Tilbage til forsiden

 

 

Til Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP)                                                  Helsingør den 30.12.2014

C.C. Nordsjællands Politi
 
 
 
 
 
Politianmeldelse af Jacob Petersen Skovgaardsvej 11, 3000 Helsingør, for overtrædelse af Straffelovens m.v.,
se evt. bl.a §§ 180, 181, 182 vedr. brandstiftelse.
Hertil kommer en række regler vedr. Hold afstand i forbindelse med affyring af fyrværkeri
Se link : https://www.borger.dk/Sider/Fyrvaerkeri.aspx                                                                                

Her et aktuelt uddrag :
Der er helt bestemte regler for, hvor tæt du må være på forskellige bygninger etc., når du fyrer fyrværkeri af.
Du må ikke bruge:
  • fyrværkeri nærmere end 100 meter fra bygninger med let antændeligt tag. I vindens retning er afstanden 200 meter.

  • fyrværkeri nærmere end 100 meter fra arealer med nåletræer og lyng eller anden brændbar vegetation. I vindens retning er afstanden 200 meter.

  • raketter nærmere end 10 meter fra bygningers åbninger. I vindens retning er afstanden 20 meter.

  • raketter nærmere end 200 meter fra bygninger med let antændeligt tag. I vindens retning er afstanden 400 meter.

  • raketter nærmere end 200 meter fra arealer med nåletræer og lyng eller anden brændbar vegetation. I vindens retning er afstanden 400 meter.
 
Her nedenfor ses et Politisk motiveret angreb samt ikke mindst et hævnmotiv for tidligere politianmeldelser vedr.  Jacob Petersen og dennes omgangskreds, i en videofilm med blot et lille udpluk om hvordan det så ud foran vores ejendom Skovgardsvej,  3000 Helsingør i tidsrummet, Nytårsaften den 31.12.2013 mellem ca. kl. 21.00 og til den 01.01.2014 kl. ca. 8.00.
Bevis link :  https://www.youtube.com/watch_popup?v=U6Q6f5AjRgk

Hvor der var tændt bål og brand på offentlige villavej, antændt af Politiassistent Jacob Petersen og hans Nytårs gæster, de havde helt ulogisk søgt flere huse op til vores ejendom, hvor gerningsstedet var planlagt til at skulle ske, dette var planlagt i lang tid før det skete.
De affyret rigtigt mange kæmpe store batterier, raketter ect. o.l. lige udenfor vores hoveddør, bryggersdør og det samme foran vores garageporte med store luftåbninger i bygningsdele og med let antændelig tagpaptag. - Ja ildspåsættelse helt  tæt opad vores ejendom og småbygninger med hele 3 biler i samt et parkeret stort køretøj på egen grund tæt på vejen.

Se bl.a  8.15 minutter inde i youtube-videoen hvor Jacob Petersen ligger noget fyrværkeri direkte ind imod vores vinduer og døre og det kan høres og mærkes hvorledes ilden bliver slynget ind imod ejendommen.

Efterfølgende påfyldte de fyrværkeri-resterne med brandbart væske, således det åbenlyse ulovlige fyrværkeri kunne brænde HELT til ukendelighed for, at fjerne bevismaterialet.

Se bl.a bevis 9.53 minutter inde i youtube-videoen, hvor Jacob Petersen antænder bål på vejen.

En fremmet gæst i nabolaget havde fornuft nok til at forsøge at slukke ildebranden med vand som han løb frem og til bage for at hente, men uden større held, da det stadig brændte til ca. kl. 8.00 Nytårsmorgen den 1.1.2014.

 Straffelovens :

§ 180 Sætter nogen ild til egen eller fremmed ejendom under sådanne omstændigheder, at han indser, at andres liv derved udsættes for overhængende fare, eller det sker med forsæt til at volde omfattende ødelæggelse af fremmed ejendom eller til at befordre oprør, plyndring eller anden sådan forstyrrelse af samfundsordenen, straffes han med fængsel indtil på livstid.

§ 181 Forvolder nogen ellers ildebrand på fremmed ejendom, straffes han med fængsel indtil 6 år.
 
Stk. 2.På samme måde straffes den, der med forsæt til at besvige brandforsikringen eller krænke panthaveres rettigheder eller med lignende retsstridigt forsæt forvolder ildebrand på egen ejendom eller på andens ejendom med ejerens samtykke.
Stk. 3.Straffen kan stige til fængsel i 10 år, hvis der foreligger særligt skærpende omstændigheder.

§ 182 Den, som af uagtsomhed forvolder ildsvåde på fremmed ejendom eller til skade for fremmed formueinteresse, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.
 

 

 Til RIGSPOLITIET Den 24.04.2012

Att. Hr. Rigspolitichef Jens Højbjerg

Politianmeldelse af Polititjenestemand Jakob Pedersen, hans kone med flere :

HJÆLP ! - Vores genbo er MEGET kriminel og så er han Politi-tjenestemand ved Nordsjællands Politi på Helsingør Politistation, Vi ved ikke præcist hvad han laver ved Helsingør Politi, men til tider praler han med at han også arbejder for Politiets Efterretnings Tjeneste (PET.), ligesom han i perioden fra den 14.04.2009 har været udsendt til Grønland i et halvt års tid imens han ellers selv havde en lille søn som han bare forlod for usselt mammon skyld, grundet hans families elendig privat økonomi.

Hustanden Skovgaardvej 11, 3000 Helsingør: Består af, Jackob Pedersen ( Politimand ) og Maja Larsen Sabroe ( tidligere Skattemedarbejder, på nuværende tidspunkt Bryggeriarbejder ) samt deres ene fælles søn Oskar og de to deltids børn.

De flyttet til Skovgaardsvej 11, Helsingør ultimo December 2005 / Januar 2006.

I foråret 2006 kort tid efter familien Pedersen / Sabroe var flyttede til vejen havde de øjensynligt købt nyt køleskab, så Firmaet Punkt 1 kom kørende med en af deres biler med nyt stort Amerikaner køleskab som blev kørt til adressen Skovgaardsvej 11, men det var kun konen der var hjemme og da det var et meget stort og tungt køleskab, derefter blev Genboen Politimand Jakob Pedersen samt flere af hans kollegaer tilkaldt til adressen, de ankom med udrykning i politibiler med blå blink på taget og selvfølgelig i fuld politiuniform, de var nok ca. 4-5 mand, Ja så var scenen sat og de hjælpsomme kollegaer kom ligeledes i fuld uniform og bar køleskabet ind igennem terrassedøren, Amerikaner køleskabet var så stort at det ikke kunne komme ind af deres dengang daværende hoveddør.


 

 

Det var en besynderlig og surrealistisk oplevelse at se dette vilde optrin udelukkende fordi Jakob Pedersen og Maja Sabroe skulle have et nyt køleskab. Og især fordi når man som almindelig Borger prøver at få Politiet ud i andre meget, meget alvorlige situationer til mistænkelige personer her på vejen, som f. eks. Bare ET eksempel: Når 3 meget hårdkogte rocker typer med nedtrukket hætter kommer kørende midt om natten hertil på vores lille blinde villavej i udenlandsk indregistrer stor Volvo St. car. l og begynder at bryde ind hos nr. 12 og stjæler hustandens værdier samt efter sigende også Jagtvåben ( som Undertegnede ved han havde ), og man imens dette sker, ringer et alarmopkald til Politiet, man få vagthavende i røret men kan ikke få dem til at komme ud til åstedet, man få blot af vide at Politiet ikke har mere end en bil i området og den er på opgave imens man pr. tlf. kan give Politiet alle oplysninger, bla. At der nok også er en 4 mand tilstede som står vagt for enden af vejen, imens må vi ringer vores nabo op midt om natten, de ser det samme og så først når nu flere bekymrede beboere begynder at ringe, så sker der noget omsider, nu oplyser Politiet så først til min hustand at der er nogen på vej, imens vi kan give Politiet kørselsvejledning efter røverne, de kunne selvfølgelig nemt have været tage på fast gerning, Politistationen ligger ellers kun en spytklat fra stedet. Få dage efter sker det meget omtalte bankrøveri i Nordea i Ålsgårde, hvor en mand bliver dræbt under røveriet, hvem har undersøgt denne forbindelse. Vi er ALDRIG efter den telefoniske kontakt blevet kontaktet på nogen måde om denne henvendelse, vi havde ellers mange oplysninger om spor i sagen.

 

Vi har desværre i mere end 6 år oplevet den en lovovertrædelse efter den anden, i denne Polititjenestemands nærhed samt en chikanerende adfærd fra denne og dennes omgangskreds, en voldsom bagvaskelse til stor skade for Undertegnede og min familie. Det er med hovedbaggrund i dette, at denne politianmeldelse tager sit udspring.

Her en ultra kort sandfærdig beretning, (resten vil senere udkomme i bogudgave, som hhv. e-bog, lydbog samt i papirformat).

Undertegnedes Genbo Polititjenestemand Jakob Pedersen var med den 22.02.2006, da de Sociale Myndigheder med Politiets hjælp uberettiget tiltvang sig adgang ved at smadder sig vej ind til Undertegnedes hjem og tvangsfjernet Mine 3 søde små velplejet piger, det skete efter at J.P. var indblandet i sagen med den indsatsgruppe som J.P. gjorde tjeneste i, og hvor de havde overvåget Mit hjem igennem længere tid netop fra Politigenboens ejendom Skovgaardsvej 11. Undertegnede husker ikke at J.P. var med, fordi der var omkring 20 til 25 folk med i denne aktion i Mit hjem for at sjæle Mine velopdragende søde piger, men han er da helt sikkert med på alle de videooptagelser Jeg har liggende i arkiv, når han nu selv påstår det og er så glad for det.

