Tilbage til forsiden

 

From: kronborglisten
To: fyn@politi.dk
Subject: Politianmeldelse af skoleleder
Date: Thu, 8 Jan 2015 15:59:52 +0100

                                                     


Til Fyns Politi
Hans Mules Gade 1-3,
5000 Odense C 
E-mail: fyn@politi.dk 
 
 
Politianmeldelse af Skoleleder Anders Storebjerg på privatskolen Strandmølleskolen i Assen for overtrædelse af bl.a evt. Straffeloven §§ 266 og 267  vedr. trusler om lems beskadigelse fremsat imod to mindreårige drenge samt blufærdighedskrænkelse og ærekrænkelse jf. vedhæftet artikler og direkte link : 
 
"Skoleleder klædte børn af ved morgensamling" fra DR direkte link her: http://www.dr.dk/Nyheder/Regionale/Fyn/2015/01/07/143948.htm

"Forældre rystede: Fynsk skoleleder klædte børn af ved morgensamling" fra DR bragt hos nyhederne.tv2 og direkte link her :http://nyhederne.tv2.dk/2015-01-08-foraeldre-rystede-fynsk-skoleleder-klaedte-boern-af-ved-morgensamling
 
Citat fra artiklen "
Den 17. december blev to af drengene uden nissehuer kaldt op på scenen, og blev ifølge et af vidnerne bedt om at hoppe ned i hver deres sorte affaldssæk.
Herefter tog skolelederen deres trøjer af. Bukserne røg også, og på et tidspunkt stak han sin hånd og en saks ned i en af affaldssækkene og sagde, at han ville klippe drengenes tissemænd af.
Til slut blev drengene af skolelederen viklet ud af affaldssækkene, hvorefter de stod foran lærere og kammerater kun iført underbukser. Citat slut.

Uddrag af straffeloven :

§ 266. Den, som på en måde, der er egnet til hos nogen at fremkalde alvorlig frygt for eget eller andres liv, helbred eller velfærd, truer med at foretage en strafbar handling, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.

§ 267 Den, som krænker en andens ære ved fornærmelige ord eller handlinger eller ved at fremsætte eller udbrede sigtelser for et forhold, der er egnet til at nedsætte den fornærmede i medborgeres agtelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.

MVH
Kronborglisten