Tilbage til forsiden                                   
Lagt på Nettet  2006 af Redaktionen
 

 


NABO: Grethe & Bent Askov


 Re: 10 års fødselsdag idag :

Forfatter: Lisbeth Eliasen (---.vinxx10.adsl-dhfc.tele.dk)
Dato:   20-03-06


Sakset fra andet debatforum

Forfatter: Lisbeth Eliasen
Dato: 20-03-06

Nej, - Annelise sådan hænger det slet ikke sammen.

Dommer manden Torben Hvid er fuldstændig INHABIL i sagen om vores børnesag.

Dommer Hvid bor i Snekkersten heroppe tæt ved Helsingør på Nørrevej, en vej med udsigt over sundet til
Sverige, ellers et rimeligt godt sted bortset fra prisen måske, og så lige kystbanetoget over græsplænen,
- men okay det giver jo vist kun høreskader.

Denne Torben Hvid har tidligere virket i Helsingør som dommer inden han kom til bl.a. Frederiksberg.
Her i Helsingør har han dømt os i en gammel hegnssag / byggeoverskridelsesag, en sag som han ikke
fattede en meter af, det gjorde vi nu heller ikke. Det er der vist heller ingen andre der gør !,- men vi fik
en fejl dom her i Helsingørs ret som blev anket til Østre Landsret, en sag som jo nærmest er en halv
menneskealder siden.
Den startet da Jens lige var fyldt 18 år, meget kort efter Jens fødselsdag købte han den ejendom som
vi stadig ejer.
Du ved det med naboen (politimanden)som anmeldte Jens for alt muligt vedr. ejendommen, for alle mulige
tvister på ejendommen, byggetilladelser, skelovertrædelser osv. altsammen som i virkeligheden INTET
havde med os at gøre.
Jens var blot unge og havde lige købt ejendommen, men efter Politi-naboens mening meget chikanerede
for ham. Jens blev slæbt i Krimminalretten for at en carport der var bygget 2 cm. ind på hans grund,
- Ja jeg sagde Krimminalrettet, det var også fuldstændig forkert, det kunne kun lade sig gøre fordi han
var politimand, dybt korrupt allerede dengang.
I retten kom så den gamle ejer ind og fortalte, at han sammen med politinaboen havde bygget denne
carport fordi politimanden var uddannet tømmer og derfor havde han bygget carporten sort til ejeren af
vores ejendom, dvs. det var ham selv der havde bygget henover skellet til sin egen ejendom - nu må du
godt grine - ja dybt god nat ik.
Men,- ak alt dette fattet Hvid ej heller, men hvem gør det ( men så var det jo godt at politinaboen var
så dygtig og troværdig der i sin politi-uniform ) som han jo mødte frem i der i privatlivets problem, så det
gjorde sagen lidt lettere for dommeren at afgøre hvem der var mest troværdig, Jens på 18 år eller denne
troværdige uniformeret nabopolitimand.

Selvfølgelig blev carporten IKKE revet ned, den fik lov at blive stående ifølge dom fra Østre Landsret og
her nu senere ændret til en kæmpe garage.
Men politimanden havde det ikke godt og slet IKKE hans kone.
- Jeg ved ikke om du så dem på deres natlige togt med motorsag igang med at nedsave vores garage-
bygninger, - de blev vist i tv-programmet
19-direkte, som iøvrigt fik politiparet til at givet DR-1 en kedelig.................pressenævns "næse" for at vise parret i gang med hærværk uden at have tilsløret deres ansigter, det var nu kun en henstilling, men DR-1 er vist meget høflige på dette område, men det koster jo heller ikke noget, men istedet blev det jo faktisk igen vist, ja forbrydelsen blev vist igen og læst op, jeg mener at huske at jounalisten var mere end rimeligt godt tilfreds med omtalen.
Iøvrigt nogle gode nat billeder, som vi faktisk bør have lagt frem på vores hjemmeside, da det jo er denne ondsindet syge politifamilie som er skyld i at vi er en barnløsfamilie idag.