Jakob Pedersen burde rettelig have været INHABIL i denne sag, man fatter ikke hvordan en chef i Politiet kan benytte en genbo i denne her slags sager.

Det samme skete senere på året nemlig den 18.07.2006, hvor Undertegnede igen fik fra stjålet Mit lille pragt eksemplar (spædbarn på 6 kg) af en dejlig baby-dreng, Min lille Kennus, til de Sociale Myndigheder og Politiet efter næsten samme fremganges måde og ligeledes med assistance af den indsatsgruppe som Jakob Pedersen gjorde tjeneste i.

Denne gang var Jakob Pedersen ikke med i selve aktionen, han gloede med fra privat adressen Skovgaardsvej 11, netop fra den stikkeradresse som Politiet igen havde brugt til at sidde og observerer på Undertegnede op til selve aktionen i ugevis. Det har haft fatale konsekvenser for Jakob Pedersen og hans familie, at de lige siden de er flyttet til Skovgaardsvej 11, ikke har haft andet end min families tragediesag i Deres hoveder. Det har resulteret i alt har drejet sig om tvangsfjernelser i Deres liv som nærmest et tvangstema således at de ved alle deres familiesammenkomster etc. Ikke har bestilt andet end at bagvaske Undertegnede, dette til stor skade for Undertegnede og min familie. Vedr. Undertegnedes familiesag har det i en uhyggelig grad været med til at opildne og ikke mindst videre bringe en ond stemning omkring min familie.

Undertegnedes tidligere Advokat Trygved Nielsen sagde det således i DR-Dokumentaren til "Barnets Bedste" tilbage i 2003 at citat, "nogen prøver at skabe en ond stemning omkring familien" denne dokumentar omhandlede min familiesag og den gang var det den tidligere Politimand og dennes kone som boende på Skovgaardsvej 10, der siden 1981 forsøgt og med stort held at skabe en ond stemning omkring Vores familie og denne Politikonen havde stort held til at op starte en tvangsfjernelses sag af mine børn i det Sociale System tilbage i 1997 som et hævntogt mod Os, men først i 2005 gik det helt galt for Undertegnede og Min børn, da den første fysiske tvangsfjernelse sket af Mine to ældste børn, med direkte baggrund i en mange årige tvist om skellet mellem de to ejendomme Skovgaardsvej 10 og 8 hvor en Politinaboen har tabte flere hegnsager gang på gang i retssystemet. Denne Stalker-familien, Bent og Grethe Askov er flyttet fra Skovgaardsvej 10.

Jakob Pedersen og hans familie forsætter denne linje overfor Undertegnede og Min familie. Familien Pedersen / Sabroe startet med, at deres børn bliver sendt op for kaste sten på Vores ejendom, dette kort tid efter de var flyttet ind og de afholdt indflytterfest og flere af deres mindreårige børn legede på vejen uden observation af voksende Osv. Osv.

Undertegnede gik ud og fotograferede hærværket og de sten der var kastet samt de børn på vejen der havde fortaget selve hærværket på Skovgardsvej 8, fordi Jeg af bitter erfaring viste at der lå i luften, at familien Pedersen / Sabroe ønskede at opstart en konflikt mod Min familie, som Undertegnede gerne ville undgå, Undertegnede overhørte selv en gæst hos dem bede ungerne gå op og kaste sten på deres i nr. 8 port, så skal I bare se. ! Derefter misbrugte Polititjenestemand Jakob Pedersen allerede dengang sin stilling og fik hans Politikollegaer til at patruljer her på en lille blind villa vej døgnet rundt (en unødig magt demonstration). Indtil den dag børnene gik til bekendelse til deres bedsteforældre om at det var Dem der havde kaste med sten på Skovgaardsvej 8.og fordi en af deres familiemedlemmer havde sagt det, og at Undertegnede Kun havde fotograferet stenen og hendes port og ikke kun på dem der legede på vejen.

Netop derfor blev der tilbage i 2006 lagt en side på Kronborglisten.dk om at de bør stoppe denne forfølgelse af Undertegnede og Min familie, da vi ønskede at leve i fred.

Se nedestående billede, det kan læses i alm størrelse på http://www. Kronborglisten.dk - under menu punkt 009 ,denne side er ikke redigeret siden den blev lagt på nettet. - Men NU vil der snart ske en nu opfølgning på sagens udvikling, som det blev lovet på siden dengang.

.

Politimanden Jakob Pedersen har nu i gennem over 6 år lystigt berettet beredvilligt om denne sag til alle og enhver. Jakob Pedersen har bedt flere om at tilbagemeddele til ham om hvad Undertegnede fortog sig, f.eks noget som læserbreve eller artikler og bl.a. har han til Helsingør Dagblads Fotograf Lars Johansen bedt ham om at kontakte J.P. hvis Undertegnede var i kontakt med Helsingør Dagblad. Jakob Pedersen kontaktet også mine tidligere bagboer Gurrevej 130, Ja, - de blev personligt opsøgte af Jakob Pedersen også her satte J.P. en meget ond stemning i kog hos denne udenlandske familie som i forvejen lider af masser af følgesygdomme grundet de er en krigs traumatiseret familie, Jakob som de kaldte ham deres politiven, fik det til at kappe helt over for denne familie, fordi at de havde en politimand som de kunne kontakt hvis de fik en konflikt med undertegnedes familie at og de slet ikke kunne styre dem selv og deres børn i deres chikanerne af Undertegnede. De fik børnene til at kast med sten osv. gad vide hvor de fik den ide fra ? Dette er lagt ud på you tube se Linkhttp://youtu.be/WrKWiZLqGmk m.m. Ja, denne Jakob Pedersen har gennem alle disse år gjort sig skyldig i mangt og meget, forfølgelse samt stillingsmisbrug ved at være med til at smadre Min families liv det har skabt Store familiemæssig problemer hos J.P. eget familieliv, fordi Jakob bruger så meget tid på at sidde og glo ( overvåge ) på hende (Lisbeth Eliasen) derover i nr. 8 den gamle møj kælling, dette sagt rigtig mange gange af Maja Sabroe, et citat fra hendes omgivelser. - Tænk en gang at være så ubetænksom og DUM at Undertegnede kan stå i mit eget bryggers og se på at Pedersen / Sabroe meget store fladskærm, med optagelser af Undertegnede selv i alle mulige situationer på alle årstider med de forskellige gøremål Undertegnede nu måtte have i Min forhave og på ejedommens side ud til den offentlige vej samt når Undertegnede forlader ejendommen i bil, cykle eller gående. Dette kan alle der gå en tur på fortovet og passerer Skovgaardsvej 11 opleve, hvis de går en tur ca. efter midnat. Hvis det ikke er Undertegnede der er på gamle og nye optagelser som Jakob sidder og glor på, så er der ind imellem hård porno på skærmen der er hvad Politimanden sidder og skifter mellem, Nat ud og Nat ind. Der er vist ikke noget at sige til Maja Sabroe er så indædt hadsk.

Det har alt sammen bevirket at Undertegnede har været særdeles særlig opmærksom på denne politimands families handlinger. Derfor har Undertegnede flittigt fotograferet og skrevet ned alt vedr. noget helt unormalt ved denne Jakob Pedersen og Maja Larsen Sabroe.

Undertegnede har NU personligt erfaret at Mine oplysning om fortrolighed bestemt IKKE bliver taget alvorligt, Undertegnede kan konstatere at hele Nordsjællands Politi deler alle oplysninger uhæmmet til højre og venstre.

Derfor skrev Undertegnede netop til Statsadvokaten, men De i anden sag har blot tilbagesendt sagen til Nordsjællands Politi.

Advokaturchef, fg. Kristine Scharling, Nordsjællands Politi har svaret at de vil behandle sagen.

Men min genbo Jakob Pedersen boende Skovgaardsvej 11, Helsingør som er Politi- tjenestemand og ansat ved Nordsjællands Politi med tjenestested på Helsingør Politistation. Denne J.P kunne fortælle sin kone Maja Sabroe om eftermiddagen Mandag den 02.04.2012, at Undertegnede ville modtage et brev fra Helsingør Politi i morgen. Undertegnede modtog rigtig nok et brev fra Helsingør Politi Advokaturchef, men, men først den 04.04.2012 grundet det var afsendt som et "B brev" under Journal nr. 0900-00170-00065-12. med Sagsbehandler:14589

Undertegnede havde ellers udtrykkeligt bedt Statsadvokaten om at Mine oplysninger blev behandlet fortroligt, OG IKKE at Jeg skulle høre J.P som desværre er min genbo sladder med sin kone på offentlig gade om Min henvendelse til Statsadvokaten endda før end Jeg selv fik besked pr. brev., B brev om samme meddelelse.

Hvordan kan det lade sig gøre ?

Nu køre dette sladder i hele kvarteret, sådan er det når det først er havnet hos dette sygelige kvindemenneske som har diagnose på denne tilstand.

Alt tyder på at Helsingør Politistation er ligeså hullet som en si og fortrolighed er en by i Rusland her i dette provinshul Helsingør.

Derfor har Jeg en opfattelse af min meget omfattende detaljeret og alvorlige anmeldelse omhandlende bl.a overtrædelse af straffeloven § 146,stk 2 152, 155 og 267 m.m. netop om dette genbopar Jackob Pedersen og Maja Sabroe ikke vil blive behandlet fortroligt og Undertegnede er bange for min families sikkerhed hvis anmeldelsen ikke bliver undersøgt i fortrolighed, men sandheden skal frem, derfor tilskriver Jeg dem.

