Tilbage til forsiden
Lagt på Nettet  2006 af Redaktionen

HD_24_6_forsiden.jpg

  Statsministeren  &  Justistsministeren     
  er misinformeret vedr. Kronborlisten
 !    


   
p.t. DANMARKS STATSMINISTER   
ANDERS FOGH RASMUSSEN ( V )

Statsministeren har i denne sag helt glemt at der er noget der hedder
ytringsfrihed i Danmark eller måske har Anders Fogh Rasmussen bare
IKKE sat sig ordentligt ind i sagen - men blindt stolet på Embedsværket,
og det kan man som bekendt IKKE, det ved man bl.a. hos Kronborglisten 
at det kan man  IKKE.

Censuren hos : 
Statsministeriet, Justitsministeriet samt hos Helsingør Politi, censuren  har
gode kår i Danmark i disse år dette er embedsværket i en nøddeskald  og
hvad skal vi små mennesker så lige gøre ved det ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
                                          af KRONBORGLISTEN


Helsingør Dagblad skrev Lørdag den 24 / 6 - 2006 en artikel vedr. det
samråd som Line Barfod havde med baggrund i de stillet spørgsmål
til pressens minister bl.a. om Helsingør
Politiets forsøg på lukning af
Kronborglistens hjemmeside, spørgsmål som kan ses her på siden el.
i menu under punkt 02
Hverken ministerierne el. Helsingør Dagblad har fundet det nødvendigt
at kontaktet Kronborglisten eller Manden som sidder med beviserne
nemlig optagelserne af Helsingør Politiets ULOVLIGE handlinger.

*********************************************************************'*

 Arbejderen i samråd
Den 23. juni klokken 11-15 kommer spørgsmålet om censur af Arbejderen i åbent samråd i Folketingets
Politisk-Økonomiske Udvalg med deltagelse Anders Fogh Rasmussen og Lene Espersen

  23. juni 2006  
Baggrunden er politiets fjernelse af foreningen Oprørs forbudte appel fra Arbejderens hjemmeside. Udvalget vil blandt andet have
ministrene til at redegøre for, om ytringsfriheden er tilstrækkeligt sikret, når aviser risikerer at få lukket deres hjemmesider
uden dommerkendelse, og hvordan det harmonerer med regeringens holdning til ytringsfrihed, som den kom til udtryk under sagen
om Muhammed-tegningerne.  LÆS MERE KLIK HER
*********************************************************************'*
Her på siden er de spørgsmål som er stillet af Folketingsmedlem & Adv. Line Barfod, ( EL ). 

De stillet § 20 spørgsmål :Til Statsministeren som også er pressensministe herunder  
følger spørgsmål, svar samt Kronborglistens kommentarer.

Statsministeren kunne IKKE alene  svarer på spørgsmålene så derfor har Statsministeriet
indhentet en udtalelse fra Justitsministeriet, som der igen har indhentet en udtalelse fra
Politimesteren i Helsingør.
Men INGEN af de nævnte embedsværker har haft den ulejlighed at spørge de relevante
parter i sagen, nemlig Kronborglisten og dens medlemmer samt ej heller udbyderen og
webhotel eller andre relevante. De har IKKE engang hørt den 15 minutters telefonsamtale
som er optaget på bånd, hvoraf lidt er sendt i Nyhederne på TV 2.

Politimesteren i Helsingør har så udarbejdet en løgnagtig redegørelse der er så løgnagtig og
en fordrejning af sandheden og virkeligheden og derefter sendt det vidre  til Justitsministeriet.
Sådan er det normale arbejde som Politiet i Helsingør præstere og selvfølgelig også i denne
sag.

Dette svar har Justitsministeriet så helt ukritisk sendt vidre til statministeriet der herefter
har misinformeret alle Folketings Medlemmerne. 

Det er helt utroligt at Helsingør politi kan svare så tendentiøst når Helsingør Politis 
henvendelsen ved Politiinspektør
Knud Stadsgaard til Peter Wendelboe tilfældigtvis er
gengivet ordret i fjernsynsudsendelse på TV2 i 2006 og fremført via båndoptagelse.

