Menu List

  
  Dalsagervej 23,
  DK-9850 Hirtshals
  Tlf: +45 5137 3281
  info@horneblik.dk   CVR 39902532


TRAILERLIFTE - UDLEJNING

 Download PDF-brochure [343 KB]

Horne Blik ApS råder over to lifte, som benyttes til egne opgaver , men også udlejning. De to forskellige lifte dækker tilsammen langt de fleste behov og er både nemme at transportere, lette at betjene og overkommelige at leje.

 Download PDF-brochure [343 KB] 

MATILSA PARMA 12T

Info:
Trailerlift med max arbejdshøjde på 12 meter – 220 volt drift. Længden er på kun 4,56 meter, og bredden er 1,60 meter sammenklappet.

Udstyr:
Hydraudiske støtteben
Nødsænkning
Selvtræk
Træk til bil – liften vejer 1.500 kg.

Leje pr. dag:
Kr. 1.400 ekskl. moms (kr. 1.750 inkl. moms)
inkl. forsikring og sikkerhedsline

Evt. levering og afhentning faktureres særskilt
Evt. forbrug af benzin faktureres særskilt

 Download PDF-brochure [343 KB]

 

 

MATILSA PARMA 17

Info:
Trailerlift med max arbejdshøjde på 17 meter med belastning på 200 kg. (2 mand + 40 kg.)
220 volt drift eller Honda generator.
Længden er på 7,4 meter, og bredden er 1,94 meter sammenklappet.

Udstyr:
Hydraudiske støtteben
Nødsænkning
Drejbar kurv
Selvtræk
Træk til bil – liften vejer 2.500 kg.

Leje pr. dag:
Kr. 2.000 ekskl. moms (kr. 2.500 inkl. moms)
inkl. forsikring og 2 sikkerhedsliner

Evt. levering og afhentning faktureres særskilt
Evt. forbrug af benzin faktureres særskilt

 

GENERELLE BETINGELSER

Udlejer påtager sig ikke risikoen for driftstab af nogen art, avancetab, andet direkte tab eller følgeskader, uanset om sådanne tab/skader måtte kunne henføres til det lejede. Dette gælder også ved maskinskader, arbejdsstandsninger og forsinkelser som følge af krig, ildsvåde, strejker af enhver art, lockout, myndighedsindgreb eller offentligt pålæg, nedbør, lav temperatur, vind eller andet vejrlig.

Det er lejers eget ansvar, at kørekortforhold og trækkende bil overholder gældende lovgivning.

Udlejer har tegnet kaskoforsikring inkl. brand og kørselskasko, som dækker beskadigelse af liften - også når liften er i brug som køretøj. Forsikringen er tegnet med en selvrisiko, som altid skal betales af lejer. Lejer bærer hele risikoen for skader, som ikke er dækket af den tegnede kaskoforsikring. Lejer skal sørge for at liften er forsvarlig aflåst. Undlades dette hæfter lejer for det fulde erstatningsbeløb. Der er kun dækning i Danmark.

Selvrisiko pr. 1/7 2014:
Matilsa Parma 12T kr. 4.633
Matilsa Parma 17 kr. 8.903

 Download PDF-brochure [343 KB]