Politianmeldelse af en overtrædelse af straffelovens §146 stk. 2

Maja Larsen Sabroe boende skovgaardsvej 11, 3000 Helsingør og er genbo til Jens Jørgensen Skovgaardsvej 8, 3000 Helsingør. M.L.S har som tidligere ansat i SKAT har haft direkte adgang til sagsbehandlingen af J.J Skatteansættelse og her har M. L. S. bevist lavet fiktive Restskatstal og rette i J.J. skatteansættelse til Restance beløb på følgende : Eksempler :

Restskat i 2003 til 222.567,00 Kr + Rest- AM-bidrag 40.500,00 Kr.. = 263.067,00 Kr.

Restskat i 2004 til 206.166,00 Kr.+ Rest- AM-bidrag 32.000,00 Kr. = 238.166,00 Kr.

Restskat i 2006 til 288.091,00 Kr.+ Rest- AM-bidrag 1.087,00 Kr. = 289.178,00 Kr. B-skat i 2006 1.996,00 Kr.. osv.

Disse filantropiske Restskattal som har dannet et fiktivt grundlag for opkrævningen af denne restskat B-skat AM-bidrag har intet med virkeligheden at gøre.
SKAT var på udgående fogedforretning hvor de ville have pant i Skovgaardvej 8, 3000 Helsingør for på i alt
1.171.394.50kr Jens Jørgensen har været ud rejst af Danmark i 2003 med sine børn dengang 4 mindreårige børn.

Det ville nok svar til at have en indkomst på omkring 3 millioner mens han er på rejse med sine 4 børn i udlandet tilbage i 2003/2004, som han selv passede imens. Der ligger en hemmelig dom for 2003 afsagt i den sag, en dom som er direkte løgn.
Jens Jørgensen er først blevet gjort bekendt med at der forligger en dom, da der er gæld til politiet. Fordring nr. 720306021 vedr. 02-06-2003 dom 20.000,00 kr. samt Fordring nr. 720701240 vedr. 24-01-2007 dom 60.387,50 kr. fremgå det af fogedforretningens udpantnings opgørelse fra den 05.03.2012. Dette er et rent svindel og bedrageri nummer begået mod Jens Jørgensen som ikke har været bekendt med tingenes sammenhæng, da han slet ikke været aktiv på arbejdsmarked på grund af personlige årsager. Han har i en årrække opholdt sig i udlandet uden arbejde. Undertegnede beder dem om at undersøge dette svindel og bedrageri nummer samt det stillingsmisbrug som den tidligere Skatteansatte Maja Larsen Sabroe havde i den betroet stilling som skattemedarbejder, dette med en betydelige velfærds-fortabelse for Jens Jørgensen.

Til at understøtte Min meget alvorlige anmeldelse har Undertegnede oplevet og overhørt følgende :

Den 13.03.2012 på Skovgaardvej 8 var SKAT på udgående fogedforretning hvor de ville have pant i Skovgaardvej 8, 3000 Helsingør for 1.171.394.50kr. SKAT tiltvang sig adgang til Skovgaardsvej 8 med Nordsjællands Politis hjælp ved at bryde ind med 7 mand igennem et toilet vindue, velvidende at ejendom på ingen måde kunne indeholde løsøreværdier for det ovenstående beløb. Det var kun Undertegnede der var tilstede på Skovgaardsvej 8 da overfaldet fandt sted og det er Jens Jørgensen ejendom som skulle tages pant i, og ikke Undertegnede indbo eller løsøreværdier. Skovgaardsvej 8 har været Min folkeregisteradresser siden 1983.

Den 14.03.2012
Overhører undertegnede en samtale mellem Leif Vegger Skovgaardsvej 3 som går på besøg hos Ole Justesen i nr. 9, han er ikke hjemme men Britt boende på samme adresse er hjemme, her kommer Leif Vegger for at fortæller at han har opklaret hvorfor Politiet kravlede ind af vinduet i nr. 8 der var for at se om Lisbeth havde nogen børn men de brugte SKAT som døråbner og de udpantet for over 1 million kr. i Jens ejendom. Undertegnede havde ikke talt med nogen om hændelsen den 13.03.2012, det samme for Jens Jørgensen.

Den 08.04.2012 Overhører Undertegnede en samtale mellem gæster, en lille dreng og hans lidt ældre onkel Jakob som har været på besøg i Skovgaardsvej nr. 12 hos Svend og Lise henholdsvis den lille drengs bedsteforældre og onkelen Jakobs forældre. Den lille dreng Alex fortæller af det er der inde i nr. 8 at damen bor som har haft Politiet inde af vinduet for at lede efter om hun havde nogen børn. Det virker som om Min genbo Politimand J.P. og dennes kone Maja igen har haft meget travlt med Deres rygtespredningen og det er bestem ikke første gang, men forhåbentlig SNART sidste gang.

Den 27.06.2010 kl. ca. 19.00 på Skovgaardsvej 11, der bliver grillet på terrassen, og der var nogle mandlige Politi kollegaer på besøg, navne som Bjarne, Michael, Klaus de er nok fire voksende mænd samt Maja Sabroe og sønnen Oskar. Maja Sabroe sad og udspørger om overvågningen af Lisbeth Eliasen der har stået på i rigtig lang tid nu og om hvornår de stopper det, det giver indtrykket af at de havde besøg af Jakobs overordnede. Det er ikke første gang Undertegnede har hørt om at Undertegnede skulle være overvåget det er noget som Jakob Pedersen har fortalt til alle og enhver også de omliggende naboers ejendommes beboere. Ligesom for år tilbage han har bedt de forskellige besøgende hos beboende i nr. 9 og 10 om, at parkerer andre steder fordi han ikke kunne holde øje med min hoveddør.

Undertegnede vil i denne forbindelse gerne forespørge om en fyldestgørende redegørelse for overvågningen samt se dommerkendelserne og hvorfor, hvornår og ikke mindst hvor længe Undertegnede har været Politiovervåget. Senere på aften på skovgaardsvej 11 blev Jens Jørgensens restskat omtalt flere gange, mellem, Klaus Pedersen sagde til Maja Sabroe, at det have været pære nemt lige og sætte nogle tal ind i Jens Skattepapir, Ja, - det var godt det Du fik gjort Maja, da Du var i skatten se nu skyldte Jens næsten 1 million kr. i manglende Restskat osv. skattebetaling så nu skal det ikke vare længe så går huset på tvang, og Jeres plageonder bliver sat på gaden ha ha ha.

Dette er et citat Undertegnede har skrevet ned i Min kalender fordi det bare var for sygt at høre i en Politimands hjem, fremsagt at en fætter til Jakob Pedersen som også er Politimand i København. Navnet er Klaus Pedersen i samtale med Maja og de øvrige tilbageværende gæster i huset, det var ikke dengang noget man kunne tro på, altså at de på nogen måde talte sandt dengang. I dag kan Jeg se og oplevet det, det er et meget, meget foruroligende stillingsmisbrug i samspillet mellem SKAT, POLITI, og SOCIALEMYNDIGHEDER her listes op.

Den 05.03.2012 - 06.03.2012 Der var påskefest hos familien Pedersen / Sabroe og de havde samlet nogle yngre familiemedlemmer og bekendte, også Politi-kollegaer, tilstede var en Michael, Klaus, Anders, Kenneth, Henrik, Jakob, Maja. Mie, Mille, Marie, Camilla. m.f. De startet ude på terrassen, hvor det blev fortalt at genboen i nr. 8 havde anmeld Jakob og Maja til SKAT og de var bange for at de ville lægge hele historien op på Kronborglisten.dk hvortil en af de mandlige gæster sagde at hvis det blev aktuel kunne de nemt få lukket Kronborglistens hjemmeside så det skulle Jakob og Maja ikke bekymrer sig mere om.

Kl. ca. 2.45 om natten den 06.03.2012 Eliasen vil anmeldt dig Jakob fordi hun har oprettet flere e-mail-adresser på Hotmail og en helt specielt til SKAT så det kan du ligeså godt indstille dig på Jakob at det gør hun, - hvad gør Jeg ved det sagde Jakob ? Hvortil en anden svaret det bliver svært fordi hun er ikke nem at komme ind hos, Nej sagde en anden det bliver er bestemt ikke let. Jakob Pedersen fortæller til sine gæster at nu havde vi lige glædet os til at se Lisbeth blive slæbt ud på gaden, men nu har hun selv mødt frem i fogderetten så det blev heller aktuelt at komme indenfor på den måde, der er jo ikke mere at komme efter.

Dette opfatter Undertegnede som en trussel på mit liv ved at en derovre planlægger indbrud for at skade Mig fordi Jeg ville informere om sort illegal rengøring og ombygning samt om Maja fatale beviste embedsmands misbrug mod J.J. som de har læst om eller rumoverlyttet Min bolig for at have fået kendskab til.

En Dame måske var navnet (Mille / Marie) sagde Du er godt klar over at hvis det her kommer frem vil Du Jakob blive sigtet efter straffeloven § 155 - Misbruger nogen, som virker i offentlig tjeneste eller din stilling. Du har ingen ret til at læse hendes mail og Maja vil også blive sigtet for embede misbrug og har Du begået handlingen med forsæt til velfærdsfortabelse for en anden er der en lang straf, og her har Jeres genbo mistet over en million kroner, så her er tale om velfærdsfortabelse, hvortil Maja blev helt ude at den nærmest psykotisk og blev ved med at gentage sig Nej Nej hvad har I dog fået mig til at gøre, flere og flere gange højre og højre indtil at Klaus fik stoppet hende og sagde til Maja at det Du har gjort med hans SKAT er jo kun en regnefejl, det kan Du ikke straffes for lige meget hvad din genbo måtte mene, husk nu godt på det her Maja for din egen skyld.

