Tilbage til forsiden

Den Uafhængige Politiklagemyndighed                         Helsingør skrevet Den 22.03.2013 

Banegårdspladsen 1 A, 1.sal                                        

8000 Aarhus

 

 

Politianmeldelse af politidøgnrapport samt Politiets adfærd den 01.02.2013 : 

 

 

Indledningsvist er Jeg nød til at klage over Nordsjællands Politis yderste mangelfulde og ikke mindst den dybt kritisable udarbejdet døgnrapport som åbenlyst beviste er fyldt op med meget grove fejlinformationer om hændelsen den 01.02.2013. 

 

Undertegnede vedhæfter en døgnrapport som Nordsjællands Politi har udskrevet den 27.02.2013 ang. hændelsen den 01.02.2013 og denne er sendt til Mig via Min Advokat dateret den 08.03.2013, Jeg modtager så først denne såkaldte døgnrapport den 11.03.2013. 

 

Et brev fra juridisk sagsbehandling, Station Nord ved Birgitte Mohr Mersing (Facebook ven med min genbo Jackob Pedersen) skriver i brev dateret den 05.03.2013 i svar til Min Advokat at aktionen ikke var en ransagning, men at Nordsjællands Politi den 01.02.2013 ydede bistand til Helsingør kommune og der derfor ikke er oprettet egentlige rapporter, men alene en døgnrapport-anmærkning. 

 

Hele aktion den 01.02.2013 blev grebet meget voldsomt an og intet tydet på at det var med den begrundelse om at politiet skulle ydede bistand til Helsingør kommune-folk for en tvangsfjernelse af et IKKE eksisterende ottende barn fra vores hjem 

 

Der er ikke beskrevet i Politirapporten i hvilket tidsrum eller dato ransagningen fandt sted, ej heller hvor stort et antal betjente der var tilstede i ejendommen, samt ved de omkringliggende ejendommen samt som bagvagter osv. 

 

Politiet var mødt op i fuld kampuniform med hjelme osv. dette er stik imod alle regler og vejledninger på området om hvorledes politiet bør være klædt når de drager ude i sådanne missioner omkring tvangsfjernelse af børn.  
Det er især dybt kritisabelt når der kan læses i denne her vedlagte døgnrapport at aktionen var iværksat at citat : ”Direktøren fra Ankestyrelsen Henrik Hoster” 

Som personligt var tilstede under aktionen sammen med citat: Leder af Familierådgivningen Lisbeth Munkager, Helsingør Kommune, disse personer sammen med Politiet fra Helsingør Politistation burde tilsammen kende den danske lovgivning på området inden de overfalder uskyldige familier. 
Dette er misbrug af Servicelovens § 64 stk. 4 jf. stk. 2 samt Politilovens § 2 nr. 6 (nærmere uddybning nederst i skrivelsen) 
 
SE link til videofilm:  http://www.youtube.com/watch?v=DeYdC8TvE4U 

 

 

Jeg har efterfølgende fundet et brev fra Nordsjællands Politi under en kommoden i gangen, et brev som Jeg ikke har modtaget fra postvæsnet. Dette her brevet er efterladt her den 01.02.2013 af en af de mange politifolk. Man kan se på brevet det har været vådt og det var snevejr den 01.02.2013. 
Det er pussit nok en efterforskning der er blevet standset vedr. straffelovens § 266 om trusler på livet fremsat imod undertegnede, fremsat af en ikke navngivende i politiets brev omhandlende person samt i brevet er der ikke angivet adresse på vedkommende. Dette henhøre under J. nr. 0900-83990 underskrevet af Michael Qvist(Thomas Qvist er Facebook ven med min genbo Jackob Pedersen)  
De efter hånden rigtig mange forskellige politianmeldelser undertegnede har indgivet skriftligt til det stedlige Politi samt til DUP imod Polititjenestemænd bl.a i starten af 2012 om forskellige straffelovs overtrædelser,  de er alle med navne og adresser og denne standsning af efterforskning er netop imod en mand som var Gæst på min Genbos bopæl som er Polititjenestemand Jackob Pedersen og dennes kone Maja Sabroe Hvenegaard Larsen, han ansat hos Nordsjællands Politi, manden der fremsatte truslerne var Gæst i Politimandens hjem da han fremsatte trusler på livet mod Undertegnede. 

