Lagt på Nettet 14.02.2006 18:17 57 af Redaktionen

 

 

Tove Videbæk´s Citat til Helsingør Dagblad : 

Helsingør Kommune en Skamplet på den Danske Socialpolitik ! 

 

Politikken i Helsingør Kommune !                              
                  Nyhed!                                                  

                             

 HD. tekst den 30 / 3 - 2006. :                                
  HELSINGØR: Langt størsteparten af indholdet af en meget pågående og                                                                     
ophidset hjemmeside fra det lokalpolitiske parti Kronborglisten blev i                                                                                 
løbet af natten til i går pludselig slettett og sendt langt ud i                                                                                          
cyberspace.                                                                                                                                                           
Det skete efter at Helsingør Politi for nogle dage siden opfordrede                                                                                  
sidens IT-udbyder til at fjerne siderne. Den opfordring blev                                                                                              efterkommet,                                                                                                                                                            
og det kom som en stor overraskelse for sidens bestyrer og                                                                                           forfatter,                                                                                                                                                              
Kronborglistens byrådskandidat Lisbeth Eliasen fra Helsingør.                                                                                         
På hjemmesiden omtalte hun Helsingør som »ondskabens by« og Helsingør                                                                       
Politi som »voldspoliti« og »Gestapo politi«. En lokal politikommissær,                                                                                 
som har medvirket under en række stærkt omtale tvangsfjernelser af Lisbet                                                                      
Eliasens børn, blev omtalt ved navn og betegnet som en mand, som selv har                                                                  
svare problemer med sit familieliv.                                                                                                                           
På hjemmesiden blev Helsingørs Politimester Ole Scharf desuden beskyldt                                                                     
for at have plantet urigtige oplysninger om sagen til pressen,                                                                                         
myndighederne beskyldt for at have stjålet Eliasens børn, andre for at                                                                               
have stjålet Kronborglistens valgplakater og der blev vist et manipuleret                                                                         
foto af et af Helsingør Kommunes socialudvalgsmedlemmer, som fremstod med                                                                 
et stærkt forvansket ansigt.                                                                                                                                        
Vink med en vognstang                                                                                                                                         
Kriminal- og politiinspektør Knud Stadsgaard fra Helsingør Politi afviser                                                                          
at politiets handlemåde er en knægtelse af ytringsfriheden.                                                                                         
- Vi vil ikke acceptere, at politifolk og politikere, som udfører deres                                                                            
hverv, bliver nedgjort på den måde, siger han til Helsingør Dagblad.                                                                            
- Det er klart formuleret i straffeloven at du ikke kan kalde politiet og                                                                            
offentlige personer for hvad som helst. Og den grænse er klart overskredet                                                                      
i denne sag, siger Knud Stadsgaard med henvisning til, at siden i sin                                                                                 
daværende form udgjorde en overtrædelse af straffelovens paragraf 121. Den                                                                 
forbyder verbale overgreb mod embedsmænd, og kan i yderste konsekvens give                                                             
den dømte fængsel i et halvt år.                                                                                                                               
Så politiet gik til IT-udbyderen og gav ham, hvad man med rette kan kalde                                                                         
for et vink med en vognstang.                                                                                                                                  
- Vi valgte at fare med lempe, så i stedet for at buse frem med                                                                                      
dommerkendelser rettede vi henvendelse til sidens udbyder, og spurgte, om                                                                    
han virkelig ville lægge navn til en hjemmeside af den karakter. På den                                                                         
baggrund håbede vi, at han ville skride ind over for siden, og det har han                                                                       
gjort. siger Knud Stadsgaard, som derfor også betragter sagen som lukket.                                                                     
Mener hvert et ord                                                                                                                                              
 
