Tilbage til forsiden
Lagt på Nettet  2006 af Redaktionen
  

Danmarks Børn sponsoreres af:
Bovrup Kro
Adovkatfirmaet Fryd & Nielsen
Wellmore A/S

www.Kronborglisten.dk
støtter hermed Danmarks Børn`s initativ
 
 
 
                            

Støt -
Danmarks Børn

 Der er i dag over 80 000 Børn udeanbragt
( det vil sige at de ikke bor i deres respektive familie.)

     Nu går den         ikke længere!!!     

                                                                                         
Vi kan ikke stiltiende blive ved at se på, at børn og unge mishandles og familier køres i sænk.
Skoler, daginstitutioner og anbringelsessteder bliver stadig ringere. Sagsbehandlingen i kommunerne ligeså.
Borgernes retssikkerhed er efterhånden kun en illusion.
Det samme gælder vort højt besungne velfærd.
 
Foreningen Danmarks Børn har ingen penge og ingen kræfter.
Dem bruger vi nu til at arrangere en protest- og oplysningstur gennem vort hårdt prøvede land.
 
Slut op og støt os. Vi støtter dig efter bedste evne.

PLAN FOR DANMARKSTUR.
 
Mandag d. 9. oktober  kl. 14-18    Nykøbing Mors      Emne:  Barnets tarv og ytringsfrihed
Tirsdag  d. 10   ---        kl. 10-18    Ålborg                    ----      Social uddannelse og sagsbehandling
Onsdag d. 11   ---        kl. 10-18    Viborg                    ---       Retssikkerhed
Torsdag d.12.   ---        kl. 10-18    Århus                    ---       Skole og daginstitution
Fredag   d.13   ---        kl. 10-18    Esbjerg                  ---       Børn og unges sundhed- fysisk og psykisk
Lørdag   d.14   ---        kl. 10-18    Odense                 ---        Børne- og ungdomskultur
 
Tirsdag d 17. ----        kl. 10-18    Svendborg             ----        Anbringelse af børn og unge
Onsdag d.18.---.       kl. 10-18     Helsingør            ---         Kassetænkning- hvem gavner det?
Torsdag d.19----         kl. 10-24    København            ----        Opsamling og deputationer
 
Hold dig orienteret på Danmarks Børns hjemmeside www.danmarksborn.dk.
 
Alle, der vil børn det godt er velkomne til at deltage med hvad, man formår.
Personligt fremmøde med egne skilte og bannere er rigtig fint.
Hovedmottoet er DANMARKS BØRN SKAL HAVE DET GODT.
 
Har man tilbud/ønske om sponsorering, praktisk hjælp, taletid, kunstnerisk optræden eller udsmykning,
at være forsanger eller blot gode ideer, bedes man henvende sig til Else Sommer helsemut@tele2adsl.dk
 
Venlig hilsen   Else Sommer   DANMARKS BØRN

 

 
  
  
   

Danmarks Børn sponsoreres af:
Bovrup Kro
Adovkatfirmaet Fryd & Nielsen
Wellmore A/S