Det var Nordsjællands politi ADV. Særlige sager Station Nord som havde standset denne efterforskning den 13. december 2012. og dermed er klage fristen således overskredet, som ellers kun er på 4 uger, det vil sige at Jeg ikke nu kan sende en klage videre til Statsadvokaten.  
Nordsjællands Politi er uhyggeligt betændt og fyldt med mange bedrager og forbryder i korpset, nu igennem mange år.  

 

  
Det fremgår af politiet døgnrapport, se nedenfor: 

 

 

Helsingør Kommune anmodet ikke om politiet assistance jf. sundhedsloven. Der findes ikke nogen hjelm til bistand af politiets folk i Sundhedsloven til indtrængende i et private hjem.  
 

Politiet var ALENE De første der smadrede dørene indenfor på adressen. Ingen henvendelse til boligens hoveddør. Politiet var trængt igennem vores bagboers haver og forsatte videre med atsmadrede sig ind igennem vores garage fra havesiden, alt smadrede og væltede rundt under deres voldsomme aktion med meget store materielt ødelæggelse til følge. 

I garagen et stort græskar lavet i klart krystal glas blev knust på bilens tag, da et skab fyldt med glas i alle størrelser til 12 personer blev smadret og knust ned på bilen samt blev en vaskesøjle med hårde hvidevare, 2 tørretumbler 1 vaskemaskine og et køle/fryseskab mv. blev skubbet og kastet indover en bil. Det bevirker at bilen i dag skal om lakeres m.v.. Se videofilm. 

 

 

Kommunens folk kom først til stede på adressen meget lang tid efter at politiet var brudt indenfor, netop her i garage blev Mit kamera beslaglagt da Jeg blev lagt i håndjern med hænderne omme på ryggen og Jeg spurgte hvorfor politiet var her hvortil betjenten svaret at de var kommet på anmodning fra kommunen, her efterspurgte Jeg en dommerkendelse, da kameraet var lukket. 
Dette kan se på videofilmen på ovenstående link og det er slet ikke beskrevet i døgnrapporten. d.v.s., se politiet beviseligt IKKE skriver sandheden om denne aktion.  

 

Politiet frihedsberøvet Jens og Undertegnede med håndjern omme på ryggen. Jens var udsat for yderste voldsom og grov politivold i sin egen stue, mens han sad fredsommeligt ned og blundet i sin lænestol. Politifolkene ville ikke opgive deres navne eller deres tjenestenummer eller forvise en dommerkendelse til Jens som spurgte flere gange, men vi overhørte navne som Mads, Tom og Adrian som var dem der udsatte Jens for grov politivold. 
Tom (Willadsen) meddelte Jens at han var leder af aktionen. Jens spurgte ligeledes om hvor mange betjente der var tilstede, det spurte han om nogle gange, men det vil de ikke oplyse. Vi kunne se der var mange, ja rigtig mange nye ansigter der trampet rundt i vores stuer med sne og det hele. 
Jens er slet ikke blevet beskrevet i denne her politidøgnrapport vedr. 1 februar 2013. Jens var i håndjern i over 2 timer, han var blevet skubbet ned for at sidde oven på sine egne hænder i håndjern i en  dyb lænestol. 
Der udover blev en antik gyngestol som er placeret i stuen samt en Armager hylde ligeledes placeret i stuen kvast ved at Politiet skubbet Jens ned i det, da de hev ham op af lænestolen for at give ham håndjern på omme på ryggen, så Jens`s håndled næsten var blevet til dobbelt størrelse senere på natten efter den politivold han var udsat for og det ene håndled havde tydlige blodperforeringer. 
 