Men Lisbeth Eliasen har ikke tænkt sig at lade siden ligge som den ser ud                                                               
i dag. Hun vil genopbygge den med samme indhold, og mener at have sit på                                                                
det tørre med hensyn til de mange beskyldninger.                                                                                                      
- Alt hvad jeg skriver og har skrevet på hjemmesiden kan jeg dokumentere,                                                                  
og der er da også mange, som har skrevet og ringet til mig og rost mig for                                                                       
at tale rent ud af posen, siger hun.                                                                                                                       
Kriminal- og politiinspektør Knud Stadsgaard vil til gengæld heller ikke                                                                            
tøve med at slå ned på siden, hvis den skulle dukke op igen i samme form.                                                                       
Af Niels Berg                                                                                                                                                 
Foto: Lars Johannessen                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                              
Læs mere i Helsingør Dagblad i morgen !                                                                         
 
Politiet fester ...
på falsk grundlag

Lagt på Nettet 30.03.2006 16:11 06 af Redaktionen

Politiet i Helsingør glædede sig for tidligt i går.
Ved en fejl fik stifterne af partiet Kronborglisten trykket "GEM FORSIDEN" på et tidspunkt, hvor der midlertidigt ikke var nogen forbindelse til internettet. Resultatet blev, at forsideartiklen i nogle timer fremstod helt blank.
   
Politiet var ikke sen til at fejre "lukningen" og udbassunre den til dagspressen, og Helsingør Dagblad skyndte sig at trykke "nyheden". Såvel hjemmesidens ejere som udbyderen og leverandøren af SmartCMS, som benyttes til at redigere siden, havde allerede fortalt journalisterne, at den tomme side skyldtes en  teknisk fejl og ikke politiers indsats.

På det tidspunkt, da avisen gik i trykken, var Kronborglistens forside allerede gendannet. 

Forhistorien er den, at politinspektør Knud Stadsgaard fra Helsingør Politi den 9. marts 2006 kontaktede Kronborglistens internetudbyder og leverandøren af SmartCMS, Peter Wendelboe, Aalborg, med det formål, at få ham til at lukke siden uden dommerkendelse, fordi ejerne af siden, Lisbeth Eliasen og Jens Valbek, havde beskrevet politiets fremgangsmåde ved tvangsfjernelsen af parrets to børn som "gestapo-metoder".

Peter Wendelboe får med jævne mellemrum den slags henvendelser fra personer, der vil have nogle af hans sider fjernet eller ændret. Hans svar er hver gang, at det kan han ikke uden dommerkendelse. Det fik politiinspektør Knud Stadsgaard også at vide den 9. marts.

Man kan undre sig over, at hverken Knud Stadsgaard - eller i øvrigt nogen anden fra politiet - på noget tidspunkt overhovedet har henvendt sig direkte til sidens retmæssige ejer og ansvarlige redaktør med sit ønske om at få siden ændret eller fjernet.


Da den omtalte tekst så alligevel forsvandt ved en teknisk fejl, glædede Helsingør Politi sig tilsyneladende. Og uden at undersøge sagen nøjere blev bl.a. det lokale dagblad og dagbladet Metro  Expres orienteret om "successen".  Metro Expres checkede historien af hos leverandøren i Aalborg, mens journalist Niels Berg fra Helsingør Dagblad fik en forside i sin avis med kæmpebogstaver i overskriften og næsten en halv sides artikel på side 8. Han havde da allerde talt med Lisbeth Eliasen fra Kronborglisten, som havde fortalt ham, at det drejede sig om en teknisk fejl.


