glemmer jeg dig aldrig for fordi det siger mig at du ikke har sat dig ordentligt ind i sagen, som var på 114 tæt skrevne A4 sider! Du skulle skamme dig når du træffer så vigtige beslutninger som at tvangsanbringe mine børn!

Så sidder der også en grisk psykolog Hans Kornerup, som er leder af en døgninstitution. Nebs Møllegård. Og han er også leder af SIR-gruppen af psykologer i skandinavien. Han sidder så med den ene hånd og tvangsanbringer børn. Og med den anden modtager han 930.000 kr pr anbragt barn pr år. Han tjener penge 4 gange på de stakkels børn. Han laver også psykoligiske test ca 100.000 kr pr stk. den dyreste han har lavet kostede 236.000 kr så der er mange penge i det her. han tjener naturligvis også penge ved at sidde i børne unge udvalg i hele frederikeborgamt. Han skovler simpelthen penge ned i lommen ved at tvangsanbringe så mange børn som muligt. Han er et svin et stort hiposvin. føj for satan. eller morder. ( glemte lige at han også skriver bøger om psykologi og børn )

                                                                                 Hans Kornerup

                                                                        

Alle videnskabelige undersøgelser tyder på at det i gennemsnit kun er socialindustrien der vinder noget når børn fjernes. Der er ligeså mange børn der får en værre fremtid som der er børn der får en bedre fremtid af at blive fjernet. Selve den forvrøvlede ide om en social arv er jo et bevis på det - hvis indgrebet overfor moderen virkede hvorfor skal man så holde specielt øje med hendes familie og hendes børns familie? Milliarderne vælter ind i socialindustriens lommer uden at det gavner de børn som folk påstår de er bekymrede for. Det nuværende system fjerner formentligt over 90% af de børn der rent faktisk kan få gavn af det, sammen med et tilsvarende antal der tage skade. Det er derfor at statestikkerne ikke kan vise nogen gavn af dette absurd kostbare overgreb mod børn og deres familie. Hvis vi fordobbler antallet af fjernelser vil det i langt overvejende grad gå ud over børn der vil få mere skade en gavn af en fjernelse. Som helhed vil vi ende med at bruge dobbelt så mange penge på en socialpolitisk strategi der så til gengæld helt klart vil gøre mere skade end gavn for børnene. Men naturligvis vil det jo også fordobble socialindustriens profit og det er jo i virkeligheden det det hele handler om.

KOMMUNERNE behøver ikke følge landets love Det er forudsat, at uanset hvor groft de lyver og forbryder sig, er det lovligt.
ALENE FORDI LOVENE ER VEDTAGET AF FOLKETINGET (socialministeren) ANKESTYRELSEN- DE SOCIALE NÆVN Skal undersøge, om det formelle beslutningsgrundlag (sagsbehandlingen) er i orden De skal og må ikke høre klageren Altså kun det formelle. Når det formelle er i orden, er det faktiske indhold det også pr. definition DET ER VEDTAGET VED LOV Klageinstanserne har bare ingen tid, ingen vilje og ingen magtmidler, så de er helt uden positiv betydning forretssikkerheden-tvært imod til stor skade RETTEN skal nemlig forudsætte, at de 2 foregående instanser har lavet deres arbejde Det betyder, at sagen består af løgne og klamphuggeri, hvor den forurettede aldrig bliver hørt, og dommen naturligvis afsiges på særdeles usagligt grundlag til stor skade for borgerne
PÅ DEN MÅDE KAN AMTER OG KOMMUNER SAGTENS BRYSTE SIG AF, AT DE ALDRIG BLIVER UNDERKENDT I RETTEN
DET BLIVER IKKE BEDRE, FØR VI FÅR RETSSIKKERHED
Og såkaldte fagpersoner bliver gjort ansvarlige for egne svigt og løgne i stedet for at dække over sig selv og hinanden.

I den tid jeg har samarbejdet med Helsingør kommune har jeg lært nogle FÅ ting og det er, skal du til møde med dem, så tag altid en bisidder og en båndoptager med, og optag HELE mødet, og bed altid om at få et referat af mødet. Så undgår du de fleste løgne. To husker også bedre end en. Systemet er til for systemets skyld, og IKKE din. Bed om agtindsigt. Så ved du hvad de pønser på. Indrag familien hvis du har en.