Undertegnede overhører alt dette og ingen ved at Jeg har oprettet en speciel adresse til SKAT og at jeg har anonymt forespurgt uden navn og adresse eller andre genkendelige data til anmeldelse af en Polititjenestemand, uden at opgive navnet på ham eller adresse.

Ligeledes har Undertegnede gennem længere tid arbejdet på dette manifest vedr. Politi og Skat. Familien Pedersen / Sabroe som kun ligger i mit mailprogram på min PC. En skrivelse som det virker til at familien i Skovgaardvej 11 har fået et sporadisk kendskab til måske via overvågning af nettet / rumaflytning eller ??????

Politianmeldelse vedr. Skatteunddragelse i hustanden Skovgaardsvej 11, vedr. bolig udlejning og andet :

Familien Pedersen / Sabro har også udlejet Deres kælder ud til beboelse til forskellige lejer på grund af en meget stram privat økonomi. Ligeledes er husets kælder også ombygget, men er stadig ikke godkendt til beboelse. Denne lejeindtægt fra udlejningerne er ikke opgjorde til skattevæsnet, efter Maja Sabroes eget udsagn til venner og bekendte. De har bl.a udlejet til en kontanthjælpsmodtager og fået lejeindtægten udbetalt direkte fra Helsingør Kommune for snart et par år siden.

Vedr. Kørselsfradrag til Maja Sabroe, før lagde hun selv bil til kørsel til og fra arbejde i København, nu har hun så fået en fri firmabil til rådighed skønt hun kun arbejder ca. hver anden dag. Det kan frygtes at hun heller ikke i denne sag har formået at opgøre denne skatteansættelse korrekt, men har nok opgjort det til fordel for hendes egen privat økonomi som om hun arbejdet hver eneste dag i København, men reelt nok sådan ca. hver anden.

Maja Sabroe har også gennem de år hun har boet på Skovgaardsvej 11, haft stand på det lokale Krammer Market, hvor hun ligeledes har haft en større sort indkomst ved salg af bl.a nye kopi mærkevare, hvilket hun også har modtaget en dom for, dom sammen med sin far, efter Maja Sabroe eget udsagn til naboer og bekendte. Men til trods for denne bøde skulle krammer Market være en overordentlige lukrativ forretning for hende, citat "skillinger direkte ned i foret". Denne indtægt er der selvfølgelig ikke betalt moms og skat af.

Maja Sabroe har tidligere også haft arbejde på Casino, sikkert medvirkende til at denne familie har så dårlig økonomi, at det er nødvendigt at alt skal handle om sort, sort, sort, det lyder nærmest som en sort besættelse.

Politianmeldelse vedr. Overtrædelse af straffeloven § 267 og § 152

Den 20.11.2010 kl. ca. 9.10. Maja Sabroe ankom hjem på Skovgaardsvej 11 i bilen med sin dreng og gik direkte over til Skovgaardsvej 10 og banket på deres hoveddør her fortalte Maja at hun tidligere på morgen havde påkørt deres st. car. Reg. nr. XP 52896 og Erika i nr. 10 var ude og kikke på påkørselen. Maja Sabroe fortalte at det første hun havde gjort var at hun havde ringet til Jakob for at tage lidt af luften ud af ballonen - skideballen. Fr. nr.10 spurgte om hendes Politimand var hjemme hvortil Maja Sabroe fortalte at det var han fordi han havde været på arbejde til ca. 7.00 i morges. De havde været ude og ransage en Rockers hjem for våben, narko og noget Socialbedrageri, rockeren var skilt, men han boet alligevel sammen med sin tidligere kone og de havde en masse børn ligesom dine naboer derinde i nr. 8 det sagde Maja Sabroe til Fr. nr. 10 og det par kan bare ikke holde hinanden ud ligesom dem derinde i nr. 8, sagde Maja Sabroe at nogen mennesker bare ikke flytter fra hinanden når de har det sådan. osv. osv.

Maja Sabroe misbruger og videregiver Jakob Pedersens fortrolige oplysninger som han har fået gennem sit politiarbejde. Maja Sabroe planter bevist injurier og løgne samt bagvasker Undertegnede som er boende på Skovgaardsvej 8, det gør hun Konstant til alle og enhver der gider at høre på hendes ævl, eksempelvis her som til vores nuværende naboer i Skovgaardsvej 10. Det er kun et enkelt eksempel ud af helt forurolige meget misbrug og videregivelse af Jakobs politiarbejde som er fortrolige oplysninger som her flyder til tredjemand fra Maja Sabroe side og fra tredjemand flyder de igen videre med de ændringer som en historie nu får ændret på.

Undertegnede har INGEN kontakt haft NOGENSINDE med Maja Sabroe eller Jakob Pedersen.

Det samme pladder gælder når Maja Sabroes familie eller andre tilfældige personer har været på besøg i nr. 11 - så sidder de bare helt måbende og glor ind på vores hus når de køre væk efter alle de svinske løgnehistorier som de har fået bildt på ærmet af det sygelige kvindemenneske.

Undertegnede har bl.a overhørte Majas far og bror kom gående op ad Skovgaardsvej på vej til fest i nr. 11 og de gik og nærmest råbte at de bestemt godt kunne forstå at Politiet måtte overvåge Dem derind ( nr. 8 ) med de sort malet vinduer det virkede meget mystisk der inde i nr. 8. Ligesom Majas mor Anette og mormoren flere gange har stået stille, på fortovet ude foran vores hoveddør og tilsvine min person samt spyttet mod min hoveddør, før de er gået på besøg hos Nr. 11

Besøgende hos nr.11 voksende som børn er udsat for en meget foruroligende, sygelig og negativ påvirkning bagvaskelse rettet mod Undertegnede og familie, det er meget tydligt både at se og hører.

Politianmeldelse vedr. Jakob Pedersen boende Skovgaardsvej 11, 3000 Helsingør for overtrædelse af straffelovens § 152, 155 og 267 .

Den 21.06.2010 kl. 18.30 til ca. 23.00 på Skovgaardsvej 11, havde Jakob Pedersen besøg af sine "fodboltkammerater" Jakob Pedersen fortæller til de indbudte at han havde været inde og slå op i CPR-registret på Lisbeth Eliasen og her kunne han konstaterer at hun ikke har nogen læge papir overhovedet også fortæller Jakob vider om at han havde snakket med en sagsbehandleren der vil have Lisbeth Eliasen tvangsundersøgt. Der var en anden mand tilstede som sagde, at hvis man har med den slags sager at gøre så har Du Jakob altså fuldstændig tavshedspligt og i den slags opslag i CPR-registret omkring dine naboer i en sag om tvangsundersøgelse har Du da fuldstændig og aldeles tavshedspligt og sådanne sager må bestemt ikke drøftes i private sammenkomster der er fortrolige personsager også fik Jakob Pedersen lukkede munden af en fremmed gæst i hans eget hjem. Men så tog en anden mandelig gæst over og sagde at der er meget strenge og stramme regler få anvendelsen af en § 59, og anvendelse af denne paragraf bestemt ikke er tilsted i Lisbeth Eliasens sag, det er hvis hun havde dræbt et barn eller på anden måde bragt et barn i livsfarer og her er der jo kun været tale om brystbørn og med de patter lider ingen babyer nød i hendes favn. Undertegnede har aldrig været tilskrevet eller på anden måde blevet kontaktet eller gjort bekendt med, at en sagsbehandler skulle have et ønske om at Undertegnede skulle tvangsundersøges efter § 59. udover hvad der sker på genboens terrasse.

Derfor kan det kun være endnu et eksempel på en fantastisk og meget grov bevist plantet injurier og løgn samt bagvaskelse og tilsvining af Undertegnede af Politimanden Jakob Pedersen som selv hans venner ikke troet på kunne være sande, at han var så dum at sidde og sige sådan noget.

Den 05.06.2010 kl. ca. 19.00 - 23.03 på Skovgaardsvej11 ankom begge Jakobs forældre og der skulle grilles. De personer der var tilstede var, navne som der blev nævnt Conny Pedersen, Tonny Pedersen, Maja Sabroe, Klaus Pedersen ( Fætter og Politimand ved København politi), Jakob Pedersen samt politi kollegaer : Mogens, Finn, Lars der var endnu flere politikollegaer samt børn Caoline Pedersen, Micalla Sabroe og Oskar Pedersen. På et tidspunkt efter de havde indtaget grillmaden kom det frem i samtalen ligesom om det blev læst op fra en journal eller fødselsattest "Født Lisbeth Betina Eliasen i Søborg Sogn". man fortæller at man har fundet noget fra 1998 før pc blev brugt som værktøj så det skulle man søge på en anden måde. Hvor Lisbeth Eliasen har mødt som selvmøder og personen fortæller at man havde regnet med at finde meget mere under Betina Eliasen men det navn har hun slet ikke brugt hun har kun brugt Lisbeth Eliasen.

Undertegnede har flere gange kunne overhøre samtaler med mit navn : Lisbeth Eliasen og cpr. nr. blive omtalt som ren underholdning i private sammenkoster igennem disse år, Ja sågar er mit fortrolige testamente som er oprettet tilbage i 1991, hvor Undertegnede personligt har været hos notaren på dommerkontoret, noget Jeg betragter som meget fortroligt. Undertegnede kunne overhører hvordan mit personlige testamente blevet gennemlæst på en PC med en af Deres kvindelige bekendte på Skovgaardsvej 11 udendørs terrasse på en medbragt PC, Jens Jørgensen testamente blev også gennemlæst og de sad højlydt og konkluderet at Lisbeth var hans begunstiget. Hvordan kan sådanne meget private fortrolige oplysninger blive genstand for ren privatunderholdning i en Politimands hjem ?. Hos mennesker vi aldrig nogensinde har talt med ? eller mødt Mig bekendt, udover at Politimanden Jakob Pedersen påstår til alle at det er ham der har været i Mit hjem for at bryde ind og stjæle Mine 3 piger.