  -  Det kan man ikke lyve om !

                  

Kronborglistens kommentar til Helsingørs Politimesterens
besvarelse er følgende : UDULIGHED !

Helsingør Politi skriver at udskriften fra Kronborglistens hjemmeside på det pågældende
tidspunkt ikke indeholdt oplysninger om  kronborglistens politiske synspunkter bortset fra
slogan.
Det er HELLER ikke korrekt kronborglistens hjemmeside med formål, meninger, holdninger
samt Politiske tv-spot, Politiske-læserbreve, Partiets kandidatliste m.m.v. dette er at
finde på hjemmesiden og har ALTID varet der i hele Kronborglistens levetid til d.d.

Kronborglistens forside har bl.a sammen med meget MEGET  andet, beskrevet Helsingør
Kommune og Helsingør Polities helt urimelige fremgangsmetoder som aller bedst kan
betegnet som Gestapometoder under en stadig totalt meningsløs og ubegrundet samt
uforsvarlig tvangsfjernelse af 5 børn fra deres MEGET velfungerende sunde kernefamilie.

Helsingør Politi har IKKE angivet overfor Statsministeren eller ANDRE om hvem der har
anmeldt eller klaget over at det skulle være strafbare at have en politisk hjemmeside der
har en kritisk holdning til ulovlig magtanvendelse som eks. polities volds arbejde.
 
Dette SKAL  fremgå af en redegørelse og politiet SKAL have en anmeldelse før de handler.

Helsingør politimester skriver citat: "I den forbindelse betegnes navngivne
og til dels afbildede byrådspolitikere og embedsmænd som ”ikke normale” og
”magtsyge”, ligesom betegnelsen ”Gestapo” anvendes i flæng.
Helsingør Politi omtales som ”volds-politi” og ”Gestapo-politi”, ligesom en
navngiven og afbildet vicepolitikommissær omtales som ”unormal”, ”med
store familiemæssige problemer” og med ”store meen i

hans hoved”. 
Den samme vicepolitikommissær blev voldsomt kritiseret af et samlet udvalg under
Folketinget Socialudvalg efter at DR-Dokumentaren  med titel " Til barnet bedste"
rullet over tv-skærmene i 2003 år, her blev Helsingør Politi filmet i en voldsom
aktion i et privat  hjem hvor de skulle tvangsfjerne to børn.

Nu igen i 2006 benytte Helsingør Politi nøjagtigt de samme gestapometoder under
den samme vicepolitikommissær mod samme familie for at hente små søde børn;
Ja, - Hvad tænker denne Polititjenstemand Jannik Ranzau Nielsen dog på ? ?
undskyld ordet tænker !, det er er vist kun for os normale mennesker.

     
                                  ( Hvem er denne mand )

                                       
Dette er begrundelsen for at Helsingør Politiet forsøgt at lukke Kronborglistens hjemmeside
af omveje altså via Peter Wendelboe.

Helsingør Politi skriver citat : "Da Helsingør Politi tidligere havde erfaret,
at det ikke er muligt at etablere kontakt til, endsige dialog med, Lisbeth Eliasen
og Jens Valbek.

                                               
Det er direkte løgn det kan bekræftiges via polities rapporter og andre skrivelser, dette er
ren injurie og bagvaskelser samt en overtrædelse af registertilsynet samt indblandning af
3 part, en sag bl.a. for datatilsynet og domstolene mod Helsingørs Politimester.  

Det er heller ikke korrekt at Peter Wendelboe hoster Kronborglistens hjemmeside,
Peter Wendelboe er udbyder/udlejer af værktøjet til opbyggelse af hjemmesider.
Kronborglisten ejer selv sin hjemmeside.

Peter Wendelboe får med jævne mellemrum den slags henvendelser fra personer,
der vil have nogle af sider fjernet eller ændret. Hans svar er hver gang,
at det kan han ikke uden dommerkendelse. Det fik politiinspektør Knud Stadsgaard
KLART og TYDELIGT også af vide den 9. marts 2006.

