Tilbage til forsiden
Lagt på Nettet .2006 af Redaktionen
 Læserbrev :

Åbenhed om Borgmesterenes privat - økonomiske interesser.

 

Statsministerens forslag omkring åbenhed vedrørende Borgmesterens privat-økonomiske interesser, det er et nødvendigt og
godt initiativ, for at undgå skandaler i  fremtiden                                                                                                                                                                         
Da kommunernes størrelse er vokset betydeligt, grundet de mange kommunesammenlægninger og de dermed ikke ubetydelige
økonomiskesummer, som de nuværende og kommende Borgmesterer i såvel de nye som gammele store kommuner bliver
ansvarlig for. Det er derfor KUN  i borgernes interesse, at  kikke Borgmester og de kommende Regionrådsformænd med
mange flere  efter sømmene.                                                                                                                                                                                  Borgerene skal have garanti for, at netop disse stillinger ikke bliver besat af personer som ikke evner, at administrere deres egen privatøkonomiske
forhold eller ER involveret i andre interessekonflikter, som kan skabe grobund for beskyldinger om inhabilitet o.s.v.                                                                                                                                   
Det kan kun være i ALLES interesse at få åbenhed om disse så ellers  tabue belagte emner. 

Så Herr. Per Tærsbøl, -  det er ikke snage eller uetisk, at offentliggøre en borgmesters privat-øknomiske interesser, det skal
være en pligt der i fremtiden SKAL følger med det offenlige erhverv som Minister, Borgmester & Regionsrådsformænd samt ikke
mindst for Dommere samt Politimestre incl. særlige betroet offentlige topposter og udnævnelser rundt om i samfundet.
"Når man har rent mel i posen, er der vel INTET at skjule".

Der burde også indføres en alkoholpolitik i Landets Byrådssale på linie med andre store arbejdspladser. Vi lever i altså år 2005
hvor alkohol ikke er acceptabel i forbindelse med udførelsen og varetagelse af et seriøst stykke arbejde. Da det har meget 
store konsekvenser for så mange borger i deres dagligdag og ikke mindst i den kommende fremtiden,
 ( Vi husker jo alle Farum-Brixtofte sagen ),  -  Ja, jeg så gerne at alle de offentlige valgtes politikeres forhold til alkohol
og andre rusmidler blev offentliggjort, bare sådan for god orden skyld. Så VI politiker kan fremstå som et godt eksempel.

Med Venlig Hilsen

Lisbeth Eliasen

 


                                                                                 engle djævel               
 

Kronborglisten til Byrådsvalg samt Regionsrådsvalg.

 

Kronborglisten har afleveret kandidatlister med 4 kandidater til byrådsvalget i Helsingør kommune samt
kandidatlister til Regionsrådsvalget i Hovedstaden med 2 kandidater.

Til Regionrådsvalget er Kronborglisten blevet tildelt bogstavet : N
Til Byrådsvalget i Helsingør  er Kronborglisten blevet tildelt bogstavet :  K

Kronborglisten er en ny ambitiøst borgerliste som er repræsenteret ved Designer, Lisbeth Eliasen ( 41 år)
som er Borgmesterkandidat & Spidskandidat samt Direktør, Jens Valbek ( 42 år) som er Partiformand og
Kandidat. Parret er frontfigure for denne tiltrængte politiske nyskabelse både i lokalpolitiken i Helsingør
Kommune
samt for Region Hovedstaden. 
Lisbeth Eliasen & Jens Valbek`s politiske vinkel tager udgangspunkt  i en
sund og velfungerende kernefamilie med  fælles børn. 

Kronborglisten er tværpolitisk, og kan derfor frit  tage stilling fra sag til sag uden hensyn til Christiansborgs
landspolitik.

Kronborglisten er skabt med baggrund i den utilfredshed initiativtagerne Lisbeth Eliasen & Jens Valbek har
med de nuværende Politikere. 
 Der er ingen nytænkning, Ingen fleksibilitet, men mest af alt kun tungt
bureaukrati for bureaukratiet skyld. Flertallet af de nuværende politikker lefler for at få ét "ben" uden at
skelende til deres oprigtige politik, derfor har Kornborglisten også valgt meget bevist at stå udenfor et
valgforbundssamarbejde med de øvrige opstillet parti.

