TRYK  HER  :  for  Kronborglisten´ s  * Debat-forum *


TRYK  HER  :  for  Kronborglisten´ s  * Debat-forum *

 
Læs mere om "Kunst-KIK" i debatten: 
 

Se TV-indslag m.v.

Vælg video klik herunder

1:Valgvideo=Info om Kronborglisten.
2:BRV 2005=Valgdebat med partier.
3:EVPT=Trusler efter valg.

Mange flere indslag på vej.  

Ondskabens  Politi - Stats - GESTAPO  By Helsingør                         
Viser billede alkoholskade eller blot den alm. embedsmandspest i byen ?  er det  bytrolden selv ? klik
                borgm_per_taersboel_x3.jpg               
Lagt på Nettet 2006 af Redaktionen

 

Helsingørsagen el. Eliasen-sagen klik her !                                                                       
Korrupte Børnemishandlere-Politikere m.fl. beskrives                                                                     
   Læs om 6 Børn                                                                           

Lagt på Nettet 20.09.2006 af Redaktionen

Hjælp ! ! Dansk spædbarn kidnappet.     kronborglisten_sort_flag.gif   Billederne taler  vist for sig selv   -  Klik her til VOLDS-POLITIET   

Lagt på Nettet 31.01.2009 af Redaktionen.
Helsingør-sagen & Eliasen-sagen.            

   
    Hvordan kunne det ske ?

             Helsingørsagen / Eliasensagen er stadig IKKE løst vedrørende vores fælles 6 ønskebørn  !
 

Den 31 Januar 2009 er det 4 år siden vi har set eller hørt noget til vores kidnappede og bortførte
2 største børn det samme gælder for de 4 mindste børn som vi heller IKKE høre noget om, alle 6 børn
er ulovligt tyv-stjålet af myndighederne i Helsingør uden rettergang. Her er tale om et otte dobbelt
justitsmord på en hel familie, men uden dom.
Til trods for at vi som biologiske forældre stadig må have den fulde forældremyndighed over
alle 6 børn på papiret, forældremyndigheden er i hvert tilfælde ikke frataget os ved dom, da sagen om
vores seks børn aldrig har været for en rettergang.
 
Positiv vinkel af Eliasen-sagen / Helsingør-sagen, hele familien var med i DR-dokumentar programmet
" Til barnets bedste " i 2003, - samt i DR-radiodokumentaren " De klemte børn ", - endvidere har TV2
i programmet Dags Dato sendt indslaget " Hvor anderledes må en familie være " det blev sendt i 2005
 - samt har børnesagen været sendt i en lang række programmer i det landsdækkende program
" 19-direkte " på  DR1, - herudover TV-indslag i lokal-tv.
Tvangsfjernelssagen har også været  dækket i den skrivende presse, samtlige medier har være
forarget over myndighedernes håndtering af sagen på familiens vegne.
 
Hvem er vi :
Vi er positive forældre som værdsætter at være sammen med vores 6 helt normale velfungerende
søde og kærlige børn - men det kan Fru sagsbehandler JANTELOV IKKE tillade i Helsingør.
Husk på  - Vi er IKKE misbrugere, hverken af alkohol, stoffer medicin eller noget som helst andet.
Endvidere lider INGEN af os, af sygdom hverken fysiske eller psykiske, ligesom vi IKKE har fået
påklistret diagnoser af samfundet.
Faktisk har INGEN af os forældre nogensinde brugt medicin.
Vi er medicinmodstandere, og heldigvis har vi heller ALDRIG haft brug for medicin,
IKKE engang brug
af hovedpinepiller, det findes simpelthen ikke i vort hjem.
De 6 fødsler undertegnede har været igennem er alle foregået i vores hjem uden brug af medicin eller
lignende.

Rusmidler / stoffer har vi INTET kendskab til overhovedet, INGEN af os har nogensinde prøvet
hash
eller for den sags skyld bare almindelig tobak. Vi har aldrig haft det "tæt på" hverken igennem familie
eller bekendte.

Alkohol har vi ALDRIG nogensinde I VORES LIV misbrugt, faktisk kan INGEN af os  særligt godt
lide
det sprøjt. Vi kan nyde et godt glas rødvin ved særlige begivenhedsrige lejligheder.
I de perioder jeg har været gravid, har jeg selvfølgelig overhovedet ikke rørt nogen af de
forskellige
former for flydende gift.

Vi har som forældre heller ikke benyttet og belastet sygehusvæsenet med indlæggelser
eller lignende,
vores 6 velskabte børn er alle født med høj fødselsvægt mellem 4,5 kg og op til 6 kg. Alle 6 er født ved
rolige og hyggelige hjemmefødsler.
Hjemmefødsel kan vi anbefale til alle kommende forældre, hvis fødslen ser ud til at blive normal.
Vi har højtprioriteret at amme alle vore børn længst muligt.
Vores yngste barn blev dog kun ammet i kort tid, grundet  Helsingør Kommunes kidnapning, hvor 
voldelige politimænd fra Helsingør Politi flåede vores baby ud af armene på os, efter Politiets indbrud i
vort hjem, derefter bortførte en  stor gruppe "mennesker" vores baby til ukendt opholdssted for at
Kommunen  kunne blive hans nye MOR & FAR.
Engang var boligen ukrænkelig og en gang havde et barn krav på sine forældre, den tid er forbi, vi
lever nu i et land uden lov og ret og det værste er faktisk at det er politiet som ikke overholder
gældende lov.
 
Vi har som forældre altid vægtet at opdrage vores børn med respekt og omsorg samt kærlighed
hvilket har givet  naturlige lykkelige glade og nemme samt velopdragen børn som holdt/holder af
hinanden,  dette selvfølgelig uden restriktive opdragelsesmetoder.
Fordelen ved denne metode er at der imellem børnene ikke opstår konflikter, hvilket vi aldrig har
oplevet imellem vores børn.
Vi har  aldrig haft utrygge børn som har grædt.  Alle vores børn har altid afvist  at bruge narresut,
dette kendetegner veltilfredse og velstimulerede børn i rigtig god trivsel.
 
Erklæringer :
Vi har mange underskrevende naboerklæringer, og erklæringer fra omgangskredsen på at de
kun har oplevet glade og tilfredse børn i vores hjem og omgivelser, - men hvad skal vi bruge den
bunke erklæringer til, der enslydende siger, at børnene er glade, synger og leger, erklæringerne
blev jo aldrig taget til efterretning i dette totalt bund korrupte danske børnemafiasystem.
 
Vi har en unik gældfri ejendom til en anslået handelspris på over 5 millioner beliggende på det
højeste jordpunkt i Helsingør med udsigt til Sverige med en stor dejlig have i et kuperet terræn,
hvor børnene kunne udfolde sig på aller bedste måde og hvor nogle stykker af dem har nået at
gøre det inden de 6 børn dybt krænkende og ulovligt blev mishandlet af ONDSKABENS BY
Helsingør.
Vi har som forældre på INTET tidspunkt udsat vores 6 børn for omsorgsvigt eller vold af nogen art.  
Tværtimod  har vores børn siden deres ankomst i vores liv altid haft første prioritet døgnet rundt.
Vi er stadig på ALLE måder fuldt ud i stand til at varetage alle  vores 6 børns opvækst.
Mens børnene har boet i vores trygge hjem har de ikke været syge eller utrygge.
I hvert fald ikke før politiet kidnappede og bortførte dem på en særdeles hårdhændet voldelig
måde til hemmelige  ukendte steder for os. Hvordan deres helse er nu,  - det ved vi INTET om.

Forældre baggrund :
Vores barne- og ungdomsliv med forskelliges hobbies, flere end der sådan lige er plads til at
beskrive
disse linjer: 

Lisbeth :
Jeg kan nævne det vigtigste for mig, som var den tid hvor jeg spillede elite håndbold og blev
udtaget til landsholdet samt var træner for de yngste pigehold i håndbold samtidig var elite svømning et
sted hvor jeg hentede min fysiske træning og bl.a. bestod  livredderprøven.
I en årrække var jeg aktivt medlem af civilforsvaret, hvor jeg også har fået en bred uddannelse
frivillig basis.

Jens : Han har trådt sine barnesportssko i sine cykelpedaler for en professionel cykelklub i en
lang
årrække, samtidig med at han opdrættet og trænet brugs-vagtschæferhunde, hvor han og hans hunde
opnået flotte præmier i lydighed, samtidig er Jens en stolt indehaver af en flot ærespræmie sammen
med en af hans afdøde schæferhunde som blev 14 år.

Uddannelsesmæssigt har vi begge gået på handelsskole samt suppleret med mange
overbygninger. bl.a har vi sammen senere i livet gået merkonomlinjen til ejendomsmægler og læst
erhvervsjura aftenskole sammen m.m.

Jobmæssigt har vi begge haft arbejde i de største danske virksomheder inden for hver vores
branche : 
Jens : Forsikringsbranchen som bl.a assurandør, finansielplanlægger, forsikringsmægler,
erhvervsejendomshandler, bijob som underviser i forsikring og økonomi samt leder m.v.. 
Lisbeth : Beklædningsbranchen som bl.a designer, konstruktør,  skrædder samt leder m.v..
Vi har gennemført og bestået alle vores uddannelser, vi har haft hver vores lederjob indenfor igen hver
vores branche, igen i Danmarks største virksomheder, som har haft os igennem ansættelsemaskineriet.
 
Vi har begge gang på gang  oplevet at blive headhuntet eller tilbudt andre jobs i ind eller udland på  
bedre lønvilkår m.v.Flere har vi pænt måtte takke nej tak til.
For Jens`s vedkommende som lønmodtager i lederjob sluttede han faktisk med en månedsløn på op til
150.000,00,-. pr. md. altså en løn som var baseret på provision for størstedelens vedkommende, det
gik så godt grundet hans gode referenceforbindelser som en troværdig og reel personlighed.
For mit vedkommende var min slutløn som ansat leder betydeligt mindre, dette til trods for jeg havde
kontakt til kongehuset som kongelig hofleverandør, samt andre kongehuse i verden, også dengang
var man som kvinde lidt mindre værdsat mht. løn, men det var nu ganske normalt i min branche.

Vi er begge, Jens og jeg blev erklæret valgbar og opstillingsberettiget til at præsentere os politisk både
ved byrådsvalg og senest ved regionsrådsvalget for den tværpolitiskeliste Kronborglisten, hvor jeg,
Lisbeth Eliasen blev valg af foreningen [www.kronborglisten.dk] som Borgmesterkandidat for partiet ved
det senest valg.

Selvstændig virksomhed, denne lyst havde vi begge.  Den er nok arveligt begrundet. (den sociale arv),  
idet vi begge er opvokset med forældre som drev succesfulde virksomheder i hele vores opvækst i
henholdsvis Hellerup og Helsingør.
På denne måde blev vi forskånet for at komme i børnehaver, da vores familier tog sig af os som små.
  - En rigtig skøn tid og dejlig barndom.

Vi startede selvstændig virksomhed i mens vi havde vores lønmodtagerjobs, grundet virksomheden
bl.a. gik godt, kunne vi naturligvis ikke have lønmodtagerjobs samtidig.
Vi drev vores virksomhed i København og havde bopæl i Helsingør. 
Blandt andet fik jeg/Lisbeth senere 2 af mine tidligere arbejdsgivere som faste kunder.
Så Vores egen virksomhed forsatte også som underleverandør til det danske kongehus.

Gravid og hvad så ?  Vi lavede helt om på vores hektiske liv, da jeg konstateret at jeg var gravid.
Vi ville ikke forsætte med at fare flere gange frem og tilbage mellem Helsingør og København osv.
i 2 biler, så vi besluttet at lave det hele om, KOSTE HVAD DET KOSTE VILLE ( ikke noget problem vi
havde stor opsparing ), så vi flyttede vores virksomhed hjem til vores bopæl i den ejendom som Jens
havde købt den dag han fyldte 18 år i 1981.
Vi fik løsrevet os fra vores erhvervslokaler og personale, samt solgt resten som ikke kunne og skulle
flytte med til Helsingør.
Nu skulle forældrerollen i fokus.

Liv med egen virksomhed og børn i samme ejendom, PÅ DEN MÅDE MÅ MAN IKKE LEVE I DANMARK,
altså ikke hvis man samtidig selv vil passe sine børn, og naboen bliver sur over "al den mertrafik" som
en sådan lille liberal virksomhed medfører, sådan som  naboen ( Politifamilien ) skriftligt har klaget til
kommunen over. Denne klage kunne ingen, selv ikke kommunen,  tage alvorligt. Det blev den naturligvis  
heller ikke af nogen.
Men naboen som også var en ondskabsfuld kriminel drukkenbolt, han var ansat ved Helsingør Politistation,
indtil han blev taget for bl.a spirituskørsel - Han og Konen var begyndt med alle andre umulige usande 
klager og falske anmeldelser osv. mod os som familie.
 
Underretning :
Den første klage lød på: Børn som "ikke gik i daginstitution" og som "ikke legede på vejen".   
Vores første 2 drenge var hhv. 1 år og 3½ år da denne anmeldelse kom til forvaltningen på en lørdag.  
Der var intet andet i denne anmeldelse, men kommunen tog denne underretning som kom til kommunen
på en lørdag under private former mellem politifamilien og en sagsbehandler i kommunen
( en sagsbehandler som senere blev afdelingschef i socialforvaltningen i Helsingør ).
Denne chikane-sag blev lagt ned.
Senere fulgte den ene efter den anden som ALLE blev lagt ned, indtil sagsbehandleren blev
afdelingschef og politikonen LÆGGER sig til for byens borgmester Per Tærsbøl
(begge medlemmer af samme lokalforening af de konservative).
Denne metode samt med et trusselsbrev om at politikonen altid ville forfølge os (STALKING) som familie. 
Dette samlede komplot hjalp, og drengene blev kidnappet og bortført i en alder af hhv. 8 og 11 år på åben
gade med den begrundelse at den ældste manglede et godkendt undervisningstilbud og deres søskende
fulgte efter ca. et år senere med begrundelse i at deres større søskende var tvangsfjernet. Alt sammen er
sket uden nogen forudgående undersøgelser eller uden der er fortaget en § 38 undersøgelse som det
hed dengang samt senere HELT UDEN RETTERGANG. 

Verdens bedste forældre er i knæ nu  - og helt uden kontakt til vores børn.

Hvad er det for en social arv, man vil frelse vore børn fra ?
Hvad får børnene i stedet ?
Hvorfor er det så uhyre vigtigt at bekæmpe positiv social arv med så onde midler ?
Hvorfor "siger socialrådgiverne i familieafdelingen i Helsingør kollektivt op i protest" ?
Hvorfor er der altid
 intern ballade i Helsingør Socialforvaltning ?   
                                  
Hvorfor "blev der skabt en meget hadsk og uforsonlig tone og stemning i og omkring Socialforvaltningen"
med den nye Socialudvalgsformand Ib Kirkegaard fra Dansk Folkeparti?
Ib Kirkegaard var i 6 år Bisidder for Helsingørfamilien indtil han blev truet til tavshed af Borgmester Per
Tærsbøl og skriftligt af flere andre Byrådsmedlemmer  !!!

Hvorfor overholdes FN`s Børnekonvention IKKE i Helsingør ?
Hvorfor har børn i Helsingør IKKE ret til en far og mor ?
Hvorfor laves der IKKE § 38  undersøgelser (normalt et lovkrav) i Helsingør før der fjernes børn ?

Hvorfor er Helsingør Kommunens økonomi så dårlig ?


Tænk sig at disse offentlige psykopater frit kan ødelægger vores 6 børn samt resten at
familien
 

VI KAN INTET GØRE I DETTE SYGE LAND DANMARK ! ! !

DANMARK ER ET TOTALT KORRUPT LAND ! ! !
 
Vi ønsker alle vores børn hjem ! ! !
 

 
VERDENS BEDSTE FORÆLDRE
Jens & Lisbeth
http://www.LisbethEliasen.dk
Far & mor til vores 6 børn som er tvangsfjernet (da de var fra 0 til 11 år) til ukendt opholdssted.
Vi har over 25 års lykkeligt samliv bag os, de første 10 år uden børn - selvvalgt.
 
Telefon :  30 42 42 30
 
Læs mere på dette Helsingør-sagens link :
 
PS: Sandheden her er IKKE skrevet af lyst men desværre af nødvendighed, for at oplyse om at børn
IKKE kun tvangsfjernes fra svage familier med sociale problemer.
Håber dette kunne åbne dine øjne, kan du se der sker beviste fejltvangsanbringelser.
 
PSS: Ovenstående sag fik også Folketingets daværende Socialudvalgsformand Tove Videbæk op af
stolen, hun blev dybt forarget over Helsingør Kommunes håndtering af sagen ligesom hun har deltaget 
i flere TV programmer for og med familien.
 
 

         Her ses vores to ældste sønner, Billedet er taget i 1999 ved min families sommerhus på landet.


Helsingør voldspoliti i aktion mod børnefamilie ! -  Helsingør Politi stjæler børn fra gode hjem.

 

    
Lad være med IGEN at tæve min mor, bare fordi hun har fået 6 dejlige sunde børn ! - GÅ VÆK OGbliv bHJEM MED JER DET SIGER ADVOKATEN ! !

                                 Eftermiddagssol over Helsingør : 


Eftermiddagssol over Helsingør d.d., d.å..Lagt på Nettet af Redaktionen
 

STALKING: Stalker-sager her i Danmark - Hr. & Fru. ASKOV :
 
Fanatiske beundring:

Den psykiske og til tider fysiske terror fik sit navn i USA - “stalking”,
der bedst kan oversæt-
tes med “fanatisk beundring”.
Omfanget og alvoren betød, at Los Angeles Police Department (LAPD) i 1992 oprettede en
særlig afdeling, der skulle håndtere stalker-sager mod primært stjerner.
Thread Management Units mange politifolk behandler årligt mange hundrede sager - de er
langvarige og særdeles komplicerede.

Stalking:

Mange er ikke klar over at Stalking (forfølgelse) findes i Danmark,
og dem der gør tror det
kun er de kendte personer der oplever dette.
 
Eksempel fra Danmark omkring Stalker Politi-ægteparret Bent og Grethe Askov,  Helsingør  :

Men NEJ, - Ægtepar Bent og Grethe Askov som i gennem mere end 25 år har chikaneret og
forfulgt samt dybt kriminelt har misbrugt det Danske Retssystem og andre Embedsmænds-
funktioner samt deres forskellige erhverv og politiske "bi-ehverv" hos de konservative til at
forfølge og ødelægge en HEL familie med injurie og bagvaskelse samt telefonopkald på alle
umulig tidspunkter af døgnet med deres ubehageligheder og psykopatiske opførsel, dog
oftest ved at smække telefonrøret på. - Dette er et ÆGTE bevis for STALKING i Danmark.

Men dette har ikke været nok - De har ringet og opsøgt de fleste naboer i nabolaget og bag-
talt offererne på det groveste og mest injurierende samt OGSÅ efter de er fraflyttet fra kvarter .

De har anmeldt deres offerer til store set samtlige offentlige instanser samt opsøgt Helsingørs
Borgmester Per Tærsbøl og andre Politikere i byen med alt deres  LØGN og OPDIGT som
de
har kunne finde på mellem
himmel og jord.

Den forfulgte familie har ALDRIG nogensinde opsøgt stalker ægteparret  Bent og Grethe Askov,
ikke så meget som et eneste telefonopkald er det blevet til hverken da de boet i Helsingør eller
nu hvor de bor i Hellebæk v/ Helsingør
.

Tænk sådanne psykopatiske Stalkere har held til at få ulovligt tvangsfjernet 6 lykkelige og
velplejet ønskebørn fra deres samlet biologiske lykkelige familien.
Sagen som har været vist på Landsdækkende TV i Dokumentaren :
”Til Barnets Bedste”
på DR-1. Det var også DR-1 som gjorde dette Stalker ægteparret Askov
Landskendt ved at vise
og fortælle om dem i det Landskendte program ”19-Direkte” også på DR-1.
Derudover har Stalkerægteparret Askov været omtalt på TV-2 samt på en lang
række andre
lokale TV og Radio stationer,  Aviser, Blade og Internettet samt yderligere omtalt i udlandet.

Fysisk stalking, her nabo hærværk og ødelæggelser:    

Fysisk hærværk udføres her på billederne af stalker     
Politiægteparret Bent og Grethe Askov i forening med 
motorsav og jernrør som her bruges som brækjern,      
til at ødelægge nabo offerernes godkendt bygning.      


Her ses Grethe Askov, som kalder sig  (Susse) i gang med motorsaven på offerfamilies bygning. Efter
hærværk mange gange er hun her sammen med "sin politimand" Bent Askov (fhv.  fødenavn er Bent 
Nielsen), de er filmet  af  vagtmand fra et vagtfirma.  Borgmesteren i Helsingør Per Tærsbøl lukker bare
øjnene.  Det  samme gør Politiet.                                                                                                                          
Hvad skulle retskaffende lovlydige borgere gøre uden billede-dokumentation.                                          
Selv om natten er STALKER ægteparret Bent og Grethe Askov blevet filmet i deres ulovligheder.         
Dette er anmeldt til det inhabile politi i Helsingør, men DE gør INTET ved en af deres egne kollegaers 
kriminelle handlinger.
                                                                                                                                             
Meget mere følger herom på internettet snart !


Lagt på Nettet 1.10.2007 af Redaktionen 


Læs mere i debatten herom : Link -  tryk her : kortlink.dk/4a46

Lagt på Nettet 29.08.2007 af Redaktionen 

Lagt på Nettet 23.06.2009 af Redaktionen 


Sankt Hans 2009 :

   
Højtiden Sankt Hans var den vigtigste af midsommerens
fester i Nordeuropa og blev fejret med spil, dans og drik.
Kirken og øvrigheden gjorde i 1500-tallet, hvad de kunne
for at stoppe de folkelige forlystelser.

 

Sankt Hans - midsommer, magi og mirakler
Sankt Hans aften bliver de særeste og stærkeste kræfter
sluppet løs. Naturens til daglig stærke kræfter bliver
ekstraordinære denne aften/nat, hvor det gode og onde
kæmper om magten.

Skal man samle urter til husapoteket er det Sankt Hans nat,
det skal foregå, hvis man vil sikre sig den bedste og
stærkeste kvalitet. Lægger man 9 slags blomster under en
ung kvindes hovedpude, ser hun sin tilkommende i drømme.
I det hele taget skal man passe på unge kvinder denne nat,
for bliver de stukket af Sankt Hans ormen(!) bliver de gravide.

Fejringen af årets længste dag går helt tilbage til oldtiden,
hvor man levede i pagt med naturen. Både årets korteste
og længste dag blev fejret, den korteste, fordi det så gik
fremad mod lysere tider, den længste, fordi frugtbarheden
her var på sit højeste, hvilket var af stor betydning for
naturfolkene.

I dag fejrer vi Sankt Hans som en anden hyggedag, man
kigger på bål, synger lidt, spiser og drikker sammen.
Det er svært at forestille sig, at denne dag var skyet af
kirken tidligere på grund af de hedenske ritualer og
frugtbarheds-dyrkelse. Meget behændigt fik man vendt
solhvervsfesterne til at blive en fest for
Johannes Døberen = Sankt Hans.
Dette nåede man frem til, fordi der i Biblen står,
at Johannes' mor var gravid i 6. måned, da englen viste sig
for Jomfru Maria.

Men ligegyldigt, hvor meget man reklamerede for denne
kristne skik, så var det overtroen og magien vedr.
Sankt Hans, der overlevede langt op i tiden.

Et godt eksempel er overtroen gav nemlig også vandet
særlige helbredende kræfter denne nat. Derfor samledes
folk for at drikke af kilden og efterhånden valfartede så
mange mennesker til kilden, at man holdt Sankt Hans i
en hel uge. Samtidig fulgte der i kølvandet alskens
tant og fjas. Endnu i dag samles mange mennesker
omkring for at fejre Sankt Hans aften - selvom de
måske ikke helt ved hvorfor.

Der har altid blevet afbrændt blus/bål på denne aften,
måske fordi lyset fra bålet kunne bringe frugtbarhed til
markerne. Ofte blev bålene anbragt oven på gamle
gravhøje og man kunne derfor se dem langt væk. Ideen med
at sende heksen til Bloksbjerg fra bålet er af nyere dato,
måske indført fra Tyskland, hvor man kendte til skikken
med af aflive halmfigurer, der forestillede noget man ikke
kunne lide.

Hvor meget tro eller overtro, der er tilbage i vores fejring af
Sankt Hans er svært at sige. Faktum er, at - hvis såfremt
i fald - vejret arter sig, er det en dejlig aften.


Har du en god ide til årets HEKS 2009 m/k ?