Denne kriminelle og fordrukne politimand er nu flyttet og har mistet kortet, arbejdet osv.

Re: 10 års fødselsdag idag :

Forfatter: pjm (---.boanxx12.adsl-dhcp.tele.dk)          

Dato:   19-03-06 21:22

Kære Lisbeth og Jens,

Jeg har fået oplyst, at dommeren der har konfirmeret fjernelsen af børnene, hedder Torben Hvid.

Den mand kender jeg. Og bestemt ikke for noget godt.

For nogle år siden var Hvid dommer i en sag i Frederiksberg ret, hvor min kone og jeg blev stævnet, fordi vi havde nægtet at skrive under på, at vi skyldte en ejerforening 10.000 kr.

Vi havde aldrig hørt om foreningen, havde aldrig haft noget med den at gøre, af hvilken grund vi naturligvis aldrig kunne skylde den en krone.

Alligevel blev vi stævnet af en advokat der hedder Henrik Øehlenschlager (pas på den mand), som forlangte, vi skrev under på, at vi skyldte en for os totalt ukendt forening 10.000 kr. Når man modtager sådan et krav, er ens første tanke, at de ikke er rigtig kloge. Normale mennesker kræver naturligvis ikke at nogen skriver under på, at de skylder 10.000 kr., som de ikke gør.

Men det krævede denne mærkelige advokat Øehlenschlager, og selv om vi i retten kunne dokumentere, det var fup og svindel, så sagde dommer Torben Hvid - hold nu fast på hat og briller - at han ikke forstod, hvorfor vi ikke bare skrev under. Da han sagde det, tænkte jeg ved mig selv: Den mand er bindegal. Hvordan kan sådan et fjols sidde som dommer?

For at gøre en lang historie kort, så endte det naturligvis med, at den såkaldte advokat Øehlenschlager måtte erkende, at det hele var løgn. Men det var meget besværligt at få ret i en sag, det tager normalt læsende under to minutter at se, var fup. I retten fremlagde Øehlenschlager et "bevis", som folk med forstand på de ting nok ville kalde dokumentfalsk. Det "bevis" han fremlagde i rettet havde en helt andet ordlyd end det, vi var stævnet for ikke at ville skrive under på. Brevhovedet var også et helt andet. Og det blev fremlagt som en genpart af det brev, vi havde.

Men det var dommer Hvid helt ligeglad med. Om manden er dum eller bare lod som om, kan man ikke vide. Måske kan dommer Hvid slet ikke læse. Det er der adskillige dommere, der ikke kan.

Når jeg nu hører, at dommer Hvid har spillet en stor rolle i jeres sag, så vil det ikke undre mig, at det hele er et stort bevidst svindelnummer fra det offentliges side. Hvad I jo også selv anklager dem for.

Jeg er ikke bange for at gentage, hvad jeg har gentaget og gentaget i årevis:
De største forbrydere er ikke dem, der dømmes, men dem der dømmer. Det er ikke printet på dommer Hvid. Han er måske ikke forbryder, bare lidt smådum.

Med venlig hilsen
Preben Juul Madsen

----------------------------------------------------------------------------

                                                                                          

Dommer Kallehauge hjælper ulovligt arbejdende dommerkollega på Frederiksberg...


Den inhabile kontroversielle dommer Holger Kallehauge fra Østre Landsret fratager forfulgt redaktør retten til at
være selvmøder for at redde sin kollega - den ulovligt arbejdende dommerkollega Torben Hvid fra Frederiksberg Ret

Af Ole Hans Jensen
Ansv. Red/Forfatter

Danmark bryster sig af at have Retssikkerhed og påberåber sig ikke at være en bananstat, og da slet ikke
at være en politistat - men det er der vist ikke ret mange af de mennesker, der har været gennem dommermøllen
i vort retssystem, der vil skrive under på.