Min ældste datter, nu på 15 år, bor hjemme hos mig nu.Hun var frivilligt anbragt. Da hun var 14 år ville hun ikke længere være anbragt. Kommunen sagde hun skulle bo hjemme hos sin mor, fordi hun havde forældremyndighedden, selv om moren på det tidspunkt var meget psykisk syg. Der gik 3 uger så kom hun hjem til mig og sagde at hun ville bo hos mig. Dagen efter blev hendes mor indlagt på psykiatrisk hospital. ( hendes mor har det fint i dag og har en sød og god kæreste )  

Og så er der min tidligere sagsbehandler Randi Madsen. Jeg mener hun har gjort sig skyldig i grov tjenesteforsømmelse ved at undlade at gribe ind da moren var så syg, at hun ikke kunne passe børnene i weekenderne. I 8 tilfælde blev børnene sendt hjem før tid. Første gang kom Helsingør politi og sagde jeg skulle hente børnene oppe hos moren. Så troede jeg hun ville gribe ind. Men det gjorde hun ALDRIG. Jeg prøvede så selv at gøre noget. Jeg henvendte mig til Frederiksborgstatsamtet. Det tog 8 mdr for at få samværet med moren nedbragt. Så blev jeg sur. Så var jeg lige pludselig agrasiv og havde mistet kontrollen over mig selv, SAGDE HUN. Så skrev hun en masse løgne - det skulle jo ikke se ud som om hun havde gjort noget galt. Og nu starter så hele sagen som kommer til at koste Helsingør kommune 17.5 millioner, hvis mine 2 mindste børn kommer hjem når de er 14 år gamle. De er nu 11 og 7 år gamle. Jeg mener at alt den ballade jeg har og har haft er startet af soen Randi Madsen hun har fejlet og nu vasker alle hænder oppe i Helsingør kommune. alle dægger over hinanden for en kommune vil aldrig erkende de har lavet fejl.

Og hvordan er det så gået min datter i skolen efter hun er kommet hjem og bo? Hun startede i normal skole, på rønnebær allé. Da hun er 2 til 3 år bagud rent fagligt fik hun et tilbud om at komme i A-klasse-skolen og hvis hun ikke kunne lide A-klasse skolen kunne hun komme tilbage til rønnebær allé. Det aftalte vi med skolepsykologen. så ville der blive søgt om 20 støttetimer om ugen. Efter en prøvetid på 2 mdr ville hun tilbage til skolen ved rønnebær allé. Hun fik nu afslag på de 20 timer ugentlig støtte. Så blev jeg sur. Så skrev Helsingør Dagblad om det, og så kunne hun pludselig godt få støttetimer, men kun 5 timer om ugen og kun i 4 mdr. De 4 mdr er gået og nu får hun ingen hjælp og hun skal til eksamen næste år. Kommunen siger at jeg ikke skal tro at det er et tag selv bord, bare fordi kommunen har brugt 4.6 millioner på hende indtil nu. Det betyder at hun bliver uddannet til at leve sit liv på samfundets bund, og de 4.6 millioner er spildt. Jeg troede at kommunen ville hjælpe min datter fordi kommunen mener, hun skulle være anbragt til hun var 18 år. Men det gør de ikke. Hun må nu sejle sin egen sø.

Det jeg kan se nu er at de 2 mindste også er begyndt at komme bagud i skolen. Det vil sige at alle mine 3 børn får en dårlig skolegang. Da jeg hentede den mindste hjem til weekend den 19-09-2003 er det første hun siger til mig. Far jeg har ikke været i skole i 10 dage fordi min lærer er syg. Man prøver at hjælpe dem med de problemer de har, og så giver man dem bare nye problemer, for hvem kan i dagens Danmark klarer sig med en dårlig skolegang? Min ældste datter lærte først at læse da hun fik en mobiltelefon i konfiamationsgave. den fik hun da hun var 13 år gammel! 

Mine to mindste børn bor på stutgården i Hillerød. Min søn på 11 år bliver konstant fastholdt af de voksne, altså i låsegreb. 22 gange på 7 mdr. JEG HAR ALDRIG SELV FASTHOLDT HAM. Jeg mener det er ulovligt. I lov om social service står der i § 108 sikrede afdelinger, isolation, fiksering m.v. i institutioner beregnet for døgnophold for børn og unge må alene anvendes, når forholdene i det enkelte tilfælde gør det absolut påkrævet. Jeg mener, de bruger det som pædagogisk princip! Min datter på 7 år er en lille spinkel pige. Hun er blevet overfaldet 3 gange medens hun lå og sov i sin seng af 2 drenge. Den ene gang havde en af dem skidt på gulvet. De samlede lorten op og smurte den i hendes hår. Hun bliver også slåget sparket, spyttet på osv. Så jeg mener selvfølgelig ikke det er et godt sted at være for dem. Men de er jo tvangsanbragt, så jeg kan ikke hjælpe dem mod disse overgreb. 03-05-2004 Min datter er igen blevet overfaldet og smurt ind i lort igen.                                                                                                                                                                                        

jeg har 2 mål med at prøve at få sagen taget op i børne-unge udvalget. 1. mål er selvfølgelig at få børnene hjemgivet. 2. mål er at det skal komme til at koste Helsingør kommune dyrt både i arbejdstimer og penge, at begå overgreb på mig og mine børn. Derfor kører jeg alle sagerne op i Øster Landsret. Først i børne-unge udvalget så i den ( A )sociale ankestyrelse og så i Øster Landsret. Det kan jeg gøre hvert 2. år og det gør jeg! Altså 5 gange endnu. Jeg har altid sagt, og det gør jeg stadig, at jeg hellere vil stå op og dø, end at ligge ned og slikke røv på Helsingør kommune. For det kommer jeg aldrig aldrig ALDRIG til at gøre.