De indsendte forslag er følgende :

            
Ole Jørgen Haagen Nielsen ( C ).    
Betina Svinggaard Nielsen ( A ).  ( ET PATTEBARN UD OVER DET SÆDVANLIGE ).     
Ib  Kirkegaard  ( DF ).  ( " Manden " som lader sig true af bl.a Borgmesteren ).                 
Per Christensen ( A ).            
Gitte Kondrup ( A ).                      
Per Tærsbøl ( C ).  ( Helsingørs KORRUPT-ansvarlige BORGMESTER ).                  
Steen Thomsen ( C ).         
Lillian Mathiesen ( C ).      
Jannick Rantzau-Nielsen  ( Helsingør VOLDS-Politi ).                
Jørgen Lysemose ( SF )      
Birgitte Wittendorf - ( Spædbarns kidnapperen ( 18/7-06 ) Helsingør Kommune ).
Steen Johnny Hansen ( fhv. direktør af Socialforvaltningen i Helsingør ).   
Torkild Benesen ( fhv.Dommerfjols ).                       
Søren Derving ( C ).                   
Annette Bredorf  ( C ).                 
Hans Kornerup ( Psykopat i mishandling af børnefamilier ).
Dommer Torben Hvid ( Helsingør Korrupte RET ).

ALT FOR MANGE ER IKKE NÆVNT !   


Hvem mener du fortjener titlen som årets heks 2009 år ?
Send en e-mail med navnet til :  Heksen@kronborglisten.dk


Danmark er nu blevet et plum råddent land, Helt UDEN lov og ret og alene
embedsmandsstyret -  !   
TÆNK MAN BARE UDEN VIDRE KAN KIDNAPPE & BORTFØRE 6 BØRN
FRA 12 MD. TIL 12 ÅR. UDEN GRUND ?   
Svindel og bedrag samt dokumentfalsk, løgn på løgn samt tyveri,
det er hvad borgere udsættes for.

Af  www.Kronborglisten.dk  - Den forfulgte hjemmeside .......
  

Lagt på Nettet 20.09.2006 af Redaktionen
VERDENS VÆRSTE LAND :
Danmark er et plum råddent Land med en dybt korrupt Landsret !
et land uden nogen som helst retsikkerhed, en retsag hvor man ikke kan få taletid samt
IKKE må indkalde vidner eller IKKE få lov til at fremlægge nogen som helst bevismatrialer !
dette er dagens Danmark anno 2006.
DANMARK ER BESTEMT ET TOTALT LORTELAND !

Klik her for flere fakta :


 

Danmark er nu blevet et plum råddent land, Helt UDEN lov og ret og
alene
embedsmandsstyret - !                                                                                                                         

TÆNK MAN BARE UDEN VIDRE KAN KIDNAPPE & BORTFØRE 6 BØRN FRA 1 MD.TIL 12 ÅR. UDEN GRUND   !                                                                                               
Svindel og bedrag samt dokumentfalsk, løgn på løgn samt tyveri, det er hvad borgere udsættes for i Dk.                                           
                                         
                       

*********************************************************************'*****************************************************************************

Lagt på Nettet 09.10.2006 af Redaktionen
 
Så du TV Dokumentaren fra DR-1 " Til Barnets Bedste " om off. fejlsager ?

Lagt på Nettet 2006 af Redaktionen
          Læs mere under menupunkt 15, klik her.                      .             
kulturværftet
i
Helsingør

 Se el. læs og debatere i debatten om samme emne klik her.
Lagt på Nettet 2006 af Redaktionen
 
PORTRÆT : Gestapo-byrådsmedlemmer i Ondskabens By Helsingør :

Medlemmer fordelt på partier i 2006 før undersøgelse for valgsvindel.
A. Socialdemokraterne
til Byrådet


Per Christensen***Jørgen E. Hansen***Henrik Møller***Gitte Kondrup****Birgit K. Andersen


Fuat Yalan******Betina Svinggaard


B. Det Radikale Venstre
til Byrådet

Poul Bernt Jensen
C. Det Konservative Folkeparti til Byrådet


Per Tærsbøl*******Steen Thomsen***Lillian Mathiesen**Jørgen H. Nielsen**Malene Carmel****Erling Hansen


Sten Kallenbach**Morten Westergaard***Per Slot
F. Socialistisk Folkeparti til Byrådet


Christian Saggau Jørgen Lysemose
O. Dansk Folkeparti til Byrådet


Ib Kirkegaard
V. Venstre til Byrådet


Jens-Ole Andersen *Hans AndersenJohannes Hecht-Nielsen

Ø. Enhedslisten
til Byrådet

To om een plads
Allan Berg Mortensen********Pernille Køng
?. Uden for Parti smidt ud af (A) efter voldsom intern magtkamp


Jan Ryberg til Byrådet
Samtlige af disse lokalpolitikkere er både døve og blinde, og hjælp får de ikke, for INGEN af dem, vil eller kan,
ihvertfald svare de IKKE på lokal befolkningen og andres henvendelser til dem. Men hvad, - billederne taler for
sig selv, de er taget af top-professionelle fotografer i dyre domme samt manipuleret, desværre kan de stadig
opleves live i byrådssalen, men kendes ud fra billederne kan de næsten ikke, kan det blive værre.

Kronborglistens billeder er taget til 98,00 kr. for det hele incl. en cd m.v. samt 5 forskellige billeder, taget hos
byens drivindfoto, og vi har selv personligt betalt dem.

Ja,- disse mennsker er meget grimme,- Ja, - tænk at sjæle 6 små børn fra deres mor og far, - føj.

Her ses Kronborglistens spidskandidat som blev udsat for valgsvindel i 2005.

K. Kronborglisten til Byrådet

N. Kronborglisten til Regionen

Lisbeth Eliasen fra Kronborglisten er Mor til de 6 tyvstjålet små børn.Med Venlig Hilsen


[www.Kronborglisten.dk]


Helsingør Byråd består af en STOR sandkasse, og ingen TØR træde ud af sandkassen!

 

En ægte GESTAPO - Borgmester i Ondskabens By Helsingør :Hvordan tør nogen forældre flytte til Ondskabens By Helsingør !
så længe Per Tærsbøl er borgmester ??????.


I 2006 har han få Tvangsfjernet 3 små søde velopdraget piger den 22.02.06,
samt en lille kvik dreng ( på 6 kg ) kun 1 md gammel, den 18.07.06
fra forældrene og ikke mindst fra babyens livsvigtige modermælk.

Ja,- tænk at tvangsfjerne et digende spædbarn fra sin mor helt

grundløst ! men Borgmesteren har jo også været på den lukket

afdeling i sin ungdom ( institutionen Anders Vænget, det samme

som Ebberødgård ), men hvorfor skal det gå ud over vores 6

normale børn ?


Borgmester Per Tærsbøl, der er Borgmester i Helsingør grundet ("uopklaret") VALGSVINDEL i Byen, VALGSVINDEL som
Kronborglisten har bevis for og som er anmeldt til Indenrigsministeriet som bare dækker over sagen. ( Bevis haves ).

 
 

Borgmester Per Tærsbøl truer Politiker til tavshed:Her ses Helsingørs Borgmester, der allerede som barn var på "Anders Vænget", der svare
til EBBERØDGAARD, et hjem for Psykisksyge v/ en Børneoverlæge Herr. Bredmose.


Hvor anderledes må en Borgmester være i dagens Danmark

Et spørgsmål: Hvor mange socialeforbier må en Borgmester have i Dagens Danmark


Sovende Borgmester Per Tærsbøl, Bopæl- Espergærde:

Her kan ses en TV-udsendelse om et ungt menneske ( Per Tærsbøl ) fra Slagelse med
store tilpasningsproblemer i livet : ( [www.vtv.dk] )


Borgmesteren Tærsbøl lukker øjnene og truer Socialudvalgsformanden
IB Kirkegaard til tavshed i Eliasen-sagen / Helsingør-sagen.

Så nu er Kirkegaard tavs som graven - Hvorfor


Hvordan har Borgmester Per Tærsbøl fået truet byens
Socialudvalgsformand Kirkegaard så meget, så han intet tør sige nuIb Kirkegaard var vore bisidder igennem flere år.

Kirkegaard selv fortæller han er blevet truet til tavshed !!

Dette er dagens Danmark anno 2006.

Nu er 6 uskyldige børn taget som gisler i et sygt politisk magtspil, børnene
tilbageholdes.
Børnene misrygtes på det groveste af Helsingørs socialeforvaltningen under
den politikelseledelse af selveste udvalgsformanden Ib Kirkegaard, en ("mand")
der har støtte familien igennem 6 år, ifølge Kirkegaard selv senest den
28/3-2006, har Ib Kirkegaard tilkendegivet overfor familien og andre
at han stadig fuldstændig mener det samme som hele tiden, nemlig at
børnene aldrig har skulle have været fjernet og der aldrig har været det
mindste galt med denne familie og det er i forvaltningen det er helt galt.

Alle børnenes holdes som fanger på en døgninstitution for Helsingør Kommunes
skatteborgernes regning : pris ca. 20 millioner pr. år udelukken en hævnaktion
mod forældrene der våget, at stille op til kommunalvalget på kronborglisten
en direkte politisk forfølgelse af hele denne familie. JA - HVAD kaldes det når
det sker i andre Lande ???????

Leif Langlykke en embedsmand med MANGE forskellige kommunale titler og fra
Helsingør, han forsætter også med at ringe rundt til familiens støtter, som eks.
politikker m.v. og anonymt truer dem til tavshed, for som han udtrykker det,
ellers vil det få konsekvenser for deres fremtidige virke.

 
 

En ægte GESTAPO - Socialudvalgsformand i Ondskabens By Helsingør :Ib Kirkegaard,DF.

Han er blevet Socialudvalgsformand i Helsingør Kommune på sit 13 mandat ud
af 25 pladser i byrådet.

Men alligevel har han ladet sig true af Borgmester Per Tærsbøl til at tie om
Eliasensagen, som han ellers har været bisidder i, samt haft denne sag som
sin mærkesag og han har haft holdt Helsingørbørnene skjult i sin egen private
bolig under deres ophold "under jorden" så jo, - her er virkelig tale om
en "mand" som kan ridde på to heste helt samtidigt.

- Han er åbenbart en af dem som er villig til at gøre alt for penge og magt.

Men desværre har vi som en lille kernefamilie ikke kunne tilbyde denne Herr.
Ib Kirkegaard nogle af delene, men det har de andre lokale storsvindlere med
deres embedsmandstitler og politiske-benefice.
Iøvrigt er han lokalformand for camouflage partiet Dansk Folkepartiet i Helsingør.
Velbekommen til kamelonen som nu selv er skyldig i at ødelægge vores 6 små børn´s
liv som Socialudvalgsformand i ondskabens By HelsingørI 2006 har Ib kirkegaard få Tvangsfjernet 3 små søde velopdraget piger den 22.02.06, samt en lille kvik dreng ( på 6 kg ) kun
1 md. gammel, den 18.07.06 fra forældrene. - Ja, fra den samme familie som han har været bisidder for i 6 år.

Hvordan kan sådan en SATAN ! se sig selv i spejlet....................................??????


GESTOPA LANDET DANMARK HAR NU PÅ ANDET ÅR I TRÆK ( 2 ÅR ) VÆRET SKYLDIG I AT VORE
KIDNAPPET OG BORTEFØRTE BØRN, IKKE HAR KUNNET HVERKEN HØRE ELLER SE DERES FAMILIE,
NU I SNART 2 ÅR FOR DE STORE DRENGES VEDKOMMENDE OG DE 3 SMÅ PIGER I NU 1 ÅR UDEN
KONTAKT, SAMT BORTFØRSLEN AF AMME-BABY PÅ 1 MD. GL.- DANMARK ER ET TOTALT LORTELAND !

Alle 6 børn er fjernet
UDEN GRUNDLAG
samt uden lovpligtig § 38 undersøgelse.

 
 
 
 

Læserbrev bragt i Helsingør Dagblad samt se også Kronborglisten´s menupunktnr. 16. Forfatter - Ib Kirkegaard
Stakkels børnefamilie

Vi har modtaget:

Tirsdag den 30. Marts bragte Helsingør Dagblad på side 3 en
artikel med overskriften:
" sag om tvangsanbringelser spøger forsat i folketinget".
Det var en artikel om Eliasen & Jørgensen bedre kendt som
" Helsingørsagen", som blev sendt i DR-Dokumentar sidste
efterår.
Den avisartikel var en "tynd kop the" og en meget uheldig
fordrejning af sagen om familien, som gør så mange initativer for
at løse op for denne ulykkelige sitaution, som Helsingør Kommune
har bragt dem i.
Det er en gordisk knude, som kommeune har skabt med sin
skrupelløse og kluntede håndtering af familienssag.

En sag som aldring burde have været en sag, for der er intet
om den.
Jeg har som familiens bisidder siden år 2000 fulgt deres sag på
aller nærmeste hold og er løbende informeret om alt i sagens
forløb.
Artiklen mangler mange vigtige oplysninger. Hvis man går ind på
Folketingets hjemmeside, kan man læse, at det ikke kun er
socialudvalgs formand, Tove Videbæk MF, som har stillet
spørgsmål til socialminister Henriette Kjær ( Nr. 454 & 452 ).
Line Barfod MF. har også stillet spørgsmål til socialministeren
( Nr.453 ) om Helsingør Kommunes håntering af familiens sag.
Jeg ved, at Tove Videbæk personligt har talt med Helsingør
Kommunes socialdirektør Steen Johnny Hansen om sagen, og ved
dette møde har Tove fortalt til Steen Johnny, at " denne sag er
en skamplet på den danske socialpolitik, og se nu at få løst denne
sag selv, inden vi er nødt til at gribe ind ".
Der opgives forkerte oplysninger : Sagen drejer sig overhovedet
ikke om den ældste barns kroniske sygdom. Forældrene har aldrig
nægtet, at deres barn skulle behandles.
Derimod har forældrene villet vælge den allerbedste ekspertise
på området til deres barn, endda for egen regning. Det påståes
også, at de to børn ud af en børneflok på fire aldrig har været
passet uden for hjemmet. Det er ikke rigtigt,
jeg har selv passet dem.
Den eneste kroniske sygdom, som ubehandlet i familien, er humor.
Helsingør Kommune har rent juridisk heller ikke, som det er
beskrevet i artikel haft ret i alle instanser. Helsingør kommune
har rent faktisk i de sidste to dommer i henholdsvis Den sociale
ankestyrelse og Østre Landsret ikke fået medhold.
To dejlige, superfriske og sunde børn er på flugt i udlandet med
deres far , nu i over et år som følger af Helsingør kommunes
skandaløse sagsbehandling.
Hvad gør mine kære fhv. byrådskollegaer ? INGENTING !

med venlig hilsen

Lokalforemand for dansk folkeparti
Ib Kirkegaard

 
 
 
 
 
 
 
 

Her brev fra Tove Videbæk i Helsingørsagen / Eliasensagen :

 


Kære Eva


Jeg sender dig lige linket til denne families hjemmeside med beskrivelser af fjernelserne
af deres børn.

Det er sag # 10 på deres hjemmeside.

Som du ved, er to drenge fjernet. Senere blev 3 piger fjernet. Og nu er deres sidst
ankomne spædbarn på 1 måned fjernet.

Alt sammen ved hjælp af politi og voldelig indtrængen hver gang.
Ingen § 38 undersøgelser er foretaget på noget tidspunkt i denne sag.

Det virker som om Helsingør kommune kan gøre præcist hvad de ønsker,
uden at nogen instans forlanger, at de følger lovgivning og reglerne i den nye
anbringelsesreform.

Hvad skal den arme familie dog gøre? Og hvad skal der til, for at en kommune bliver
stoppet i at handle på denne måde.

Som du sikkert ved, har Tove Fergos mand, Peter Fergo været involveret og har lavet
en rapport over nogle af sagens papirer, og han, som har været engageret i en del
anbringelsessager igennem årene, er dybt rystet i denne sag.

Er der slet ingenting, du kan / vil gøre? Skal vi vente på ombudsmandens afgørelse.
For det er klart, at familien går til ombudsmanden, når de øvrige muligheder for klager
er udtømt. Men de stakkels børn og forældre venter blot på, at de igen skal være
sammen i familien – hvor lang tid skal der mon gå? Og hvad skal der til?

Eva, jeg håber virkelig, at der sker noget fra oven i sagen. Du kunne evt. tage en snak
med Peter Fergo. Han er jo lige i nærheden, når du er i Kbh.

Via denne sag kunne du vise, at du tager sådanne sager alvorligt og er en minister,
der handler, når kommunerne ikke følger de regler, som regering og Folketing har vedtaget.

Jeg ønsker dig en fortsat god sommer!

Mvh

Tove Videbæk

 

Svar mangler stadig fra Socialministeren :


Tove Videbæk´s skrivelse fra den 4. August d.å. er stadig d.d. IKKE blevet besvaret.

Undertegnede har INTET hørt fra Eva Kjær Hansen vedr. denne eller andre skrivelser adresseret til Socialministeriet om
vores kidnappet og bortførte nyfødte spædbarn.

Ministeren har IKKE fundet det vigtigt at sikre borgernes trivsel i Danmark og slet IKKE vores spædbarn.

Med Venlig Hilsen

Designer & Mor til 6 velskabte børn

Lisbeth Eliasen

NB.:Tænk LORTE LANDET DANMARK har nu forhindret både Far & Mor samt Familien i at se vores børn i
snart 2 år ( TO ÅR ), Vi som er VERDENS BEDSTE FORÆLDRE til VERDENS BEDSTE & sødste 6 dejlige
velopdragne sunde & friske børn.

DANMARK ER BLEVET ET MODBYDELIGT

FORBRYDER LAND, uden lov og ret.PS.: Læs i øvrigt mere om Far, Mor & Børn - klik her : [www.smartcms.dk]

 
 
 Til hvem det måtte vedrøre

28.01.2006.Vedr. sagen om fjernelse af familien Eliasens / Jørgensens børn i Helsingør.Sagen vedr. familien Eliasen / Jørgensen og Helsingør Kommune er undertegnede blevet orienteret om delvist via familiens
henvendelse til undertegnede og delvist via landsdækkende og lokale medier, mens jeg var MF og formand for Folketingets
socialudvalg.

Jeg har gennemgået en stor del af papirerne vedr. sagen, har talt med familiens advokater, har været bisidder ved et
udvalgsmøde i Helsingør Kommune samt ved et møde i den Sociale Ankestyrelse.
Derudover har jeg besøgt familien privat, set og snakket med de tre piger i familien samt haft utallige telefonsamtaler med
Lisbeth Eliasen.

Mit indtryk af familien er, at forældrene er meget optaget af at passe deres børn selv, de er ikke som folk er flest, og de
igennem hele denne sags forløb p.g.a. mange omstændigheder har fået opbygget en mistillid over for offentlige myndigheder.

Min holdning i sagen er, at man har gjort en familie fortræd. Sagen virker til at være startet på et meget løst grundlag, og
dernæst er den vokset helt ud af proportioner. De foranstaltninger, som i sidste ende er sat i værk for at støtte de to drenge,
kunne uden videre være sat i værk, samtidig med at drengene bor i eget hjem.

Som jeg ser det, er denne sag et meget sørgeligt kapitel i en families historie samt et eksempel på en ekstremt dårlig
sagsbehandling i en socialforvaltning i en dansk kommune. Til skade for kommunens anseelse, til skade for borgernes
tillid til det offentlige system, til skade for et forældrepar, og sidst men ikke mindst – til skade for nogle børn, som måske
aldrig kommer over alt det, de indtil nu har været udsat for i deres forholdsvist korte liv.

Med venlig hilsen,

Tove Videbæk,

Tidl. MF og formand for Folketingets socialudvalg

 

Ovenstående læserbrev blev bragt i Helsingør Dagblad i 2004,
Hvad Gør Hr. Kirkegaard nu, - da han er socialudvalgformand
her i 2006,- ? ja han lader sagen stå til, - som intet er hent,
uden at gribe ind, nu ser han på 6 børn som ulovligt er fjernet
fra deres familie HELT uden grund ! , "når skidt kommer til ære" ?? 

Er det, hvad vi kalder demokrati?

Det er med stor interesse og ikke mindst hovedrystende undren, jeg har fulgt
med i den stadig mere groteske udvikling i tvangsfjernelsessagen om de to
børn fra Helsingør. Jeg har selv været med til at bringe historien frem
for offentligheden, da jeg indtil sommeren 2002 var journalistpraktikant
på Helsingør Dagblad. Jeg kender sagen mere indgående end de fleste, da
der i sin tid lå en temmelig grundig research bag historierne, før de kom
frem i avisen. Endnu engang konfronteret med diverse meninger på gadeplan
og løs snak i hjørnerne, føler jeg nu trang til at give mit besyv med i
en alt for langstrakt og i virkeligheden meget ulykkelig debat.

?Der ligger meget mere bag den sag, end det fremgår af avisen!? Den besked
får folk, når de stiller spørgsmål til politikere og politifolk i Helsingør
i denne sag. Det sagde man også tilbage i foråret 2002, da jeg begyndte
at grave i den. Men i al den tid, der er gået, har jeg endnu ikke set nogen
dokumentation for, hvad dette ?meget mere? skulle være. Jeg har haft fuld
indsigt i familiens papirer uden at finde tegn på nogen form for vold, misbrug
eller vanrøgt af børnene. Jeg har af egen interesse siddet en hel dag i
Østre Landsret, da sagen blev prøvet dér sidste sommer. Men hverken fremlæggelserne
fra kommunens repræsentant eller familiens to advokater bragte en viden
på bordet, jeg ikke allerede havde læst eller interviewet mig til. Jeg har
besøgt familien mange gange både under og efter mit arbejde med artiklerne,
og kender de fire børn som både glade, sunde og ikke mindst høflige og imødekommende
børn. Ingen af dem virker præget af den ?isolation? kommunen i sin tid lagde
til grund for at ville undersøge familiens forhold, da de to drenge var
henholdsvis et og tre år.

Mistanken blev dengang begrundet med gentagne naboanmeldelser om, at drengene
ikke gik i institution og ikke kom ud at lege på vejen! Så skulle vel mange
børn ? inklusiv mig selv ? have været fjernet fra deres hjem igennem årene?
Jeg har aldrig gået i institution, ligesom jeg først blev sluppet løs alene
på vejene, da jeg havde et større barns forstand på at færdes i trafikken.
Jeg tror nok, de fleste betragter mine forældre som ansvarlige ? men jeg
er jo også vokset op helt tilbage i 70?erne, hvor det stadig var prisværdigt,
at forældre selv tog ansvaret for deres børn i stedet for at overlade det
til de offentlige instanser.

Når man hos socialforvaltningen allerede ved sagens begyndelse gennem familiens
advokat blev gjort opmærksom på en mangeårig nabostrid mellem netop anmelderen
og familien Jørgensen/Eliasen, burde man nok have faret lidt med lempe.
Men det har måske gjort sit, at selvsamme nabo i sin tid var ansat ved Helsingør
Politi, der siden har været endog meget aktive i det efterfølgende sagsforløb?
Under alle omstændigheder er det eneste, man har opnået, at børnene netop
er blevet isoleret, da forældrene ikke tør sende dem i skole af frygt for,
at socialforvaltningen pludselig kan møde op og fjerne dem, så længe de
lever under den nuværende mistanke. Hvis man har fulgt bare lidt med i debatten
om fjernelsessager rundt om i landet ved man, at familiens frygt har været
yderst velbegrundet.

Mine mange besøg og efterhånden indgående kendskab til familien Jørgensen/Eliasen,
som jeg har holdt kontakten med, siden jeg rejste fra Helsingør for at færdiggøre
min uddannelse, fik sidste år familiens advokater til at indkalde mig som
vidne ved det børne- og ungeudvalgsmøde, hvor man besluttede at hjemgive
børnene, så de kunne påbegynde skolegang ved Ingrid Wredstrøms privatskole
i Hillerød og begynde på en normal hverdag. Den beslutning stemte kun to
medlemmer af udvalget imod ? det socialdemokratiske byrådsmedlem Gitte Kondrup
og psykolog Hans Kornerup. Der var altså flertal i udvalget og børnene kunne
komme hjem. I hvert fald indtil sidstnævnte psykolog besluttede at gå imod
sit eget udvalgs flertalsbeslutning og fremsende beslutningen for Den Sociale
Ankestyrelse. Det hedder sig, at Hans Kornerup fremsendte denne appel til
Ankestyrelsen på eget initiativ, men hvad de færreste ved er, at det foregik
på Helsingør Kommunes brevpapir, ligesom det efterfølgende på amtsplan er
blevet fastslået, at Hans Kornerup ikke havde legal klageret i sagen. Det
kan interesserede læse meget mere om på hjemmesiden www.Kronborglisten.dk,
hvor familiens ulykkelige situation lige nu diskuteres. Jeg tillader mig
blot her at spørge: Er det, hvad vi kalder demokrati i Danmark? At en psykolog,
der blandt andet lever af at arbejde med børn, som fjernes fra deres hjem,
kan gå ulovligt imod en flertalsbeslutning taget af demokratisk valgte byrådspolitikere
i Helsingør Kommune? Og jeg spørger: Hvordan kan vi overhovedet have tillid
til vores politiske repræsentanter fremover, hvis deres beslutninger kan
ophæves så let?