 

Der har aldrig været problemer med familien nogen af de gange politiet har bistået kommunens folk til deres voldsomme traumatiske tvangsfjernelser af børn. Hvis der havde været problemer havde der 100 % været rejst sigtelser og tiltaler mod Os for vold mod tjenestemænd i funktion og det er ikke tilfældet.  
Derfor er det en direkte bagvaskelse fra politiet side af både Jens og Undertegnede i denne her Politidøgnrapport.  
Det er en overtrædelse af straffelovens § §267 og/eller §268 

 

 

Ingen døre eller vinduer har været ihærdigt blokeret, på vores adresse det er også en bagvaskelse af vores private forhold. Hvorfor skulle vi dog det  -  Vi har intet at skjule, Vi har IKKE begået noget ulovligt 
Der var heller IKKE blokeret en værelsesdør på ejendommen, men derimod var der et kontor som var helt normalt aflåst med en gangske almindelig nøglelås indbygget i døren, denne dør blev smadret til ukendeligt pindebrænde samt blev et gammelt billedet fra 1887 ødelagt, billedet havde en antik billederamme og også den blev beskadiget samt selve billedet blev beskadiget af en Adrian" = Adrian Oskar B Hansen (Facebook ven med min genbo Jackob Pedersen), en fremgangsmåde som rettelig bedst kan sammenlignedes med et direkte hjemmerøveri, da politiet var på adressen den 09.08.2013 var samme dør også normalt aflåst. Denne dør blev låst op af en låsesmed. Den 09.08.2013, det var den samme Adrian der var inde på netop dette kontor i mange timer og beslaglægge div. Et stort pengebeløb mangler, der er endnu et beløb i over flere 100.000,00 kr. klassen som Politiet mangler at redegøre for og opført at Politiet har beslaglagt, og her havde denne ”Adrian en højest ejendommelig opførsel imens han pendlede frem og tilbage mellem vores adresse og Genbo-polititjenestemanden Jackob Pedersens private bopæl med propfyldte lommer samt en flyttekasse, - men denne Politianmeldelse til DUP er under udarbejdelse endnu, den kommer senere, da Politiet endnu ikke har afsluttet sagen på nogen måde, der kommer ingen beskeder fra Politiet om denne hændelse den 09.08.2012.  
Der samme gjaldt for de øvrige døre og vinduer. Alt hos os er kun helt normalt låst også den 01.02.2013.  
Denne beskrivelse i døgnrapporten er overtrædelse af straffelovens § §267 og/eller §268 

 

Helsingør Kommunes folk og politiet har stået og læst i vores breve, dokumenter m.v. De har ÅBNET kuverter med breve i, som både tilhører os privat og vores selvstændige juridiske firmaer samt vores politiske parti og en børneforening, og under aktionen blev der ligeledes fotograferet i vores hjem, vores firma, kontor osv. helt uden tilladelse fra os eller efter fremvisning af retmæssig dommerkendelse.  
Grundlovens §72:  
Boligen er ukrænkelig. Husundersøgelse, beslaglæggelse og undersøgelse af breve og andre papirer samt brud på post-, telegraf- og telefonhemmeligheden må, hvor ingen lov hjemler en særegen undtagelse, alene ske efter en retskendelse.  
Efter bestemmelsen er det et almindeligt krav, at inden der kan ske brud på privatlivets fred skal foreligge en dommerkendelse. 

 

 

Helsingør Kommunes folk samt det stedlige politi var i smykkeskrin og har haft mit værdi fulde guldur oppe og smidt det tilbage med frontglasset nedad i Mit ellers lukket og låste smykkeskrin, skabe, og små skuffer også mindre end hvor et barn kunne gennem sig i, lofter, kælder, værksteder, biler, bus osv. Ved denne aktion blev husets parketgulve beskadiget med sne, sjap, vejsalt, glasskår og småsten, der blev slæbt rundt i samtlige rum. Stykker af smadrede døre og skruer blev ligeledes trampet rundt med resterne af den dør der blev smadret ind til kontoret, hvor der ENDVIDERE blevet stjålet femtusinde kr. i store sedler samt mønter i bæger med 400 kr. i original bankemballage samt 500 svenske kr. i seddel dette er derikke noget, der efterfølgende har redegjort for, hverken af kommunen eller politiet. (Overtrædelse af straffeloven  § 276) Se Bilag 3 http://www.helsingordagblad.dk/article/20130203/NETNYT/130209993 