Se www.kronborglisten.dk     

 
 
 
                                                                                              Helsingør den 21/3-2006.                                                          
                                                                                                                                                                                                                 
Politiet forsøger af bagveje, at lukke en tvær-politisk-liste i Helsingør.                                                            
                                                                                                                                                                                             
Pres på internetudbyder, Udbyderen presset til at lukke hjemmesiden.                                                                                        
                                                                                                                                                                                              
I Sverige trækker udenrigsminister sig 21/3-06 grundet lukning af en internetside.                                                                          
                                                                                                                                                       
Sveriges udenrigsminister, Laila Freivalds, træder tilbage. Men i Danmark har  politiets                                                                 
handlinger ingen konsekvenser.                                                                                                                                                
                                                                                                                                                       
Freivalds falder da  hun har vildledt offentligheden om sin viden om den stærkt                                                                            
kontroversielle lukning af en internetside, der gengav nogle af Jyllands-Postens karikaturer                                                           
af profeten Muhammed.                                                                                                                                                           

Karikaturerne blev bragt på hjemmesiden, der drives af det stærkt højreorienterede                                                                      
parti Sverigesdemokraterne.                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                     
Embedsmand i Udenrigsministeriet henvendte sig til internetudbyderen, og pressede                                                                 
udbyderen til at lukke hjemmesiden.                                                                                                                                        
                                                                                                                                                      
Indgrebet udløste en meget debat i Sverige, og udenrigsminister hævdede at hun ikke på                                                             
forhånd vidste at der blev taget kontakt til internetudbyderen. Hun hævdede at kontakten                                                              
alene drejede sig om at informere internetudbyderen om konsekvenserne af                                                                               
offentliggørelsen af tegningerne.                                                                                                                                             
                                                                                                                                                      
En intern undersøgelse har godtgjort, at embedsmanden handlede efter aftale med ministeren.                                                       
                                                                                                                                                       
I Danmark kan denne chikane udføres af højtstående Politi-embedsmænd ved Helsingør                                                              
Politi, Helsingør Politi mener at de frit kan forhindre en politisk Liste deres ytteringsfrihed.                                                           
                                                                                                                                                       
Kronborglisten, http://www.Kronborglisten.dk har endnu intet selv hørt herom.                                                                              
                                                                                                                                                         
Men Politiet har kontaktet udbyderen i deres forgæves forsøg lukning.                                                                                          
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                              
Med Venlig Hilsen                                                                                                                                                                   
Kronborglisten                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                              
<http://www.Kronborglisten.dk >                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                              
 

                                                                          Helsingør den 9/3-2006.                                                                                 
                                                                                                                                                                                             
Nu forsøger politiet af bagveje, at lukke en politisk-liste i Helsingør :                                                                                 
                                                                                                                                                                                             
i hvertfald deres hjemmeside er d.d. forsøgt lukket, selvfølgelig uden                                                                                           
at politiet har kontaktet listens ansvarlige medlemmer.                                                                                                              
                                                                                                                                                                                           
Hvorfor har Helsingør Politi brug for censur ???                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                            
Ytringsfrihed i Helsingør skal forblive censureret væk, Hvorfor ???                                                                                              
                                                                                                                                                                                            
Hvad har Helsingør Kommunes "Byspidser" at skjule ??????                                                                                                     
                                                                                                                                                                                            
Gad vide hvad Statsministeren og Folketinget har at sige til dette !!!                                                                                            
                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                          
Med Venlig Hilsen                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                            
Kronborglisten                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                             
http://www.Kronborglisten.dk                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                      


 
 

  


 

 

 

                        
                         
                  
                  

                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Helsingør en ondskabens by                            

  Gestapo Politi-stats metoder  
Pgr. korrupte gestapo-embedsfolk !
Byen fyldt med handlingslammet politikere !
En lille by forføres af en uduelig Borgmester !
Misundelse og Janteloven er dagens orden i Byen !
Offentlige embedsmænds - trusler er dagens almindelige by - orden  !
Helsingørsagen  eller Eliasen-sagen  -  klik under menu.                                                                       
Korrupte Børnemishandlere / Politikere m.fl. beskrives her.                                                                     
    Nyhed nye indlæg                                                                                              ADVARSEL : Flyt ALDRIG til Helsingør  !                                                        Kære turist, besøg IKKE Helsingør - Byen stjæler Børn  !                