Det er i orden, at man debatterer og diskuterer en sag som den her omtalte.
Men man bør holde sig til sandheden og dét, man ved noget om, så snart man
skal til at ?dømme? andre mennesker. Hvor er ellers vores allesammens grundlovssikrede
retssikkerhed, hvis vi kan dømmes på nabosladder og alt det, der åbenbart
kan stå imellem linjerne, i en sagsfremstilling som i tilfældet familien
Jørgensen/Eliasen?!

Med venlig hilsen

Journalist
Tina Nørager Dahlstrøm
Dalgasgade 17, 1.th
9000 Aalborg

 
 

 

Ib Kirkegaard, Krogenbergvej 9, 3490 KvistgårdVedr. ankesagen Østre Landsret 18. afdeling.
Jens Jørgensen og Lisbeth Eliasen ctr. Den Sociale Ankestyrelse.
----------------------------------------------------------------------

Undertegnede Ib Kirkegaard oplyser, at jeg kom ind i sagen i forbindelse med
at jeg fik en telefonisk henvendelse fra Jens Jørgensen i forbindelse med et
møde, der skulle være i Børn og Ungeudvalget den 11/7-00

Som følge af det møde der skulle være, fik jeg en henvendelse fra Jens Jør-
gensen om at komme ud og tale med dem på bopælen. Jeg var herefter den
første offentlige person, der kom indenfor og fik en drøftelse med de to foræl-
dre og på et tidspunkt, hvor alle 3 børn var hjemme.

Det bemærkes, at jeg fandt intet påfaldende ved børnenes optræden, ligesom
børnene kom hen og sagde : " hej" og man fik en snak med dem på helt nor-
mal vis. Der var intet påfaldende overhovedet.

Herefter deltog jeg i Børn og Ungeudvalgets møde den 11/7 som bisidder, og
det var bl.a mine oplysninger omkring besøget i hjemme og hvorledes for-
holdene var, der var en medvirkende årsag til, at forvaltningens indstilling
om tvangsfjernelse af børnene ikke blev taget til følge af udvalget.

Herefter ønsker jeg at få sagen hævet op i det politiske milijø, og sagen bliver
forelagt for det sociale udvalg, hvor jeg var medlem. På mødet blev der den
22/8 aftalt, at "nu bliver sagen lagt ned i skuffen for aldrig mere at blive ta-
get op igen". Jeg har set ankesagens bilag 70 og kan erklære mig enig i det
nederst på siden anførte, idet det blev besluttet, at sagen ikke mere skulle
frem, men at familien startede på "dag 0".

d.v.s. der skulle i hvert fald ikke mere bruges noget fra sagen der vedrørte
perioden fra før Børn og Ungeudvalgets beslutning, jfr. tillige mødet den
22/8 i udvalget. I perioden frem til årsskiftet 2001 / 2002 hører jeg herefter
ikke noget, og herefter er jeg udtrådt af byrådet og jeg finder det særdeles
påfaldende, at ligeså snart jeg er udtrådt af byrådet og udvalget, genoptager
man sagen påny, og man går enda tilbage til alt det, der ligger forud for af-
gørelsen i juli måned 2000 og det, der blev aftalt i august måned.

Jeg havde herefter en samtale med forvaltningschefen i anledning af, at der
var indkaldelse til et nyt møde i Børne og Ungeudvalget i januar måned. Efter
vores drøftelse, bliver mødet annulleret. Som officiel begrundelse blev anført,
at politiet ikke ville bistå ved en tvangsfjernelse.

Herefter genoptages sagen igen på baggrund at en henvendelse fra skolein-
spektør Gordon Lees fra Nordvestskolen. Herefter ser jeg bilag 73 som er en
skrivelse af 24/4-01 fra skoleinspektøren, og når jeg læser det mellemste af-
snit, bliver jeg klar over , at Gorden Lees har talt med Kim Nielsen, som er
familiens sagsbehandler på daværende tidspunkt, selvom familien på det
møde der var i august 2000 blev lovet en ny sagsbehandler.


Herefter kører sagen påny, og jeg indtræder påny som bisidder for familien
under såvel behandlingen i Børn og Ungeudvalget den 20/2-02, som i anke-
styrelsen den 4/4-02.


Iøvrigt forsøger jeg inden tvangsfjernelsen bliver effektueret at få etableret en
kommunikation mellem familien og forvaltningen i forbindels med psykolog
Søren Hertz. Det er en person som kommunen har anvendt tidligere.

Iøvrigt bemærker jeg, at jens Jørgensen på et tidspunkt meddeler mig, at
der er blevet udarbejdet en aftale som de har underskrevet, og som er udar-
bejdet af advokat Trygve Nielsen, således at de op til Week-enden fra 12.,
13. og 14. april forventer man i hvert fald ikke at der sker en tvangsfjernelse.

På nuværende tidspunkt er det mig ubegribeligt, det der er sket, og det der
foretages, at der indkaldes til nyt møde i Børn og Ungeudvalget, hvor man
ønsker en egentlig tvangsfjernelse gennemført samtidig med, at forældrene er
i fuld gang med at etablere de krav som man har forsøgt at stille fra social-
forvaltningens side blot med den forskel, at man har ønsket det baseret på
hjemmeundervisning, at man har ønsket at være så fri som mulig af den for-
valtning, som man efterhånden får indtrykket af, tænker mere på at få ret
overfor forældrene end at tjene børnenes tarv, og jeg skal her tilføje, at hvis
man så skulle til at tvangsfjerne alle de børn, der ikke passer deres skoleun-
dervisning, ja, så kan man vist nok få mere end rigeligt at lave i Børn og Un-
geudvalget.

På baggrund af det jeg ved og har set i og omkring denne sag, er det mit øn-
ske, at forvaltningen ikke får medhold.


_______________________
Ib Kirkegaard

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ankesagens bilag 70

Citat :
Sagen forelægges til orientering for det sociale udvalg på
mødet den 22.8.00 på baggrund af an-modning fra medlem af det
social udvalg Ib Kirkegaard. Birgitte Wittendorff, Lars
Jensen og Pia Nielsen deltager. Leif Langelykke og Ulrik
Raecke deltager ikke på grund af ferie.

Det blev endvidere på mødet besluttet, at sagen gøres
hvilende, sådan at forstå at forvaltningen på baggrund af Børne
og unge-udvalgets beslutning d. 11.7.00 ikke ved opsøgende
virksomhed søger at fremskaffe yderligere oplysninger i sagen,
men at forvaltningen afventer evt. indberetninger fra
samarbejdspartnere eller andre myndigheder. Evt.
indberetninger drøftes af ovennævnte person - kreds, og
oplysningerne vil kun give anledning til aktiv genoptagelse af
sagen, såfremt der i indbe-retningerne er oplysninger, som er
mere alvorlige eller bekymrende end de oplysninger, der
fandtes i sagen i forbindelse med forelæggelse af sagen for
Børn og Unge-udvalget.


Leif Langelykke
Chefkonsulent
 
Lagt på Nettet 10.10.2006 af Redaktionen

Lagt på Nettet 06.10.2006 af Redaktionen
Dansk Folkeparti i Blodrus :  
                     Dansk Folkeparti                        
Tidligere i denne uge blev lokalformand Vagn Christensen ekskluderet, efter at han
havde været kritisk på Dansk Folkepartis landsmøde og i Jydske Vestkysten.
Læs mere i menupunkt nr. 42 el. tryk her :
DF i ny udrensning: Smider 9 kritikere ud
     
Klik her for Kronborglistens debatforum om  DF.
http://www.haderslevby.dk/phorum2007/read.php?2,1647

*****************************************************************************
Lagt på Nettet 01.10.2006 af Redaktionen
Forældreprotest mod politiet :

En gruppe forældre til unge, som blev anholdt under søndagens demonstration på
Nørrebro danner nu en ny forening mod politibrutalietet.

Vi vil sikre, at politiet aldrig mere giver uskyldige børn tæsk, lyder det fra forældrene.    
 
http://www.tv2lorry.dk/moduler/nyheder/showregvideo.asp?dato=29-09-2006&cID=1&vId=310261
Klik på ovenstående link for at høre TV indslag

Stiftende generalforsamling i morgen mandag den 2/10-2006 kl. 16,00 i København.

Ovenstående til information - da emnet er aktuelt og yderst vigtigt i
dette Danske Politi-voldssamfund også mod forældre.


Med Venlig Hilsen
http://www.Kronborglisten.dk  
     

Lagt på Nettet 26.09.2006 af Redaktionen

Ondskabens By nr.1 - Helsingør
 
Underskriftindsamling
http://www.det-er-en-ommer.dk/sign.html

Forældre tilbageholder institutionsbetalinger
Drop betalingen for dit barns institution fra den 1 / 10-06 Sådan lyder
opfordringen fra et forældrenetværk i Helsingør Kommune.
I protest mod besparelserne på børnenes liv i institutionerne også
til næste år forsøger forældrene i Helsingør nu at ramme kommunen
og dens politikere på pengepungen.
En gruppe forældre opfordrer i dag alle forældre i kommunens ca. 80
daginstitutioner til at tilbageholde deres betalinger for oktober.
F.eks. opkrævning via girokort -  den skal man IKKE betale.
Og betaler man normalt gennem PBS, skal betalingen aktivt afvises i
netbanken inden på fredag den 29. september.
Det betyder, at
forældrene »indefryser« ca. 13,5 millioner kroner i mindst 14 dage.
Klik her for at høre udsendelsen :
          
      http://
www.tv2regionerne.dk/video.asp?Id=309405
Klik her for at læse el. deltage i Kronborglistens debat :
                http://www.haderslevby.dk/phorum2007/read.php?2,1461

Klik her for at se forsiden til : det-er-en-ommer         moody smiley
Indholdssiden:[www.det-er-en-ommer.dk] & debatforum


 

Lagt på Nettet 16.09.2006 af Redaktionen

Bog titel : " Er Kommunen min mor ? "

Kære Vorherre

Vi beder dig holde din hånd over lille Hassan, med de skæve ben
og hans mor, der vil gøre alt for ham. Og husk også alle de andre
stakkels tvangsfjernede børn og deres familier. Lad snart
børnene få lov at komme hjem til deres kære.

Fjern ondskab, had og magtbegær i politikernes hjerter, så de
kan lære at tale sandt. Og giv det nye Folketing og alle de
mange nye amtsråd og kommunalbestyrelser forstand til at
regere godt og retfærdigt, så vort land igen kan blive et godt
sted at være.

 Godnat.

 Fra menu punkt nr. 35 et uddrag af bogen " Er kommunen min mor ? "

Se dette LINK til menu, Klik her :
http://smartcms.dk.webhotel19.webhosting.dk/user/kronborglisten/sider/Er_kommunen_min_mor.htmLagt på Nettet 2006 af Redaktionen
Protesterne mod Eu-flytteriet fortsætte

 
Protesterne mod EU´s flyttecirkus fortsætter at strømme ind

På hjemmesiden www.oneseat.eu har borgerne i Europa i de forløbne måneder haft mulighed for at protestere mod
det flyttecirkus som finder sted i EU, hvor parlamentet flytter frem og tilbage mellem Strasbourg og Bruxelles.

Omkostningerne er høje, og ligeledes besværet med en gang om måneden at pakke hele parlamentet ned i kasser
og flytte det - blot for at tilfredsstille franskmændene.

Målet er at får 1.000.000 protester, og idag den 14. september nærmer tallet sig 985.000.       

Så klik ind på www.oneseat.eu og læs mere om det. Er du heller ikke tilhænger af flytteriet, kan du protestere her.


Lagt på Nettet 11.09.2006 af Redaktionen

 Ulykke  i dag : Færgesammenstød i Helsingør

Sundbus og HH-Ferry i sammenstød i Helsingør Havn
Ulykken skete ved 6.30-tiden mandag morgen den 11/9-2006.

Se dette LINK til tvoresund, Klik her :

http://www.tvoresund.net/log/web_tv/359_faerge.wmv


Lagt på Nettet 10.09.2006 af Redaktionen
      Kommunalt pengemisbrugsfrås                  
  Helsingør har brugt  64.566,88 kr. pr. Byrådsmedlem til hygge og luksus pr. år                                         

                                                            
           Byrådspolitikerne i landets kommuner fester, æder og drikker på skatteydernes regning.                                                            
                   * Klik her for at læse mere om : Landets kommunes repræsentationsudgifter                                                                

 

Lagt på Nettet 24.08.2006 af Redaktionen
Kronborglisten er blevet bedt om at bringe disse læserbreve af  hhv. Else Sommer samt Ole Kortz,               
da læserbrevene er censureret væk fra
læserbrevesiderne og ikke  bragt i Helsingør Dagblad.                       
Derfor bringes læserbrevene her som et bidrag til ytringsfriheden til gavn for kronborlistens mange læser.
Klik her for at læse brevene Nyhed !    
                                                                                                 


Lagt på Nettet 20.08.2006 af Redaktionen
 Klik her for at læse mere om hvor  !                
HER KAN NEMT HENTES STOR BESPARELSER I HELSINGØR.      
Her kan radioprogrammet høres -    Søndagdebatten fra P1  den 20/8-2006,                                   
hvor fhv. 
Indrigsministere Karen Jespersen direkte råder,  - Borgmesteren Per Tærsbøl                           

Lagt på Nettet 20.08.2006  af Redaktionen
Folketingets ombudsmand vedr. Ankestyrelsens sagsbehandlingstid         
Ombudsmand 18 August 2006.jpgKlik her for at læse brev                                                                                   

Lagt på Nettet 18.08.2006  af Redaktionen
Politimandens pladder og løgne fortsætter.............       
Den 18 august 2006:  Politimanden (J) misbruger stadig åbenlyst sin stilling           
ved at forgøjle at han har særlig troværdig viden om kronborglisten stiftere.             
Politimanden køre bil med og som en brækket arm .....................................  
KLIK HER FOR AT LÆSE MERE                                                                      

Lagt på Nettet 15.08.2006  af Redaktionen
Skandale hvad er der sket med min lille BABYSØN ?    
Intet nyt fra hverken Helsingør Kommune eller Ankestyrelsen i sagen.
             

Klik her : Læs Åben brev til Ankestyrelsen             

Lagt på Nettet 14.08.2006  af Redaktionen

 Nyhe!                                      
Nyt brev fra Tove Videbæk til Socialministeren om spædbarn .                               
LÆS MERE HEROM KLIK PÅ DETTE LINK HER                                                              
***************************************************************

Lagt på Nettet af Redaktionen den 25 / 7-2006 
Skandaløs Gestapo tvangsfjernelse i Ondskabens         
By Helsingør, rov-byttet
blev et nyfødt spædbarn        
udført at rablende skøre embedsfolk & politikkere        
grundet deres hævn mod Kronborglistens stiftere.       
Lagt på Nettet af Redaktionen 
Den 25 Juli 2006, - nu er det en uge siden mit lille spædbarn brutalt blevet kidnappet
på voldsom og dramatisk vis fra sine forældre samt sin livsvigtige gode sunde moder-
mælk, der er almindelig kendt forskning på området som beskriver, hvor vigtigt det er
at moderen amme sit barn - mindst de første 3 md. af barnets levetid af hensyn til
barnets sundhed og udvikling med alle de næringstoffer og helbredmæssige
forbyggende næringstoffer i, som har MEGET stor betydning for barnet igennem hele
sin levetid.
Ja, - Netop bl.a. derfor har jeg ammet alle mine andre 5 børn Den ene op til 22 md.
samt een kun i 12 md., og  kun 12 md. fordi dette barn den 22/2-2006 ligeledes blev 
kidnappet  af den samme børnefjenske syg kommunale ledelse - Borgmester og lort.

Men i Ondskabenby Helsingør begår man direkte overlagt skade på  børns sundhed
og udvikling. - Et spædbarn skal være hos sin mor, - skam jer modbydelige og
forkvaklet beslutningtager uden nogen menneskelig fornuft overhovedt !..............
Men det skal uden tvivl forfølge jer resten af jeres dage - stol på det. Se bl.a. på
www.radiogodhavn.dk  Disse nu voksende mennesker - skyr ingen middeler.
E
ller gå direkte til Godhavnsdrengenesdebatforum ved at trykke HER.

Magt er en mærkelig størrelse som nogen kan håndtere og magte, men hos andre
stiger magten dem til hovedet og forvandles til storhedsvandvid og magtsyge, i disse
tilfælde tror de ramte ( Borgmestere og embedsfolk ), at de kan slippe godt fra hvad
som helst, men eet er lige så  sikkert som ammen i kirken, magt er kun noget man har
betroet i en begrænset tid, - også,  - ja hvad så ??.........
004_na_lisbeth_sol.jpg af Lisbeth Eliasen  Mor til seks velskabte dejlige børn          

Hjælp !!  Dansk spædbarn kidnappet.       kronborglisten_sort_flag.gif                                           

Ny skandaløs Gestapo tvangsfjernelse i Ondskabens
By Helsingør, rov-byttet
blev et nyfødt spædbarn.

Den 18/7-2006 kl. godt over 16,00 kom et stort opbud af lokale gestapo-politi-mænd
samt Helsingørs gestapo-kommunale embedsfolk til en af vores adresse i Helsingør for
at tyv stjæle, lave hærværk igen en gang, smadre og ødelægge vores velholdte ejendom.

  kronborglisten_sort_flag.gif
Her ses en af Ondskabens grimme  ledende håndlangere en lokal ækel voldelig
krimimalkommisær ( med flere løgnagtige opgivne falske navne ) samt hans indsatshær
på ca. en 10 - 15 krigere som alle skulle udfører og gøre det beskide arbejde for
Kommunes ledende psykopat/afdelingsleder/sagsbehandler i en og samme
person nu siden l997 i vores sag nemlig tossen Birgitte Wittendorf og en af hendes
spødtslikker Pia Nielsen og Mette Sarring Borkhardt boende i Humlebæk. 

De skulle nemlig  tvangsfjerne og kidnappet samt bortfører et lille kvikt storsmilende og 
meget smukt spæddrengebarn, med blont hår og klare store blå øjne på  godt og
vel 1 måned gammel fra sin dejlige mors mælk samt  sit trykke hjem og hans meget
velfungerende forældre som  på alle måder er istand til at skabe en pragfuld tryg
tilværelse for han samt alle hans andre 5 søskende der ligeledes er udsat for en helt
grundløse offentlig dansk mishandling af samme totalt tosset sagsbehandler
Birgitte Wittendorf fra Humlebæk.

Igen trampede Helsingørs voldelige gestapo-politiet rund i vores pæne velholdte hjem,
som var det deres træningslejer, jo det er det faktisk også efterhånden, Helsingør Politi
er vist blevet afhængige og besat af at skade os og vores hjem og børn, -  stadig grundet
deres fordrukkende syge kollega Bent Askov som startet denne forfølgelse sammen med
sin totalt skøre kone Grete Askov ( med dæknavne som susse ) som havde et hemmeligt
perverst intimt forhold til
 byens Borgmester Per Tærsbøl imens de begge var gift for år
tilbage ( Borgmesterens nu døde kone ) og på denne måde har Grethe Askov opnået at
have en klemme på og kunne lægge pres på Borgmester Per Tærsbøl ( vi har susse´s
hævnbrev omkring os ).


Her ses Grethe Askov (Susse) igang med motorsaven på nabo families bygning. Efter hærværk mange gangeer er hun sammen med
"sin politimand" filmet af  vagtmand fra et hyret vagtfirma. Borgmesteren lukket bare øjenene det samme gør Politiet i Helsingør.

Ja, - Jeg må sige ordsproget - hvis mine øjne kunne dræbe have ingen overlevet.

Der vil blive lagt vidoeoptagelser af mit spædbarn og hans 5 søskende her på siden m.v.. 

Vi lever i et grotesk Danmark hvor luftige indholdsløse og meningløse underretninger,
på bestilling kan rekvireres fra syge hævngærrige magtsyge offentlige ansatte gribbe,
dette  kan for
egår uden at nogen griber ind, dette til livsvarende skade for børnene,
bare for at gribbene/embedsfolket skal have hævn og fast arbejde.

Nu må der kaldes til kamp mod embedsmandsvældet
Embedspesten må stoppes i Danmark nu.  kronborglisten_sort_flag.gif

 
Steen Thomsen (C) Lillian Mathiesen (C)  
                      
  
 S
teen Thomsen (C)           Lillian Mathiesen(C)   Hans Kornerup,Inhabil     Thorkild Bendsen  
 Fyret Falckmand              Ansat i Hel.Kommune   Off. Børnemishandler      Inhabil Dommer

Kære medborger, -

Ønsker i Jeres skattekroner går til at ødelægge forsvars-løse 6 små børn/ nu også
et lille spædbørn pgr. af at overnævnte narehoveder lader sig nare af en psykisk
syg sagsbehandler som fylder disse fjolser med det tydligste løgn, og som har fjernet
alt væsentlig bilagsmatriale fra sagen, men det er jo også ligegyldigt for disse
personer har alligvel IKKE læst på sagen, Ikke engang en advokat kunne være til
stede, dette også meddelt til Socialudvalgsformanden Ib Kirkegård.
 
Ja ialt 6 børn som nok koster ca. 10 millioner om året at have tvangsanbragt i
kommunalt varetægt. Der er tale om børn, vi som forældre heller end gerne ville passe
helt gratis uden omkostninger for samfundet, da det er vores højt elsket børn.

Hjæp dog dem som har hårdt brug for hjælp, og som IKKE kan få hjælp.

Lad os får stoppet den offentlige børnemishandling i Danmark.

Af Lisbeth Eliasen
Designer & Mor til 6 plakat_stor.jpg

***********************************************


                                                                   Ondskabensby Helsingør d.d. d.å              
Tanke vækkende:


Forskning viser at unger kan dø af mangel
på kærtegn.
 
Hvis en lille abe-unge bliver anbragt i et bur ved siden af
sin mors
bur,  så den kan se og høre hende,  men ikke kan
komme til at røre ved hende,  så vil den før eller siden skrante
fysisk og blive neurotisk.
Ja,  -   måske endda DØ af mangel på kærtegn.
 
JA, - HVORDAN TROR I SKIDE LOKALPOLITIKKER OG 
MAGTSYGE EMBEDSFOLK AT DET GÅR MED BØRN ?.
 
   
           >Gør dog istedet noget ved magtdyret<
 
                          Med venlig hilsen
 
                Lisbeth Eliasen
===================================
Tanke vækkende : Diegivnings perioden er beskyttet med lovgivning
på Hunde og Katte samt dyrevelfærds området, men IKKE på Børnområdet :

Indsendt af : Lisbeth Eliasen

Hejsa alle, tak for jeres svar 

Tænk nogen kan finde på at fjerne et amme-barn fra sin mor !
Det siger da mest om bødlen selv - ja, - gak gak.
Et pr. danske bødler har brug for akut lægehjælp.
Men vi mangler at få Folketingspolitikerene til at vågne ?

Lovgivningen på dyr og på dyrevelfærd er bedre end på børneområdet.

Børn kan man uden problem fjerne fra mor under ammningsperioder.

Hunde og katte er der derimod lovgivning imod at fjerne fra "mor" i
diegivnings perioden. Der vist endda straf til den der gør det, ikk ??.

Danmark er blevet et totalt  LORTELAND  ! 

Klik HER : 

                                     Med Venlig Hilsen

                     Lisbeth Eliasen
 

***************************************************************

Pgr. korrupte gestapo-embedsfolk !
Byen fyldt med handlingslammet politikere !
En lille by forføres af en uduelig Borgmester !
Misundelse og Janteloven er dagens orden i Byen !
Offentlige embedsmænds - trusler er dagens almindelige by - orden  !
 