Har prøvet det
på sin egen krop

En af de, der har prøvet det på sin egen krop, er næstformanden i den humanitære forening Børnenes Stemme,
redaktør Britt Bartenbach, som indenfor et år er blevet kværnet i retssystemet af ulovligt arbejdende dommere i
det "mafia-agtige" dommersystem - hvor det er devisen "én for alle - alle for én", der råder.

Har ikke mange chancer
for at avancere

For en dommer, der underkender en dommerkollega, har ikke mange chancer i systemet - og kan i hvert
fald ikke vente forfremmelse indenfor det, mange kalder "den sorte loge" - dommerstanden.

Dommerne dømmer
ikke efter loven

Hvis man tror, at dommerne dømmer efter loven, så bør man læse loven - for der er masser af eksempler på
horrible domme, som totalt strider mod Danmarks love og Danmarks underskrevne internationale konventioner
- og her tænkes især på Art. 6 i EU's menneskerettighedskonvention, der taler om en fair retssag.

Blev dømt ved en
skandaledom
Redaktør Britt Bartenbach blev i februar år 2001 dømt i Randers Ret i en skandaledom, hvor hun med
eks-borgmester Keld Hüttel som modpart, blev dømt for at fremføre et medlem af Børnenes Stemme
- en moders - synspunkter overfor Randers Kommune.

Dette blev gjort pr. fuldmagt på vegne af denne moder til to tvangsfjernede børn, men på trods af
dette gjorde dommeren den ulykkelige moders egne ord til Britt Bartenbachs og gjorde hende ansvarlig
for moderens partsindlæg.

For at få et fuldendt justitsmord - brugte den ulovligt arbejdende kvindelige dommer dansk
dommerstands "Columbusæg" - 3.000 kroners grænsen.

Dommen kan ikke
ankes videre
Nemlig kun at idømme en bøde på 3.000 kroner - for så kan den dømte ikke anke dommen til en
højere instans - bortset fra Højesteret og den Særlige Klageret - og her får almindelige borgere
aldrig lov til at føre deres sag.

Komplottet er
perfekt timet

Komplottet var perfekt, og dommen var selvfølgelig en del af tidligere retssager anlagt af
Århus Amt og Socialpædagogernes Landsfor-bund (SL), der har ført flere retssager mod
Børnenes Stemme, når foreningen har fremlagt klare ulovligheder på institutioner under Århus Amt
- bemandet med pædagoger fra SL.

En sådan sag køres i øjeblikket mod forfatteren af denne artikel og mod redaktør Britt Bartenbach,
som for kort tid siden blevdømt efter en ulovlig kendelse idømt af skandaledommeren Torben Hvid.

Dommer Hvid idømte Britt Bartenbach 14 dages fængsel og betaling af 65.000 kroner i samlede
sagsomkostninger - på trods af at der var indgivet en speciallægeerklæring i forbindelse med sygdom,
som automatisk skal give udsættelse af sagen.

Dommer Hvid udlånt
til Østre Landsret

Tidligere var dommer Hvid blevet underkendt i forbindelse med denne artikels forfatters aflevering af
en speciallægeerklæring, i begge tilfælde udfærdiget af den anerkendte speciallæge Eva Graungaard, som
dommer Hvid selv havde dømt i det danske retssystems største skandalesag af nyere dato, "Gedesagen",
som lægerne Eva Graungaard og Karl Somogyi senere blev totalt frikendt for i Østre Landsret.

Afdækkede skandalesagen
"Gedesagen"

Forfatteren af denne artikel og Britt Bartenbach var de journalister, der afdækkede sagen - og som var
medvirkende til at sagen senere blev vundet af den nu afdøde stjerneadvokat Holger Lindholt i Østre Landsret.

Meget der skulle
"betales tilbage"

Der var naturligvis meget, som skulle "betales tilbage" for dommer Torben Hvid, da Britt Bartenbach igen
var i en retssal sammen med skandaledommeren fra Frederiksberg - der nu sammen med sine dommerkolleger i
Frederiksberg Ret er kendt inhabile overfor denne artikels forfatter.