Politi-Gestapo metoder                                                                  

Her ses Helsingørs VOLDS-POLITI ved et at deres mange voldsangreb på børn:
Det unormale Helsingør Politi er igen videofilmet i endnu en voldsaktion mod
børnefamilie i Helsingør, denne sygelige fremgangsmåde, ledes igen af denne
unormale Jannick Rantzau-Nielsen fra Hornbæk der i sit egen privatliv har 
meget store familiemæssige problemer, mon det har udviklet sig til store meen
i hans hoved.

Denne voldelige fremgangsmåde blev voldsomt kritiseret af  selvste       
socialministeren samt folketingets enige socialudvalg i 2003, da              
DR-dokumentar 
var tilstede og filmet forløbet med Volds-Politiet. 

Her er de politikker der senest har stemt for tvangsfjernelsen af 3 små          
piger den 22/2-2006, som  på brutale fremgangs
måde blev frarøvet deres      
meget lykkelige liv og trygge barndom samt begge deres søde forældre.
        


Disse politikere fra Helsingør Byråd kan IKKE være normale                                                                   
Lagt på Nettet 06.03.2006 01:07 57 af Redaktionen

 

       Jørgen Haagen Nielsen (C)                       Betina Svinggaard (A)                                       

  Ole Jørgen Haagen Nielsen ( C )         Betina Svinggaard Nielsen ( A )                                                                               Pensioneret Revisor                         Pædagogmedhjælper                                                                              


 

Hele fjernelsen  den 22 / 2-2006 er optaget på video og vil blive lagt  
hjemmesiden her senere :
 Her vil man se hvor umenneskeligt  og brutalt
Helsingør socialforvaltning arbejder med et helt urimeligt opbud af
uniformeret betjente for at fjerne velfungerne piger  på 1, 3 & 5 år under 
samme nærpolitichef ledelse som er på dette landskendte billede fra                       
familiens hjem i 2003. Sagde nogen magtmisbrug, er det ikke helt ved
siden af. Den syge Embedskvinde i forvaltningen Birgitte Wittendorff som
bor i Humlebæk, har forfulgt familien igennem nu i 9 år, og benytte sin
personlige inhabile magt, uden NOGEN griber ind.
Borgmesteren Tærsbøl lukker øjnene og truer Socialudvalgsformanden
IB Kirkegaard til tavshed i sagen. Så nu er Kirkegaard tavs som graven

- Hvorfor ? ?

Dokumentation for indbrud, terroren samt tyveri, kidnapning samt
bortførsel af 3 små børn blev end IKKE afleveret til familien eller
Advokater i form af dommerkendelse e.l., Helsingør NY GESTAPO by.
Lagt på Nettet 06.03.2006  af Redaktionen
 

Borgmester Per Tærsbøl truer Politiker til tavshed:

Her ses Helsingørs Borgmester, der allerede som barn var på "Anders Vænget", der svare 
til  EBBERØDGAARD, et hjem for Psykisksyge v/ en Børneoverlæge  Herr. Bredmose.

Hvor anderledes må en Borgmester være i dagens Danmark !                             
Et spørgsmål : Hvor mange socialeforbier må en Borgmester have i Dagens Danmark ?   

Sovende Borgmester Per Tærsbøl, Espergærde:
 
Her kan ses en TV-udsendelse om et ungt menneske ( Per Tærsbøl ) fra Slagelse med
store tilpasningsproblemer i livet : 
( http://www.vtv.dk/TVLINKS/LG-PT.htm )

Borgmesteren Tærsbøl lukker øjnene og truer Socialudvalgsformanden
IB Kirkegaard til tavshed i sagen.
 
Så nu er Kirkegaard tavs som graven - Hvorfor ?

Hvordan har Borgmester Per Tærsbøl fået truet byens  
Socialudvalgsformand Ib Kirkegaard så meget, så han intet tør sige nu ?
 
Ib Kirkegaard var vore bisidder igennem flere år.
 
      
Kirkegaard selv fortæller han er blevet truet til tavshed !!

Dette er dagens Danmark anno 2006. 
 