Så har jeg også haft en klage liggende i kommunen siden 01-08-2002, altså i over et år. Jeg har klaget over, jeg ikke måtte have samvær med min ældste datter i 3 mdr. På det tidspunkt nægtede jeg at samarbejde med kommunen. Pia Nilsen sagde vi skulle lave en ny samværsaftale, inden hun kunne komme hjem på weekend. Men hvordan skulle vi kunne gøre det, når jeg nægtede at samarbejde med dem? Vi kunne heller ikke lave en anden samværsaftale. fordi hun kun kom hjem hver 4. uge og det er minimum. Men efter 3 mdr sagde en leder, at hvis jeg ville samarbejde med hende ville min ældste datter komme hjem på weekend som hun plejede. På det tidspunkt burde Pia Nilsen vide, at det hun laver er ulovligt, ellers er hun en meget dårlig leder. I følge lov om social service § 57 stk 2. Står der, at kommunen træffer om fornødent afgørelse om omfanget og udøvelsen af samværet og kontakten og kan fastsætte nærmere vilkår for samværet og kontakten. Ved afgørelsen  lægges særlig vægt på hensynet til barnet eller den unge og formålet med anbringelsen. Der kan IKKE efter 1. pkt. træffes afgørelser, som medfører, at samvær og kontakt kun må finde sted mindre end en gang om måneden. En sådan afgørelse sidestilles med en afbrydelse af forbindelsen og skal træffes af børn og unge-udvalget efter stk. 3. kender de ikke loven? For det gør jeg. Og hvem tror I så der skal behandle min klage? Ja, det skal Pia Nilsen! Først begår kommunen et lovbrud for bagefter at sylte klagen. Det har jeg selvfølgelig skrevet til borgmesteren om, men jeg har aldrig hørt fra ham. Er han ligeglad med om kommunen begår lovbrud, eller har han ikke styr på sin adminstration. Det er virkelig flot klaret. Jeg kalder det for "strudse politik."

Og hvad med de psykolog rapporter kommunerne får lavet? Tror psykologerne de er gud eller hvad? De bruger 15 timer i en famillie og så tror de de ved mere om famillien end en selv. Jeg mener også mange psykologer er indhabile fordi de tjener så væsentlig en del af deres løn i kommunerne, og hvis de laver en alt for god rapport får de ikke job i den kommune igen. Min advokat sagde at han aldrig havde set så fin en psykolog rapport som den der var lavet hos mig. Men hvad kan jeg bruge det til når konklusionen er sitat (  Det er således undersøgelsens konklusion at mens Peter er en god nok far, så indeholder hans personlighed nogle usikre og ustabile elementer, som ikke er forenelige med, at han skal påtage sig det primære omsorgsansvar for så vanskelige og behandlingskrævende børn som Cecilie og Martin. Til gengæld viser undersøgelsen at Peter i det almindelige samvær kan bidrage til sine børns udvikling med mange positive elementer. ) Jeg ved godt mine børn har vanskeligheder men jeg mener de bliver overdrevet. Hvis din kommune ønsker du skal have lavet en familiepsykologisk undersøgelse i din familie, vil jeg fraråde du får lavet en. P.G.A. Hvis den er ( god ) kan kommunen gå ind og stille sublerne spørgsmål til reporten. Og så ved psykologen godt hvad kommunen ønsker og det får de. Her vil jeg gerne advarer mod at bruge Knud Hjulmand cand.psych. fra Frederiksberg og Barbara Cashman fra Westh og Westh fra København. De er nogle penge griske SVIN. Som i kan se blev jeg meget gal over den report Knud Hjulmand har lavet. Han tog alle mine stærke og gode sider, splittede dem op samlede dem igen så jeg ikke kunne genkende min selv igen. Da jeg sagde det til ham sagde han at det ikke var hans opgave at belyse mine stærke og gode sider. Så igen har Helsingør kommune fået hvad de har betalt for...........Jeg er så gal lige nu, så jeg heller må stoppe med at skrive mere......... 