Den 18.01.2010 kl. 13.05 ankom Reg nr. TY 56359 til Skovgaardsvej 11 Jakob Pedersen blev hentet i civil politi bil han flyttet en del ting i kasser samt en cykel som stak ud af bagagerummet. Jakob Pedersen og Lars sad og snakket sammen og der blev spurgt til om der skete noget hos nr. 8, hvortil Jakob Pedersen svaret Nej - og den anden en Lars politi-kollega forsatte at Jens Jørgensen er der inde og han har ringet flere gange via computeren. Jakob Pedersen forsatte, men nu meget hviskende og lavt meldt.

Politianmeldelse af Jackob Pedersen for skatteundragelse og for at have arbejde sort, samt lavet svindelnummeret med at bytte arbejde hos private arbejdsgiver, dette udenfor sit politiarbejde.

Jakob Pedersen har gennem flere sæsoner arbejdet sort for Anlægsgartneren Knold i Hornbæk frem til den 14.04 .2009 hvor Jakob blev udstationeret på Grønland. Ugerne efter at Jakob var rejst til Grønland, så startet et stort planlagt anlægsprojekt på Skovgaardsvej 11 i baghaven osv. hvor Anlægsgartneren Knold og hans mange folk var ude på BYTTE-ARBEJDE, som var planlagt med Jakob, der blev planet jord ud kørt jord væk og påfyldt nyt plantejord, grus osv. samt et læs store sten, planter osv., til sidst blev der udrullet meget store mængder rullegræs, som var ankommet særskilt direkte fra producent.

Det vil sige at de arbejde sort for hinanden, Jakob havde arbejdet sort for Knolds virksomhed i en meget lang periode og Knold ordnet Jakobs baghave sort som en gengælds opgave, der er således ikke blevet betalt skat og afgifter af disse ulovlige handlinger.

Billederne er fra den 26.05.2009 kl. ca. 13.50

Jakob Pedersen har også igennem flere år arbejdet sort op til højtider i sin mange årige ven Kenneths forretning som har fast stadeplads på Blomstertorvet ved havnekajen med salg af blomster til private osv.. Dette er også en indtægt som ikke er blevet indberettet til SKAT efter

Jakob Pedersen udtalelser herom til vennerne ligesom han benyttet Blomstermandens lille gulplade kassebil med lift, både de forskellige lejebil og senere hans egen som Jacob benyttet som privatbil i disse højtidsperioder, weekender osv.

Det var også denne Blomstermand Kenneths lastbiler som Jakob benyttet privat, da han flyttet ind på Skovgaardsvej 11. i December 2005 og Januar 2006.

Politianmeldelse af Hustanden Skovgaardsvej 11, 3000 Helsingør som har fra 2010 til 2012 har benyttet illegalt sort arbejdekraft til rengøring samt ombygnings arbejde på huset inde og ude.

Benyttet underbetalt illegalt sort arbejdskraft til rengøring og ombygnings arbejde på Skovgaardsvej 11 osv. Jakob Pedersens kontakt til dette har været en Morten Langkilde-Olesen Rønnebær Alle 127, Helsingør, som er fra Prinsessen ApS, hvem Jacob også kommer privat sammen med ligesom han også har arbejdet sort sammen med i Prinsessens firma på andre projekter for samme, udenfor sit Job hos Nordsjællands Politi. Efter Klaus Pedersens ( ER fætter ) udtaleser til Jakob Pedersen er han rockerrelatere og derfor mente Klaus Pedersen som har Politi-tjenestested i (Københavns Politi) derfor advarede han Jackob Pedersen om at han ikke kunne have et ben i begge lejere og samtidig komme privat sammen med Morten Langkilde-Olesen. Klaus Pedersen mente at den eneste måde Jakob kunne slippe ud af Morten Langkilde-Olesens greb var ved at indgive en Politianmeldelse mod ham, så kunne korpset klare ham. Jakob Pedersen har ved sin bopæls hoveddør indgangsvej, dog ude på offentlig vej haft en stor gravemaskine fra firmaet Prinsessen skjult under en stor presenning, sikkert skjult for kurator, gennem mere end 12 måneder, mens et Selskab under Morten Langkilde-Olesen / Prinsessen var under konkurs. Det var åbenlyst meget chikanerende for beboerne i Skovgaardsvej 12, som påtalte det hver gang

han så Jakob, Nu kæmper den gamle genbo med Skovgaardsvej 11,om alt hans bygningsaffald som ligger på offentlig vej og har gjort i et års tid foran nr. 12 indkørsel.

Det virker som det handler om at chikanerer omgivelserne så meget som overhovedet mulige ligesom når de afholder nogle af de voldsomme druk-orgier med hans Politi kollegaer og dvs. andre drukmåse som de nu kan skrabe sammen mindst ca.1 gang hver måned. Nu senest i Påsken Den 05.03.2012 - 06.03.2012 til kl. 5. om morgen med åben vinduer og fuld hammer på anlægget samt råbene og skrige til stor "glæde" for omgivelserne.

Billedet viser Tonny Pedersen som er Jakobs far og Morten fra firmaet prinsessen som har kontakterne til den sort illegale arbejdskraft i Danmark som Jakob Pedersen så flittigt har benyttet i sit hjem både ud og inde.

Den 10.11.2010 kl. 16.50 - 17.06 på Skovgaardsvej 11 Jackob Pedersen kommer hjem i Civilpolitibil Reg.Nr. YY32782 og mødes med Morten Langkilde-Olesen, bla. på Rønnebær Alle 127, Helsingør fra prinsessen ApS, Morten havde siddet i sin sølvgrå Amerikaner bil på gule plader og ventet på Jakob Pedersen skulle komme. Maja Sabroe kom ca. 10 minutter tidligere hjem end Jakob Pedersen og bød Morten Langkilde-Olesen indenfor for at vente derinde hos hende.

Den 28.10.2010 kl. 12.06 Ses her på billede en bil fra Polen, se registeringssnummeret på billede, denne optagelse var kun en ud af mange hvor Jakob Pedersen personligt benyttet denne illegal udlandsk indregistret arbejdsbil, det stod på gennem mindst en md. imens J.P af og til fungerede som arbejdsmand med at hente byggematrialer for den illegale sorte muresvend som Morten Langkilde-Olesen havde skaffet Jakob Pedersen til bl.a sit trappe og tilbygningsprojekt som er i gang på denne dato. Billede viser her at Polititjenstemanden her køre helt alene rundt i en udenlansk indregisteret personbil uden der er betalt skatter og afgifter af køretøjet i Danmark, en Polititjenstemand burde vel vide bedre. Det er noget der stå på godt og vel hele Oktober 2010.

 


 

Disse billeder er klippe ud af en lille håndholdt video, hvor Jakob Pedersen fører bilen.

Politianmeldelse af Hustanden Skovgaardsvej 11, udnyttelse af Sort illegale groft underbetalt med kun 50 kr. i timen til polsk rengøring i perioden Oktober 2010 til April 2012 som har fundet sted hos hustanden Skovgaardsvej 11, 3000.

Den 10.02.2011 - kl. ca. 8.50 kom, og går kl. ca. 12.20. Ankom den illegale sorte og groft underbetalte rengøringskone til Skovgaardsvej 11, denne gang i en Dansk gulplade bil reg.Nr. BF 96 852.

Rengøringskonen startede i Oktober måneden, helt tilbage fra 2010. Men da rengøringskonen startet med at komme, kørte hun til Skovgaardsvej 11, i en Polsk udenlandsk indregistreret bil Reg.Nr. NLLM732.

Men denne bil kørte hun rundt i Danmark i mindst et halvt års tid imens hun kom hos Jakob Pedersen og gjorde rent, denne bil ville Polititjenestemanden senere i forløbet have gemt væk nede på de andre veje, mens hun var hos ham, fordi den ikke skulle stå ud foran hans hjem.

Ole Justesen som bo i Skovgaardsvej 9, Helsingør, så hende inde på Skovgaardsvej 11 på terrasse, og han spurgte hende hvad hun skulle, men hun taler ikke dansk eller engelsk og kunne ikke svar ham, kun ryste på hovedet, derfor indgav Ole Justesen en Politianmeldelse, omhandlende en udenlandsk kvinde som var en mulig indbrudstyv, dette til Nordsjællands Politi. Der må ligge en politianmeldelse på ovenstående episode hos Nordsjællands Politi fra den 10.02.2011 som også kan bekræfter denne episoden.

Disse 3 billederne er klippe fra video optaget den 10.02.2011.

Disse 2 billeder er optaget den 27.01.2011. samt det stort billedet af samme Polske bil optaget den 9. december 2010.

Torsdag den 10.03.2011 kl. 7.53 ankommer illegale rengøringskone kørende i gulplade bil hos Pedersen / Sabroe Skovgaardsvej 11. På billederne ses hun kørende i gul plade bilen væk fra adressen kl. 12.35 efter, at have afleveret nøglen på terrassen.

Torsdag den 24.03.2011 kl. 8.09 ankommer den illegale rengøringskone kørende i gul plade reg.Nr. BF 96852 hos Pedersen / Sabroe Skovgaardsvej 11.