            
Politi-Gestapo metoderVold                                                                 

 
Her ses Helsingørs VOLDS-POLITI ved et at deres mange voldsangreb på børn:
Det unormale Helsingør Politi er igen videofilmet i endnu en voldsaktion mod
børnefamilie i Helsingør, denne sygelige fremgangsmåde, ledes igen af denne
unormale Jannick Rantzau-Nielsen fra Hornbæk der i sit egen privatliv har 
meget store familiemæssige problemer, mon det har udviklet sig til store meen
i hans hoved.
1 EKS. PÅ VOLDSPOLITIET:
Voldspolitiet i Helsingør kender ingen grænser for deres vold på fredelige borger,
selv alm. rigtig gode samfundsborgere skal i Helsingør lægger træningslejer til
Politiets øvelser, nemlig deres egen bolig - I Danmark skider man højt og flot på
at boligen er ukrænkelig, men istedet udøver voldspolitiet følgende resultater:
Mord på
 ufødt barn ved at 4 voldsbetjente hopper oven på gravid kvinde, som
er i sit eget hjem, med sine egne små børn, samt smadre en villa for 100.000,00
blot for at fjerne nogle små børn til en undersøgelse,- har politiet betalt for den
"hyggelige opgave" som de har det så dejligt med - nej det har de ikke, dette
ækle og modbydelig politi gør fuldstændigt som det passer dem mod en lille
sund kærnefamilie, dette var blot et, ja 1 eks. Der kan nævnet mange andre !

Helsingør Politi som rygtesmede om LØGN :
Politiet fylder alm. Helsingoranere, nærmilijøet, naboer, samt Journalister m.m.m.
med direkte plantet løgnhistorier om en sund lille velfungerende kærnefamilie, det
gør Helsingør Politi samlet for at Støtte en tidligere fordrukken kollega, en kollega
der ikke kendte forskel på "dit og mit" som igennem alle år kørte spritkørsel i
politiets tjeneste køretøjer, brugte politiets tjenstekøretøjer til al privatkørsel.
En Polititjenstemand som TOTALT har misbrugt sin stilling og fået kollegaer med.

Politimesteren Ole Scharf er selv indblandet:
Politimesteren er selv helt fantastisk aktiv som løgnagtig rygtesmed, men først
når han tror at feks. kramaramanden har slukket krameraet, (har slev set denne
såkaldte hemmelige optagelse). Mesteren optræder helt nede på barnagtigt plan

Politiet har også opsøgt skrivende Journalister, alene for at få dem til at stoppe
med at skrive i avisen om Helsingørsagen. Journalisten har herefter følt sig totalt
overvåget af Politiet med telefonaflytninger osv. alene pgr. Helsingørsagen.

Det er åbenbart lykkes for Politiet at få Redaktøren istedet til at stoppe vigtig info.
Journalisten kunne herefter ihvertfald ikke få alle sine artikler bragt.

Nu det sidste nye i Helsingørsagen er at Politiet ulovligt har forsøgt på at lukke en
hjemmeside, ja denne side, for personkredsen bag
www.Kronborglisten.dk en side
som er Partilistens Webside, Partilisten har været opstillet og forsætter  som
alternativ til at overtage Borgmesterposten i Helsingør om ca. 3½ - 4 år, men
kom desværre for sent denne gang, ja kun ca. 2 md. før valget var listen klar
over at den skulle dannes, det må man erkende er meget kort tid, men for de
indfødte i Helsingør så kender de godt denne historie. Iøvrigt fik partilisten et
flot valg, også i Region Hovedstaden, Kronborglisten stiller nok også op til
Regionen om ca. 4 år, men ihvertfald til kommunalvalget
dette uanset politiets
ulovligheder overfor Kronborglisten. 


Lagt på Nettet af Redaktionen 
Denne voldelige fremgangsmåde blev voldsomt kritiseret af  selvste       
socialministeren samt folketingets enige socialudvalg i 2003, da              
DR-dokumentar 
var tilstede og filmet forløbet med Volds-Politiet. 

Her er de politikker der senest har stemt for tvangsfjernelsen af 3 små          
piger den 22/2-2006, som  på brutale fremgangs
måde blev frarøvet deres      
meget lykkelige liv og trygge barndom samt begge deres søde forældre.
        


Disse politikere fra Helsingør Byråd kan IKKE være normale                                                              
Lagt på Nettet 06.03.2006 01:07 57 af Redaktionen


       Jørgen Haagen Nielsen (C)                       Betina Svinggaard (A)                                       

  Ole Jørgen Haagen Nielsen ( C )         Betina Svinggaard Nielsen ( A )                                                                 

    Pensioneret Revisor              Pædagogmedhjælper                                                                  

Lagt på Nettet 06.03.2006  af Redaktionen 
Hele fjernelsen  den 22 / 2-2006 er optaget på video og vil blive lagt  
hjemmesiden her senere :
 Her vil man se hvor umenneskeligt  og brutalt
Helsingør socialforvaltning arbejder med et helt urimeligt opbud af
uniformeret betjente for at fjerne velfungerne piger  på 1, 3 & 5 år under 
samme nærpolitichef ledelse som er på dette landskendte billede fra                       
familiens hjem i 2003. Sagde nogen magtmisbrug, er det ikke helt ved
siden af. Den syge Embedskvinde i forvaltningen Birgitte Wittendorff som
bor i Humlebæk, har forfulgt familien igennem nu i 9 år, og benytte sin
personlige inhabile magt, uden NOGEN griber ind.
Borgmesteren Tærsbøl lukker øjnene og truer Socialudvalgsformanden
IB Kirkegaard til tavshed i sagen. Så nu er Kirkegaard tavs som graven 
   - Hvorfor
Dokumentation for indbrud, terroren samt tyveri, kidnapning samt
bortførsel af 3 små børn blev end IKKE afleveret til familien eller
Advokater i form af dommerkendelse e.l., Helsingør NY GESTAPO by.

Vor 3 Piger  har været undersøgt af en administrende chefoverlæge på
børneafdelingen, som intet negativt har at udtale på pigerne, Tværtimod.
Citater fra lægen:
"Fremtræder som et normalt barn".
"Der er ikke grund til særlige foranstaltninger"
"Bør behandles som et raskt barn" 
"Der er ikke aftalt opfølgende kontroller på de 3 søskende i børneafdelingen"
Citater slut.
Dette fra en stor og grundig undersøgelse den
8/3-2006 og
dekidnappet 5 børn mel. 12 måneder og 12 år er stadig ikkke tilbage men
holdes stadig bortførte d.d. 5/4-06. De 2 store drenge holdes stadig i      
fængsel på bortføreneres primisser - med Vold, magt, tvang,overvågning
Ingen vi kender har set drengene i OVER 1 år, faktisk over 14 månede      
                                 LORTELAND !!!!,  - ja det er Danmark                                

Nu når psykopaten fra Helsingør Socialforvaltning som er politianmeldt,
læser her på siden, hvad ondt finder hun så på at gør, mere løgn, svindel
bedrag osv. eller få skrevet flere falske papir, hun kan måske igen finde
påden med sundhedsplejersken, men godt råd husk nu denne gang at få
fjernet den forrige
 erklæring, for det ser jo så dumt ud med 2 stk, men
med hvert sit indhold, gør det nu selv denne gange, så TV-Dokumentar
ikke igen skal afsløre det samme og det samme svindel  ?? ellers kan
Borgmesteren jo lige få det ordnet, nu da han har læst det her !!

                                      
 Hentet / Sakset fra www.helsingor.lorteby.webbyen.dk 

Hej, jeg har lavet denne hjemmeside fordi jeg så dr-dokumentar den 03/09/2003 om
det magtmisbrug, Helsingør kommune udsætter Jens Jørgensen og hans fammilie
for. Jeg kæmper også mod Helsingør kommune, da mine 2 mindste børn er
tvangsanbragt. Jeg hedder Peter Petersen og bor i Helsingør.Jeg håber at høre
fra andre, der har problemer med Helsingør kommune.
Citat:
"De personer der står for tvangsanbringelserne i Helsingør
socialforvaltning, og dem der sidder i børne unge udvalget
er nogle hiposvin. Og hvorfor kalder jeg dem det,
hiposvin var jo nogle der under 2 verdenskrig slog folk hurtigt
og efektivt ihjel.
Det gør de
" .

Hentet / Sakset fra
www.helsingor.lorteby.webbyen.dk Af Peter Elias Petersen, Helsingør.


Brev fra Socialministeriet  vedr. manglende § 38 undersøgelser før tvangsanbringelser 

Socialministeriet_logo.gif 

Departementet, Holmens Kanal 22, 1060 København K

Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail sm@sm.dk

PRA/ J.nr. 216-352

 

Lisbeth Eliasen

_______________________________________________________________


 

Dato: 13. juli 2006

 

Vedr. sagsbehandling i kommunerne

 

Socialministeriet takker for din henvendelse af 21. juni 2006, hvor du diskuterer
kommunernes brug af § 38 undersøgelser. Socialministeren har bedt Børneenheden om
at besvare din henvendelse, da området for udsatte børn og unge hører under dem.

Som du påpeger i din henvendelse, er det vigtigt, at der bliver lavet en grundig
§ 38 undersøgelse, således at et barns eller en ungs forhold afdækkes fuldstændigt,
inden der træffes afgørelse i en sag.

I forbindelse med anbringelsesreformens ikrafttræden den 1. januar 2006 er der sket en
styrkelse af § 38 undersøgelsen. I lov om social service fremgår det nu direkte,
at undersøgelsen skal omfatte barnets eller den unges udvikling og adfærd, familieforhold,
skoleforhold, sundhedsforhold, fritidsforhold og venskaber samt andre relevante forhold.
Loven er tilrettelagt sådan, at undersøgelsen skal afsluttes senest 4 måneder efter en
kommune bliver opmærksom på, at et barn eller en ung kan have behov for særlig støtte.

Dygtige og veluddannede medarbejdere er grundlaget for en social indsats af høj kvalitet,
og uddannelse er derfor yderligere et centralt element i anbringelsesreformen. Der har
været et behov for både korte og længere efteruddannelsesforløb, og der er bl.a. etableret
et introduktionsforløb for alle nye medarbejdere på området, ligesom der er afsat penge til
længerevarende uddannelsesforløb som fx diplomuddannelse.

For så vidt angår sagsbehandlingen i anbringelsessager kan Socialministeriet oplyse dig
om, at der i forbindelse med anbringelsesreformens ikrafttræden er udstedt en
bekendtgørelse, der forpligter kommunalbestyrelsen til at træffe nærmere beslutning om,
hvordan sagsbehandlingen i sager om særlig støtte til børn og unge skal foregå. Når den
politiskeog administrative ledelse tager stilling til standarderne for sagsbehandlingen, er
målet, at behandlingen af sagerne i kommunerne bliver mere ensartet, og at borgernes
retssikkerhed dermed styrkes.

Disse standarder skal behandle fem forskellige temaer i forhold til børn og unge med
behov for særlig støtte, nemlig den tidlige indsats, inddragelse af forældremyndigheds-
indehavere og barnet under hele indsatsen, systematisk inddragelse af familie og netværk,
opfølgning og evaluering af resultaterne af den konkrete indsats og afdækning af de
særlige forhold ved den unge og indsatsen i forhold til den unge, der er fyldt 15 år.

I din henvendelse henviser du til rapporten ”Nye regler – ny praksis”, som
Socialforskningsinstituttet har lavet på baggrund af lovændringerne i 2001. Af rapporten
fremgår det bl.a.,  at der i en stor del af sagerne ikke var udarbejdet en §38 undersøgelse
af barnets eller den unges forhold. Med anbringelsesreformens ikrafttræden er det som
nævnt bl.a. formålet at dæmme op for dette problem ved at indføre en mere grundig
§ 38-undersøgelse. Når dette er sagt, skal det dog understreges, at rapporten også
indeholdte en række positive resultater. Rapporten viste bl.a., at der var sket en betydelig
forøgelse af inddragelsen af børn og unge i deres egen sag.

 Du kan læse mere om anbringelsesreformen på Socialministeriets hjemmeside: 
 
www.social.dk

 Med venlig hilsen

 Pernille Rask Andersen

kommentar :

Helsingør kommune har aldrig foretaget en lovpligtig § 38 undersøgelse før
tvangsfjernelse i Eliasensagen, hvor 5 børn er grundløst tvangsfjernet.
Helsingør ondskabens by har  hårdt brug for både korte og længere efteruddannelses-
forløb af personalet i familie og handicap afdeling i den NYE anbringelsesreformen.

********************************************************************

Vedr. § 38 undersøgelse i kommunerne?

Fra: Tove Videbæk Sendt: 13. juni 2006 22:02
 

Kære Christina og Tina.

Hermed skal jeg blot ganske kort gøre opmærksom på, at den udtalelse, som en
repræsentant fra en kommune (Helsingør) kom med i jeres udsendelse mandag d.
12. juni kl. 21.00, simpelthen ikke var korrekt.

Klik se udsendelsen :

Denne kommune har i den grad IKKE gennemført § 38 undersøgelse i forbindelse med
en meget problematisk fjernelse af nogle børn fra en familie i Helsingør.

Jeg kender til sagen, fordi jeg er blevet løbende orienteret om den i forbindelse med
at jeg i 4 år var formand for ’Folketingets socialudvalg.

I øvrigt har jeg også  besøgt familien i Helsingør.

Jeg vedhæfter til jeres oplysninger 2 erklæringer, som jeg har skrevet i forbindelse
med udviklingen i sagen. I øvrigt kan jeg oplyse, at sognepræst Peter Fergo
(Tove Fergos mand) har skrevet en rapport vedr. en del af sagen,

Hvis I ønsker yderligere oplysninger, er I naturligvis velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Tove Videbæk,
Fhv. MF for Kristendemokraterne
Tidl Formand for Folketingets Socialudvalg

Tlf.       97 18 46 54
Mobil:  23 41 31 79

Torsdag-fredag i denne uge er jeg i Bruxelles på tlf. +32 495 82 91 57

Lagt på Nettet 22.09.2006 af Redaktionen

 

Helsingørsagen el. Eliasen-sagen klik her !                                                                                  
Korrupte Børnemishandlere-Politikere m.fl. beskrives                                                                                  
     Læs om 6 Børn                                                                                                           


*********************************************************************'*
Pastor em., mag. art., ph.d., Forfatter i faglitteratur (psykologien) & fagkyndig i Børnesager                                         
Gift m/Tove Fergo, Præst og nu tidl. Folketingmedlem & Minister, som sammen har 4 børn.                                        
Peter Fergo´s Citat til Helsingørsagen:
                

"Vel ingen social myndighed her i landet har nogensinde              
handlet så stupidt som socialforvaltningen i Helsingør                   
Kommune i dens magtsyge kamp mod denne familie" slut.     
Fra brev à 4/4-2006.Følg frøen-flere nye citater   
Peter Fergo har udarbejdet en 22 sider lang rapport om sagen, som nu er forsvundet i Helsingør 


 Citater herunder til Helsingørsagen / Eliasensagen fra fagpersoner :  

Man kan se og læse selve brevene og avisartikler ved at gå
over i MENU og klik på Helsingørsagen & Eliasen-sagen.


Lagt på Nettet 01.04.2006 af Redaktionen
    

Regionsrådsmedlem Kristendemokraterne & fhv. MF, Formand for Folketinget Socialudvalg.
Tove Videbæk´s Citat til Helsingør Dagblad :
 
Helsingør Kommune en Skamplet på den Danske Socialpolitik.
                                                                                      
Lagt på Nettet 04.04.2006 af Redaktionen
    

MF & Formand for Socialistisk Folkeparti & fhv. byrådsmedlem samt Sagkyndig i Børnesager.
Villy Søvndal´s Citat til Helsingør Dagblad :
 
Helsingørsagen er Danmarkshistoriens allerværste Socialsag.

                                                                                    
Lagt på Nettet 04.04.2006 af Redaktionen
    

Skoledirektør og fhv. Byrådsmedlem Kristendemokraterne Hillerød, udvalgspost i Børne og unge.
Ingrid Wredstrøm´s Citat til Helsingør Dagblad :
 
Helsingør Kommune handler HELT uforståligt i Dansk 
Socialpolitik, har skrevet til Borgmester Per Tærsbøl og
har ALDRIG fået svar.
                                                                                  
Lagt på Nettet 09.04.2006 af Redaktionen
    

Medlem af Folketinge for Enhedslisten, Retspolitiskordfører, tidl. medlem af Socialudvalget.
Line Barfod´s Citat til Helsingør Dagblad :
 
Ytringsfrihed for Lisbeth Eliasen forsøges krænket af politiet
ogderfor afkræves at Statsministerens går ind i sagen
iflg. Barfod.

                                                                                    
 
Lagt på Nettet 04.04.2006 af Redaktionen
     

Journalistuddannet, Har arbejdet på hhv. Danmarks Radio & Helsingør Dagblad m.m.
Tina Dahlstrøm´s Citat til Helsingør Dagblad :
 
Helsingør Kommune handler forkert, har skrevet til
Socialministeren.
                                                                                      
Lagt på Nettet 20.04.2006 af Redaktionen
    

Regionsrådsmedlem Kristendemokraterne & fhv. MF, Formand for Folketinget Socialudvalg.
Tove Videbæk´s Citat til TV-2 ( Dags Dato m.f. ) : 
Helsingør Kommune laver Grotesk fejladministration.
                                                                                    
Lagt på Nettet 09.04.2006 af Redaktionen
    

Folketingskandidat for Helsingør Kredsen for Socialdemokraterne og Tidl. MF  m.m.
Carsten Bo Jensen´s Citat til Helsingør Dagblad :  
Slingerekurs fra myndighedernes side i sagen, støtter
Søvndal, SF.
                                                                                     

  
Lagt på Nettet 09.04.2006 af Redaktionen
       

Landsformand for Bisidderforeningen af 1994 gennem mange år, udd. Socialpædagog m.m.
Axel Sølvsten´s Citat til Helsingør Dagblad :  
Dansk retssikkerhed under gulvhøjde i Helsingør, en
krænkelse af menneskerettigheder og overtrædelse af
FN-børnekonventionen.
                                                                             
Lagt på Nettet 09.04.2006 af Redaktionen
 VTV-TV
Regionsrådsmedlem Kristendemokraterne & fhv. MF, Formand for Folketinget Socialudvalg.
Tove Videbæk´s Citat til VTV-TV : 
Hvor tumpet må Helsingør Kommune være, de misbruger
loven.
                                                                                  

Lagt på Nettet 16.04.2006 af Redaktionen

MF., Formand for folketingets Socialudvalg, Byrådsmedlem, medl. Dansk Folkeparti m.m.
Pia Kristensen´s Citat fra Pressemeddelse om sag :
 
" Man blev her vidne til, hvordan børn - selv fra velfunger-
ende familier - blev tvangsfjernet alene som følge af slad-
der og rygter. Man blev vidne til, at danske familier i alt for
høj grad, er uden retsbeskyttelse i forhold til de offentlige
myndigheder, som givetvis vil det gode, men ender med at
være ansvarlig for det modsatte. "

                                                                                 


 Lagt på Nettet 17.04.2006 af Redaktionen
     

Medlemmer af Folketinget gik sammen til Folketigets Ombudsmand i Helsingørsagen m.m.m.
Villy Søvndal & Carsten Bo Jensens Citat til Ombud.:
 
Helsingør handler forkert, har stillet spørgsmål til ministeren &
Helsingørsagen er Danmarks-historiens allerværste Socialsag.

                                                                                                                                 
Lagt på Nettet 09.04.2006 af Redaktionen
    
TV
Regionsrådsmedlem Kristendemokraterne & fhv. MF, Formand for Folketinget Socialudvalg.
Tove Videbæk´s Citat til TV-2 ( Lorry m.f. ) :
 
Kommune laver Grotesk fejladministration i Helsingørsagen.
                                                                                                                                  
    
  Lagt på Nettet 04.04.2006 af Redaktionen
       

Socialudvalgsformand & Byrådsmedlem Helsingør samt DF-Formand, Domsmand, Plejefar m.m.
Ib Kirkegaard´s Citat til Helsingør Dagblad :
 
Det er en gordisk knude, som kommunen har skabt med sin
skrupelløse og kluntede håndtering af familiens sag.
                                                                                                                                   
 Lagt på Nettet 04.04.2006 af Redaktionen
     
Pastor em., mag. art., ph.d., Forfatter i faglitteratur (psykologien) & fagkyndig i Børnesager.
Peter Fergo´s Citat til Helsingørsagen :
 
Vel ingen social myndighed her i landet har nogensinde
handlet så stupidt som socialforvaltningen i Helsingør
Kommune i dens magtsyge kamp mod denne familie.
                                                                                                                                 
  
  Lagt på Nettet 09.04.2006 af Redaktionen
       

Socialudvalgsformand & Byrådsmedlem Helsingør samt DF-Formand, Domsmand, Plejefar.
Ib Kirkegaard´s Citat til Danmarks Radio :
 
Helsingør Kommunes skandaløse sagsbehandling. Hvad gør 
mine kære byrådskollegaer ? Ingenting ?.

                                                                                                                                 
  
Lagt på Nettet 09.04.2006 af Redaktionen
       

Professor på Den Sociale Højskole,  Frederiksberg. Lektor i Socialret.
Simon Thorbek´s Citat til Danmarks Radio :
 
En sag skal bygge på en rimlig begrundet mistanke den må
ikkebygge på formodninger eller generelle teorier men skal
være konkret og begrundet. Hvilket ikke er opfyldt i
Helsingørsagen.


                                                                                                                                  
Lagt på Nettet 18.04.2006 af Redaktionen

MF & Formand for Socialistisk Folkeparti & fhv. byrådsmedlem samt Sagkyndig i Børnesager .
Villy Søvndal´s Citat til TV2-LORRY :
 
Helsingørsagen er Danmarkshistoriens allerværste Socialsag.

                                                                                    

 

***********************************************'**************

Skandale om BorgmesterensMonoment 

Kulturværft til flere hundrede millioner Kroner klods op af Kronborg Slot ?

NEJ TAK  ! ! !

Underskriftindsamling imod at tilsvinde og ødelægge
de gamle værftbygninger med glas og stål.

Klik her : underskriftindsamling.

Det nuværende værft pakkes ind i glas og stål ifølge det
vinder forslag som  blev kåret af
kulturminister Brian Mikkelsen.
Men bestemt også af den synligt aldrende
Borgmeste Per Tærsbøl.

Dette svinderi placeres direkte op af kronborg slot som er et
internationalt unikt historisk monument,der er anerkendt og 
højest eftertrakte serværdigheder. ( et sted hvor der ikke
engang må ligge en nutidig modernet træ iskiosk, på
samme grund som nu ødelægges af rædselsfuldt glas og
stål som bliver fuldstændig malplaceret, Ja - iskiosken har
måtte lade livet pgr. dårlig politisk lokalt arbejde i Byrådet
allerede for flere år siden ).

Nu kan turister og andet godtfolk dårligt købe vådt eller
tørt, men nu kan alle disse turister glæde sig til at de snart
kan LÅNE EN BOG ELLER TO, ( husk nu byrådspolitikere at
udvide lånetiden til et år et to, sådan kan man jo også
lokke folk tilbage til byen igen - MÅSKE ? ? ? ) 
Husk også at bruge den indvendig side af H......

Her forsætter lidt offentligt rosenrød vrøvleforklaring :

I  sommeren 2009 skal Helsingørs kommende Kulturværft stå færdigt, og dermed får sundbyen et helt nyt
centralt beliggende centrum for en lang række kulturelle aktiviteter.

Et moderne og tidssvarende hovedbibliotek, en teater- og koncertsal, café, mødelokaler og medieværksted
er nogle af de elementer, der indgår i første etape, som beløber sig til 200.000 mio. kroner, og i går blev
sløret løftet for den arkitektoniske udformning af Kulturværftet.

Den unge succesrige tegnestue »aart« fra Århus løb
med førstepræmien og 300.000 kroner, som kulturminister Brian Mikkelsen overrakte i de omgivelser, som
nu ændrer sig
drastisk.

Det nuværende værft bliver så at sige pakket ind i stål
og glas, og med en glasarkade som det dominerende
omdrejningspunkt, får byen også et mødested, som kan anvendes uanset vind og vejr og som binder
Helsingør sammen med kronborg.
Kulturværftet indgår som en del af den større helhedsplan »Projekt Kulturhavn Kronborg«.

Den går ud på at kæde havn, by og borg sammen.87 arkitekter fra hele verden er kommet med deres bud
på Kulturværftet.


Læserbrev bragt i de lokale aviser i efteråret 2005
Kultur-værftet - giv tid, giv tid.

