Tilbage til forsiden
Lagt på Nettet Juni  2010 af Redaktionen

Børnehaveleder mobber børnene i deres børnehave !

                                                             
Her ses et par skærmbilleder på PCen hos børnehavelederen.

 

 Vedr. åbent brev

 omhandlende mine oplevelser i Børnehuset Tranely, beliggende i Brøndbyvester.

Mit navn er Lilli Tønnesen. Jeg blev ansat som køkkenmedarbejder/madmor pr. 01.03.2010 i ovennævnte
børnehus. Jeg er glad for mit arbejde og nyder at være sammen med børnene men desværre er jeg virkelig
dybt chokeret og meget rystet over de psykiske og fysiske forhold, som en del af børnene skal fungere
under i deres dagligdag.

Jeg oplevede allerede fra min første arbejdsdag at en ansat pædagog ved navn Helle er en meget
højtråbende og yderst irettesættende person over for børnene. Dette er både fysisk og psykisk.
En adfærd som hun udviser i størstedelen af den tid hun er på arbejde, dog bliver denne adfærd hurtigt
ændret når der kommer forældre til stede, hvorpå Helle skynder sig at lave sjov ud af det og udtrykker
at det jo ikke er så hårdt ment.

Desværre viser det sig jo hurtigt, at denne børne tilgang er mere normen end undtagelse og det er
specielt nogle enkelte børn, som er udsat for Helles vredes udbrud og hårdhændet behandling.

Jeg møder altid kl. 07.00 og er dermed tilstede ved morgenbordet, som har givet mig et meget klart og
tydeligt billede af hvorledes der bliver udøvet psykisk vold mod nogle enkle børn, som møder tidligt.

Helle gør meget ud af med store vrede irettesættelser at kritisere børnenes måde at spise på.
Dette i alle tilstedeværendes påhør.

En lille og meget genert dreng ved navn S bliver åbenlyst drillet med at han spiser som en baby,
der bliver talt om at han får sutteflaske, at han endnu bruger sut og vel derfor at han sutter maden
i sig m.m.  

En så tydelig og virkelig nedsættende tale til og om et barn, som går i børnehave.

Et andet lille barn ved navn A, bliver ligeledes åbenlyst råbt af/skældt ud for at hun spiser langsomt.
At hun kun kan spise ordentligt, når hun får grøntsager. Som hun forøvrigt rigtig godt kan lide ,
men vist ikke må få idet at jeg har stillet forslaget derom, men bare fået et koldt blik


Der er en meget hård tone og nogle børn bliver nægtet at gå fra bordet før de har spist op.
De bliver oftest tvunget til at sidde mindst 1 time, uden at måtte gå førend at de har spist op,
hvilket sjældent sker. Jeg tænker at børn kan have forskellige årsager til ikke at kunne spise
noget helt bestemt og er der ikke allerede et eksisterende trauma, er der alt mulig grobund for
at skabe nogle ved disse spisesituationer.

Der er en helt unødvendig og yderst usund stemning ved morgenbordet. Der foregår utrolig meget
skæld ud og der befinder sig nogle meget vrede personaler.

Desværre en adfærd som Helle fører med sig ind på hendes stue, hvor der går ganske små vuggestue børn.
Hun skælder meget højt ud, er meget vred og tager hårdhændet fat i dem. Ligesom hun højlydt taler om,
hvor meget hun glæder sig til at holde fri, at hun er træt af at være på arbejde m.m.
Hun taler ligeledes nedsættende om forældre og dette er til trods for, at der er andre forældre til stede.

Lederen af Tranely Pia Bonde, som burde være forebillede for personalet i forhold til børnesyn/pædagogik
er desværre med til at legalisere disse verbale overgreb på børnene. Ligesom hun også taler utrolig
grimt til /om personalet. 

Pia Bonde er meget ofte og op til flere gange om dagen ude og skælde børnene ud.
Hun er utrolig højtråbende og udviser ganske tydeligt med hele sit kropssprog sin irritation og vrede.
I det hele taget bruger hun meget energi på at skælde ud.