På billederne se hun henter nøglen på terrassen og går ned til hoveddøren og så går hun ca. 4 til 5 timer senere.

Onsdag den 06.05.2011 – kl. 9.13 ankommer illegale rengøringskone gående hos Pedersen / Sabroe Skovgaardsvej 11.

På billederne se hun henter nøglen på terrassen og går ned til hoveddøren og så går hun ca. 4 til 5 timer senere.

Torsdag den 15.03.2012 - kl. ca. 8.20 til 12.20 ankom den illegale sorte groft underbetalte rengøringskone til Skovgaardsvej 11, hos familien Pedersen / Sabroe , den samme rengøringskone som ikke taler Dansk, hun tog bussen ned imod byen og stod på, på Gurrevej. Denne illegale rengøringskone har nu siden Oktober 2010 kommet fast "hver Torsdag" og gjort rent for 50 kr. sort fra ca. kl. 8.00 til ca. kl. 12.00 hos familien Pedersen / Sabroe, på skovgaardsvej 11, Helsingør. Til tider kunne dagene dog byttes til andre dage grundet familiens eller sorteres egne behov.

Torsdag den 29.03.2012 – kl. ca. 7.53 til 12.00 ankom rengøringskonen hos Pedersen / Sabroe Skovgaardsvej 11, den samme illegale østeuropæiske dame som ikke taler Dansk, hun kommer nu i mere privattøj end tidligere og har fået en anden frisure og der er meget tydeligt hun har forsøgt at ændre type uden held hendes indgroet meget genkendelig bevægelses mønster hænger ved, som lige fra da hun startet tilbage i Oktober 2010

Politianmeldelse af Hustanden Skovgaardsvej 11, for at presse Danske håndværker til at udfører sort Dansk arbejde :

"Nyt Badeværelse" i gang sort på Skovgaardsvej 11, 3000 Helsingør.

Sort køkken ER færdig.

Det er kun hvad Undertegnede tilfældigvis har været opmærksom på af tidspunkter hvor der har været sorte håndværker, men Maja Sabroe fortæller selv til "Vennerne" at de har fået "Nyt badeværelse".

Den 26.07.2011 ca. kl. ca. 13.38 til 17.30 Sort håndværker hos Skovgaardsvej 11 en mand på Mountenbike med røde hjul parkeret sin cykel i carporten kl. 17.30 køre han ned af vejen forbi Vores hus, manden var igen i ført professionelt arbejdstøj helt i hvidt. "Nyt Badeværelse"

Den 27.07.2011 ca. kl. ca. 14.38 til 17.15 nr. 11 igen mand på Mountenbike med røde hjul parkeret sin cykel i carporten og kørte med Maja Sabroes bror kl. 17.15 ned af vejen forbi Vores hus, manden var igen iført professionelt arbejdstøj helt i hvidt ."Nyt Badeværelse"

Den 29.07.2011 ca. 13.10 til 17.03 igen mand på Mountenbike med røde hjul parkeret sin cykel i carporten og kørte med Majas bror kl. 17.03 ned af vejen forbi Vores hus, manden var igen iført professionelt arbejdstøj helt i hvidt. "Nyt Badeværelse"

Den 20.01.2012 Jackob Pedersen og Maja Sabroe Skovgaardsvej 11 fik udført sort arbejde : af Jesper og Hans Ole de pusset trappen fra kl. 12.30 til 17.00 de blev hentet af en proff. Muremesterbil som tog dem op langt nede af Kingosvej, direkte for at sløre deres kriminelle adfærd.

Den 27.01.2012 ankom flere forskellige håndværkerbiler til Skovgaardsvej 11, fordi blanderen som de to mure benytter er brudt sammen og de mangler en blander til at forsætte murearbejdet på trappen og muren og tilbygningen. De står og taler sammen og de er blevet gjort opmærksom på at Dem i nr. 8 ikke kan lide sort arbejde og Jakob fortæller at de skal passe meget på når de kommer for at arbejde, hvis de kan komme overens med en pris, så skulle de gå op ned fra stien i bunden af vejen så de ikke kommer forbi Jens og Lisbeth. Der er så en af håndværkerne i en gruppe på ca. 5-6 mand der siger at Jens og Lisbeth er sindssyg, så det er da noget Du kan tage dig af Jakob, Du har en pistol og Du kan jo bare skyde Dem uden at det kommer til at koste dig noget, er det ikke det vi har politiet til at holde orden og fjerne sindssyge mennesker fra gaden. Til det svaret Genboen som er Polititjenestemanden Jakob Pedersen, efter et kort stykke tid, (betænkningstid), jo det kunne jeg godt ! , men det vil min chef ikke have at vi gør.

DET VAR INGEN JOKE, DER VAR INGEN DER GRINTE. - Meget, meget uhyggeligt og syg opførsel og så med en Politibetjent i blandt gruppen. Alt i denne persongruppe skal handle om sort, sort, sort, det lyder nærmest som en sort besættelse samt vold og forfølgelse af Undertegnede og Min familie..

Den 27.01.2012 - Mark og Jørn, de lavet forskellige forberedelser til hoveddørstrappen fra kl. 13.00 til 15.00 de borrede og brugte el-sav og rørpisker til mørtel i en murespand. Det var Majas halvbror og de to håndværker der kørte med Maja i hendes Bryggeri-firmabil kl.15.05 væk herfra.

Foruden disse oplistede besøg af sorte håndværker er der skiftet døre og vinduer i huset og kælderen er renoveret og ombygget samt køkken udskiftet alt med fremmed sort arbejdskraft ifølge Maja Sabroe selv, - Ja alt skal handle om sort, sort, sort, det lyder nærmest som en sort besættelse.

Den 05.03.2012 kl. ca. 14.30 kom Tonny Pedersen i Cafe Hal varevognen og han gik ind og hentet sønnens J.P. blå politiskjorte som skulle hænge og dingle i førerhusets. Den skulle bruges fordi faren kører rundt i et lig af en bil som rettelig skulle have haft klippet pladerne for længest og

ALDRIG have været synet som godkendt, åbenbart godkendt på et fuskerværksted, da bilen bliver holdt sammen med alm. Klisterbånd også allerede dengang. Det er ikke første gang det med Politiuniformen er sket, men dette er kun et eksempel ud af mange. Så ved en tur ud af vores by`s politidistrikt, er det godt med en Politiuniform ved sin side, - åbenbart hjælper det på ulovligheder.

Kan det virkelig have sin rigtighed, at en Polititjenestemand Jakob Pedersen kan være viden om at hans forældre driver uregistreret Diner-transportable videre helt sort uden CVR. NR. efter at de i en årrække var bestyrer af Helsingør hallens cafe også kald "Cafe hal", men hold op med det og gik på dagpenge. Jakob Pedersen ved at hans forældre unddrage skat, moms osv. dette til trods for at "vennerne" også ved det og hans politikollegerne siger til ham, at nu er nok og de skal se at blive momsregistreret osv..

Undertegnede har også en kedelig mistanke om at der i hustanden flere gange har fundet forsikringssvindel sted, Undertegnede har hørt en samtaler mellem Jakob og Maja om at Deres privat bil som var en firehjultrækkeren Reg. Nr. ZK 32085 bare skulle forsvinde efter en hel del store bilskader, og det gjorde den, også fra dag til dag, formodentlig meget mærkeligt.

Den 13.04.2012 ca. kl. ca. 17.30 til ca. 20.00 på Skovgaardsvej 11, to yngre mænd kommer gående op ad trappen, det var Majas bror og en bekendt Dennis, De var begge hyret af Jakob Pedersen boende på samme adresse til at udfører sort arbejde på et indgangs-projekt som der er mere eller mindre kultsejlet og familien Pedersen / Sabroe har forsøgt med alle mulige forskellige