I Helsingør Dagblad kan man læse at en socialdemokraternes byrådskandidat mener, at
det er forkert at binde et fremtidige byråd med en så vigtig beslutning så tæt på den
nuværende valgperiodens udløb.
Kronborglisten er fuldstændig enig heri,  at en så vigtig beslutning om det såkaldte 
prestige projekt " Kultur-værftet "  til etableringsomkostninger på en ikke ubetydlig sum på
adskillige hundrede mio. kr. skal overvejes grundiger og besluttes af det kommende byråd.
Biblioteket skal ikke placeres ved havnefronten / Kultur-værftet, der må findes en bedre og
mere egnet placering til opbevaring af bøger.
Desværre mangler Kultur-værftet visioner der er igen nytænkning, kun de trationelle
modelløsninger med Cafe`kulturhus som findes
i næsten alle større provinbyer rundt om i Danmark der drives med større eller mindre
succe.
Helsingør har noget helt enestående og unikt kronborg slot som er et internationalt
historisk monument og et dimentralt modsætning værftbygningerne også har en ikke
ubetydelig historisk værdi, så kronborglisten hilser en inspirernede aktiktkonkurrance
velkommen
som det samlet byråd støtter op om at iværksætte, men tager et stort 
forbehold for at vinderprojektet bliver iværksat før kommunens  andre  basale område ikke
står overfor nedskæringer som eksempelvis på børne- og ungeområdet, ældreområdet
samt familie og handicap osv. osv.
 
Kronborglisten er imod nedskæringer og vi mener borgeren skal i centrum her i
Helsingør kommune.
 
Kronborglisten mener at vedligeholdelse af samfundet fælles " gods "  som kommunale
veje, torve, skoler, plejehjem samt idrætsanlæg m.m.v.  skal gå forud for alt andet
prestigebyggeri, udbyggelse af Helsingør, den skal vi eller ihvertfald vores efterkommere
nok nå på rette tidspunkt, Kronborglisten vil værne om Helsingør Kommunes grønne
områder og især vores store strand områder som skal gøres til en helt naturlig attraktiv
del af Kommunens turistaktiviteter.
 
 
                                                               Med venlig hilsen
 
                                               Kronborglistens
 
                                                 Spidskandidat- & Borgmesterkandidat 
 
                                                              Lisbeth Eliasen 
 
**********************************************************************     

                                                                                        

Læserbrev bragt i de lokale aviser i efteråret 2005

Dokken som Muserum bliver en døds-sejler.

Svar på Olaf Poulsens læserbrev i Helsingør Dagblad den 5 November under overskriften
"Handels- og Søfartsmuseet i den nye dok"

Kronborglisten mener ikke at Handels- og Søfartmuseet skal placeres i dokken og giver læserbrevs-
skriveren fuldstændigt ret i sine
betragtninger, der er KUN tale om konservative luftkasteller, som
ene og alene er blevet trukket op af hatten, som valgflæsk, så borgerne ikke fokuserer på alle de
alvorlige fejl og mangler som de konservative har lavet mens de har siddet een rådigt med
det suverene flertal på 13 mandater i byrådet, Borgmester Tærsbøl  dække hermed over bl.a.  rod og
langsomlig sagsbehandlinger i socialforvaltningen, skandaler og hævnagter i tvangfjernelsesager,
- i pensionsager, samt i bolig- og byggesager og ikke mindst på hele børn- og ungeområdet, 
jobhuset osv. osv.

Kronborglisten mener at der skal en markedsundersøgelse / idekonkurrence, og en yderligere
vurdering til af hvad Helsingør netop har brug for på den gammel værftsgrund.
Helsingør har ikke brug for flere totalt fejlslagende projekter som f.eks.  biogasanlægget som også
er en af de konservatives fiaskoer der den dag idag stadig  koster borgerne dyrt selv om det er lukket. 
Politikerne skal ikke bruger flere hundrede millioner af borgernes skattekroner, til at poste ud i et
totalt fejlslagende projekt.


Kronborglisten ser meget gerne et projekt som kan give liv, omtale samt indtjening og
arbejdspladser til Helsingør og IKKE en placering af et bibiliotek på en af Danmarks aller smukkeste
grunde klods op og ned af kronborg slot.
Kronborglisten kan ikke stiltiende se til at Helsingør
kommunes borger bliver pålagt løbende dyre driftomkostninger til flytning af hovedbiblioteket til
det såkaldte Kulturværftet.
Borgerne ønsker vi bevar hovedbibloteket i de nuværrende bygninger så derfor STOP udflytning
til værftet. 
Flyt måske istedet Handels- og Søfartsmuseet til værftbyggningen sammen med måske et nyt 
værftmuerum, lad det blive lagt ud til diskution bladt borgerne i første omgang under en
debat på internettet, avíser  og derefter på borgermøder.

 

                                                             Med venlig hilsen

 
                                               Kronborglistens
 
                                                 Spidskandidat- & Borgmesterkandidat 
 
                                                              Lisbeth Eliasen 

 


***********************************************************
Statsministeren misinformere
DANMARKS STATSMINISTER  
ANDERS FOGH RASMUSSEN
     Statsministeren misinformerer alle
     folketingets
medlemmer grundet råddenskaben hos
     Helsingør politi
i hjemmesidesagen Kronborglisten.
misinformere &
eller lyver  ?

Tryk Her : Læs MEGET mere her - Klik her.
      
 


Vedr. skandalen & råddenskaben i Helsingør Politi:
Politimesteren i Helsingør har skrevet sin egen fyreseddel, det var sandelig
også på høje tid efter alt hans meget
fusk, bedrag,injurie samt bagvaskelse
og udbredelser af løgn på løgn
igennem tiden mod en stor lokal kernefamilie.

Men på trods heraf skal han jo nok have det endelige og sidste
skub fra ministeren - kommer tid kommer råd !

Sandheden kommer her, og eller i  " Debat se MENU u/ 00 "

Læs i menu: >http://smartcms.dk.webhotel19.webhosting.dk/user/kronborglisten/sider/Hjemmeside.htm<

***********************************************************

 Her er 25 minutters seriøst arbejde : 

Byrådsmøde Mandag den 22. maj 2006  i  Uge : 21 
Dette TV-indslag er fra byrådsmødet på Helsingør Rådhus
Klik her på billedet
       

Mail modtaget fra en Borger:
Hej Lisbeth
 
Jeg har lige set udsendelsen fra kolbøtteanstalten.
Vorherre bevares.
 
Kh
Annelise

***********************************************************

004_na_lisbeth_sol.jpg   Af Lisbeth Eliasen www.Kronborglisten.dk                 


Grundloven - er en gammel frase !

Det er svært at fejre sådan en fødselar der fremstår som en gammel misbrugt frase.

Desværre er vi mange, der rundt om i det Danske Land, føler os dybt krænket og oplever
grundloven som en kæmpe stor fadæse (som husregler UDEN hjem) og værst af alt, vi
bliver flere og flere dag for dag pgr. Landets embedsmandspest.

Selv når den Danske lovgivning overtrædes og vi som borgere krænkes, er der ingen
repressalier overfor embedsmændene når de ikke overholder lovgivningen, når først
embedsværket har sammenkogt et eller andet, står vi som borger totalt magtesløse,
for de kan som udgangspunkt i loven frit fortolke og manipulere samt udøve deres
underkuelse ved at benytte brutale voldshandlinger (terrorisme) efter Deres for godt
befindende imod os borgere  - Ja, og det gør de.

I Danmark kan embedsmænd og politistyrker finde på at Kidnappe og derefter bortføre
små uskyldige børn på offentlig gade, uden at underrette forældremyndighedsindehaverne
om at børnene er i myndighedernes varetægt, ligesom myndighederne kan begå indbrud i
privat bolig, trods ejendomsretten og det at  boligen ifølge lover er ukrænkelig og dermed
osse en overtrædelse af privatlivets fred. Dette kan foregå uden nogen som helst
foregående begrundelse.

Efterfølgende kan man som eneste begrundelse for ovenstående overgreb nu løgnagtigt
forsøge at dække sig ind under " ikke godkendt undervisningstilbud " (der er som bekendt
ikke skolepligt i Danmark, men kun undervisningspligt). Som følge af denne voldsomme
magtanvendelse og tortur af 2 totalt uskyldige drenge på hhv. 8 og 11 år. Den 11 årige
akut-indlægges efter 1 døgns offentlig mishandling og misrøgt, barnet er i en livstruende
situation på hospitalet, og dette UDEN at forældremyndighedsindehaverne underrettes,
her ligger drengen alene og kæmper for sit liv, i mange døgn, uden at vi som forældre
bliver tilkaldt, ingen advokat eller bisidder, - nej ingen overhovedet som drengen har
kendskab til bliver tilkaldt, der er ingen til at støtte ham i hans livstruende situation,
dette er alt sammen brud på ALLE love og ikke mindst sund fornuft.
HVEM SAGDE GRUNDLOVEN !.

Vi som familie har opbakning fra mange folketingsmedlemmer i vores sag. Her skal blot
nævnes et  pr. stykker bl.a. Folketinget tidligere socialudvalgsformand Tove Videbæk
( kristendemokraterne ) samt den nuværrende formand for socialudvalget Pia Kristensen
( Dansk Folkeparti ) samt den stedfortrædende formand for socialudvalget
Inge - Lene Ebdrup ( Venstre ) som alle var tilstede ved mit fortræde for
Folketinget socialudvalget. Derudover kan jeg nævne partiformand Villy Søvndal ( SF )
De er alle er dybt forarget over Helsingør Kommunes kluntet og groteske behandling af
vores to drenge, de har alle prøvet at få socialministeren Eva Kjer Hansen ( V ) i tale,
for at få ministeren til at gå aktivt ind i sagen, men alle er blevet stoppet allerede i
socialministerens forkontor af embedmandsværket, for at forhindre at de ikke kommer i
kontakt med Socialministeren.
Psysisksyge embedsfolk har nu tyvstjålet fem børn i alderen fra 1 år til 11 år, - ak ja. 
Vi har som familie IKKE set eller hørt noget som helst fra vores børn nu i 1½ år, dette er 
stadig status nu 1½ år efter uden nogen form for begrundelse eller årsag. Endda d.d. har
myndighederne stadigvæk forhindret en retafgørelse i sagen.
Dette er dagens Danmark, men hvem bekymmer sig om børnene før de bliver voksende
og selv kan sagsøge staten og politikkerne samt udøve deres hævn o.l. overfor et lorte
samfund  og gøre disse svin økonomisk ansvarligt for deres mistet barndom.
( Som vi heldigvis nu ser det i de gamle sager om
Godhavnsdrengene se evt. www.radiogodhavn.dk  ).
 

Med Venlig Hilsen 

Lisbeth Eliasen
***********************************************************


V E R D E N S R E K O R D ?  i  tvangsfjernelser:  af psykolog Verner Overø

Antallet af tvangsfjernede børn i Danmark er forholdsmæssigt et af de største i

verden Og psykologer støtter ulovligheder

I Psykolog Nyt den 24. februar 2000 (nr. 4) påviste jeg i en artikel, at børn i vid
udstrækning tvangsfjernes, uden at der foreligger noget lovligt grundlag derfor.
Og at psykologer har en afgørende indflydelse herpå. Desuden pegede jeg på
nogle foreløbige foranstaltninger, som kunne lægge en dæmper på udskejelserne.
Og som psykologforeningen måske kunne medvirke til at få gennemført.

Men som man vist ikke har beskæftiget sig med.


Sagen langt værre end først antaget

Den nævnte artikel gav anledning til, at jeg blev bestormet med henvendelser
fra forældre, hvis børn var tvangsfjernet eller stod over for at blive det. Og selv
om jeg kun har haft tid til at tage mig af en brøkdel af disse sager, har jeg
konstateret, at det står langt værre til, end jeg havde forestillet mig.

Af de 29 sager, jeg har blandet mig i, er de 24 afsluttet. Resultatet er, at i alt
27 børn er blevet hjemgivet, eller deres forberedte tvangsfjernelse forhindret.
Og når de sidste sager er færdigbehandlet, regner jeg med, at yderligere syv
børn er kommet hjem.

De nævnte 29 sager stammer fra ca. 20 kommuner fordelt over hele landet.
Som det fremgår af en artikel i BT den 24. maj 2001 har journalisten fx besøgt
fire fynske familier, som havde fået deres børn hjemgivet eller får lov til at
beholde dem. Hvilket var sket alene, fordi jeg havde dokumenteret, at de af
kommunerne fremsatte og af psykologer støttede påstande , som var grundlag
for det skete - eller påtænkte - tvangsfjernelser, var uholdbare. I to af
tilfældene var kommunernes børn og unge udvalgs afgørelse tiltrådt og
stadfæstet af henholdsvis Den Sociale Ankestyrelse og Østre Landsret.


Andres erfaringer

Den 28. august 2003 bragte TV2 en udsendelse, “Løgn over løgn”, som drejede
sig om Farsø Kommune, hvor man tvangsfjernede mange flere børn end andre
steder. Og selv om udsendelsen var noget forvirrende og usammenhængende,
så fremgik det klart af sagsbehandlernes udtalelser, at man mente, at de børn,
som man fjernede, havde brug for det, men at man havde for travlt til at kunne
overholde lovens regler om forudgående undersøgelser. Alligevel var de meget
vrede over, at de alle var blevet afskediget, selv om det syntes at være en
naturlig konsekvens. At børn og unge-udvalget havde kunnet godkende
forvaltningens mangelfulde indstillinger, syntes kun at kunne forklares ved,
at det ikke havde skortet på psykologiske støtteerklæringer.

Også DR1 har bragt en udsendelse om emnet, nemlig den 3. september 2003.
Den hed “Til barnets bedste”. Heri blev det nævnt, at antallet af tvangsfjernelser
i Danmark forholdsmæssigt er et af de største i verden. Og de i udsendelsen
skildret overgreb over for de pågældende var af så grov karakter, at det syntes
uforståeligt. Men heller ikke her var der mangel på psykologerklæringer, som tør
antages at have gjort voldsomhederne acceptable.

Yderligere har Pastor Fergo, som angiveligt har taget sig af ca 300
tvangsfjernelsessager, for nylig udgivet en bog “Psykologien som forvaltningens
redskab i fjernelsessager”, hvori han anklager psykologer for blandt andet at
afgive belastende erklæringer om både børn og forældre alene på grundlag af
psykologiske tests.

Jeg har netop gjort mig bekendt med bogens indhold, som i øvrigt har fået en
grundig omtale i en artikel i Kristeligt Dagblad den 16. august 2003. Bogen er et
imponerende værk, som bekræfter mine egne erfaringer med, at de psykologer,
som kommunen plejer at benytte i disse sager, i deres erklæringer altid støtter
kommunerne i deres påstande, selv om disse er uforenelige med de foreliggende
kendsgerninger. Og at det er sådanne erklæringer, man derefter
“lægger vægt på” i børn og unge-udvalg, Ankestyrelse og Landsret.


De ulovlige tvangsfjernelser

Naturligvis skal børn tvangsfjernes, når det er nødvendigt.Men det er en alvorlig
sag. Derfor indeholder serviceloven strenge regler for, hvornår det er tilfældet.
Men hvis man fjerner børn, uden at lovens betingelser herfor er opfyldt,
er tvangsfjernelsen ulovlig. Og i de ovennævnte TV- udsendelser savnede
man at denne kendsgerning blev påpeget og foreholdt de ansvarlige.


Lovens krav

Det er på sin plads, at fastslå, at et barn kun kan anbringes uden for hjemmet
mod forældrenes ønske, hvis der er “åbenbar” risiko for, at barnets helbred eller
udvikling ellers lider alvorlig skade.

Det betyder, at risikoen skal være helt tydelig. Hævet over enhver tvivl. Hvilket
forudsætter at sagen er undersøgt grundigt. Og forvaltningens indstilling til børn
og unge-udvalget skal indeholde en redegørelse for, hvorledes det således
krævede lovlige grundlag er tilvejebragt.


Kommunernes forsømmelighed

De sager, som jeg har valgt at beskæftige mig med, har imidlertid haft det til
fælles, at de slet ikke er undersøgt. Og begrundelserne for “åbenbar risiko” har
alene bestået af formodninger, forestillinger og dertil knyttede bekymringer.
Suppleret med tendentiøse psykologerklæringer, som pastor Peter Fergo har
givet et væld af eksempler på i sin bog.


Sagsbehandlernes og psykologernes uvidenhed

Tilsyneladende er såvel sagsbehandlerne som psykologerne af den opfattelse,
at man bør tvangsfjerne et barn, hvis man efter det foreliggende “vurderer”,
at det vil være det bedste for barnet. Og man synes at være uvidende om,
at der ved den sidste ændring af serviceloven var fremsat forslag om, at ordene
i serviceloven § 42 “åbenbar risiko” blev erstattet af ordene “overvejende
sandsynlighed” . Men at dette forslag blev forkastet.

Betingelsen for at tvangsfjerne et barn er således stadig, at risikoen skal være
“åbenbar”. Det er ikke nok at være usikker. Tværtimod. Der må ikke være nogen
som helst tvivl.

Det er beskæmmende, at psykologer prostituerer sig ved på afgørende måder at
deltage i de omhandlede ulovlige tvangsfjernelser, og jeg mener, at
psykologforeningen - alene af hensyn til psykologstandens renomme`- bør søge
at sætte en stopper for det.


Anmodning

På baggrund af det foranførte tillader jeg mig derfor at anmode
psykologforeningen om at forsøge at udvirke, at de beskrevne retsløse
tilstande bringes til ophør ved at serviceloven ændres således, at

1) retten til gratis advokatbistand til forældre, hvis børn kræves fjernet,

omfatter advokatens udlæg til en psykolog, som forældrene i samråd

med advokaten selv vælger til at undersøge sagen.

2) de nuværende børn og unge-udvalg nedlægges,

3) afgørelser om tvangsfjernelse træffes af domstolene (eventuelt

særligt dertil oprettede) efter retsplejelovens almindelige regler,

således at sagsbehandlere, psykologer og andre implicerede per-

soner forinden kan afhøres som vidner i ønsket omfang, og

4) Den Sociale Ankestyrelses hidtidige medvirken ved behandling af

tvangsfjernelsessager ophører.

Det er mit indtryk, at min ovennævnte anmodning svarer til en udbredt
opfattelse hos de advokater, som beskæftiger sig med tvangsfjernelsessager.


Retssag mod Holstebro Kommune

I begyndelsen af min førnævnte artikel i PSYKOLOG NYT nr. 4 2000 beskrev jeg
mine første to tvangsfjernelsessager. Da den sidste af disse blev indbragt for
landsretten til afsluttende behandling, havde den pågældende unge mors
ældste søn været anbragt på et behandlingshjem i ½ år, og fem psykologer
stod bag beslutningen herom. Efter at mine udtalelser var fremlagt og jeg var
afhørt som vidne, besluttede et enigt dommerpanel at drengen skulle hjemgives.

Moderen fandt det imidlertid rimeligt at forlange erstatning for de urimelige og
groft krænkende beskyldninger, hun havde været udsat for. Men da hendes
advokat anså en retssag mod kommunen for håbløs, og hun ikke havde råd til
at lade en advokat ordne formaliteterne i forbindelse med af få fri proces,
påtog jeg mig at ordne det fornødne i så henseende.

Efter at statsamtet havde afslået ansøgningen, klagede jeg på hendes vegne
til Civilretsdirektoratet. resultatet foreligger nu i form af bevillinger til fri proces
ved en retssag mod Holstebro Kommune med krav om betaling af både
150.000 kr. i erstatning og mit honorar på ca. 40.000 kr. som kommunen har
nægtet at betale.

Det tilføjes, at advokat Merete Stagetorn er beskikket til at føre sagen.


Forventelige virkninger

Hvis moderen vinder sagen, tør det forventes, at antallet af tvangsfjernelser
formindskes væsentligt, mange menneskelige tragedier undgås, og de offentlige
udgifter i forbindelse med anbringelsessager, som efterhånden er steget til
8-9 milliarder om året, reduceres betragteligt.

Og for psykologer vil det være gavnligt at erfare, at det ved undersøgelser i
forbindelse med tvangsfjernelse ikke er nødvendigt af økonomiske grunde at
imødekomme kommunens forventninger. Men at arbejdet honoreres, selv om
det bevirker at en tvangsfjernelse forhindres eller bringes til ophør.


Verner Overø

Praktiserende psykolog, cand, psych.

Østervang 15, 7500 Holstebro

Tlf. 97 42 01 47

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Er det, hvad vi kalder demokrati?

Det er med stor interesse og ikke mindst hovedrystende undren, jeg har fulgt
med i den stadig mere groteske udvikling i tvangsfjernelsessagen om de to
børn fra Helsingør. Jeg har selv været med til at bringe historien frem
for offentligheden, da jeg indtil sommeren 2002 var journalistpraktikant
på Helsingør Dagblad. Jeg kender sagen mere indgående end de fleste, da
der i sin tid lå en temmelig grundig research bag historierne, før de kom
frem i avisen. Endnu engang konfronteret med diverse meninger på gadeplan
og løs snak i hjørnerne, føler jeg nu trang til at give mit besyv med i
en alt for langstrakt og i virkeligheden meget ulykkelig debat.

?Der ligger meget mere bag den  sag, end det fremgår af avisen!? Den besked
får folk, når de stiller spørgsmål til politikere og politifolk i Helsingør
i denne sag. Det sagde man også tilbage i foråret 2002, da jeg begyndte
at grave i den. Men i al den tid, der er gået, har jeg endnu ikke set nogen
dokumentation for, hvad dette ?meget mere? skulle være. Jeg har haft fuld
indsigt i familiens papirer uden at finde tegn på nogen form for vold, misbrug
eller vanrøgt af børnene. Jeg har af egen interesse siddet en hel dag i
Østre Landsret, da sagen blev prøvet dér sidste sommer. Men hverken fremlæggelserne
fra kommunens repræsentant eller familiens to advokater bragte en viden
på bordet, jeg ikke allerede havde læst eller interviewet mig til. Jeg har
besøgt familien mange gange både under og efter mit arbejde med artiklerne,
og kender de fire børn som både glade, sunde og ikke mindst høflige og imødekommende
børn. Ingen af dem virker præget af den ?isolation? kommunen i sin tid lagde
til grund for at ville undersøge familiens forhold, da de to drenge var
henholdsvis et og tre år.

Mistanken blev dengang begrundet med gentagne naboanmeldelser om, at drengene
ikke gik i institution og ikke kom ud at lege på vejen! Så skulle vel mange
børn ? inklusiv mig selv ? have været fjernet fra deres hjem igennem årene?
Jeg har aldrig gået i institution, ligesom jeg først blev sluppet løs alene
på vejene, da jeg havde et større barns forstand på at færdes i trafikken.
Jeg tror nok, de fleste betragter mine forældre som ansvarlige ? men jeg
er jo også vokset op helt tilbage i 70?erne, hvor det stadig var prisværdigt,
at forældre selv tog ansvaret for deres børn i stedet for at overlade det
til de offentlige instanser.

Når man hos socialforvaltningen allerede ved sagens begyndelse gennem familiens
advokat blev gjort opmærksom på en mangeårig nabostrid mellem netop anmelderen
og familien Jørgensen/Eliasen, burde man nok have faret lidt med lempe.
Men det har måske gjort sit, at selvsamme nabo i sin tid var ansat ved Helsingør
Politi, der siden har været endog meget aktive i det efterfølgende sagsforløb?
Under alle omstændigheder er det eneste, man har opnået, at børnene netop
er blevet isoleret, da forældrene ikke tør sende dem i skole af frygt for,
at socialforvaltningen pludselig kan møde op og fjerne dem, så længe de
lever under den nuværende mistanke. Hvis man har fulgt bare lidt med i debatten
om fjernelsessager rundt om i landet ved man, at familiens frygt har været
yderst velbegrundet.

Mine mange besøg og efterhånden indgående kendskab til familien Jørgensen/Eliasen,
som jeg har holdt kontakten med, siden jeg rejste fra Helsingør for at færdiggøre
min uddannelse, fik sidste år familiens advokater til at indkalde mig som
vidne ved det børne- og ungeudvalgsmøde, hvor man besluttede at hjemgive
børnene, så de kunne påbegynde skolegang ved Ingrid Wredstrøms privatskole
i Hillerød og begynde på en normal hverdag. Den beslutning stemte kun to
medlemmer af udvalget imod ? det socialdemokratiske byrådsmedlem Gitte Kondrup
og psykolog Hans Kornerup. Der var altså flertal i udvalget og børnene kunne
komme hjem. I hvert fald indtil sidstnævnte psykolog besluttede at gå imod
sit eget udvalgs flertalsbeslutning og fremsende beslutningen for Den Sociale
Ankestyrelse. Det hedder sig, at Hans Kornerup fremsendte denne appel til
Ankestyrelsen på eget initiativ, men hvad de færreste ved er, at det foregik
på Helsingør Kommunes brevpapir, ligesom det efterfølgende på amtsplan er
blevet fastslået, at Hans Kornerup ikke havde legal klageret i sagen. Det
kan interesserede læse meget mere om på hjemmesiden
www.Kronborglisten.dk,
hvor familiens ulykkelige situation lige nu diskuteres. Jeg tillader mig
blot her at spørge: Er det, hvad vi kalder demokrati i Danmark? At en psykolog,
der blandt andet lever af at arbejde med børn, som fjernes fra deres hjem,
kan gå ulovligt imod en flertalsbeslutning taget af demokratisk valgte byrådspolitikere
i Helsingør Kommune? Og jeg spørger: Hvordan kan vi overhovedet have tillid
til vores politiske repræsentanter fremover, hvis deres beslutninger kan
ophæves så let?