  

 

Her udover efterlod Ransagningens folk, (Kommune og Politi) husholdningsaffald fra to fyldte renovations sække spredt ud i det meste af vores have.  
Mit personlige intime affald var fjernet fra disse skraldesække, som var placeret i vores skraldestativer, og det befandt sig inde bag ved aflåst port.  - Dette er heller ikke noget hverken Kommunen og Politiet har redegjort for eller oplyst om, hvorfor de har gjort det. Ligesom der ikke er blevet informeret om, hvorfor de har fjernet netop dette affald og hvortil det skal bruges. 

 

Nordsjællands politi havde også brudt en dør op til en bus ved at smadre en lås i stedet for at rekvirere en låsesmed til at låse døren op, det gjorde Politiet f.eks den 09.08.2012 til denne bus som holder parkeret ved ejendommen. Ligesom der ved denne lejlighed blev beskadiget og ødelagt gummilistervores bus`s dør m.v.. 

 

Dette er noget Jeg finder aldeles ulovligt og igen uden dommerkendelse. Nordsjællands politi er forurolig betændt, særligt er der en galning som hedder Adrian, han var for øvrigt den samme som sidste gang for under et halvt år siden lavet nøjagtig samme stund i Vores hjem, galningen Adrian med strittende øjne som var han på stoffer, han løb rundt med et koben og brækket i alt, Adrian gjorde alt hvad han kunne for både at ødelægge dør og karm samtidig, - En anden gang kunne denne Adrian nøjes med kun at smadre og brække i selve døren, men denne gang fik han smadret flere døre og incl. dørkarme m.m. 

  

Det skal kraftigt understreges at det IKKE var kommunens folk der var rundt og kikket efter et IKKE eksisterende barn det VAR politiets mange tjenestemænd der var særdeles aktive ALLE steder. Se billeder fra hvordan Politiet ransager selve bussen både udenfor og nedenunder den samt indvendig, selv på videoen kan ses se en Polititjenestemand være helt ude under et tyndt gardin i busvinduet øverst oppe, hvordan skulle der her kunne gemmes et lille barn, dette er en gåde for Os, det vil Vi gerne have et klart svar på ? Se link fra Helsingør Dagblad fra den 02.02.2013 med videofilm. 
 

 

Vi blev IKKE vejledt med hensyn til De skader som politiet åbenlyst havde forvoldt, Politiet og Kommunens folk forlod ejendommen med åbenstående ødelagte døre, en knust garagedør og en terrassedør i alt to stk. åbne yderdør samt to stk. indvendige døre en til kontoret og en til køkkenet, en incl karm brutalt ødelagt. Det er heller ikke klart for os hvorledes vi får mènskadeerstatning samt  erstatning for de skader som politiet har forvoldt os fysisk som psykisk, der mangler en klar og tydelig klagevejledning fra Politiet samt oplysninger om hvortil regninger skal sendes. 

 

Undertegnede anmoder om at DUP vil gå ind i mine klagepunkter over Nordsjællandspoliti.  Vores retssikkerhed er IGEN blevet voldsomt krænket på mange punkter den 01.02.2013. 

Undertegnede anmoder venligst om at Den Uafhængige Politiklagemyndighed også sikker sig div. bilags materialet hos Politiet i Helsingør fra hændelsen den 09.08.2012 på samme adresse, men denne hændelse var bare meget, meget værre og undertegnede er stadig i gang med at skrive på denne politianmeldelsen til DUP fra denne politiaktion den 09.08.2012, men den er ikke færdig endnu, fordi Politiet har endnu ikke færdigbehandlet sagen og underretter hverken Os eller Vores Advokater, men Politiet i Helsingør kan godt orientere Helsingør Dagblad m.fl. (Se bilag 4.) om at de stadig forhaler sagen, da den er tilbagesendt til politiet fra anklageren som ikke kunne bruge det som politiet havde fundet på. Det må sørme også være svært at finde på noget, noget som ikke findes er jo noget besværlig, en vanrøgt der aldrig har fundet sted.   