Nu er 5 uskyldige børn taget som gisler i et sygt politisk magtspil, børnene
tilbageholdes.
Børnene misrygtes på det groveste af Helsingørs socialeforvaltningen under
den
politikelseledelse af selveste udvalgsformanden Ib Kirkegaard, en ("mand")
der har støtte familien igennem 6 år.
 
Alle børnenes holdes som fanger på en døgninstitution for Helsingør Kommunes
skatteborgernes regning : pris ca. 5 millioner pr. år udelukken en hævnaktion
mod forældrene der våget, at stille op til kommunalvalget på kronborglisten
en direkte politiskforfølgelse af undertegnes familie. JA - HVAD kaldes det når
det sker i andre Lande ??????
 
Leif Langlykke en embedsmand med MANGE forskellige kommunale titler og fra
Helsingør, han forsætter også med at ringe rundt til familiens støtter, som  eks.
politikker m.v. 
og anonymt truer dem til tavshed, for som han udtrykker det,
ellers vil det få konsekvenser for deres fremtidige virke.

Lagt på Nettet 30.03.2006 af Redaktionen

Brev fra Tove Videbæk i Helsingørsagen
Lagt på Nettet 27.03.2006 af Redaktionen

Her ses en hæderlig og troværdig politiker-TAK.

Til hvem det måtte vedrøre
27.03.2006.

 

Vedr. sagen om fjernelse af familien Eliasens / Jørgensens 3 piger i Helsingør.

Undertegnede har besøgt familien Eliasen / Jørgensen flere gange, mens de 3 piger var
hjemme.

Jeg observerede, at pigerne hverken virkede skræmte eller intimiderede, men var
meget tillidsfulde og gerne ville snakke med gæsten.

De løb rundt som piger i deres alder gør. Da vi drak kaffe sad de ved bordet sammen
med os.

Yderligere har jeg mødt og snakket med familien sammen med pigerne ved en lejlighed
inde i  København.

Ved hvert møde fik jeg det indtryk, at pigerne er normale, udadvendte, glade, livlige,
snakkende og meget tillidsfulde.

 

 

                                                                 Med venlig hilsen

                                                                  Tove Videbæk,
                                         
Tidl. MF og formand for Folketingets socialudvalg
                                                                  
Birkebæk 10
                                                                  
7330 Brande

 

Brev fra Tove Videbæk i Helsingørsagen
Lagt på Nettet 14.02.2006 18:17 57 af Redaktionen

Klik her: Se Tove Videbæk og Lisbeth Eliasen i TV.                         


    
 

 

 

 

Kronborglisten følger svindlen i Helsingør.     

 

 

  

 

Kronborglisten følger svindlen i Helsingør.

 

 

 

 

  Mor & Far til seks !

Lisbeth Eliasen & Jens Valbek
         Initiativtager til Kronborglisten            

Følg med på Kronborglistens Webside fremover,
der vil ske mange afsløringer i Helsingørområdet !

Kronborglistens hjemmesider er under konstant opdatering. - Senest opdateret den 30. Marts  2006.

Pågensynpåsidensre.      
                                Flag  eller  på  Dansk  på  gensyn  på  siden  senere

 

Helsingør en ondskabens by                            

  Gestapo Politi-stats metoder  
Pgr. korrupte gestapo-embedsfolk !
Byen fyldt med handlingslammet politikere !
En lille by forføres af en uduelig Borgmester !
Misundelse og Janteloven er dagens orden i Byen !
Offentlige embedsmænds - trusler er dagens almindelige by - orden  !
Helsingørsagen  eller Eliasen-sagen  -  klik under menu.                                                                       
Korrupte Børnemishandlere / Politikere m.fl. beskrives her.                                                                     
    Nyhed nye indlæg                                                                                       
Nyhed-Se bunden af siden, Luk:                        
      ADVARSEL : Flyt ALDRIG til Helsingør  !                                                    
   Kære turist, besøg IKKE Helsingør - Byen vil stjæle dine Børn  !                