Det er i orden, at man debatterer og diskuterer en sag som den her omtalte.
Men man bør holde sig til sandheden og dét, man ved noget om, så snart man
skal til at ?dømme? andre mennesker. Hvor er ellers vores allesammens grundlovssikrede
retssikkerhed, hvis vi kan dømmes på nabosladder og alt det, der åbenbart
kan stå imellem linjerne, i en sagsfremstilling som i tilfældet familien
Jørgensen/Eliasen?!

Med venlig hilsen

Journalist
Tina Nørager Dahlstrøm
Dalgasgade 17, 1.th
9000 Aalborg

Helsingørsagen  eller Eliasen-sagen  -  klik under menu -                                                               
Korrupte Børnemishandlere / Politikere m.fl. beskrives her.                                                              
    Indlæg om 6 Børn                                                                               
Nyhed-Se midten af denne siden                      
Statsministeren vil undersøge Helsingør Politi iflg. pressen                                      
Råddenskaben i Helsingør Politi skal nu endelig undersøges.                                      
Klik her:  
www.Kronborglisten.dk/dommerkendelse   politiets næse!   
På denne webside kommer vi tættest på SANDHEDEN i Helsingør   
Danmark er nu blevet et plum råddent land, Helt UDEN lov og ret og alene embedsmandsstyret -                                                                                                      
TÆNK MAN BARE UDEN VIDRE KAN KIDNAPPE & BORTFØRE 6 BØRN FRA 1 MD. TIL 12 ÅR. UDEN GRUND                                                                                                     
Svindel og bedrag samt dokumentfalsk, løgn på løgn samt tyveri, det er hvad borgere udsættes for                                                                                                     

Her på siden bl.a. beretningen om en sund kærnefamilie som aldrig har gjort noget som helst ulovligt, men   
KUN har været nabo til en ondsindet fordrukken polititjenestemand, som politikollegaer dækket over og som 
er den skyldige i en masse løgnagtige falske anmeldelser, denne Politi-skamplet startet for 25 år siden.     

   Kære turist, besøg IKKE Helsingør - Byen vil stjæle dine Børn  !         

IB_Kanter_billedet.jpg
Ib Kirkegaard 
Stakkels børnefamilie
 
Vi har modtaget:

Tirsdag den 30. Marts bragte Helsingør Dagblad på side 3 en
artikel med overskriften:
" sag om tvangsanbringelser spøger forsat i folketinget".
Det var en artikel om Eliasen & Jørgensen bedre kendt som
" Helsingørsagen", som blev sendt i DR-Dokumentar sidste
efterår.
Den avisartikel var en "tynd kop the" og en meget uheldig
fordrejning af sagen om familien, som gør så mange initativer for
at løse op for denne ulykkelige sitaution, som Helsingør Kommune 
har bragt dem i.
Det er en gordisk knude, som kommeune har skabt med sin
skrupelløse og kluntede håndtering af familienssag.

En sag som aldring burde have været en sag, for der er intet
om den.
Jeg har som familiens bisidder siden år 2000 fulgt deres sag på
aller nærmeste hold og er løbende informeret om alt i sagens
forløb.
Artiklen mangler mange vigtige oplysninger. Hvis man går ind på
Folketingets hjemmeside, kan man læse, at det ikke kun er
socialudvalgs formand, Tove Videbæk MF, som har stillet
spørgsmål til socialminister Henriette Kjær ( Nr. 454 & 452 ).
Line Barfod MF. har også stillet spørgsmål til socialministeren
( Nr.453 ) om Helsingør Kommunes håntering af familiens sag.
Jeg ved, at  Tove Videbæk personligt har talt med Helsingør
Kommunes socialdirektør Steen Johnny Hansen om sagen, og ved
dette møde har Tove fortalt til Steen Johnny, at " denne sag er
en skamplet på den danske socialpolitik, og se nu at få løst denne
sag selv, inden vi er nødt til at gribe ind ".
Der opgives forkerte oplysninger : Sagen drejer sig overhovedet
ikke om den ældste barns kroniske sygdom. Forældrene har aldrig
nægtet, at deres barn skulle behandles.
Derimod har forældrene villet vælge den allerbedste ekspertise
på området til deres barn, endda for egen regning. Det påståes
også, at de to børn ud af en børneflok på fire aldrig har været
passet uden for hjemmet. Det er ikke rigtigt,
jeg har selv passet dem.
Den eneste kroniske sygdom, som  ubehandlet i familien, er humor.
Helsingør Kommune har rent juridisk heller ikke, som det er
beskrevet i artikel haft ret i alle instanser. Helsingør kommune
har rent faktisk i de sidste to dommer i henholdsvis Den  sociale
ankestyrelse og Østre Landsret ikke fået medhold.
To dejlige, superfriske og sunde børn er på flugt i udlandet med
deres far , nu i over et år som følger af Helsingør kommunes
skandaløse sagsbehandling.
Hvad gør mine kære fhv. byrådskollegaer ? INGENTING !
 
Med Venlig Hilsen

Lokalforemand for dansk folkeparti
Ib Kirkegaard
 
NB:
Ovenstående læserbrev blev bragt i Helsingør Dagblad i 2004,
Hvad Gør Hr. Kirkegaard nu, - da han er socialudvalgformand 
her i 2006,- ? ja han lader sagen stå til, - som intet er hendt,
uden at gribe ind, nu ser han på 5 børn som ulovligt er fjernet
fra deres familie HELT uden grund ! , "når skidt kommer til ære" ??
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

NYE  DIREKTØRER  STARTER  PÅ  JOBBET :

Den 1. maj kunne kommunens to nyansatte direktører tiltræde deres job, nemlig
Anders Mørk Hansen, som bliver kommunens første direktør for Beskæftigelses- og
Erhvervsforvaltningen.

Han er uddannet cand. polit. og bosiddende med sine kone og tre børn i Holte. Han
er 38 år gammel.

Den nye direktør for Social- og Sundhedsforvaltningen hedder Birgitte Qvist-Sørensen.
Hun er 45 år og bosiddende i Hellerup med mand og to børn.

Med et budget på 900 millioner kroner er det et betydeligt ansvar, Birgitte går ind til.


Nye direktører tiltræder jobbet i Ondskabens Helsingør
den 1 Maj 2006, de 2 nye er - til højre og venstre for " DEN " i midten. 

Billede viser osse " glæden " i Helsingør Socialforvaltning i Ondskabens by Helsingør.

Socialudvalgsformanden Ib Kirkegaard ses ikke på dette billede, han er blevet væk.

Flere artikler om samme - følger herunder  på disse linier !

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Fra Stig et læserbrev i JP
Indsendt af : Stig unlogged (IP Logged)
Dato: 27. April, 2006 13:39

I dag er der et læserbrev i Jyllands Posten med overskriften
"Stop dobbelt svigt af børn".
Hendes konklusion er, at vi skal bruge flere penge på sagsbehandlere,
hvilket man jo har lov at mene. læserbrev er indledningen, som jeg her
gengiver:

"To unge kvinder har trukket deres vidneudsagn mod deres far tilbage,
seks år efter at han blev dømt for seksuelt misbrug af dem og deres
lillebror. Det fremgik af Danmarks Radios dokumentarprogram
"Den hårdeste dom".
Dommen førte til faderens selvmord, og den ene af pigerne har fortalt,
hvordan Farsø Kommunes sagsbehandlere og børnenes plejeforældre
pressede på for at få børnene til at komme med de "rigtige" vidneudsagn.

En helt igennem isnende historie. Hvordan kan systemet dog få denne
magt over mennesker, hvordan kan sagsbehandlere handle så ensidigt,
hvordan kan plejefamilier bidrage til at gøre ondt værre? Er det
virkelig det, vores skattepenge skal gå til?"
spørger altså Mette Kristiansen!

Og det er det jo Mette! Det ER det vores skattepenge går til. Faderen
betalte selv for sin "dom" gennem sine skatter. Og der er reelt ingen
der stiller spørgsmål ved hele det cirkus. Engang imellem tager man en
enkeltsag op og mener det er for galt, men virkeligheden er, at dette
er dagligdag i Danmark. Systemet manipulerer med børnesagerne uden
noget reelt modspil fra de domstole der skulle holde øje med dem.
Så længe det cirkus får lov at fortsætte vil tusindevis af børn og
familier i Danmark også fortsat skulle leve med følgerne af
sagsbehandlernes tro på, at det de manipulerer frem er sandheden!

Ovenstående debat-indlæg er hentet fra Borgerdebat d.d.

(tom luft) Til forsiden af Folketingets web. Alt+t (tom luft) Søgning i Folketingets web. Alt+s (tom luft) Lav eller hent bogmærke. Alt+b (tom luft) Bestilling af trykte tekster fra Folketingets lovbutik. Alt+l (tom luft) Forklaring af vigtige ord og begreber. Alt+c (tom luft) Systemhjælp. Alt+j (tom luft) Om Folketingets web. Alt+w (tom luft) Tidligere Folketingssamlinger. Alt+m  
Logo Folketinget Se dokumentet med grafisk sagsfremstilling  
Journaloplysninger
Folketingsår: 2005-06
Spm. Nr. S 3869
Til statsministeren (Anders Fogh Rasmussen (V)) . ( 6/4 06 ) af: Line Barfod (EL)
Spm i fuld tekst: Hvordan stemmer det med statsministerens opfattelse af
ytringsfriheden, at politiet kontakter hjemmesideudbydere for at få
dem til at lukke hjemmesider frem for at kontakte hjemmesidens
ejere og så, hvis de nægter at lukke hjemmesiden, at søge at skaffe
en dommerkendelse?
Skr begrundelse: Der henvises til omtalen i Helsingør Dagblad den 30. og 31. marts
2006. Det fremgår bl.a. heraf, at Helsingør Politi opfordrede
hjemmesideudbyderen til at lukke Kronborglistens hjemmeside
uden forud herfor på noget tidspunkt at have forsøgt at kontakte
hjemmesidens ejere eller at få en dommerkendelse.
Svar:
Skriftligt besvaret:
Endeligt svar:
Besv 20/4 06


Udskriftsvenlig version

STATSMINISTERIET

                                             Dato:  18. april 2006

 Statsminister Anders Fogh Rasmussens svar på spørgsmål
nr. S
3869 stillet af Line Barfod (EL).

 Spørgsmål:

 ”Hvordan stemmer det med statsministerens opfattelse af
ytringsfriheden, at politiet kontakter hjemmesideudbydere
for at få dem til at lukke hjemme­sider frem for at
kontakte hjemmesidens ejere og så, hvis de nægter at lukke
hjemmesiden, at søge at skaffe en dommerkendelse?”

 Svar:

 Statsministeriet har til brug for besvarelsen anmodet
Justitsministeriet om en udtalelse. Statsministeriet forventer at
kunne oversende endelig besvarelse inden for 2-3 uger.Helsingør politi ville lukke hjemmeside


ytringsfrihed | afskrift | Grundloven | hjemmeside | Politi | TV2

TV2 Nyhederne kl. 19.00, d. 10. april 2006
Afskrift af indslag Fra TV2 Nyhederne kl. 19 d. 10. april 2006

Ville lukke hjemmeside

Jess Dorph Petersen (JDP):
Ledelsen i Helsingør politi har
brudt reglerne, da den ville have
en
privat hjemmeside lukket.
Politiet har nemlig uden den
nødvendige dommerkendelse
kontaktet
en internetudbyder og bedt ham om lukke siden, som
viser en
families kamp imod systemet i kommunen.

Speaker Line Gertsen (LG):
Her er familien Eliasen. De har fået tvangsfjernet 5 børn. De
har lavet en hjemmeside skærmbillede Kronborglisten.dk(
Den her),
hvor de bruger stærke udtryk
om politiet og kommunens
sagsbehandling.
Peter Wendelboe har leveret
hjemmesidens styresystem.
En dag modtager han et
underligt opkald.

Peter Wendelboe (PW), Direktør SmartCMS
”Jeg bliver ringet op af en politimand, som præsenterer sig som
fra politiet i Helsingør.”

LG:
Det er en politimand, der er i røret. Politimanden vil have
hjemmesiden lukket.

PW:
Jeg forklarer ham for det første, at jeg ikke er udbyderen men
jeg har leveret den skrivemaskine som Lisbeth Eliasen har skrevet
sin side på. Og at jeg ikke har lovhjemmel til at lukke den. Og det
skal der ihvertfald en dommerkendelse til. Og så siger jeg til ham,
at jeg ikke kan lukke den bare fordi en politimand ringer til mig.
Så siger han; Det er ikke bare en politimand.
Det er politiets øverste ledelse.

Båndet telefonsamtale 9. marts 2006.

Politiinspektør, Helsingør politi:
Helsingørs politis øverste ledelse har henvendt sig.

PW:
Er du politimester ?

Politiinspektør:
Jeg er politiinspektør.

 

PW:
Politiinspektør ?

Politiinspektør:
Ja.

PW:
Det er sådan meget højt op i graderne ?

Politiinspektør:
Det er rigtigt højt oppe.

LG:
Det er istrid med retsplejeloven. Hvilket har fået retspolitisk
ordfører Line Barfod op ad
stolen.

Line Barfod (LB), Enhedslisten:
Jeg mener ikke, det er en retsstat værdig, at politiet går ud og
prøver at true den der er kommet med et system eller udbyder
noget på en hjemmeside. Istedet for at direkte til den, der er
kommet med udtalelserne. Istedet for at gå til retten og få en
dommerkendelse om, at her er der en begrundet mistanke om at
udtalelserne kan være strafbare.

LG:
Hun har stillet spørgsmål til Anders Fogh Rasmussen i sagen.
Han ventes at svare efter påske.

PW:
Det virker fuldstændig amatørisk, at en højtstående politimand
kan ringe til mig og tro at
han uden dommerkendelse kan få mig til at lukke en hjemmeside,
som jeg ikke selv er ejer af eller redaktør af og har ansvar for.
En højtstående politimand fra Helsingør politi burde vide, hvordan
dansk lov er.

JDP:
Og ledelsen i Helsingør politi har ønsket idag at kommentere
sagen her om hjemmesiden. Vicepolitimester Finn Mikkelsen siger
til TV2 Nyhederne at politiet nu skal redegøre over for
justitsministeriet, hvad der er sket. Og først derefter vil man
udtale sig.

Endnu en skandale i Helsingør Socialforvaltning:

HD. Lørdag den 23 / 4 - 2006 -  Enlig mor med tre børn uden møbler :
En enlig mor har nu fået sine 3 tvangsfjernet børn tilbage samt fået en ny lejlighed, men
en total udulig Socialforvaltning har ikke hjulpet denne dybt uheldige mor som denne
udulige forvaltning havde fjernet børnene fra, alene pgr. et manglende sted at bo.

Helsingørsagen/Eliasensagen: ADVARSELEN om HELSINGØR når HELE Verden NU !   
Statsministeren vil undersøge Helsingør Politi iflg. pressen                                      
Råddenskaben i Helsingør Politi skal nu endelig undersøges.                                      
Klik her:  
www.Kronborglisten.dk/dommerkendelse   politiets næse!   
På denne webside kommer vi tættest på SANDHEDEN i Helsingør   


Nyhed-Se bunden af siden,NYT:  
      ADVARSEL : Flyt ALDRIG til Helsingør  !     
Pastor em., mag. art., ph.d., Forfatter i faglitteratur (psykologien) & fagkyndig i Børnesager                               
Gift m/Tove Fergo, Præst og nu tidl. Folketingmedlem & Minister, som sammen har 4 børn.                              
Peter Fergo´s Citat til Helsingørsagen :             

"Vel ingen social myndighed her i landet har nogensinde         
handlet så stupidt som socialforvaltningen i Helsingør             
Kommune i dens magtsyge kamp mod denne familie" slut.     
Fra brev à 4/4-2006.Følg frøen-flere nye citater   
Peter Fergo har udarbejdet en 22 sider lang rapport om sagen, som nu er forsvundet i Helsingør  

Lagt på Nettet 16.04.2006 af Redaktionen

MF., Formand for folketingets Socialudvalg, Byrådsmedlem, medl. Dansk Folkeparti m.m.
Pia Kristensen´s Citat fra Pressemeddelse om sag :
 
" Man blev her vidne til, hvordan børn - selv fra velfunger-
ende familier - blev tvangsfjernet alene som følge af slad-
der og rygter. Man blev vidne til, at danske familier i alt for
høj grad, er uden retsbeskyttelse i forhold til de offentlige
myndigheder, som givetvis vil det gode, men ender med at
være ansvarlig for det modsatte. "

Læs resten i MENU, klik på Helsingørsagen & Eliasen-sagen
Herovre kan også læses erklæring fra :
Socialudvalgsformand       
Ib Kirkegaard,Krogenbergvej 9,Kvistgård, som  Bisidder i sagen.
Fra PressemeddelseFølg frøen-mange nye citater   

Kronborglisten Beklager meget at Link i Menu IKKE virker lige nu.  
Ifølge rygter forlyder det at Borgmesteren i Ondskabensby har pålagt den lokale  
TV-station VTV at fjerne udsendelserne, det drejer sig om en udsendelsen om     
Borgmester Per Tærsbøl`s eget liv som ung med meget store vanskeligheder i      
hans tilværelse med kontakt med behandlersystemet på instutionen                  
"Anders Vænget" (noget der sammenlignes med Ebberødgård), det har samtidig   
bevirket at også de 2 indslag som Kronborglisten henviser til med fhv.             
MF. Tove Videbæk og Lisbeth Eliasen og med Lisbeth alene er censureret væk.   
Endvidre er hele Lokal TV station VTV´s bestyrelse blevet udskiftet i Marts MD. 
Mere herom følger senere. ( Tak til de mange som har skrevet om dette til os ).  
<Mere følger ISÆR om Borgmester Tærsbøl`s Problemer> 
Borgmesteren der er i >fængsel< i sine egne "sko"  !   se siden her nederst.       


 Nyhed- En Børneorganisation HAR ligeledes    
indgivet Politianmeldelse mod Socialministeriet til Politimesteren 
i Vejle for "deres manglede magtanvendelse" mod Helsingør       Politianmeldelse mod Socialministeriet som er blevet politianmeldt i Helsingørsagen af  
en privat-person i Haderslevområdet, Politianmeldelsen er blevet indgivet til politiet i   
Haderslev for flere dage siden, Politianmeldelsen skal vist vidresendes til politiet i      
København, venter spændt på de nærmere omstændigheder, iøvrigt skulle der være      
flere politianmeldelser på vej, men til orientering til alle: en politianmeldelse til            
Helsingør Politi vil IKKE nytte, på denne station bliver de nemlig VÆK, det gør stort     
set alt vigtigt på denne station, end ikke engang rykke ud til Hætteklædte røverer kan   
politiet i Helsingør, for de har som regel KUN 3 biler ud i denne kæmpe kreds.              
Men politiet kan rask væk stille med 25 til 30 kampklædte politifolk for at stjæle små   
børn under 10 år fra deres forældre, udelukkende alene af den grund for at lukke       
munden på børnenes forældre, men så tager det gestapoagtige politi godt nok fejl.        
Nyhed-En stor Børneorganisation HAR ligeledes indgivet 
Politianmeldelse mod Socialministeriet til Politimesteren i Vejle   
for "deres manglede magtanvendelse" mod Helsingør Kommune  

Så du TV-2 Nyhederne Mandag  kl 14,00, 18,00 & kl. 19,00 ellers se det på Sputnik(TV2)
eller hørte du radio, læste avis el. måske fulgte med på Ritzau B.  
Men du kan også gå ind på Computerwold. ( tryk på link )
Her mere     
om Kronborglisten, Helsingørsagen og om Politimagtmisbrug i Byen ellers læs herom i løbet af ugen Her       
Du kan dagligt følge udviklingen i Helsingør-OMRÅDET, for HER kommer SANDHEDEN  
Adressen direkte til artiklen: http://www.computerworld.dk/art/33531?a=search&i=0     
Du kan også gå ind på TV2´s SPUTNIK og se DAGS DATO fra den 24/4-2005 
om : "hvor anderledes må man være" Dette om kidnapning af 2 børn på gaden .

TAK, tak  for mange mange  hundredere af positive mails vi få i disse timer, endnu tak,   
 Vi kan slet IKKE nå at besvare dem lige nu, også tak til de politikere som har skrevet,    
og dem som vil samarbejde med OS - Faktisk har vi endnu i skrivende stund stødt på      
en eneste negativ mail, men Politiets efterretningstjeneste følger også med i disse timer
for nu er Statsministeren jo indblandet i sagen, Håber at Anders Fog Rasmussen vil      
give sig tid til at hjælpe en dreng som igennem nu 14 måneder har bedt om at komme      
i kontakt med Statsministeren fordi hans menneskerettigheder er krænket - dette         
har vi kunne læse i Kommunale Journaler, ligesom drengen har bedt om at tale med en   
Advokat eller TV-avisen - men han er gisel og fængslet d.v.s. han bliver overvåget i alt.   
hvad han gør - han er udstyret med konstant egen vagt, så han ikke kan stikke af og       
løbe hjem til sine forældre - dette gælder også hans andre 4 søskende. Der er tale        
om børn som ALDRIG har begået det mindste ulovlige, de er KUN Borteføret for at        
chikanere deres forældre som er Verdens BEDSTE forældre til Verdens BEDSTE          
fem  børn.                                                                                                                      
Danmark er et overvågningsamfund, med overvågning og  telefonaflytninger m.v., dette   
blot til dig der ikke ved det, man kan i Danmark blive politiovervåget alene af den grund
at man har børn - Og du får det ALDRIG fortalt, heller ikke efter flere år som du iflg.   
loven skal have, Men bruger du øjene kan du selv se det, tit fordi der er alt for mange    
direkte dumme betjente og i Helsingør har vi osse kunne læse om det i de Kommunale      
journaler.                                                                                                                       
Politisk-asyl:Vi som ærke Danskere er nu nødtvunget  
til at søge politisk asyl i andre Lande grundet at Politi og politikere 
konstant forfølger os som en lille sund "kærnefamilie" nu i 25 år.   
Kronborglisten er Borgerrettighedsforkæmper  !  


Den nye Socialudvalgsformand har nu siddet i 100 dage, og  
intet er ændret, skandaløst rod i Helsingør Socialforvaltning  
forsætter iflg. Ib Kirkegaard som selv er handlingslammet?   

Så du TV-1-Dokumentaren "Til barnets bedste" fra 2003, om Helsingørsagen ?
Fjernsyn der rystet Danmark om Svindlen/Bedrageriet i Helsingør, forsætter nu 
 citat "for dem der ikke ved det lavede DR faktisk en udsendel om 3 forældre par der  
skulla have deres børn fjerned på tvilsomme grunde i 2003                                            
http://www.dr.dk/dokument/gade/barnetsbedste/barnet1.shtm                                        
det her forældrer par var det ene af dem, var faktisk lidt chokerede over af denne sag    
stadig kørte og flere af de kommunalt ansatte ikke er blevet fyret"citat slut                   
Citat fra debatindlæg på Computerwolds debatside.                                                
Nej dette Børne- og menneskefjenske væsen med psykiske lidelser                       
Birgitte Wittendorff er istedet forfremmet fra udulig sagsbehandler til Leder.    
Iøvrigt har Lisbeth Eliasen formand for *Barnets tarv* stillet spørgsmål om       
samme emne i Helsingør Byråds spørgetid ved Byrådsmødet i sommeren 2005.  

 læs om SVINDEL & KORUPTION i Socialforvaltningen,v/Borgmesterartiklen

Helsingør Kommune lader hån om Folketingts § 71-udvalg som stadig  mangler 
redegørelse fra senest 4/4-06 - Embedsfolk pisser af på Folketingsmedlemmer !
Den 6/4-06 kl. er 14.45 og Folketinget har for 10 minuttet siden modtaget matrialet fra SNØVLEFORVALTNING

Citater : " Logfilen viser, at besøgstallet i disse dage er usædvanligt højt, " & " der   
besøger
siden ... fra hele verden."&"Historien er nemlig også sluppet ud i udlandet
Citater slut. 
Med venlig hilsen, Peter Wendelboe,  >LÆS HELE BREVET NEDERST<  
Pgr. korrupte gestapo-embedsfolk !
Byen fyldt med handlingslammet politikere !
En lille by forføres af en uduelig Borgmester !
Misundelse og Janteloven er dagens orden i Byen !
Offentlige embedsmænds - trusler er dagens almindelige by - orden  !
 