Sagen til DUP bliver samtidig vanskeligt gjort fordi Nordsjællands Politi har beslaglagt det væsentligste IT udstyr og alle data fra Os personlig samt ikke mindst fra Firma, Politisk Parti, Børneforening, div. dokumentation samt politianmeldelserne som er indgivet imod  flere dybt kriminelle Nordsjællandske Polititjenestemænd for anden kriminalitet både i og uden for deres tjeneste, ligesom Politiet stadig tilbageholder flere af vores både private og Firma postmailadresser og således er det Nordsjællands Politi der nu her over et halvt år efter overgrebet mod os stadig stjæler Vores daglige indgående post, min Advokat har forgæves rykket i sagen for at får sagen afsluttet vedr. den 09.08.2012, således at min politianmeldelse kan færdig skrives og sendes til Den Uafhængige Politiklagemyndighed. 

 
Måtte Jeg høre fra Dem angående anmeldelsen for 01.02.2013 ! 

 

 

Med Venlig Hilsen 

Lisbeth Eliasen 

 

 
NB.- Tilføjelse om søgt aktindsigt: 

Undertegnede har anmodet om aktindsigt Jvf. Retsplejeloven § 729 d. stk. 4 i sagsakterne m.v.. vedr. den 01.02.2013 hos Nordsjællands Politi, den 22.03.2013, men har her den 03.04.2013 stadig ikke modtaget yderligere materiale eller svar i sagen efter svarfristen på 10 dage er overskredet. 
 

 

 

Bilag 1: ”Døgnrapport” angående hændelsen den 1.2.2013. Denne er sendt til mig via min advokat den 8.3.2013 og modtaget den 11.3.2013.  
 

Bilag 2: Brev fra juridisk konsulent, Station Nord, Birgitte Mohr Mersing: dateret den 5.3.2013 i svar til min Advokat, at aktionen ikke var en ransagning, men at Nordsjællands Politi den 1.2.2013 ydede bistand til Helsingør kommune og der derfor ikke er oprettet egentlige rapporter, men alene en døgnrapport-anmærkning.  

Bilag 3: Artikel fra Helsingør Dagblad 3.2.2013   

Bilag 4: Artikel fra Helsingør Dagblad 28.2.2013  

 

 

 

 

 

 

 
Bilag 1.

 

 Bilag 2.

 


                             Bilag 3.

 


                            Bilag 4.

 

 

  

Misbrug af Servicelovens § 64 stk. 4 jf. stk. 2 samt Politilovens § 2 nr. 6  

 

Jeg vil gøre opmærksom på, hvad jeg vil betegne som et omfattende misbrug af en kommunes lovhjemlede ret til politiassistance i forbindelse med en årelang social sag i Helsingør, her en Nordsjællandsk kommune.  

* I bogen ”Den nænsomme anbringelse1” nævnes max. to betjente ved en tvangsfjernelse af to småpiger fra en enlig mor.   

* I socialministeriets egen vejledning på området2 frarådes overdrevent antal betjente og det tilrådes at anvende civil beklædning for ikke at skræmme børnene.  

* I foråret 2012 havde vi Amy-sagen, som vakte stort ståhej i medierne: en 11 årig adopteret pige fra Etiopien, som adoptivforældrene havde sat i pleje; så besluttede Næstved Kommune, at det var meget bedre for hende at komme på et opholdssted. Hun blev derfor fjernet på voldsomste vis af 3-4 socialarbejdere og et par uniformsklædte betjente.  En episode, som efterfølgende fik organisationen Børns Vilkår til at anmelde kommunen til politiet for vold.     

 1 ”Den nænsomme anbringelse” af Inger Thormann og Charlotte Guldberg, Hans Reitzels Forlag 2   

https://www.ministerialtidende.dk/pdf.aspx?id=135540  se nr. 394 3 Amys fjernelse: artikler og filmsekvens  

 

 

Denne tekst er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.