Kronborglisten ønsker politik med udgangspunkt i medmenneskelighed samt krav om at borgerne skal i
centrum, med andre ord, et mere fleksibelt og venligsindet smilende samfund, hvor alle borger kan trives
uden urimelige strammer  regler.  

Kronborglisten ønsker frihed i særdeleshed til det enkelte menneske.

Kronborglisten er imod  generelle nedskæringer på børne- og ungeområdet, ældreområdet samt familie
og handicap.

Alle Kommuner skal have deres eget velfungerende akut-sygehus indenfor en kort radius ligesom der bør
være tilknytte et hospits i umiddelbart nærhed heraf, uanset prisen.

Kronborglisten vil aktivt arbejde for at Helsingør Kommune får sin egen Lokaleombudsmand der reelt skal
fungere som borgernes uvildige advokat og problemknuser i konflikter i forhold til de forskellige
kommunalforvaltninger, således at flere sager kan løses hurtigere til gavn for både borgerne og
kommunen.

Kronborglisten vil forslå at Regionerne ligeledes få egen regions-ombudsmand når amterne endelig
nedlægges.

Kronborglisten vil aktivt arbejde for at børn ikke bliver tvangsfjernes fra deres familier, da utallige
videnskabelige undersøgelser klart viser at det er ødelæggende for børn og unge og hele deres fremtid.
Alene på denne konto kan Helsingør Kommune alene spare samfundet for ca. 150.000.000,00 millioner
kr. om året incl. statstilskuddet.

Kronborglisten vil aktiv arbejde for at Helsingør Kommune skal være en børnevenlig kommune, og ikke
som i dag
hvor Helsingør kommune er Danmarks mest  børnefjensk kommune. Der skal være mulighed f
or at få passet sine børn overalt i Regionen i en ny form for Drive-in offentlig pasningsordning døgnet rundt,
så ingen børn skal overlades til tilfældige børnepasser eller endnu værre, at være alene hjemme som små. 

Kronborglisten mener at vedligeholdelse af samfundet fælles " gods "  som veje, torve, skoler, plejehjem
samt idrætsanlæg m.m.v.  skal gå forud for alle andet store prestige projekter som f.eks. Helsingør`s
kulturværftet etc.

Kronborglisten mener at der skal en markedsundersøgelse til før politikerne bruger adskillige hundrede
millioner af borgernes skattekroner, de nuværende politikere har allerede helt klare planer om at  postes
adskillige hundrede millioner i et totalt fejlslagende projekt, der skal selvfølgelig først en yderligere
vurdering til af hvad Helsingør netop har brug for på den gammel værftsgrund, istedet  se Kronborglisten 
meget gerne et projekt som kan give liv, omtale samt indtjening og arbejdspladser til Helsingør og IKKE
en placering af et bibiliotek på en af Danmarks aller smukkeste grunde klods op og ned af kronborg slot.

Kronborglisten kan ikke stiltiende se til at Helsingør kommunes borger bliver pålagt løbende dyre
driftomkostninger til flytning af hovedbiblioteket til det såkaldte Kulturværftet. 

Hvem husker ikke at Helsingør Kommune ikke havde råd til at have en bogbus til at services l
okalbefolkningen i landdistrikter eks. Horserød statfængsel, Tikøb m.v. , her skulle man i 1999 spare
nogle få tusinde kr.                       Hvad sparet kommunen så ved denne nedlæggelse ?  - Intet !!  -igen
en helt uigennem tænkt Konservativ politik !, - tænker man sig nu lidt om, ja så kan man bare flytte
Fritids- og Kulturforvaltningen`s administration væk fra bibiliotekts lokaler.  - Ja så bliver der
masser af plads, og hvis det i fremtiden ikke er nok er der masser af byggeareal nede foran
bagindgangen som allerede ligger i kælderniveau (i en slags gyde, som vil egne sig som konferencelokale,
EDB-rum, boglager ect.), som idag benyttes som p-plads, så der er masser af areal her.                                                        
Bilerne kan så parkeres på taget af denne nye bygning i gadeplan eller på den tidligere tomme Kampfeldtgrund.    
Der er i dag ca. 30.000 besøgende om året på dette bibliotek og sammenlignet er der også på det lille bibliotek i
Espergærde 30.000 besøgende om året. 