Man kan stille sig det spørgsmål, hvorfor dommer Torben Hvid så ikke også er inhabil overfor Britt Bartenbach
- og det er bl.a. det man ville have klarhed på i anken til Østre Landsret.

Men her blev dommerstandens sikkerhedsline overfor en kollega kastet ud, nemlig en dommer, som i øvrigt
hører til "kollegerne" - da dommer Torben Hvid i en periode har været udlånt som "lånedommer" i Østre Landsret.

Østre Landsret valgte
inhabil dommer

Østre Landsret satte den inhabile Landsdommer Holger Kallehauge, der er mest kendt for sit arbejde for
de handicappedes forhold i Danmark, og kender indgående til disse, da han selv er handicappet og sidder i
kørestol i retten.

Dommer Kallehauge er inhabil overfor Britt Bartenbach, der for et medlem i Børnenes Stemme har
klaget over ham til Retspræsidenten for Østre Landsret.

Det fik hun naturligvis ikke meget ud af, da det er dommerne selv, der tager stilling til, om de er inhabile.

Nægtede redaktøren
at være selvmøder

Dommer Kallehauge blev på trods af inhabiliteten tildelt sagen - og den eneste måde han kunne redde
dommer Torben Hvid på var at nægte Britt Bartenbach retten til at være selvmøder i ankesagen.

Dette kan dommer Kallehauge gøre kvit og frit - fordi hans afgørelse ifølge loven ikke kan ankes
- en genial detalje af de, der har udtænkt denne lovparagraf.

Kan ikke føre
sagen med selvmøder
Dommer Kallehauge siger, at han ikke kan føre sagen med Britt Bartenbach som selvmøder, på trods af
at redaktøren i over 5 år har kørt sociale sager for foreningen Børnenes Stemme - og måske kender
loven bedre end nogen dommer.

Drejer sig om
at få anken afvist

Det det drejer sig om her er, at få Britt Bartenbachs anke afvist, for så står kollegaen dommer
Torben Hvids ulovlige dom ved magt - en dom der senere kan afvises i Højesteret og i
Den Særlige Klageret - genialt.

Og hvis dommer Kallehauge fra Østre Landsret ikke kan føre en sag med en så kompetent redaktør som
Britt Bartenbach - så bør han trække sig tilbage på grund af alder og inkompetence - og i øvrigt er
det også hans pligt som dommer at "hjælpe" en selvmøder i retssalen - for ellers er der ingen idé med
at have selvmødere.

De geniale våben
bruges hver gang

Så hvis man skal have ødelagt en "genstridig", "besværlig" og "sandhedssøgende" borger som
redaktør Britt Bartenbach - så idømmer man kun en bøde på 3.000 kroner - eller får en venlig dommerkollega
til at nægte borgeren af være selvmøder.

Det betyder, at det kun er de rige borgere, der har råd til at engagere en dyr advokat, der kan vinde
en sag i en dansk retssal.

Alt er ulovligt
efter EU-konvention

At det altsammen er ulovligt, ifølge danske love og iflg. Art. 6 i EU's Menneskerettighedskonvention
- det er man da ligeglad med.

Ud fra erfaringerne fra mange retssager i Børnenes Stemme bruger danske dommere nemlig kun
paragrafferne i konventionerne, selvom de er lov i Danmark, i de tilfælde hvor systemet skal afvise
en vanskelig sag - som regel kun sager, der har været på forsiden af Ekstra Bladet eller B.T - eller som
er taget op i TV-aviserne.

Hvem talte om
retssikkerhed

Hvem talte om Retssikkerhed og fairplay i danske retssale - og om neutrale dommere - ikke os...

Som et kuriosum, så har dommer Kallehauge slet ikke svaret på redaktør Britt Bartenbachs anmodning
om at få en beskikket forsvarer stillet til rådighed - og det kan dommer Kallehauge tildele hende ifølge § 259, stk. 3.

SLUT.

TopLogo