Tilbage til forsiden
Lagt på Nettet .2006 af Redaktionen

Debat om dette emne, klik her.


Skandale om Borgmesterens Monoment
 

Kulturværft til flere hundrede millioner Kroner klods op af Kronborg Slot ?
NEJ TAK  ! ! !    

 
Underskriftindsamling imod at tilsvinde og ødelægge de
gamle værftbygninger med glas og stål.

Det nuværende værft pakkes ind i glas og stål ifølge det vinder
forslag som  blev kåret af kulturminister Brian Mikkelsen. Men
bestemt også af den synligt aldrende Borgmeste Per Tærsbøl.

Dette svinderi placeres direkte op af kronborg slot som er et
internationalt unikt historisk monument,der er anerkendt og 
højest eftertrakte serværdigheder. ( et sted hvor der ikke
engang må ligge en nutidig modernet træ iskiosk, på samme
grund som nu ødelægges af rædselsfuldt glas og stål som bliver
fuldstændig malplaceret, Ja - iskiosken har måtte lade livet pgr.
dårlig politisk lokalt arbejde i Byrådet allerede for flere år siden ).

Nu kan turister og andet godtfolk dårligt købe vådt eller tørt, men
nu kan alle disse turister glæde sig til at de snart kan LÅNE EN BOG
ELLER TO, ( husk nu byrådspolitikere at udvide lånetiden til et år
et to, sådan kan man jo også lokke folk tilbage til byen igen -
MÅSKE ? ? ? )  Husk også at bruge den indvendig side af H......

 

 Her forsætter lidt offentligt rosenrød vrøvleforklaring :

I  sommeren 2009 skal Helsingørs kommende Kulturværft stå færdigt,
og dermed får sundbyen et helt nyt centralt beliggende centrum for en
lang række kulturelle aktiviteter.

Et moderne og tidssvarende hovedbibliotek, en teater- og koncertsal,
café, mødelokaler og medieværksted er nogle af de elementer, der indgår
i første etape, som beløber sig til 200.000 mio. kroner, og i går blev sløret
løftet for den arkitektoniske udformning af Kulturværftet.

Den unge succesrige tegnestue »aart« fra Århus løb
med førstepræmien og 300.000 kroner, som kulturminister Brian Mikkelsen
overrakte i de omgivelser, som nu ændrer sig
drastisk.

Det nuværende værft bliver så at sige pakket ind i stål
og glas, og med en glasarkade som det dominerende
omdrejningspunkt, får byen også et mødested, som kan anvendes uanset
vind og vejr og som binder Helsingør sammen med kronborg.
Kulturværftet indgår som en del af den større helhedsplan
»Projekt Kulturhavn Kronborg«.

Den går ud på at kæde havn, by og borg sammen.87 arkitekter fra hele
verden er kommet med deres bud på Kulturværftet.

Læserbrev bragt i de lokale aviser i efteråret 2005
Kultur-værftet - giv tid, giv tid.

I Helsingør Dagblad kan man læse at en socialdemokraternes byrådskandidat mener, at det er forkert
at binde et fremtidige byråd med en så vigtig beslutning så tæt på den nuværende valgperiodens udløb.
Kronborglisten er fuldstændig enig heri,  at en så vigtig beslutning om det såkaldte prestige projekt " Kultur-værftet " 
til etableringsomkostninger på en ikke ubetydlig sum på adskillige hundrede mio. kr. skal overvejes grundiger og
besluttes af det kommende byråd.
Biblioteket skal ikke placeres ved havnefronten / Kultur-værftet, der må findes en bedre og mere egnet placering
til opbevaring af bøger.
Desværre mangler Kultur-værftet visioner der er igen nytænkning, kun de trationelle modelløsninger med 
Cafe`kulturhus som findes
i næsten alle større provinbyer rundt om i Danmark der drives med større eller mindre succe.
Helsingør har noget helt enestående og unikt kronborg slot som er et internationalt historisk monument og
et dimentralt modsætning værftbygningerne også har en ikke ubetydelig historisk værdi, så kronborglisten hilser
en inspirernede aktiktkonkurrance velkommen
som det samlet byråd støtter op om at iværksætte, men tager et
stort forbehold for at vinderprojektet bliver iværksat før kommunens  andre  basale område ikke står overfor nedskæringer
som eksempelvis på børne- og ungeområdet, ældreområdet samt familie og handicap osv. osv.
 