Danske sorte håndværker at komme frem med en løsning på den Polske mureres abstrakte murerarbejde der ikke er færdiggjort. De forskellige håndværker som Pedersen / Sabroe har forsøgt at få til påtage sig arbejdet mener hver i sær at det er noget være bæ / lort, ham polakken har murret og kan ikke rigtigt komme vider uden at skære muren til eller bryde den ned, før muren til trappen så kan opføres igen i en lige korrekt udgave. Jakob Pedersen kommer dem i møde og de snakkede om hvad de skulle lave, pudse nogle murer op og osv. Det var en ny mand Majas bror nu havde taget med, han hed Dennis. Jakob fortalte til Majas brors og denne Dennis at dem derover i nr. 8 HAR meldt os til SKAT for sort arbejde, hertil sagde J.P. citat "men jeg kender heldigvis nogen i SKAT så der sker ikke noget HA,HA". citat slut. Jakob Pedersen fortæller også at hans formand ude på arbejdet ( Politiet ) har lovet at komme og lave resten færdig med fliser osv. osv. formanden er nemlig tidligere uddannet gartner og arbejder også gerne sort. Jakob kørte igen væk fra Skovgaardsvej 11 og de to håndværker var overladt til sig selv. De to unge håndværkerne snakkende en del mens de prøvede på at komme videre de målt og fandt ud at alt var skævt, samt manglede der tjære mellem soklen og murværket osv. og Dennis gav udtryk for at det var surrealistisk at skulle arbejde sort for en Politimand samt havde han talt med den tidligere ejer af huset skovgaardsvej 11, hvis mand selv havde bygget huset nr. 11. De kom ind på at Lisbeth i nr. 8 skulle have meldt J.P og M.S til SKAT, og Dennis sagde at Dem der havde boet i huset før sagde at Lisbeth og Jens var nogen rare mennesker, og han kendte også nogen i København som der også mente at der ikke var noget galt med dem derover i nr. 8., Hvortil Majas bror sagde at hvor sødt du Dennis syntes det var at Lisbeth også havde anmeldt min søster Maja til Skat og til Helsingør Kommune med at hun var en dårlig mor til Oskar ja,- hende Lisbeth har anmeldte Maja til alle mulige. Dette er en meget grov bagvaskelse og injurier fremsagt mod min person, Undertegnede har aldrig anmeldt familien Pedersen / Sabroe til nogen som helst, INGEN, før NU selvom Jeg godt har kunne se de slet ikke evner opgaven som forældre for deres fælles dreng Oskar, men det har Jeg holdt for mig selv. Undertegnede har gjort den erfaring at børn som hovedregel har det bedst hos deres forældre, når de ikke er udsat for direkte overgreb, Jeg mener at forældrene skal læres at være omsorgs personer, så derfor kunne Jeg aldrig finde på sådan en anmeldelse mod Oskar-drengen, kaldet BASSE, da især Jeg kender til hvor ødelæggende det Danske system er for børn. En nabo til Skovgaardsvej 11, Ole Justesen i nr. 9 har efter eget udsagn fortalt at han er tidligere patient på neolitisk-afdeling og hans samlever Britt tidligere har indgivet sådanne anmeldelser af flere FORSKELLIGE børnefamilier her på vejen og Ole Justesen har også i en anden sammenhængen lavet en falsk politianmeldelse, denne omhandlende bl.a. Fredag den 11 September 2009 kl.ca. 11.00, hvor Ole Justesen ringet til Nordsjællands Politi og anmeldte en totalt vild opdigtet episode som angiveligt skulle omhandle noget han har fantaseret sig til i sit syge alkoholiseret hovedet vedr. Undertegnede, hvor han indgav Politianmeldelsen til Politiet, og udgav sig for som om han boede på Skovgaardsvej nr. 5, - dette har Jeg overhørte det selv imens at han gjorde det, derfor er mit bedste bud på en anmelderen, hvis det altså er sket, så er det Britt Buch Skovgaardsvej nr. 9, hvis der altså overhovedet skulle være indgivet en naboanmeldelse af Maja Sabroe, nr. 9 skulle efter sigende have foto at hvordan de slår drengen. Men udover det, så er det også rigtigt at drengen ikke har det helt godt med deres forældrerolle, og Maja er noget voldelig overfor Oskar, han græder faktisk meget og det sidder Ole og Britt og lytter på og samtidig diskutere de dette, men de er noget bange for Jakob kan der høres.

Dennis valgte IKKE at påtage sig opgaven med at færdigøre trappeprojektet han mente ikke han som ikke færdig uddannet murre var dygtig nok til at kunne påtage sig opgaven uden at han skulle lave alting om flere gange og det ville han ikke, så ville han heller sig nej tak til opgaven, det sagde han til Maja da hun kom hjem i sin firmabil, samme bil som Jakob, tidligere kørt væk i som beskrevet tidligere på dagen. Det endte med at Maja kørte begge håndværker væk fra adressen.

Den 24.12.2010 Skulle Skovgaardsvej 11 efter sigende have haft et Jule-indbrud, men desværre har Undertegnede en kedelig mistanke om at det anmeldte indbrud ikke har fundet sted, fordi Undertegnede og familie var hjemme den pågældende dag og aften / nat. Undertegnede er temmelig meget sikker på at der INGEN fremmede har været inde hos Skovgaardsvej 11, men Majas far, en Hans Henrik Larsen ses meget forvirret og bliver ved med at fyldte sin hvide gulplade Reg. Nr. SR 95405 varevogn op med mangt og meget, han havde meget travlt osv. og kørte væk fra adressen givet i samråd med Jakob og Maja, andre biler var der ikke på vejen ved dem den pågældende aften / nat. Vi har aldrig fået en forespørgsels om Vi skulle have oplevet noget underligt den pågældende Juleaften. Der er vist ingen som helst tvivl om at hvis en Politimand har oplevet et indbrud i sit eget hjem, så ville han gå mere undersøgende til værks og vende hver en sten, men det har Jakob Pedersen bestem slet ikke gjort i dette indbrud, heller ingen andre fra Politiet har undersøgt noget. Denne mystiske begivenhed bør undersøges til bunds.

Den 31.07.2010 kl. 2.30 havde Skovgaardsvej Nr. 11 afholdte en fest for Jakobs datter Caolines, grillet på terrassen og slutligt med fest i kælderen – der var bl.a. en bil sølvgrå der holdt udenfor nr. 8 garage med mindst tre mænd som kom sammen til festen. På et tidspunkt var Jakob Pedersen meget oprevet over alt hvad han havde arbejdet for i gennem så mange år med et pennestrøg var væk på grund af det indbrud og de skide narko-penge. Han kunne ikke gøre som han ville og måtte begynde helt forfra. De ville altid have noget på ham, citat af Polititjenestemand Jakob Pedersen.

Misbrug af tjenestekøretøjer til private formål følgende blandet datoer.

Dette VOLSOMME misbrug af tjenestekøretøjer har fundet sted i gennem alle de år, Jakob Pedersen har boet her på Skovgaardsvej 11 og ikke mindst lige inden Jakob og Maja købte Skovgaardsvej 11 her kom han kørende i både reklamebiler ( POLITI ) og civile biler i alle de måneder lige inden han skulle overtage huset tilbage i 2005, bare for at køre forbi og glo på området og ind til Undertegnede og hvad Benzinen var jo gratis. Denne kørsel i tjenestekøretøjer har han forsat med frem til dags dato. Ligesom dette misbrug også finder sted når der er fest hos Jakob Pedersen og hans kollegaer

bliver kørt frem og tilbage i Politiets tjenestekøretøjer både med og uden reklame, dog mest uden reklame, andre civil politibiler bliver også brugt men altid gemt nede på den lidt større vej, ved stien til han hjem. Nedenfor vises kun et meget, meget, meget kort eksempler på Jakob Pedersens misbrug af kørsel i tjenestekøretøjer til hjemme adressen og kørsel med sin familie og fuldt brug af politibiler til privatkørsel når f.eks. Jakobs kone Maja har haft smadret deres egne biler, og hvor han f.eks. Har hentet hende rundt omkring når hun er kørt galt.

Den 14.02.2011 (Valentinsdag) kl. 15.00 til 15.36 Jakob Pedersen hjemme i civilpolitibil med en blomsterbuket til konen

Den 15.02.2011 kl. ca.1.23 Nr. 11 Jakob Pedersen hjemme i civilpolitibil Reg.nr. VU 47 915 med kassevis af bilag, bånd osv. alt blev skønsomt læsset indenfor på Skovgaardsvej 11 og han holdt parkeret ned ved sin egen hoveddør. Billederne er klippet fra en videooptagelse.

Den 15.02.2011 kl. ca.2.25 Nr. 11 Jakob Pedersen hjemme igen civilpolitibil Reg .nr. VU 47 915 med kassevis af bilag, bånd osv. alt blev skønsomt læsset indenfor på Skovgaardsvej 11 og han holdt parkeret ned ved sin egen hoveddør. Billederne er klippet fra en videooptagelse fra den 15.02.2011.

Den 16.02.2011 kl. ca. 10.30 -10.36 Nr. 11 Jakob Pedersen hjemme i civilpolitibil Reg nr.. VU 47 915 han parkeret i båsen ved vores lille port der sad et lille videokamera i hjørnet på bilen og Jakob gik med en Adams flyttekasse ned til hoveddøren kommer ud uden flyttekassen.

De . 2011, Jakob Pedersen hjemme i civilpolitibil Reg. Nr. YT 56849 for at ordne privat havearbejde sammen med sin kone.

Den 06.12.2011 kl. 22.10 Jakob Pedersen hjemme i civiltjenestebil i en Ford Reg. Nr. YT 58 559

Den 07.12.2011 kl. 11... Jakob Pedersen hjemme i civiltjenestebil i en Ford Reg Nr. YU 40139

Den 07.12 2011 kl. 16.30 Jakob Pedersen hjemme i civiltjenestebil I en Ford Reg Nr. YU 40139

Den 18.01.2012 ----- Jakob Pedersen hjemme i civiltjenestebil Reg. Nr. XJ 44455 Jakob Pedersen.

Den 29.02.2012 kl. 19.25 Jakob Pedersen hjemme i civiltjenestebil Reg. Nr. YT 58 559 mørke blå Ford Fiesta.

Den 04.03.2012 Søndag kl. ca. 20.00 til Mandag morgen kl ca. 7.30 var Jakob Pedersen hjemme i civiltjenestebil

Reg. Nr. YU 40139, så Drengen Oskar gik ned imod stien medens faren satte sig ind i tjenestebilen, for at tage drengen op i bilen ved stien.

Den 15.03.2012 kl. ca. 19.00 til 19.15 Jakob Pedersen i civiltjenestebil Reg. Nr.YT 56849

Den 16.03.2012 kl. 21.. til Torsdag morgen 7.30 Jakob Pedersen hjemme i civiltjenestebil Reg. Nr. YU 40139

Drengen Oskar gik ned mod stien hvor han blev taget på af sin far Jakob Pedersen i samme tjenestebil.

Den 18.03.2012 kl. 21..til Mandag morgen 7.05 Jakob Pedersen hjemme i civiltjenestebil Reg. Nr. YT 56849 mellem blå, Drengen Oskar blev sat ind på bagsædet og SKULLE lægge sig ned, da de kørte forbi Skovgaardsvej 8, drengen er altid med i de forskellige Politibiler UDEN sikkerhedssele eller selepude.