Hvem husker ikke biogasanlægget, en klar fiasko som nu ligger øde hen som et spøgelsesbyggeri som vi 
borger stadig afdrager på, som om denne unødvendige gammel gæld ikke er nok, har biogasanlæget stadig
sin egen bestyrelse.   Det Konservative flertal handler før de tænker og socialdemokraterne lægger sig bare 
ned for at gøre sig >til< og lorvere lidt med halen, for at få lidt af "benet".                                                                                                              

Her er der  brug for en "aggrassiv vagthund" og her kommer Kronborglisten ind i billedet vi vil IKKE være
bange for at stille meget kritiske spørgsmål og forlange aktindsigter m.v., nej vi vil helt til bunds i sagerne
så borgerne få mest for pengene.

Kronborglisten vil arbejde for at aktindsigt skal være en ret i alle områder i kommunaltregi som eks. er
Kronborglisten blevet tildelt bogstavet :
aktindsigt i Socialdirektørens nu pludselig fyrring. Hvorfor nu denne mørklægning af sagen ? Gad vide
om det ikke er fordi man forsøger at dække over politikkerne i Socialudvalget samt Økonomiudvalget,
fordi de ikke har udfyld deres plads godt nok ? Hvad er fejet ind under gulvtæppet ?.

Kronborglisten mener at samhandel mellem kommunen og borgmesterens private virksomheder skal høre
fortiden til også i Helsingør Kommune. 

Hvem husker ikke Borgmester Per Tærsbøls ene Isenkramforretnings  i Espergærde og dennes samhandel
med Helsingør Kommunes socialforvaltning for flere millioner.  Ingen er endnu kom tilbunds i denne sag,?
Ingen har endnu kunnet få aktindsigt om samhandlen med den anden af Borgmesterens forretninger,
en forretning som nok var mere næreliggende at der var samhandel med, da den lå i Helsingør by
( tæt ved Rådhuset & Socialforvaltningen ), endvidre havde Per Tærsbøl også et engroslager beliggende
i Espergærde, disse to steder har det endnu ikke været muligt at få aktindsigt fra igennem Kommunen.

Den private overbyggelse og fortætningen af boligområderne i Helsingør må gerne stagnere i Helsingør city,
så der stadig er mulighed for vores efterkommere også i fremtiden,  på rette tidspunkt at igangsætte nye byggerier.              Slut med ny byggerier på strandgrunde.                                                                                                     
Kronborglisten vil værne om Helsingør Kommunes  grønne områder og især vores strande som skal gøres
til en helt naturlig attraktiv del af Kommunens turistaktiviteter, for Helsingør skal i fremtiden være en
naturlig magnet for hovedestadsområdet med gode rene strande.

Helsingør Kommune mangler et erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalg og en effektiv og målrettet markedsføring
af Helsingør med alle de fortræffeligheder vi har her i vores område så erhvervsmulighederne kan fremmes
mest muligt. Helsingør Kommune skal i fremtiden være en attraktiv by at være iværksætter og erhvervsdrivende i.

Bornholmerne skal selvfølgelig sikres ordentlig transport i Hele Region Hovedstande, det kan kun ske ved så
hurtig som muligt at sikre bedst mulig færgefart mellem Bornholm og København eller et sted mellem
København og et sted langs Nordkysten eller måske ligefrem i Helsingør, da det ny Region Hovedstaden
jo skal ligge med base i Hillerød. Kronborglisten kunne godt se det som en mulighed om Bornholmerne vil ?,
at færgefarten vil være mellem Helsingør og Bornholm, igen er det noget som skal besluttes efter en stribe af
borgermøder, men som det er i dag er det hæmmende for Bornholm.

De fleste politikker har en hjertesag de brænder for, vores er  retfærdighed  for de "små borger / den lille mand "   
i  vores samfund.

Summasummarum :  Kronborglisten vil politik i øjnehøjde, - hvis du vil ?. Du bestemmer den 15 November !.

 


 
Tilbage til forsiden klik her eller på logo

TopLogo