Kronborglisten er imod nedskæringer og vi mener borgeren skal i centrum her i Helsingør kommune.
 
Kronborglisten mener at vedligeholdelse af samfundet fælles " gods "  som kommunale veje, torve, skoler, plejehjem
samt idrætsanlæg m.m.v.  skal gå forud for alt andet prestigebyggeri, udbyggelse af Helsingør, den skal vi eller ihvertfald
vores efterkommere nok nå på rette tidspunkt, Kronborglisten vil værne om Helsingør Kommunes grønne områder og især
vores store strand områder som skal gøres til en helt naturlig attraktiv del af Kommunens turistaktiviteter.
 
 
                                                               Med venlig hilsen
 
                                               Kronborglistens
 
                                                 Spidskandidat- & Borgmesterkandidat 
 
                                                              Lisbeth Eliasen 
                                                        
                                                         www.kronborglisten.dk

Lagt på Nettet 25.10..2006 af Redaktionen

Lagt på Nettet 01.11..2006 af Redaktionen

Historien om værftet og byen:
Kulturværftet
 
Historie :

Historien om værftet og byen

Det gamle værftAnlæggelsen af Helsingørs Jernskibs- og Maskinbyggeri i 1882 markerer det industrielle gennembrud i Helsingør. Samtidig markerer det afslutningen på sundtoldstidens æra, hvor byen i mere end 400 år levede af den skibsfart, der kom til i byen for at betale sundtold. Direkte som indirekte kom byens liv til at blive præget af den store arbejdsplads – både økonomisk, socialt og kulturelt. Rejst midt imellem slot og by blev det storladne værftsanlæg med beddingsløbene, kranerne, de rygende skorstene og de imponerende værkstedsbygninger, tegnet af arkitekt J. E. Gnudtzmann i historicistisk stil, en Det gamle værftmarkant manifestation af ’de nye tider’ i Helsingør. Et billede som har været under stadig forandring i forbindelse med værftets udbygning og modernisering.

Ud af røgen fra ’de nye tiders’ skorstene dukkede en ny havnefront op. Produktionen fordrede stadig flere bygninger, flere maskiner, flere folk og mere plads, som til sidst ikke kunne rummes på den gamle værftsgrund.  Værftets udvikling afspejles i udvidelserne: oprindelig havde værftet i 1882 fået rådighed over 37.000 m2, hundrede år senere var arealtilliggendet vokset til 227.000 m2.

det gamle værftKlemt inde mellem Kronborgs forsvarsværker og Helsingør by kom værftet til at ligge som en ’by i byen’, der massivt udfyldte arealet mellem Helsingør og Kronborg. En særegen arbejdspladskultur voksede frem, der har sat et umiskendeligt præg på byens kulturliv. Et af resultaterne var det vidtspændende og rige foreningsliv, som voksede frem i årene omkring århundredskiftet, og som fortsat præger nutidens samfund og hverdagsliv.

Samspillet mellem værft og by i de godt 101 år værftets nybygningsafdeling eksisterede har været intenst og komplekst. Værftsfløjten har på en måde været et fælles omdrejningspunkt i værft-by-relationen. Ikke alene styrede dampfløjten værftet som arbejdsplads, men i nok så høj grad også livet i byen. Bylivet indrettede sig på ’værftsrytmen’ i form af værftsfløjten, der lød over værft og by morgen, middag og aften.

det gamle værftI 1983 lakkede det mod enden. Ordrebogen var tom. Byggebeddingerne og kranerne stod uvirksomme. En larmende stilhed lagde sig over værft og by, da værftsfløjten blev tavs.
Tilbage stod et ihærdigt folkeligt forsøg på at rejse et nyt værft – ’ Skibsværftet Helsingør’ – der også er blevet betegnet som ”historien om en drøm” fulgt af et kortvarigt intermezzo i form af Helsingør Reparationsværft. Værftstiden var dermed blevet en historisk epoke akkurat som sundtoldstiden. De resterende bygninger står nu som et minde over byens betydningsfulde industrihistorie.
 
Debat om dette emne, klik her.

Tilbage til forsiden klik her eller på logo
TopLogo