 En borger havde 1. April 25 års Jubilærum i at blive chikaneret af  Helsingør Politi, alene                                                                            
udelukkende ved at have været nabo til en Polititjenstemand, som kollegaer dækkede over                                                                             
            
Politi-Gestapo metoderVold                                                                 


Her ses Helsingørs VOLDS-POLITI ved et at deres mange voldsangreb på børn:
Det unormale Helsingør Politi er igen videofilmet i endnu en voldsaktion mod
børnefamilie i Helsingør, denne sygelige fremgangsmåde, ledes igen af denne
unormale Jannick Rantzau-Nielsen fra Hornbæk der i sit egen privatliv har 
meget store familiemæssige problemer, mon det har udviklet sig til store meen
i hans hoved.
1 EKS. PÅ VOLDSPOLITIET:
Voldspolitiet i Helsingør kender ingen grænser for deres vold på fredelige borger,
selv alm. rigtig gode samfundsborgere skal i Helsingør lægger træningslejer til
Politiets øvelser, nemlig deres egen bolig - I Danmark skider man højt og flot på
at boligen er ukrænkelig, men istedet udøver voldspolitiet følgende resultater:
Mord på
 ufødt barn ved at 4 voldsbetjente hopper oven på gravid kvinde, som
er i sit eget hjem, med sine egne små børn, samt smadre en villa for 100.000,00
blot for at fjerne nogle små børn til en undersøgelse,- har politiet betalt for den
"hyggelige opgave" som de har det så dejligt med - nej det har de ikke, dette
ækle og modbydelig politi gør fuldstændigt som det passer dem mod en lille
sund kærnefamilie, dette var blot et, ja 1 eks. Der kan nævnet mange andre !

Helsingør Politi som rygtesmede om LØGN :
Politiet fylder alm. Helsingoranere, nærmilijøet, naboer, samt Journalister m.m.m.
med direkte plantet løgnhistorier om en sund lille velfungerende kærnefamilie, det
gør Helsingør Politi samlet for at Støtte en tidligere fordrukken kollega, en kollega
der ikke kendte forskel på "dit og mit" som igennem alle år kørte spritkørsel i
politiets tjeneste køretøjer, brugte politiets tjenstekøretøjer til al privatkørsel.
En Polititjenstemand som TOTALT har misbrugt sin stilling og fået kollegaer med.

Politimesteren Ole Scharf er selv indblandet:
Politimesteren er selv helt fantastisk aktiv som løgnagtig rygtesmed, men først
når han tror at feks. kramaramanden har slukket krameraet, (har slev set denne
såkaldte hemmelige optagelse). Mesteren optræder helt nede på barnagtigt plan

Politiet har også opsøgt skrivende Journalister, alene for at få dem til at stoppe
med at skrive i avisen om Helsingørsagen. Journalisten har herefter følt sig totalt
overvåget af Politiet med telefonaflytninger osv. alene pgr. Helsingørsagen.

Det er åbenbart lykkes for Politiet at få Redaktøren istedet til at stoppe vigtig info.
Journalisten kunne herefter ihvertfald ikke få alle sine artikler bragt.

Nu det sidste nye i Helsingørsagen er at Politiet ulovligt har forsøgt på at lukke en
hjemmeside, ja denne side, for personkredsen bag www.Kronborglisten.dk en side
som er Partilistens Webside, Partilisten har været opstillet og forsætter  som
alternativ til at overtage Borgmesterposten i Helsingør om ca. 3½ - 4 år, men
kom desværre for sent denne gang, ja kun ca. 2 md. før valget var listen klar
over at den skulle dannes, det må man erkende er meget kort tid, men for de
indfødte i Helsingør så kender de godt denne historie. Iøvrigt fik partilisten et
flot valg, også i Region Hovedstaden, Kronborglisten stiller nok også op til
Regionen om ca. 4 år, men ihvertfald til kommunalvalget dette uanset politiets
ulovligheder overfor Kronborglisten. 


Lagt på Nettet af Redaktionen 
Denne voldelige fremgangsmåde blev voldsomt kritiseret af  selvste       
socialministeren samt folketingets enige socialudvalg i 2003, da              
DR-dokumentar 
var tilstede og filmet forløbet med Volds-Politiet. 

Her er de politikker der senest har stemt for tvangsfjernelsen af 3 små          
piger den 22/2-2006, som  på brutale fremgangs
måde blev frarøvet deres      
meget lykkelige liv og trygge barndom samt begge deres søde forældre.
        


Disse politikere fra Helsingør Byråd kan IKKE være normale                                                              
Lagt på Nettet 06.03.2006 01:07 57 af Redaktionen


       Jørgen Haagen Nielsen (C)                       Betina Svinggaard (A)                                       

  Ole Jørgen Haagen Nielsen ( C )         Betina Svinggaard Nielsen ( A )                                                                 

    Pensioneret Revisor              Pædagogmedhjælper                                                                  

Lagt på Nettet 06.03.2006  af Redaktionen 
Hele fjernelsen  den 22 / 2-2006 er optaget på video og vil blive lagt  
hjemmesiden her senere :
 Her vil man se hvor umenneskeligt  og brutalt
Helsingør socialforvaltning arbejder med et helt urimeligt opbud af
uniformeret betjente for at fjerne velfungerne piger  på 1, 3 & 5 år under 
samme nærpolitichef ledelse som er på dette landskendte billede fra                       
familiens hjem i 2003. Sagde nogen magtmisbrug, er det ikke helt ved
siden af. Den syge Embedskvinde i forvaltningen Birgitte Wittendorff som
bor i Humlebæk, har forfulgt familien igennem nu i 9 år, og benytte sin
personlige inhabile magt, uden NOGEN griber ind.
Borgmesteren Tærsbøl lukker øjnene og truer Socialudvalgsformanden
IB Kirkegaard til tavshed i sagen. Så nu er Kirkegaard tavs som graven 

   - Hvorfor :?:
Dokumentation for indbrud, terroren samt tyveri, kidnapning samt
bortførsel af 3 små børn blev end IKKE afleveret til familien eller
Advokater i form af dommerkendelse e.l., Helsingør NY GESTAPO by.

Vor 3 Piger  har været undersøgt af en administrende chefoverlæge på
børneafdelingen, som intet negativt har at udtale på pigerne, Tværtimod.
Citater fra lægen:
"Fremtræder som et normalt barn".
"Der er ikke grund til særlige foranstaltninger"
"Bør behandles som et raskt barn" 
"Der er ikke aftalt opfølgende kontroller på de 3 søskende i børneafdelingen"
Citater slut. Dette fra en stor og grundig undersøgelse den 8/3-2006 og
dekidnappet 5 børn mel. 12 måneder og 12 år er stadig ikkke tilbage men
holdes stadig bortførte d.d. 5/4-06. De 2 store drenge holdes stadig i      
fængsel på bortføreneres primisser - med Vold, magt, tvang,overvågning
Ingen vi kender har set drengene i OVER 1 år, faktisk over 14 månede      
                                 LORTELAND !!!!,  - ja det er Danmark                                

Nu når psykopaten fra Helsingør Socialforvaltning som er politianmeldt,
læser her på siden, hvad ondt finder hun så på at gør, mere løgn, svindel
bedrag osv. eller få skrevet flere falske papir, hun kan måske igen finde
påden med sundhedsplejersken, men godt råd husk nu denne gang at få
fjernet den forrige
 erklæring, for det ser jo så dumt ud med 2 stk, men
med hvert sit indhold, gør det nu selv denne gange, så TV-Dokumentar
ikke igen skal afsløre det samme og det samme svindel  ?? ellers kan
Borgmesteren jo lige få det ordnet, nu da han har læst det her !!


                Nyhed ! nye indlæg :  
                                 
Borgmester Per Tærsbøl truer Politiker til tavshed:
Lagt på Nettet 30.03.2006 af Redaktionen
Her ses Helsingørs Borgmester, der allerede som barn var på "Anders Vænget", der svare 
til  EBBERØDGAARD, et hjem for Psykisksyge v/ en Børneoverlæge  Herr. Bredmose.

Hvor anderledes må en Borgmester være i dagens Danmark :?:
                       
Et spørgsmål: Hvor mange socialeforbier må en Borgmester have i Dagens Danmark  :?:
  

Sovende Borgmester Per Tærsbøl, Espergærde:
 
Her kan ses en TV-udsendelse om et ungt menneske ( Per Tærsbøl ) fra Slagelse med
store tilpasningsproblemer i livet : 
( http://www.vtv.dk/TVLINKS/LG-PT.htm )

Borgmesteren Tærsbøl lukker øjnene og truer Socialudvalgsformanden
IB Kirkegaard til tavshed i sagen.

Så nu er Kirkegaard tavs som graven - Hvorfor  :?:

Hvordan har Borgmester Per Tærsbøl fået truet byens  
Socialudvalgsformand Kirkegaard så meget, så han intet tør sige nu :?:

Ib Kirkegaard var vore bisidder igennem flere år.
 
      
Kirkegaard selv fortæller han er blevet truet til tavshed !!

Dette er dagens Danmark anno 2006. 
 
Nu er 5 uskyldige børn taget som gisler i et sygt politisk magtspil, børnene
tilbageholdes.
Børnene misrygtes på det groveste af Helsingørs socialeforvaltningen under
den
politikelseledelse af selveste udvalgsformanden Ib Kirkegaard, en ("mand")
der har støtte familien igennem 6 år, ifølge Kirkegaard selv senest den
28/3-2006, har Ib Kirkegaard tilkendegivet overfor familien og andre
at han stadig fuldstændig mener det samme som hele tiden, nemlig at
børnene aldrig har skulle have været fjernet og der aldrig har været det
mindste galt med denne familie og det er i forvaltningen det er helt galt.
 
Alle børnenes holdes som fanger på en døgninstitution for Helsingør Kommunes
skatteborgernes regning : pris ca. 5 millioner pr. år udelukken en hævnaktion
mod forældrene der våget, at stille op til kommunalvalget på kronborglisten
en direkte politiskforfølgelse af hele denne familie. JA - HVAD kaldes det når
det sker i andre Lande  ???????
 
Leif Langlykke en embedsmand med MANGE forskellige kommunale titler og fra
Helsingør, han forsætter også med at ringe rundt til familiens støtter, som  eks.
politikker m.v. 
og anonymt truer dem til tavshed, for som han udtrykker det,
ellers vil det få konsekvenser for deres fremtidige virke.
 
================================================
Indsendt af : JHS (IP Logged)
Dato: 3. April, 2006 11:40

Held i uheld.
Kære Lisbeth og Jens. Syntes at I er utrolig heldig med at Helsingør Dagblad satte
www.kronborglisten.dk til offentlig skue med denne på deres forside
"POLITIET FÅR LUKKET PARTIS HJEMMESIDE"må så håbe at andre følger sagen op
Mvh. www.haandvasken.dk
med mest om sandheden, ytringsfriheden og børn som pengemaskiner.

================================================
Hejsa igen JHS

Vi hæfter os især ved dette citat fra Uge Olsen Pressetjenste.
Citat :
"I Helsingør smadrer politiet et hjem og fjerner tre små piger med magt,
mens medierne glimrer ved deres fravær, men når en stor politistyrke
rykker ud og rydder Christianias pusher-street, så er der tv på. Danske
medier og journalister har det nemt, for så er man fri for at tage stilling
og blive upopulære hos magthaverne. Ytrings- og pressefriheden har
trange kår i Danmark - både med og uden Mohammed." citat slut.

Se mere på: http://ugeolsen.dk 
Se Tidligere sider punktet ( 01_07_2004.pdf  ).

Med Venlig Hilsen
================================================


Brev fra Tove Videbæk i Helsingørsagen
Lagt på Nettet 27.03.2006 af Redaktionen

Her ses en hæderlig og troværdig politiker-TAK.

Til hvem det måtte vedrøre
27.03.2006.

 

Vedr. sagen om fjernelse af familien Eliasens / Jørgensens 3 piger i Helsingør.

Undertegnede har besøgt familien Eliasen / Jørgensen flere gange, mens de 3 piger var
hjemme.

Jeg observerede, at pigerne hverken virkede skræmte eller intimiderede, men var
meget tillidsfulde og gerne ville snakke med gæsten.

De løb rundt som piger i deres alder gør. Da vi drak kaffe sad de ved bordet sammen
med os.

Yderligere har jeg mødt og snakket med familien sammen med pigerne ved en lejlighed
inde i  København.

Ved hvert møde fik jeg det indtryk, at pigerne er normale, udadvendte, glade, livlige,
snakkende og meget tillidsfulde.

 

 

                                                                 Med venlig hilsen

                                                                  Tove Videbæk,
                                         
Tidl. MF og formand for Folketingets socialudvalg
                                                                  
Birkebæk 10
                                                                  
7330 Brande 

Brev fra Tove Videbæk i Helsingørsagen
Lagt på Nettet 14.02.2006 18:17 57 af Redaktionen

Klik her: Se Tove Videbæk og Lisbeth Eliasen i TV.                         


Citater herunder til Helsingørsagen / Eliasensagen fra fagpersoner :  

Man kan se og læse selve brevene og avisartikler ved at gå
over i MENU og klik på Helsingørsagen & Eliasen-sagen.

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''                                                                          
                                                                                   

        
                                                               
Lagt på Nettet 01.04.2006 af Redaktionen
kornerup_x[1].jpeHans Kornerup ( INHABIL & NÆSESAMLER m.m. ) 
Hans Kornerup er Forstander på Behandlingshjemmet Nebs Møllegaard:
Men pas på denne mand, han har mange titler og "fine kasketer på"
Denne "manden" er direkte farlig for familier med børn, osse i Helsingør.
Hans Kornerup samler på offentlige næser, han er nu blevet tildelt
en ordentlig gynter for ikke så længe siden i Helsingørsagen, men
det handlingslammet "tosset danske system" lader alligevel såden en
inhabil "mand" ødelægge Danmark små og store familier over store
dele af Sjælland, i sin kraft af at han er den såkaldte sagkyndige ved
Børne- og Unge udvalgsmøder, -  hvor :
embedsmænd sidder og ødelægger Danske familier og stjæler deres
børn for at skade dem og deres familier, ene og alene med formålet
berigelse af sig selv og den enorme magtfulde danske børneindustri.

Han står også selv som bagmand for sådan en pengemaskine
i sit daglige virke som såkaldt "forstander" på Nebs Møllegaard.

I Helsingørsagen har den psyko nu virket i 9 sammenhængende
år, ( vel ca. 15 B og U møder ) alle gange stemt han for at tjene
flere penge til sin Børnemafialigende storindustri.

Hvem skal stoppe denne mand og hans griske pengemaskine :?:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lagt på Nettet 02.04.2006 af Redaktionen

                                                                    Helsingør den 29/3-2004

Han har hånden langt nede i de offentlige kasser !

Næse til Børnesagkyndig i Frederiksborg Amt, Hans Kornerup som bl.a.
er forstander for Døgninstitutionen
Nebs Møllegaard, Roskilde.

 
 
Lisbeth Eliasen er uddannet Designer
og bor i Helsingør, er mor til fire børn.
læsererne  af Helsingør Dagblad er
jævnligt støt på hendes navn især i
forbindelse med den personlige
forfølgelse/chikane hun udsættes for,
fra offentlig myndigheder.


   Klagede over den afgørelse som  Børne- og Ungeudvalget  i Helsingør har truffet,
et udvalg som han selv er "medlem" af, som børnesagkyndig hvor Børne- og ungeudvalget  
havde truffet: "Hjemgivelse af de to børn" i den meget omtalte Helsingør-sag, hvor politiet for
rullende TV-kameraer bl.a. smadrede familiens hjem i et forgæves forsøg på at fjerne  børnene.
Nu har Social- og psykiatriforvaltningen i Frederiksborg Amt afgjort, at Hans Kornerup IKKE
havde legal klageadgang. Hans aktion betød dog, at tvangsfjernelsesordren ikke alligevel blev
ophævet, og faderen er forsat i udlandet med sine børnene.


Hans Kornerup, der i Vestsjællands Amt  også driver institutionen Nebs Møllegaard, der bl.a. 
udarbejdede den hovedløse 129.500 kroners rapport om Isabella-sagen fra Skælskør, som
ligeledes blev vist i DR-dokumentaren "til barnets bedste" (sendt den 3 september 2oo3 sammen
med Eliasens-sag). Han sidder desuden som "sagkyndig" i en række Børn- og Ungeudvalg i
Fredensborgs Amt, udpejet  af Socialministeriet.
det ene er Helsingør Kommune hvor "hans" udvalg stod bag den meget dramatiske aktion,
som 3. september  sidste år blev vist i e DR-      Dokumentar-udsendelse, der fulgte de
kommunale myndigheders forfølgelse af tre familier, - bl.a. den  meget omtalte sag om
Isabella fra Skælskør, som nu er lykkeligt hjemme igen hos sin Mor og Far. Disse sager
følges på
www.Borgerdebat i den kommende tid. 


TV viste bl.a., hvorledes kampuniformerede betjente med skjolde og visir stormede en
kernefamilies hjem i Helsingør og smadrede hoveddør og indgangsparti. Skaderne beløb sig
til 100.000 kr. Hverken politi eller kommune har endnu  betalt. Dette er en direkte overtrædelse
af socialministeriet vejledning på gældende område. Men faderen og hans tre børn ud af fire var
ikke i hjemmet, da de socialemyndigheder og politiet  smadrede sig vej igennem hjemmet, han og
børnene lever stadig skjult et sted i udlandet.

Efter en langstrakt cikanesag mod  familien, besluttede Helsingør kommunens Børn- og Unge-
udvalg den 30/9-2003 at "hjemgive" de to børn til Deres  hjem, i dette tvangsfjernelseudvalg sid-
der bl.a Hans Kornerup, hvor  det blev besluttet med stemmeflertal som loven forskriver at
tvangsfjernelsen skulle ophæves. Foruden Hans Kornerup stemte det socialdemokratiske
byrådsmedlem Gitte Kondrup mod ophævelsen af tvangsfjernelsen. Hans Kornerup blev så sur
over flertalsafgørelsen i Børne- og Ungeudvalget at han klagede over beslutningen og sendte for
egen regning en såkaldt "underretning" om sit syn på familien til Den Sociale Ankestyrelse.
(pudsigt nok skrevet på brevpapir fra Helsingør Kommune, og underskrevet af sagsbehandleren
som igennem mange år har forfulgt denne familie).  Det ville jo være institutioner, som Hans
Kornerups egen, der i givet fald ville tjene penge på en anbrigelse. Det fremgår af den offentlige
debat bl.a  på borgerdebat at Kornerup er den danske repræsentant for en såkaldte skandinaviske
CIR-gruppe, der består af psykologer, der bl.a. sidder i de kommunale Børne- og Ungeudvalg
og gensidigt støtter hinanden ved at henvise tvangsfjernede børn til kollegernes institutioner i
de respektive amter.

Nu  HAR  Social- og psykiatriforvaltningen i Frederiksborg Amt afgjort, at Hans Kornerup ikke
havde legal klageadgang.  Faderen og børnene kommer ikke til Danmark, før de har sikkerhed
for,  at kommunen vil lade dem i fred.

Denne sag følges nøje i den komende tid på
www.Borgerdebat.

 

af   Lisbeth Eliasen


============================================================================================== 
Lagt på Nettet 02.04.2006 af Redaktionen


Helsingør igen:
To drenge kidnappet ... var det politiet eller kommunen?

Lagt på Nettet 31. 01. 2005 - 22:11:39 af Redaktionen

Sidste:
Kort efter kl. 23 oplyser politiet i Helsingør, at de ikke ved, hvor børnene er, men en eftersøgning kan ikke iværksættes. Familien lever i stadig uvidenhed og frygt, for hvad der kan være sket deres to drenge.

Dramatisk udvikling i Helsingørsagen:
Kort før kl. 16 i dag holdt pludselig flere af politiets og kommunens vogne igen uden for ægteparret Eliassen/Jørgensens bopæl i Helsingør med det formål igen at tvangsfjerne de to drenge Jannus og Dannus på 11 og 8 år.

Drengene var ellers blevet hjemgivet og kommet hjem sammen med deres far fra 1½ års flugt til udlandet, og sagen var gået i orden.

Men på et møde i fredags, som familien ikke var orienteret om, og hvor hverken faderen eller moderen eller deres advokat var til stede, besluttede Børn- og Unge udvalget, med den emsige såkaldte "børnesagkyndige" Hans Kornerup, der gemmen sit firma Nebs Møllegård tjener penge på tvngsfjernelser (billedet til venstre), og byrådsmedlem Gitte Kondrup (billedet til højre) i spidsen, igen at tvangsfjerne drengene.

De to drenge var ikke hjemme, da politiet arriverede. De var ude at dele valgmateriale ud for deres mor, som nu stiller op for et politisk parti. Men da de kom hjem og så politibilerne, stak de af. De er ikke sidenhen vendt hjem, og de svarer ikke på deres mobiltelefoner. Det formodes, at politiet har fundet dem og kidnappet dem på åben gade.

Det er mandag aften kl. 22.00 endnu ikke lykkedes familien at få politiet til at fortælle noget om drengenes opholdssted.

Dagens dramatiske begivenheder blev et skår i glæden hos Lisbeth Eliassen og Jens Jørgensen, der i lørdags kl. 11 blev forældre til deres femte barn, en velskabt pige på næsten 5 kg.

Vi følger sagen nøje her på Borgerdebat.    
Der er 0 kommentarer til denne artikel.
Lagt på Nettet 02.04.2006 af Redaktionen
Der kommer meget mere her på siden om Hans Kornerup :

Lands- & lokalpolitikken i Helsingør & omegn                     
Aut.opdatering af HDs forside vil ske dagligt:   Nyhed !                      

Kl. 00:22 - Tirsdag 15. september 2006.
                     

Helsingør Politi FULDE af LØGN !                      
  Nyhed!   HD. Torsdag den 30-3-2006:                       

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 
                                     

 HD´s tekst Torsdag 30-3-2006:                             
  HELSINGØR: Langt størsteparten af indholdet af en meget pågående og                                                                     
ophidset hjemmeside fra det lokalpolitiske parti Kronborglisten blev i                                                                                 
løbet af natten til i går pludselig slettett og sendt langt ud i                                                                                          
cyberspace.                                                                                                                                                          
Det skete efter at Helsingør Politi for nogle dage siden opfordrede                                                                                
sidens IT-udbyder til at fjerne siderne. Den opfordring                                                                                                   blev efterkommet,                                                                                                                                                 
og det kom som en stor overraskelse for sidens bestyrer                                                                                             og forfatter,                                                                                                                                                       
Kronborglistens byrådskandidat Lisbeth Eliasen fra Helsingør.                                                                                         
På hjemmesiden omtalte hun Helsingør som »ondskabens by« og Helsingør                                                                       
Politi som »voldspoliti« og »Gestapo politi«. En lokal politikommissær,                                                                            
som har medvirket under en række stærkt omtale tvangsfjernelser af Lisbet                                                                      
Eliasens børn, blev omtalt ved navn og betegnet som en mand, som selv har                                                                  
svare problemer med sit familieliv.                                                                                                                           
På hjemmesiden blev Helsingørs Politimester Ole Scharf desuden beskyldt                                                                     
for at have plantet urigtige oplysninger om sagen til pressen,                                                                                         
myndighederne beskyldt for at have stjålet Eliasens børn, andre for at                                                                            
have stjålet Kronborglistens valgplakater og der blev vist et manipuleret                                                                         
foto af et af Helsingør Kommunes socialudvalgsmedlemmer, som fremstod med                                                                 
et stærkt forvansket ansigt.                                                                                                                                 
Vink med en vognstang                                                                                                                                         
Kriminal- og politiinspektør Knud Stadsgaard fra Helsingør Politi afviser                                                                          
at politiets handlemåde er en knægtelse af ytringsfriheden.                                                                                         
- Vi vil ikke acceptere, at politifolk og politikere, som udfører deres                                                                            
hverv, bliver nedgjort på den måde, siger han til Helsingør Dagblad.                                                                            
- Det er klart formuleret i straffeloven at du ikke kan kalde politiet og                                                                            
offentlige personer for hvad som helst. Og den grænse er klart overskredet                                                                      
i denne sag, siger Knud Stadsgaard med henvisning til, at siden i sin                                                                                 
daværende form udgjorde en overtrædelse af straffelovens paragraf 121. Den                                                                 
forbyder verbale overgreb mod embedsmænd, og kan i yderste konsekvens give                                                             
den dømte fængsel i et halvt år.                                                                                                                               
Så politiet gik til IT-udbyderen og gav ham, hvad man med rette kan kalde                                                                        
for et vink med en vognstang.                                                                                                                                  
- Vi valgte at fare med lempe, så i stedet for at buse frem med                                                                                      
dommerkendelser rettede vi henvendelse til sidens udbyder, og spurgte, om                                                                    
han virkelig ville lægge navn til en hjemmeside af den karakter. På den                                                                         
baggrund håbede vi, at han ville skride ind over for siden, og det har han                                                                       
gjort. siger Knud Stadsgaard, som derfor også betragter sagen som lukket.                                                                     
Mener hvert et ord                                                                                                                                              
 
Men Lisbeth Eliasen har ikke tænkt sig at lade siden ligge som den ser ud                                                               
i dag. Hun vil genopbygge den med samme indhold, og mener at have sit på                                                                
det tørre med hensyn til de mange beskyldninger.                                                                                                      
- Alt hvad jeg skriver og har skrevet på hjemmesiden kan jeg dokumentere,                                                                  
og der er da også mange, som har skrevet og ringet til mig og rost mig for                                                                       
at tale rent ud af posen, siger hun.                                                                                                                       
Kriminal- og politiinspektør Knud Stadsgaard vil til gengæld heller ikke                                                                            
tøve med at slå ned på siden, hvis den skulle dukke op igen i samme form.                                                                    
Af Niels Berg                                                                                                                                                 
Foto: Lars Johannessen                                                                                                                                    


  HD´s tekst Fredag den 31-3-2006:                    
                                                                                                                                                                               
 
Borgmesteren der er i >fængsel< i sine egne                                                              sko !  HALLO                                                                                                                                                                                                                                                                     følger til denne artikel SNART  om Borgmesteren :                                                          

 

Borgmesteren der er i >fængsel< i sine egne sko  !   