11-11-2003 Medarbejderne ved socialforvaltningens familieafdelingen i Helsingør Kommune havde røde ører i går. Det skuldes at mindst to interne mails fra afdelingen ved en fejl er blevet rundsendt til adresser uden for afdelingens mailsystem inden for den seneste uge. De FORTROLIGE mails indeholder oplysninger om klienters forhold, og det er derfor en ret alvorlig sag, når sådanne interne dokumenter slipper ud til offentligheden, I to omgange er der blevet sendt interne mails fra familieafdelingen med FORTROLIGE oplysninger om navngivne klienter. I foråret var de også på røven, da der blev fundet en brist i det interne netværk, der gjorde det muligt at se interne dokumenter over nettet. Måske er det min sag de sender rundt? måske er det din hvis du bor i Helsingør kommune.

Hvis du som borger i Helsingør kommune ringer til politiet, siger de vi skal priotere og derfor har vi ikke tid til at komme. men hvis Helsingør kommune ringer og siger de skal komme med mandskabsvogn og kampklædt politi for at udføre magtmisbrug mod familien Jørgensen så kommer de og smader huset og tvinger moren ud af huset og lader et spædbarn ligge alene inde i huset.

Mandag den 06-10 2003 var jeg til møde i kommunen for at finde ud af hvilken hjælp de vil tilbyde min ældste datter i skolen. Nu er det blevet den 5-12-2003 og min ældste datter får stadig ingen hjælp i skolen. Hun skal som sagt til eksamen dette skoleår. Hvorfor skal kommunen være så længe om at træffe så lille en beslutning?????

Og hvad får system Danmark/Helsingør kommune ud af bruge tvang over for familierne. De for mennesker der hader dem og vil modarbejde dem, samt folk der har mistilid til systemet.

28-07-2004 Nå nu er min søn også hjemgivet, men det var kun fordi han efter en weekend nægtede at tage tilbage til opholdsstedet. hvorfor bliver børn først hjemgivet når de er gamle nok til at gøre oprør???? Og i den forbindelse skal der laves en psykologisk report om samspillet mellem mig og mine børn. Og hvis det går godt bliver mit datter på 7 år også hjemgivet. I den forbindelse har jeg selv fået lov til at finde en psykolog, jeg har haft et ønske om at finde en psykolog der ikke er inhabil, men det kan jeg ikke jeg har ringet til ca 30 psykologer når jeg spørge dem om hvor stor en indkomst de har i kommunerne henviser de mig til en anden psykolog. Jeg vil IGEN skrive at psykologerne er kommunernes forlænget arm. Og kun tænker på penge.

09-09-2004 Jeg fik lov til at stille nogle spørgsmål til borgmesteren på byrådsmødet. i Helsingør er der anbragt 140 børn, og det koster 72,8 mill om året. det er en FED forretning for de folk der tjener penge på de stakkels børn.

20-09-2004 Min datter på 8 år er lige flyttet fra et hus til et andet på stutgården, selvom hun måske skal flytte hjem om ca 3 mdr.(SKANDALE) og hun får først nu lidt (rigtig) skoleundervisning. det betyder jo at hun kommer bagud fra starten.Og nu har man så lavet et barn som vil have brug for støtte og hjælp i de næste par år. men så er det også arbejde til socialrådgiver/psykologer og andre personer der arbejder i den Danske tvangsfjernelsens MAFIAEN.

Mandag 04-04-2005 Så er det igen sket at Helsingør kommune ikke har fornyet taxa bevillingen. Det betød at der ikke kom en taxa for at hente min datter, som skulle i skole. Det var 3 gang i træk, med 14 dages mellemrum, altså over et månede har de haft til at bringe det i orden. ja ja ja 4 gang kom den heller ikke Grrrrrr men man skal altså nok være dum eller udulig for at få job i Helsingør kommune.Eller begge dele??????

Mandag 02-05-2005 jeg har i dag modtaget brev fra Helsingør kommune at fra 01-06-2005 skal jeg betale 1.980 kr pr mdr for at have mit barn tvangs anbragt af Helsingør kommune, først tvangs anbringer de mit barn og så tvinger de mig til af betale. De er sgu så sjove i Helsingør kommune. not. Nå nu har jeg modtaget et brev fra Helsingør kommune, de vil se på om jeg kan blive fritaget for betaling jeg skal bare lige udfylde et skema på 3 sider med alt om min økonomi blant andet udgifter for kost for et månede, det vil sige jeg er et månede om at lave det. Og det taget nok ca 10 timer i alt at skrive ned og skaffe kviteringer osv.Man skal også lave de skemaer hvis man skal have brilletilskud osv. mange borger opgiver det og betaler selv. Hvor mange penge spare Helsingør kommune på den konto???????????? det er ren chikane for mange af oplysningerne har kommunen i forvejen og dem kunne de godt skrive på skemaet inden de sender det til borgeren. Kunne de ikke det???????????

Jeg mener også at børn der har haft et ophold på en døgninstution, bliver system og behandlings skadet for resten af livet..

 

 


Tilbage til forsiden klik her eller på logo
TopLogo