Politi-Gestapo metoderVold                                                                 

Her ses Helsingørs VOLDS-POLITI ved et at deres mange voldsangreb på børn:
Det unormale Helsingør Politi er igen videofilmet i endnu en voldsaktion mod
børnefamilie i Helsingør, denne sygelige fremgangsmåde, ledes igen af denne
unormale Jannick Rantzau-Nielsen fra Hornbæk der i sit egen privatliv har 
meget store familiemæssige problemer, mon det har udviklet sig til store meen
i hans hoved.

Denne voldelige fremgangsmåde blev voldsomt kritiseret af  selvste       
socialministeren samt folketingets enige socialudvalg i 2003, da              
DR-dokumentar 
var tilstede og filmet forløbet med Volds-Politiet. 

Her er de politikker der senest har stemt for tvangsfjernelsen af 3 små          
piger den 22/2-2006, som  på brutale fremgangs
måde blev frarøvet deres      
meget lykkelige liv og trygge barndom samt begge deres søde forældre.
        


Disse politikere fra Helsingør Byråd kan IKKE være normale                                                                   
Lagt på Nettet 06.03.2006 01:07 57 af Redaktionen

 

       Jørgen Haagen Nielsen (C)                       Betina Svinggaard (A)                                       

  Ole Jørgen Haagen Nielsen ( C )         Betina Svinggaard Nielsen ( A )                                                                               Pensioneret Revisor                         Pædagogmedhjælper                                                                              


 

Hele fjernelsen  den 22 / 2-2006 er optaget på video og vil blive lagt  
hjemmesiden her senere :
 Her vil man se hvor umenneskeligt  og brutalt
Helsingør socialforvaltning arbejder med et helt urimeligt opbud af
uniformeret betjente for at fjerne velfungerne piger  på 1, 3 & 5 år under 
samme nærpolitichef ledelse som er på dette landskendte billede fra                       
familiens hjem i 2003. Sagde nogen magtmisbrug, er det ikke helt ved
siden af. Den syge Embedskvinde i forvaltningen Birgitte Wittendorff som
bor i Humlebæk, har forfulgt familien igennem nu i 9 år, og benytte sin
personlige inhabile magt, uden NOGEN griber ind.
Borgmesteren Tærsbøl lukker øjnene og truer Socialudvalgsformanden
IB Kirkegaard til tavshed i sagen. Så nu er Kirkegaard tavs som graven

- Hvorfor ? ?

Dokumentation for indbrud, terroren samt tyveri, kidnapning samt
bortførsel af 3 små børn blev end IKKE afleveret til familien eller
Advokater i form af dommerkendelse e.l., Helsingør NY GESTAPO by.
Lagt på Nettet 06.03.2006  af Redaktionen
 

                   Nyhed! nye indlæg :       

Borgmester Per Tærsbøl truer Politiker til tavshed:

Her ses Helsingørs Borgmester, der allerede som barn var på "Anders Vænget", der svare 
til  EBBERØDGAARD, et hjem for Psykisksyge v/ en Børneoverlæge  Herr. Bredmose.

Hvor anderledes må en Borgmester være i dagens Danmark !                             
Et spørgsmål : Hvor mange socialeforbier må en Borgmester have i Dagens Danmark ?   

Sovende Borgmester Per Tærsbøl, Espergærde:
 
Her kan ses en TV-udsendelse om et ungt menneske ( Per Tærsbøl ) fra Slagelse med
store tilpasningsproblemer i livet : 
( http://www.vtv.dk/TVLINKS/LG-PT.htm )

Borgmesteren Tærsbøl lukker øjnene og truer Socialudvalgsformanden
IB Kirkegaard til tavshed i sagen.
 
Så nu er Kirkegaard tavs som graven - Hvorfor ?