M
an kan undre sig over, at hverken Knud Stadsgaard - eller i øvrigt nogen anden 
fra politiet - på noget tidspunkt overhovedet har henvendt sig direkte til sidens
retmæssige ejer og ansvarlige redaktørere med sit ønske om at få siden ændret
eller fjernet eller havde andre kommentare hertil.

Festen hos Politiet:
Da den omtalte tekst så alligevel forsvandt ved en teknisk fejl, da glædede Helsingør
Politi sig tilsyneladende så MEGET og kontaktet pressen selv, - sikker politi. 
Og uden at undersøge sagen nøjere blev bl.a. det lokale
dagblad samt  dagbladet Metro  Expres orienteret om "successen".  Metro Expres
checkede historien af hos leverandøren i Aalborg, mens journalist Niels Berg fra
Helsingør Dagblad fik en "flot" forside i sin avis med kæmpebogstaver i overskriften og
næsten en halv sides artikel på side 8.

                 

Helsingør Dagblad jounalist Niels Berg havde da allerde talt med Lisbeth Eliasen 
fra Kronborglisten, som havde fortalt ham, at det drejede sig om en teknisk fejl,
men jounalisten Niels Berg som var blevet kontaktet af Helsingør Politi om
hjemmeside lukningen havde mere tiltro til de glade politifolk.
 Med henvisning til ovenstående kan man kun konkludere at Helsingør Politi
have den opfattelse at de havde lukket Kronborglistens hjemmeside, det
er derfor direkte omskrivning og fordrejning de oplysninger Helsingørs politimester
vidre sender til justitsministeriet.

 Her nedenfor er Line Barfod (EL) er de § 20 spørgsmål som er blevet stillet
til pressensminister nemlig Statsministeren.

 

Journaloplysninger
Folketingsår: 2005-06
Spm. Nr. S 3869
Til statsministeren (Anders Fogh Rasmussen). (6/4 06) af:
Line Barfod (EL).
Spm i fuld tekst: Hvordan stemmer det med statsministerens opfattelse af ytringsfriheden, at politiet kontakter hjemmesideudbydere for at få dem til at lukke hjemmesider frem for at kontakte hjemmesidens ejere og så, hvis de nægter at lukke hjemmesiden, at søge at skaffe en dommerkendelse?
Skr begrundelse: Der henvises til omtalen i Helsingør Dagblad den 30. og 31. marts 2006. Det fremgår bl.a. heraf, at Helsingør Politi opfordrede hjemmesideudbyderen til at lukke Kronborglistens hjemmeside uden forud herfor på noget tidspunkt at have forsøgt at kontakte hjemmesidens ejere eller at få en dommerkendelse.
Svar dato: 2/5 06
Besvarelse af S 3869.doc (HTM)

 

 

Udskrift af Folketingets hjemmeside her nedenfor : 

STATSMINISTERIET

                                                                                Dato:  2. maj 2006

 

Statsminister Anders Fogh Rasmussens svar på spørgsmål nr. S 3869 stillet
af Line Barfod (EL).

 

Spørgsmål:

 

”Hvordan stemmer det med statsministerens opfattelse af ytringsfriheden, at
politiet kontakter hjemmesideudbydere for at få dem til at lukke hjemmesider
frem for at kontakte hjemmesidens ejere og så, hvis de nægter at lukke
hjemmesiden, at søge at skaffe en dommerkendelse?”

 

Svar:

I begrundelsen for spørgsmålet er der henvist til Helsingør Dagblads omtale
fra den 30. og 31. marts 2006 af en sag, hvorefter Helsingør Politi skulle
have opfordret en internetudbyder til at lukke en hjemmeside på internettet.

