Lagt på Nettet 15.08.2006 af Redaktionen
Tilbage til forsiden

Åben brev til Ankestyrelsen i Helsingør-sagen.

__________________________________________________________________________________________________________

Den Sociale Ankestyrelse
Pr. telefax. 33 41 14 00                                                              Helsingør den 14 august 2006
cc. Socialministeren

 

Rykker for svar :

 

Vedr. : Anke af Helsingør Kommunes afgørelse af den 18. juli 2006 om fjernelse af spædbarn
fra Lisbeth Eliasen.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Det er med undren at Undertegnede endnu ikke har hørt fra ankestyrelsen, da Adv. Charlotte
Castenschiold (H) har anket sagen allerede den 19. juli som en HASTESAG og anmodet om
at anken tillægges opsættende virkning, grundet der er tale om et spædbarn der blev ammet.

Undertegnede har derefter ikke hørt fra ankestyrelsen, derfor har Jeg telefonisk henvendt mig
flere gange til styrelsen for at være sikker på at ankestyrelsen havde oprettet en ny sag.

Det blev oplyst første gang den 25 / 7-2006 på styrelsens vagttelefonen, at sagen ikke havde et
sagsnr. Og IKKE var oprettet - Men at der var ferie, så sagen skulle nok blive behandlet.

Den 1 / 8 – 2006 ringet undertegnede igen og kom til at tale med Jette Jørner som ikke kunne
finde en anke, derfor blev sagen så anket pr. telefon af undertegnede omgående med opsættende
virkning samt oplyste at det var et spædbarn så sagen skulle hastebehandles og at sagen ikke var
foregået lovligt i Kommunen, hvor sagen blev behandlet UDEN Advokat og Undertegnede samt
bisidderes tilstedeværelse.

Den 2 / 8 – 2006 ringet undertegnede igen til Styrelsens vagttelefonen, og fik bekræftiget at anken
havde et sagsnr. - Og var oprettet.

Undertegnede ønsker sagen behandlet hurtigst muligt da ankestyrelsen jo kun er et
gummistempelkontor så Helsingør Kommunens afgørelser kan komme vidre til domstolene, så se
venligst at komme i sving med denne sag da der er tale om et ammende spædbarn.

Undertegnede har d.d. ( 14 / 8-06 ) intet hørt fra hverken Kommune eller Ankestyrelsen i sagen.


Hvad er der sket med min lille babysøn ?

 

                                    Lisbeth Eliasen 
                   
  Designer & Mor til 6 velskabte ønske børn.

                                                       www.LisbethEliasen.dk

Bilag : 1 side. Brev fra Tove Videbæk, Folketingets fhv. Socialudvalgsformand og vores
                      bisidder i sagen, her brevet til Socialministeren om vores spædbarn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Brev fra Tove Videbæk i Helsingørsagen
Lagt på Nettet 14.08.2006  af Redaktionen

 
----- Original Message -----
Sent: Friday, August 04, 2006 10:14 PM
Subject: Endnu et barn fjernet uden grund!
 

Kære Eva

 

Jeg sender dig lige linket til denne families hjemmeside med beskrivelser af fjernelserne
af deres børn.

Det er sag # 10 på deres hjemmeside.

Som du ved, er to drenge fjernet. Senere blev 3 piger fjernet. Og nu er deres sidst
ankomne spædbarn på 1 måned fjernet.

Alt sammen ved hjælp af politi og voldelig indtrængen hver gang.
Ingen § 38 undersøgelser er foretaget på noget tidspunkt i denne sag.

Det virker som om Helsingør kommune kan gøre præcist hvad de ønsker,
uden at nogen instans forlanger, at de følger lovgivning og reglerne i den nye
anbringelsesreform.

Hvad skal den arme familie dog gøre? Og hvad skal der til, for at en kommune bliver
stoppet i at handle på denne måde.

Som du sikkert ved, har Tove Fergos mand, Peter Fergo været involveret og har lavet
en rapport over nogle af sagens papirer, og han, som har været engageret i en del
anbringelsessager igennem årene, er dybt rystet i denne sag.

Er der slet ingenting, du kan / vil gøre? Skal vi vente på ombudsmandens afgørelse.
For det er klart, at familien går til ombudsmanden, når de øvrige muligheder for klager
er udtømt. Men de stakkels børn og forældre venter blot på, at de igen skal være
sammen i familien – hvor lang tid skal der mon gå? Og hvad skal der til?

Eva, jeg håber virkelig, at der sker noget fra oven i sagen. Du kunne evt. tage en snak
med Peter Fergo. Han er jo lige i nærheden, når du er i Kbh.

Via denne sag kunne du vise, at du tager sådanne sager alvorligt og er en minister,
der handler, når kommunerne ikke følger de regler, som regering og Folketing har vedtaget.

Jeg ønsker dig en fortsat god sommer!

Mvh

Tove Videbæk

Tilbage til forsiden klik her eller på logo
TopLogo