Hvordan har Borgmester Per Tærsbøl fået truet byens  
Socialudvalgsformand Ib Kirkegaard så meget, så han intet tør sige nu ?
 
Ib Kirkegaard var vore bisidder igennem flere år.
 
      
Kirkegaard selv fortæller han er blevet truet til tavshed !!

Dette er dagens Danmark anno 2006. 
 
Nu er 5 uskyldige børn taget som gisler i et sygt politisk magtspil, børnene
tilbageholdes.
Børnene misrygtes på det groveste af Helsingørs socialeforvaltningen under
den
politikelseledelse af selveste udvalgsformanden Ib Kirkegaard, en ("mand")
der har støtte familien igennem 6 år, ifølge Kirkegaard selv senest den
28/3-2006, har Ib Kirkegaard tilkendegivet overfor familien og andre
at han stadig fuldstændig mener det samme som hele tiden, nemlig at
børnene aldrig har skulle have været fjernet og der aldrig har været det
mindste galt med denne familie og det er i forvaltningen det er helt galt.
 
Alle børnenes holdes som fanger på en døgninstitution for Helsingør Kommunes
skatteborgernes regning : pris ca. 5 millioner pr. år udelukken en hævnaktion
mod forældrene der våget, at stille op til kommunalvalget på kronborglisten
en direkte politiskforfølgelse af hele denne familie. JA - HVAD kaldes det når
det sker i andre Lande ??????
 
Leif Langlykke en embedsmand med MANGE forskellige kommunale titler og fra
Helsingør, han forsætter også med at ringe rundt til familiens støtter, som  eks.
politikker m.v. 
og anonymt truer dem til tavshed, for som han udtrykker det,
ellers vil det få konsekvenser for deres fremtidige virke.

Lagt på Nettet 30.03.2006 af Redaktionen

Brev fra Tove Videbæk i Helsingørsagen
Lagt på Nettet 27.03.2006 af Redaktionen

Her ses en hæderlig og troværdig politiker-TAK.

Til hvem det måtte vedrøre
27.03.2006.

 

Vedr. sagen om fjernelse af familien Eliasens / Jørgensens 3 piger i Helsingør.

Undertegnede har besøgt familien Eliasen / Jørgensen flere gange, mens de 3 piger var
hjemme.

Jeg observerede, at pigerne hverken virkede skræmte eller intimiderede, men var
meget tillidsfulde og gerne ville snakke med gæsten.

De løb rundt som piger i deres alder gør. Da vi drak kaffe sad de ved bordet sammen
med os.

Yderligere har jeg mødt og snakket med familien sammen med pigerne ved en lejlighed
inde i  København.

Ved hvert møde fik jeg det indtryk, at pigerne er normale, udadvendte, glade, livlige,
snakkende og meget tillidsfulde.

 

 

                                                                 Med venlig hilsen

                                                                  Tove Videbæk,
                                         
Tidl. MF og formand for Folketingets socialudvalg
                                                                  
Birkebæk 10
                                                                  
7330 Brande

 

Brev fra Tove Videbæk i Helsingørsagen
Lagt på Nettet 14.02.2006 18:17 57 af Redaktionen

Klik her: Se Tove Videbæk og Lisbeth Eliasen i TV.                         


    
 

 

 

 

Politikken i Helsingør Kommune !                              
                  Nyhed!                                                             

                            
                                                                            
                                                                                                                                     Helsingør den 21/3-2006.                                          
                                                                                                                                                                                                                   
Politiet forsøger af bagveje, at lukke en tvær-politisk-liste i Helsingør.                                                                                  

Pres på internetudbyder, Udbyderen presset til at lukke hjemmesiden.

I Sverige trækker udenrigsminister sig 21/3-06 grundet lukning af en internetside.
 
Sveriges udenrigsminister, Laila Freivalds, træder tilbage. Men i Danmark har  politiets handlinger ingen konsekvenser.
 