Statsministeriet har indhentet en udtalelse fra Justitsministeriet, der har
indhentet en udtalelse fra Politimesteren i Helsingør, der har oplyst følgende:

Det fremgår af udskriften af den pågældende hjemmeside, at denne
indholdsmæssigt på det pågældende tidspunkt ikke indeholdt oplysninger om
Kronborglistens politiske synspunkter, når bortses fra listens slogan
(”Borgerne skal i Centrum” og ”Kronborglisten vil politik i øjenhøjde”).
Hjemmesiden domineres derimod helt af kommentarer til Helsingør kommunes
sagsbehandling i forbindelse med tvangsfjernelse af Lisbeth Eliasen og Jens
Valbeks børn samt politiets bistand til gennemførelse af kommunens beslutninger.

I den forbindelse betegnes navngivne og til dels afbildede byrådspolitikere og
embedsmænd som ”ikke normale” og ”magtsyge”, ligesom betegnelsen ”Gestapo”
anvendes i flæng. Helsingør Politi omtales som ”volds-politi” og ”Gestapo-politi”,
ligesom en navngiven og afbildet vicepolitikommissær omtales som ”unormal”,
”med store familiemæssige problemer” og med ”store meen i hans hoved”.

 Det kunne konstateres, at adgangen til siden skete via adressen
www.smaertcms.dk/user/kronborglisten. Endvidere kunne det konstateres,
at der på siden www.smartcms.dk udbydes værktøjer til produktion af
hjemmesider. I denne forbindelse kan henvendelse rettes til et telefonnummer
tilhørende Wendelboe ApS, Kong Frederiks Vej 8 i Ålborg.

 Da Helsingør Politi tidligere havde erfaret, at det ikke er muligt at etablere
kontakt til, endsige dialog med, Lisbeth Eliasen og Jens Valbek, og da det ud
fra de foreliggende oplysninger måtte antages, at hjemmesiden var hostet af
Wendelboe ApS, rettede politiinspektør Knud Stadsgaard den 9. marts 2006 –
for ikke at skabe unødig dramatik omkring hjemmesiden – telefonisk
henvendelse til Peter Wendelboe og ikke til Lisbeth Eliasen og Jens Valbek.
Formålet med henvendelsen var at få oplyst, hvem der havde adgang til at
redigere den omhandlede hjemmeside og dermed kunne bære ansvaret for dens
indhold. Politiinspektøren forespurgte i denne forbindelse, hvorvidt der blev
foretaget nogen form for screening eller filtrering af hjemmesider udarbejdet
under anvendelse af de udbudte værktøjer, og han tilkendegav i denne
forbindelse, at Kronborglistens side formentlig indeholdt strafbare ytringer.
Wendelboe oplyste under samtalen, at der ikke fra hans side fandt nogen form
for kontrol sted med hjemmesidens indhold, at han ikke mente at have noget
ansvar for hjemmesidens indhold, men at han, der var på god fod med Lisbeth
Eliasen og Jens Valbek, ville drøfte sidens indhold med disse.
Der blev ikke i forbindelse med henvendelsen fra politiinspektørens side stillet
krav om eller påbudt lukning af hjemmesiden eller nogen del heraf, hvilket der
heller ikke ville være hjemmel til.

Det bemærkes i tilslutning hertil, at antagelsen af, at hjemmesiden hostes af
Wendelboe ApS synes bekræftet af en udtalelse fra Peter Wendelboe, som
gengives i Helsingør Dagblad den 31. marts 2006, hvorefter han ikke ønsker at
blande sig i hjemmesidens indhold”…medmindre der er tale om f.eks. børneporno…”.

Kort efter politiinspektørens henvendelse kunne det konstateres, at
hjemmesiden var ændret, og at de betegnelser, der kunne indebære en
overtrædelse af straffelovens § 121, var slettede. Overvejelser om at rejse
sigtelse mod hjemmesidens ejer og formidleren blev derfor indstillet.

Imidlertid indeholder hjemmesiden nu på ny de nævnte tilkendegivelser,
og det overvejes derfor igen, om der skal gøres strafansvar gældende.

Helsingør Politi har således ikke over for hjemmesidens ejer eller formidler
stillet krav om hel eller delvis lukning af hjemmesiden.”

Jeg kan henholde mig til Politimesterens besvarelse

 

 Tilbage til forsiden klik her eller på logo
TopLogo