Hun driller børnene og kalder dem ved øgenavne. Ligesom hun nedgøre børnene hvis der er mangler
vedrørende deres tøj. Et eksempel er at D skal i skoven og har sandaler på. Pia spørger meget vredt
om ikke at han har andre sko end de gamle sandaler og om hans mor ikke engang kan sørge for dette.....!
Dette skal ses med en forståelse for, at D er en dreng på 4 år, som ikke på nogen måde kan

være modtager af denne irettesættelse.

Dette går også ofte ud over personalet. Jeg oplever en episode hvor Pia Bonde skælder ud på M,
som er pæd.medhjælper. Hun truer højt og vredt med at fyre ham, hvis han køber en ny stige,
samtidig med at hun siger til alle tilstedeværende at nu har hun beviser på, at han har fået det at vide..

En anden episode foregår imens alle børnene/personale sidder og spiser. M tager en frikadelle,
skal til at tage en bid deraf, hvor på Pia Bonde råber vredt" det gør du fandeme ikke" og dette
råbes flere gange. Det skal lige bemærkes, at alle børnene er til stede. 

Et par dage efter tager Pia Bonde selv en frikadelle og går ned blandt børnene og spiser denne.
Dette foregår imens den udskældte pæd.medhjælper og samtlige børn er til stede og overvære det. 

Jeg blev ved min ansættelse, mere eller mindre lovet, at jeg kunne købe nogle ting til køkkenet
som der var behov for. Jeg forespurgte om disse indkøb og blev vredt orienteret om at det var der
ikke penge til.... men hvad der manglede! Jeg begynder at fortælle men bliver hurtigt afbrudt og får
vredt at vide at en rørmaskine kan der ikke blive tale om. Jeg meddeler at den eksisterende er
alt for lille. Endnu engang får jeg vredt at vide at samtalen er slut. Dette alt imens at jeg undre mig over,
at hun har bestilt en hel del nye mapper til sit kontor, til trods for at der står masser af disse i kældren. 

Hendes afvisning af mig bliver nu værre og jeg taler derfor med nogle af de ansatte om hende vrede,
samt at hun dagligt, i mange timer, sidder inde på sit kontor og spiller på computer. 

Dette kan jeg følge med i fra mit køkken, idet der er åbent mellem køkken, fællesrum og kontor. 

Derfor er jeg bevidst om, at det første Pia Bonde foretager sig når hun møder, er at åbne for de spil.
Hun bruger rigtig mange timer om dagen på at spille og forsøger hurtigt at skjule dette, når der
kommer andre ind på kontoret. 

Hun rejser sig mest fra sin plads, når hun skal ud og skælde ud på børnene. For derefter at gå ind
og spille igen. 

Jeg vælger at tage en snak med souschef A. Både omkring Pia Bondes vrede imod børnene,
hendes kulde imod mig og hendes spil. A er bevidst om det hele men udtrykker at hun intet kan stille op.
Hun kan tage en snak med Pia Bonde, hvilket før er gjort og uden held. 

Det er mig virkelig ubegribeligt, at A intet kan gøre og jeg kan ikke forstå at alle  i Tranely blot lader stå til.
At denne vrede imod børnene ikke bliver taget yderst alvorligt. 

Det skal dog bemærkes, at det meste af personalet i Tranely er nogle yderst kompetente og dejlige
medarbejdere og jeg har stor forståelse for, at de ofte har meget travlt. Hvilket ikke stemmer overens
med at deres leder Pia Bonde bruger det meste af sin arbejdstid på at spille på computer. 

Noget er rivende galt i Tranely og som forholdene er lige nu, ser jeg det bestemt ikke som et godt
sted for "svage børn". Eller
for børn i det hele taget, da de jo bliver præget af, at befinde sig i dette meget utrygge og usunde miljø.

Jeg vil på det stærkeste anbefale, at der bliver kigget på forholdene for børn og voksne i Tranely. 

Det skal bemærkes, at dette brev er fremsendt til både forældrebestyrelsen, min fagforening og
Socialministeren.
Med venlig hilsen


Lilli Tønnesen 
Køkkenleder
tlf. 50 99 93 92


Vedhæftet.: Billeder af Pia Bonde, som sidder og spiller.
  

TopLogo