Freivalds falder da  hun har vildledt offentligheden om sin viden om den stærkt kontroversielle lukning af en internetside, der gengav nogle af Jyllands-Postens karikaturer af profeten Muhammed.
Karikaturerne blev bragt på hjemmesiden, der drives af det stærkt højreorienterede  parti Sverigesdemokraterne.
 
Embedsmand i Udenrigsministeriet henvendte sig til internetudbyderen, og pressede udbyderen til at lukke hjemmesiden.
 
Indgrebet udløste en meget debat i Sverige, og udenrigsminister hævdede at hun ikke på forhånd vidste at der blev taget kontakt til internetudbyderen. Hun hævdede at kontakten alene drejede sig om at informere internetudbyderen om konsekvenserne af offentliggørelsen af tegningerne.
 
En intern undersøgelse har godtgjort, at embedsmanden handlede efter aftale med ministeren.
 
I Danmark kan denne chikane udføres af højtstående Politi-embedsmænd ved Helsingør Politi, Helsingør Politi mener at de frit kan forhindre en politisk Liste deres ytteringsfrihed.
 
Kronborglisten, http://www.Kronborglisten.dk har endnu intet selv hørt herom.
 
Men Politiet har kontaktet udbyderen i deres forgæves forsøg lukning.
 

Med Venlig Hilsen
Kronborglisten
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Helsingør den 9/3-2006
 
Nu forsøger politiet af bagveje, at lukke en politisk-liste i Helsingør,
i hvertfald deres hjemmeside er d.d. forsøgt lukket, selvfølgelig uden
at politiet har kontaktet listens ansvarlige medlemmer.
 
Hvorfor har Helsingør Politi brug for censur ???
 
Ytringsfrihed i Helsingør skal forblive censureret væk, Hvorfor ???
 
Hvad har Helsingør Kommunes "Byspidser" at skjule ??????
 
Gad vide hvad Statsministeren og Folketinget har at sige til dette !!!
 
 
 
Med Venlig Hilsen
 
Kronborglisten
 
http://www.Kronborglisten.dk

Kronborglistens har bevis for valg-svindel i Helsingør                                                                    
Valg-svindel og fusk skete over hele Danmark i 2005, men værst i Helsingør.                                                                                   
Ja  -  selv svindel med Kronborglistens brevstemmer som forsvandt totalt ! ! ! ! ! ! ! .
Valgreglerne i Danmark står absolut overfor en grundig revision nu.     :?:
Nyhed!
Åben brev til Indrigsministeriet om VALGSVINDEL                                                
 læs selve brevet under menu: klik på " Læserbreve".                                              

Ja 
          :?:     om
Nyhed!Kronborglisten følger svindlen i Helsingør.                                         

 

 

Kronborglisten ( K ) er klar til valg i
Helsingør Kommune samt
Regionsrådsvalg
i Hovedstaden med ( N ).

Lisbeth Eliasen                       
Borgmester-Kandidat  &  Spidskandidat til Regionen :
Jens Valbek                               

                                          

De øvrige kandidater kan findes i rækkefølge under rubrikken "kandidater" i menu.                                                       

      :TUP:              Nyhed !       :TDOWN:                                                       

Husk - at læse alle læserbreve / debatindlæg - Tryk / klik i menu på læserbreve.  
Slogan :        

Borgeren skal i Centrum                                                   
Kronborglisten vil politik i øjenhøjde                                 ! 


 

Kronborglisten følger svindlen i Helsingør !                                           

 

                            Mor & Far til seks !
                          
                         Lisbeth Eliasen & Jens Valbek
                                            Initiativtager til Kronborglisten

Følg med på Kronborglistens Webside fremover,
der vil ske mange afsløringer i Helsingørområdet !

Kronborglistens hjemmesider er under konstant opdatering. - Senest opdateret den 30. Marts  2006.

Pågensynpåsidensre.      
                                Flag  eller  på  Dansk  på  gensyn  på  siden  senere

                                                                                                        

 

TEST                                                                                                       

TEST