Manden der IKKE har "et" pr. sko, (pgr.skoforbi) 


  Kommentar om Borgmesteren, det  vil følge her i nærmeste tid...........

Borgmesteren som har stjålet 5 af Verdens bedste børn fra Verdens  
bedste forældre. - Nu kan det fandemer være slut, nu får det følger  !   

Du kan true Socialudvalgsformanden, men os skal du ikke true mere !

Du har drevet os på flugt i udlandet osv. osv., nu snart i 9 stive år  ?? 

Stjålet vores penge tilbageholdt vores børne-check osv.  siden 1999.   

Har IKKE i 6 år, Ja næsten 7 år tilbageholdt vores store drengs bevilling

livslangebevilling på merudgifter til medicintilskud til en livsvarig

kronisk sukkersyge, type 1. Det eneste tilskud vi overhovedt skal

have fra Helsingør Kommune udover den alm. børnefamiliecheck

Bevillingen er lavet og er livslang og aldrig trukket tilbage, Hvem i

Kommunen stjæler disse penge, og hvorfor dækker du over det ??

Har du stjålet dem personligt ? siden du sådan dækker over det ! ?

Dokumentsvindel og bedrag samt udeladelser af vigtige papir dette
er dagens Danmark i Helsingør Socialforvaltning.
Kodeordet er : Korruption. Og Socialudvalgsformanden VED DET ?.
Iøvrigt er det direkte krimminelt ikke at handle, når man har en viden !


             > Dette afsnit er under produktion <       

Har hun knald i låget ? - Stakkels  "uskyldige"  embedsfolk, Ak Ja, HA.                                                              
                                                                                                                                                                                               
                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
     Meget mere følger - for hele sandheden skal åbenbart frem NU !                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                        
Her er et lidt, - ja, måske meget  fordrejet indlæg fra avisen, baseret på                                                           
et meget kort telefonopkald fra HD. til Kronborglistens                                                                                        
Borgmester-kandidat  Lisbeth Eliasen, som end ikke fik af vide at det                                                            
ville blive bragt i avisen, bl.a. har jeg IKKE sagt at alle er blevet anmeldt                                                       
til politiet , for det er et udulige politi vi har i Helsingør så det ville da                                                             
være spild af tid og gode kræfter. For Politiet i Helsingør  de vil hellere                                                          
"slå på tæven" , især på kvinder og børn, det har jeg selv                                                                                    
belæg for at udtale mig om , men ellers er de ikke til meget nytte.                                                                     
Men det er rigtigt at jeg har anmeldt en psykopat i Helsingør                                                                             
Socialforvaltning som i 9 år har forfulgt mig og hele min familie uden                                                             
at vores udulige Borgmester har grebet ind.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                       
     Lisbeth Eliasen - Verdens bedste Mor til Verdens 5 bedste børn.                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 


 
 

Statsministeren forlanger forklaring af Helsingør Politi
Lagt på Nettet 09.04.2006 02:38 16 af Redaktionen

 


Statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) forlanger nu en forklaring fra Helsingør Politi, fordi en af politiets chefer, politiinspektør Knud Stadsgaard den 9. marts 2006 kontaktede Kronborglistens internetudbyder og leverandøren af SmartCMS, Peter Wendelboe, Aalborg, med det formål, at få ham til at lukke siden uden dommerkendelse, fordi ejerne af siden, Lisbeth Eliasen og Jens Valbek, havde beskrevet politiets fremgangsmåde ved tvangsfjernelsen af parrets  5  børn mellem 12 måneder og 12 år som "gestapo-metoder".

Statsministeren er også pressens minister. Han går ind i sagen, fordi folketingsmedlem Line Barfod (Enhedslisten) har spurgt ham, om han mener, det stemmer overens med ytringsfriheden, at Helsingør Politi forsøgte at få Peter Wendelboe til at lukke en hjemmeside uden dommerkendelse.

Line Barfoed mener, at det er et "kæmpe problem, at politiet herhjemme nu er begyndt at gå til udbyderne i stedet for at henvende sig til hjemmesidens ejere."

"- Det er jo et forsøg på at knægte ytringsfriheden, når politiet ikke går til den, der er kommet med ytringerne", siger Line Barford lørdag til Helsingør Dagblad.


" -Det svarer til, at politiet forsøger at få bogtrykkeren til at standse produktionen af bøger og tidsskrifter, eller at postbudet bliver bedt om at holde op med at bringe skrivelser ud, fordi politiet mener, de kan være lovstridiger. Politiet skal gå til den, der har skrevet ordene", fastholder politikeren.


"- Hvis politiet mener, en hjemmeside indeholder nogle strafbare ytringer, skal det prøvet af få en dommerkendelse til at få hjemmesiden lukket, eller i hvert fald begynde med at gå til de personer, der står bag hjemmesidens indhold og give udtryk for, at det kan være strafbart og opfordre dem til at fjerne indholdet", mener Line Barfod.


Censurfrit alment debatforum          Redaktion: Annelise Rasmussen          
Forsiden   Generel Debat  Vor vej til 5. maj  Familie & Børn  Uddannelse  Politik  Gylletanken  Seneste indlæg  

Statsministeren forlanger forklaring af Helsingør Politi
Lagt på Nettet 09.04.2006 02:37 09 af Redaktionen

 


Statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) forlanger nu en forklaring fra Helsingør Politi, fordi en af politiets chefer, politiinspektør Knud Stadsgaard den 9. marts 2006 kontaktede Kronborglistens internetudbyder og leverandøren af SmartCMS, Peter Wendelboe, Aalborg, med det formål, at få ham til at lukke siden uden dommerkendelse, fordi ejerne af siden, Lisbeth Eliasen og Jens Valbek, havde beskrevet politiets fremgangsmåde ved tvangsfjernelsen af parrets  5  børn mellem 12 måneder og 12 år som "gestapo-metoder".

Statsministeren er også pressens minister. Han går ind i sagen, fordi folketingsmedlem Line Barfod (Enhedslisten) har spurgt ham, om han mener, det stemmer overens med ytringsfriheden, at Helsingør Politi forsøgte at få Peter Wendelboe til at lukke en hjemmeside uden dommerkendelse.

Line Barfoed mener, at det er et "kæmpeproblem, at politiet herhjemme nu er begyndt at gå til udbyderne i stedet for at henvende sig til hjemmesidens ejere."

"- Det er jo et forsøg på at knægte ytringsfriheden, når politiet ikke går til den, der er kommet med ytringerne", siger Line Barford lørdag til Helsingør Dagblad.


" -Det svarer til, at politiet forsøger at få bogtrykkeren til at standse produktionen af bøger og tidsskrifter, eller at postbudet bliver bedt om at holde op med at bringe skrivelser ud, fordi politiet mener, de kan være lovstridige. Politiet skal gå til den, der har skrevet ordene", fastholder politikeren.


"- Hvis politiet mener, en hjemmeside indeholder nogle stafbare ytringer, skal det prøve af få en dommerkendelse til at få hjemmesiden lukket, eller i hvert fald begynde med at gå til de personer, der står bag hjemmesidens indhold og give udtryk for, at det kan være strafbart og opfordre dem til at fjerne indholdet", mener Line Barfod. Lagt på Nettet 02.04.2006 af Redaktionen                                                                                                    
 
Politiet fester ...
på falsk grundlag

Lagt på Nettet 30.03.2006 16:11 06 af Redaktionen

Politiet i Helsingør glædede sig for tidligt i går.
Ved en fejl fik stifterne af partiet Kronborglisten trykket "GEM FORSIDEN" på et tidspunkt, hvor der midlertidigt ikke var nogen forbindelse til internettet. Resultatet blev, at forsideartiklen i nogle timer fremstod helt blank.
   
Politiet var ikke sen til at fejre "lukningen" og udbassunre den til dagspressen, og Helsingør Dagblad skyndte sig at trykke "nyheden". Såvel hjemmesidens ejere som udbyderen og leverandøren af SmartCMS, som benyttes til at redigere siden, havde allerede fortalt journalisterne, at den tomme side skyldtes en  teknisk fejl og ikke politiers indsats.

På det tidspunkt, da avisen gik i trykken, var Kronborglistens forside allerede gendannet. 

Forhistorien er den, at politinspektør Knud Stadsgaard fra Helsingør Politi den 9. marts 2006 kontaktede Kronborglistens internetudbyder og leverandøren af SmartCMS, Peter Wendelboe, Aalborg, med det formål, at få ham til at lukke siden uden dommerkendelse, fordi ejerne af siden, Lisbeth Eliasen og Jens Valbek, havde beskrevet politiets fremgangsmåde ved tvangsfjernelsen af parrets to børn som "gestapo-metoder".

Peter Wendelboe får med jævne mellemrum den slags henvendelser fra personer, der vil have nogle af hans sider fjernet eller ændret. Hans svar er hver gang, at det kan han ikke uden dommerkendelse. Det fik politiinspektør Knud Stadsgaard også at vide den 9. marts.

Man kan undre sig over, at hverken Knud Stadsgaard - eller i øvrigt nogen anden fra politiet - på noget tidspunkt overhovedet har henvendt sig direkte til sidens retmæssige ejer og ansvarlige redaktør med sit ønske om at få siden ændret eller fjernet.


Da den omtalte tekst så alligevel forsvandt ved en teknisk fejl, glædede Helsingør Politi sig tilsyneladende. Og uden at undersøge sagen nøjere blev bl.a. det lokale dagblad og dagbladet Metro  Expres orienteret om "successen".  Metro Expres checkede historien af hos leverandøren i Aalborg, mens journalist Niels Berg fra Helsingør Dagblad fik en forside i sin avis med kæmpebogstaver i overskriften og næsten en halv sides artikel på side 8. Han havde da allerde talt med Lisbeth Eliasen fra Kronborglisten, som havde fortalt ham, at det drejede sig om en teknisk fejl.


Se www.kronborglisten.dk     

 


Censurfrit alment debatforum          Redaktion: Annelise Rasmussen          
Forsiden   Generel Debat  Vor vej til 5. maj  Familie & Børn  Uddannelse  Politik  Gylletanken  Seneste indlæg  

Politiet fester ...
på falsk grundlag

Lagt på Nettet 30.03.2006 16:42 34 af Redaktionen

Politiet i Helsingør glædede sig for tidligt i går.
Ved en fejl fik stifterne af partiet Kronborglisten trykket "GEM FORSIDEN" på et tidspunkt, hvor der midlertidigt ikke var nogen forbindelse til internettet. Resultatet blev, at forsideartiklen i nogle timer fremstod helt blank.
   
Politiet var ikke sen til at fejre "lukningen" og udbassunere den til dagspressen, og Helsingør Dagblad skyndte sig at trykke "nyheden". Såvel hjemmesidens ejere som udbyderen og leverandøren af SmartCMS, som benyttes til at redigere siden, havde allerede fortalt journalisterne, at den tomme side skyldtes en  teknisk fejl og ikke politiers indsats.

På det tidspunkt, da avisen gik i trykken, var Kronborglistens forside allerede gendannet. 

Forhistorien er den, at politinspektør Knud Stadsgaard fra Helsingør Politi den 9. marts 2006 kontaktede Kronborglistens internetudbyder og leverandøren af SmartCMS, Peter Wendelboe, Aalborg, med det formål, at få ham til at lukke siden uden dommerkendelse, fordi ejerne af siden, Lisbeth Eliasen og Jens Valbek, havde beskrevet politiets fremgangsmåde ved tvangsfjernelsen af parrets to børn som "gestapo-metoder".

Peter Wendelboe får med jævne mellemrum den slags henvendelser fra personer, der vil have nogle af hans sider fjernet eller ændret. Hans svar er hver gang, at det kan han ikke uden dommerkendelse. Det fik politiinspektør Knud Stadsgaard også at vide den 9. marts.

Man kan undre sig over, at hverken Knud Stadsgaard - eller i øvrigt nogen anden fra politiet - på noget tidspunkt overhovedet har henvendt sig direkte til sidens retmæssige ejer og ansvarlige redaktør med sit ønske om at få siden ændret eller fjernet.


Da den omtalte tekst så alligevel forsvandt ved en teknisk fejl, glædede Helsingør Politi sig tilsyneladende. Og uden at undersøge sagen nøjere blev bl.a. det lokale dagblad og dagbladet Metro  Expres orienteret om "successen".  Metro Expres checkede historien af hos leverandøren i Aalborg, mens journalist Niels Berg fra Helsingør Dagblad fik en forside i sin avis med kæmpebogstaver i overskriften og næsten en halv sides artikel på side 8. Han havde da talt med Lisbeth Eliasen fra Kronborglisten, som havde fortalt ham, at det drejede sig om en teknisk fejl.


Se www.kronborglisten.dk   

                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                               
Lagt på Nettet 01.04.2006 af Redaktionen
Smart system
 
Dato: 1. April, 2006 11:13

Lige en kort kommentar til den artikel på www.kronborglisten, der
manglede i nogle få timer i forgårs:

Jeg (pw) hacker mig ikke ind på nogen server ... heller ikke
Ole Olsens! Jeg er ikke udbyder. Kronborglisten er hostet hos et firma,
der hedder Webhosting.

Lisbeth Eliasen benytter til vedligeholdelsen af siden et content
management system, der hedder SmartCMS. Det er udarbejdet af mig
og indeholder 101 moduler til administration af enhver tænkelig opgave
på internettet. Se [www.smartcms.dk].

Med SmartCMS kan brugerne uden vanskeligheder vedligeholde selv
meget avancerede sider med f.eks. e-handel, netauktioner, debatfora,
lyd og video. Oprettelse og vedligeholdelse af siderne med indhold, tekst.
billeder, lyd, video, farver, skriftyper mv. er helt brugernes eget valg.
Det har jeg intet med at gøre.

Da politiet ringede til mig og forlangte siden eller en del af indholdet
fjernet, afviste jeg naturligvis dette. Selv om jeg nok har teknisk
mulighed for dette, så har jeg bestemt ingen lovhjemmel dertil.
Hvis jeg gik ind og ændrede noget, ville jeg overtræde grundloven.

Politiet har ikke henvendt sig til ejerne af siden og heller ikke til
udbyderen.

Det, der skete natten til i forgårs, var ganske simpelt: ejeren af
Kronborglisten.dk ville tilføje sidste nyt til sin artikel på forsiden,
men kom ved en fejltagelse til at trykke GEM, til en TOM SIDE,
der således overskrev den eksisterende forsideartikel.
Dette skete ifølge logfilen kl. 0.16 natten til i forgårs.

Hun har ikke trykket "Delete" som Ole Olsen foreslår, men "Gem" - men
altså til en tom fil, med samme filnavn. Det var kun denne artikel,
der var væk, ikke hele hjemmesiden.

Siden har ikke på noget tidspunkt været lukket. Kun den interessante
forsideartikel om politiets arbejde i Helsingør maglede i nogle få timer,
og der findes en backup af den oprindelige artikel.

Hverken politi, udbyder eller jeg har haft noget med denne sag at gøre.
Og det er ualmindelig dårlig journalistik og politiarbejde at udbasunere
til alverden, at "politiet fik udbyderen til at lukke siden"!

Men politiet fik i hvert fald det ud af det, at hjemmesiden blev kendt i
vide kredse. Logfilen viser, at besøgstallet i disse dage er usaædvanligt
højt, og den viser, at det er mange forskelige mennesker, der besøger
siden ... fra hele verden. Historien er nemlig også sluppet ud i udlandet.

Så Lisbeth Eliasen har i hvert fald fået sit budskab fint ud - godt hjulpet
af politiet og en journalist, der løb med en halv vind, uden at checke
historien af.

Med venlig hilsen,
Peter Wendelboe,
der ikke træffes mere i dag.

                                                                                                                                                     
 
Adressen direkte til artiklen: http://www.computerworld.dk/art/33531?a=search&i=0      

                                                                                                                                     

Politiinspektør og Fodboldtdommer Knud Stadsgaard´s problem m/ "bolden"

http://www.lokalbold.dk/news2006/newsb060301.htm


Søndag den 5. marts 2006  - fire dage før den famøse opringning om lukning
af
www.kronborglisten.dk  - overværede godt 14000 tilskuere på Brøndby
Stadion hvorledes topdommer i superligaen, politiinsprktør Knud Stadsgaard
i pokalkvartfinalen mellem Brøndby og FCK satte et uheldigt afgørende præg
på med to FCK-udvisninger og et overset straffespark i sidste minut af den
forlænget spilletid.

Dommer Stadsgaard erkender at have begået fejl:
Dommer Knud Stadsgaard er normalt mand for sin hat. Det var han også søndag
aften efter kampen, da han blev præsenteret for TV-billederne af sin
bedømmelse af en speciel situation mod omkampens slutning på Brøndby
Stadion. Stadsgaard indrømmer at skulle have fløjtet for straffe til FCK:
"Bolden bliver sparket videre, og som jeg kan se her, ser situationen ikke
helt så uskyldig ud, som jeg faktisk vurderede den. Det vil jeg gerne
erkende. Det ser ud, som om Dan Anton Johansen flytter hånden efter bolden.
Så jeg mener sagtens, man kunne dømme straffe," sagde kriminalinspektør
Stadsgaard til Onside søndag aften.


http://www.sbu.dbu.dk/news/newsShow.aspx?id=22933

"Vi står overfor, at tre af vores topdommere falder for aldersgrænsen om to
år.... " forklarer formanden for DBUs Elitedommergruppe, Kaj Østergaard,
med hentydning til Kim Milton Nielsen, Knud Erik Fisker og Knud Stadsgaard,
der alle fylder 45 indenfor det næste år.
                                                                                                         

                                                                                                         


Den uheldige fodbolddommer i TV2 i aften kl. 22.40
Lagt på Nettet 20.04.2006 17:55 56 af Redaktionen

Knud Stadsgaard, - politiinspektøren, der uretmæssingt forsøgte at lukke Kronborglistens hjememside, - kommer i TV2 programmet LPS i aften kl. 22.40.

Den overemsige politimand er som nævnt længere nede på siden også fodbolddommer. Det ham der i et pokalopgør mellem Brøndby og FCK få dage før hans skandaløse opringning til SMartCMS's skaber, Peter Wendelboe, havde udvist to FCK-spillere og desuden overset et klart straffespark i sidset minut af forlænget spilletid.

Nu falder han for aldersgrænsen, og mister derved muligheden for at tjene op til 10.000 kr. på en søndag eftermiddag. "Diskrimination" kalder fodbolddommer Knud Erik Fisker DBU's aldersgrænse. 45 år - så er det slut. Tre af Danmarks bedste dommere er efter denne sæson dømt ude, meget mod deres vilje.


"Det er fuldstændigt tåbeligt," siger Knud Erik Fisker, der også selv ryger ud. Ud over Fisker bliver Kim Milton og Knud Stadsgaard fældet af DBU's regler.

Reglerne møder nu kritik fra flere sider. "Det er rent ud sagt tåbeligt at skamride nogle regler frem for at tilgodese det, det handler om - nemlig at have de bedste dommere," siger Lynge Jacobsen, direktør i AaB.

DBU kan, men vil ikke ændre reglerne. LPS sætter fokus på fodboldens grå guld i aften kl. 22.40 på TV2.

    
                                  Lånt fra  DK-debat

 

Censurfrit alment debatforum          Redaktion: Annelise Rasmussen          
Forsiden   Generel Debat  Vor vej til 5. maj  Familie & Børn  Uddannelse  Politik  Gylletanken  Seneste indlæg  

TV2 Nyhederne om politiets magtsmisbrug
Lagt på Nettet 10.04.2006 16:50 05 af Redaktionen

TV2 Nyhederne bringer i aften kl. 19.00 et længere indslag om Helsingørsagen, hvor den øverste ledelse for politiet forgæves forsøgte at få leverandøren af SmartCMS, som også benyttes af dette debatforum, til at lukke hjemmesiden www.kronborglisten.dk, fordi politiets metoder efter den unødvendigt dramatiske tvangsfjernelse af en families 5 børn er beskrevet som "Gestapo-metoder".


Leverandøren af SmartCMS, Peter Wendelboe, nægtede som bekendt at lukke siden, og sagen er nu gået helt til tops i systemet, idet Statsministeren skal give en redegørelse i Folketinget.S163TV2 TTV163
nyhederne.tv2.dkside 610
                                                                                                          
                                                                                                          

Kronborglistens har bevis for valg-svindel i Helsingør                                               
Valg-svindel og fusk skete over hele Danmark i 2005, men værst i Helsingør.                                                        
Ja  -  selv svindel med Kronborglistens brevstemmer som forsvandt totalt ! ! ! ! ! ! ! .
Valgreglerne i Danmark står absolut overfor en grundig revision nu.     :?:
Nyhed!
Åben brev til Indrigsministeriet om VALGSVINDEL                                 
 læs selve brevet under menu: klik på " Læserbreve".                                 

 Ja 
          :?:     om   
                                Hvornår vågner Holger Danske op  -  i Ondskabens By              
Vi vente en Nyhed ! 
 
Dansk Voldspoliti i Helsingør !!!!

Lad være med IGEN at tæve min mor, bare fordi hun har fået 6 dejlige sunde børn ! - GÅ VÆK OG HJEM MED JER DET SIGER ADVOKATEN ! !


Dansk Voldspoliti i Helsingør !!!!
Helsingør Politiet stjæler Børn


Kronborglisten følger svindlen i Helsingør.                             

Kronborglisten ( K ) er klar til valg i
Helsingør Kommune samt
Regionsrådsvalg
i Hovedstaden med ( N ).

 Lisbeth Eliasen               
Borgmester-Kandidat  &  Spidskandidat til Regionen :
     Jens Valbek                    

                                

Her ses Borgerrettighedsforkæmperne Lisbeth & Jens                                          

De øvrige kandidater kan findes i rækkefølge under rubrikken "kandidater" i menu.                                          

      :TUP:              Nyhed !       :TDOWN:                                              

Husk - at læse alle læserbreve / debatindlæg - Tryk / klik i menu på læserbreve.  
Slogan :                                                
                

Borgeren skal i Centrum                                           
Kronborglisten vil politik i øjenhøjde                         !  


Kronborglisten følger svindlen i Helsingør !                                           

 

Her ses Borgerrettighedsforkæmperne Lisbeth & Jens.

                            Mor & Far til seks !
                          
                         Lisbeth Eliasen & Jens Valbek
                                            Initiativtager til Kronborglisten 

                                                    
     

 
NB: Stave- og grammatikrettelser bedes sendt til én/nogen det interesserer,
        ( ikke os ).

PS: Alt er skrevet af redaktionen, medmindre andet er tydeligt angivet. 

  
Følg med på Kronborglistens Webside fremover,         
der vil ske mange afsløringer i Helsingørområdet 

 


Kronborglistens hjemmesider er under konstant opdatering. - Senest opdateret den  23. Juni 2009.
 

 Kl. 00:22 - Tirsdag 15. september 2006.

                       
Pågensynpåsidensre.
                                  eller  på  Dansk  på  gensyn  på  siden  senere 

       
Kronborglisten har Copyright på ALT på dette websted:
                                     

TopLogo