Har det sin rigtighed at Jakob Pedersen har været rundt og advarer en nabo som fik leveret øl, vin og spirtus direkte til sin adressen af en leverandør kørende i en kassevogn uden told og afgifter igennem mange år dvs. helt sort, - den slags leverandører er der 3 forskellige af bare lige på denne her i vej, lige overfor os i de 3 huse vi kan se ud på, som der benytter sig af disse undergrundsforretninger. Jakob Pedersen brugte som påskuddet til at påtale det til ham, at han havde set til den pågældende nabo Ole Justesen i NR. 9, men ikke det at han selv var Politimand men brugte situationen om at plante en ond stemning om min person ved at sige at Lisbeth ikke kan lide den slags med sort øl, - Så pas på hun ikke anmelder dig Ole, derfor skulle Ole fremover være noget mere diskrete når han skulle modtager disse sort leveringer af øl, vin og spirtus. Undertegnede vil da helt og fuld ud erkende, at Jeg mener at alle skal bidrage ens til Vores fælles samfunds kasse ( Statskasse ), hvis alle gjorde som de skulle, ja så ville samfundsøkonomien se helt anderledes fantastisk positiv ud for OS alle sammen, men det kan alle og enhver læse meget mere om på Kronborglistens Danske Webside og Undertegnedes personlige holdning hertil, men dette indebærer ikke for mig at Jeg skal løbe rundt og være Politikvinden der redder samfundet, det burde rettelig nemlig være Polititjenestemanden Jakob Pedersen, men han vil heller overvåge Mig og Min familie døgnet rundt end at passe sit arbejde. I øvrigt kom der yderligere en stor kassebil med samme slags sorte leveringer hos min bagboer, dette er også stoppet efter, J.P. har løbet rundt hos dem. Så også denne familie ligesom de øvrige her overfor Mig nu selv må afhente disse sortbørs vare, den en leverandør er vist for øvrigt en Politimand, uden Jeg ved det med garanti, det er ham der levere øl til Jakob Pedersens Far, Cafe-Tonny Pedersen, han er den eneste der blot køre rundt i en almindelig personbil, de andre 3 er direkte kassebiler som er nødvendige. For resten kommer den en kassebil også hos den gamle fraflyttet Politimand med øl osv. ham der har startet alle disse løgnagtige rygter om Mig og Min familie og nu fået ødelagt 6 børn totalt.

Jakob Pedersen har i kraft af sin stilling som polititjenestemand tidligere været med indblandet i forsøget på at lukket Kronborglistens hjemmeside, fordi Kronborglisten.dk skriver sandheder og KUN sandheder på siden. Denne historie blev dengang bragt i TV 2 nyhederne samt mange flere medier.

Som der kan ses ovenfor i artiklen har hjemmesiden baggrund i en fejlagtig tvangsfjernelse af alle mine 6 børn, fejlen bliver bekræftes her på følgende link : Villy Søvndal, Udenrigsminister om sagen: http://www.youtube.com/watch_popup?v=eDYRCUoj6r4

Nils Giversen, DR-1 Journalist om sagen: http://www.youtube.com/watch_popup?v=SMSkCfwVl-A Tove Videbæk, Folketingsmedlem om sagen: http://www.youtube.com/watch_popup?v=ukOrRonpR04

Håber IKKE at alt dette som Undertegnede her har beskrevet må finde sted i en Politimands hjem anno 2012 ?

Undertegnede er et ærligt og retskaffent menneske, Min morfar og min oldefar har begge været ret skaffende Polititjenestemænd ligesom andre i min familie også altid har været og som mit efternavn siger, har der været lov og orden som retningslinjer, og disse familiemedlemmer med hvem Jeg altid har haft min dybeste respekt for deres erhverv.. Men Jeg har desværre oplevet, - NU siden 1983 da jeg for første gang kom til Skovgaardsvej med et brække ben som jeg have pådraget mig under en landsholds turnering og hvor den bil der havde bragt mig til adressen blev anmeldt til Politiet af en Politimands kone. Efter kun meget kort tid (ca. 15 minutters) parkeringen foran adressen Skovgaardsvej 8`s hoveddør på en (lille blind villavej) da stiftet Jeg personlig bekendtskab med den helt urimelige navle beskuende tosse dumme misbrug af Politikolleger til egne private hævntogter. Ja, - der er flere personer ansat i Nordsjællands Politi som ikke har samme retskaffenhed, men nu syntes Jeg at bærret er fyld op, så nu det nok, derfor dette brev og en anmodning om at dette brev forbliver meget fortroligt, da Jeg udmærket ved at Nordsjællands Politis korpsånd øjensynligt er foruroligende betændt, så min tilværelse vil fremover blive meget hæmmet ved at stå frem med ovenstående SANDHED med mit meget alvorlige selvoplevede beskrivelse ovenfor, dette har Undertegnede kunne lytte mig frem til udelukkende med mine egne øre på vores private område og det er kun de allermest alvorlige ting som her er blevet beskrevet, og KUN om hvad der omfatter Mig og Min familie, og IKKE alt det andet der er løbet på om alle de andre alvorlige sager. Der bestem ikke er mindre alvorlige, tænk alt dette Jeg kan høre som en helt udenforstående uden for Politiet, og det har Jeg måtte lægge øre til, ved at kunne høre sig til dette uden brug af hjælpemidler. Det er simpelthen frygteligt at der er så ubegavet Politibetjente derude.

Undertegnede vil bede om at få udleveret en overfaldsalarm da Jeg allerede er blevet truet flere gange og med denne meget alvorlige anmeldelse, nu imod en Politimand og hans familie samt hans omgangskreds som har et ben i hver lejer, Underverden og Politiverden, derfor vil Undertegnede Lisbeth Eliasen og Jens Jørgensen næsten uundgåeligt blive truet eller måske endda forsøgt dræbt af sindsforvirrede medløber fra de anmeldtes omgangskredses. Da Undertegnede er Politisk aktiv og Jeg stadigt vil kunne bevæge Mig frit for kunne stille op, også i fremtiden til de kommende Politiske valg, hvor Jeg og mit Parti står for en midtsøgende Borgerlig Politik. - Netop derfor Anmoder Jeg om at få udleveret to overfaldalarmer samt at Min anmeldelse bliver taget Dybt alvorligt.

For god orden skyld vil Jeg gøre opmærksom på at denne Politianmeldelse, den er De den første som få lejlighed til at læse, efter den er sendt fra Mig. Men min tålmodighed er NU blevet meget lille, så en hurtig reaktion fra Dem er ventet, da Undertegnede tidligere har erfaret hvad en Plumrådden Politimand og hans kone kan være årsag til, og med denne meget bitter erfaring, venter Undertegnede ikke længe før, Jeg vil videresende materialet til Pressen, SKAT, Politikere, andre Myndigheder da Undertegnede IKKE vil se på at Min familie kommer til at lide mere skade grundet en flok sindsforvirret medløbere.

Indholdet af denne Politianmeldelse vil blive at læse i Min kommende bog samt også Deres svar.

 

Alt billedmateriale i denne skrivelse tilhører Lisbeth Eliasen, Ved offentliggørelse har Lisbeth alle rettigheder og ønsker at Copyright Lisbeth Eliasen blive underrettet når nogen ønsker at benytte disse.

SLUT

Nedenfor blot lov-afskrift om ovenståendes overtrædelser :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Politianmeldelsen omfatter vedr. Jakob Pedersen :

Overtrædelse af straffeloven § 152 Den, som virker eller har virket i offentlig tjeneste eller hverv, og som uberettiget videregiver eller udnytter fortrolige oplysninger, hvortil den pågældende i den forbindelse har fået kendskab, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder. Stk. 2. Begås det i stk. 1 nævnte forhold med forsæt til at skaffe sig eller andre uberettiget vinding, eller foreligger der i øvrigt særligt skærpende omstændigheder, kan straffen stige til fængsel indtil 2 år. Som særligt skærpende omstændighed anses navnlig tilfælde, hvor videregivelsen eller udnyttelsen er sket under sådanne omstændigheder, at det påfører andre en betydelig skade eller indebærer en særlig risiko herfor. Stk. 3. En oplysning er fortrolig, når den ved lov eller anden gyldig bestemmelse er betegnet som sådan, eller når det i øvrigt er nødvendigt at hemmeligholde den for at varetage væsentlige hensyn til offentlige eller private interesse

Overtrædelse af straffeloven § 267 Den, som krænker en andens ære ved fornærmelige ord eller handlinger eller ved at fremsætte eller udbrede sigtelser for et forhold, der er egnet til at nedsætte den fornærmede i medborgeres agtelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.

Overtrædelse af straffeloven § 155

Misbruger nogen, som virker i offentlig tjeneste eller hverv, sin stilling til at krænke privates eller det offentliges ret, straffes han med bøde eller fængsel indtil 4 måneder. Sker det for at skaffe sig eller andre uberettiget fordel, kan fængsel indtil 2 år anvendes.

Politianmeldelsen omfatter for Maja Larsen Saboe :

Overtrædelse af straffeloven § 267 Den, som krænker en andens ære ved fornærmelige ord eller handlinger eller ved at fremsætte eller udbrede sigtelser for et forhold, der er egnet til at nedsætte den fornærmede i medborgeres agtelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.

Overtrædelse af Straffeloven § 146. Begår nogen, der har domsmyndighed, eller hvem der tilkommer offentlig myndighed til at træffe afgørelse i retsforhold, der vedrører private, uretfærdighed ved sagens afgørelse eller behandling, straffes han med fængsel indtil 6 år.

Stk. 2. Begås handlingen med forsæt til velfærdsfortabelse for nogen, er straffen fængsel indtil 16 år.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Tilbage til forsiden