Tilbage til forsiden

Lagt på Nettet .2006 af Redaktionen

Lokalombudsmand :

Kronborglisten vil arbejde for den bedst mulige kommunikation mellem Borger og kommune,
da kommunen er til for borgernes skyld. 

Kronborglisten vil have menneskelighed og respekt for den enkelte borger i den enkelte sagsbehandling.                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Når man henvender sig til kommunen, skal man inden for tre dage modtage et brev der bekræfter at :

kommunen har modtaget henvendelsen, den vil blive behandlet hurtigst muligt, behandlingstiden er ca. 5 dage.

Kronborglisten  vil være Borgerens sikkerhed for at,  vi tager sloganet  "Borgeren i centrum"  alvorligt.

Borgeren skal kunne skifte sagsbehandler, hvis borgeren mener det kan gavne en sag, her
skal 
borgeren nemlig i centrum.

Kronborglisten  vil indføre en Lokalombudsmand, som skal være borgernes Advokat over 
for det kommunale system.  For at sikre Lokalombudsmanden de bedst mulige arbejdsbetingelser,
står han/hun kun til ansvar over for Folketingets ombudsmand,  som både ansætter og afskedige personen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Den Lokale Ombudsmand skal kunne arbejde selvstændigt på tværs i hele forvaltningen for at
sikre borgerne en uvildig og retfærdig sagsbehandling.. .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Dette bliver meget aktuelt ved de nuværende amters nedlæggelser, da mange større socialeinstitutioner
bliver underlagt de enkelte kommuner, som tidligere ellers har været drevet i amtsligt regi.  

Den lokale Ombudsmands afgørelser er vejledende, men kommunen skal i videst muligt omfang tage
hensyn til  hans/hendes afgørelser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Vi har desværre mange eksempler på her i Helsingør  kommune, at økonomien i enkelte udvalg er løbet løbsk.
  

Det skal være slut !

Det er nemmere at tackle budgetoverskridelser i opløbet. Kronborglisten vil undgå denne uvanen med tillægsbevillinger.

 

Hvem skal spille første violin i det kommende byråd?Tilbage til forsiden klik her eller på logo
TopLogo