Menu List

  
  Dalsagervej 23,
  DK-9850 Hirtshals
  Tlf: +45 5137 3281
  info@horneblik.dk   CVR 36928573


GARANTIORDNING

HorneBlik ApS er medlem af DS Håndværk & Industri. Dette er din sikkerhed som forbruger, idet alle DS Håndværk & Industris medlemmer er omfattet af DS-garanti.
 
DS GARANTI sikrer, at en privat kunde, som indbringer en sag for Håndværkets Ankenævn - og får medhold - får rettet det fejlbehæftede arbejde. Det gælder også i tilfælde, hvor den udførende virksomhed måtte være lukket eller ude af stand til at rette fejlen, idet en anden virksomhed i ordningen i dette tilfælde udfører arbejdet uden beregning for kunden.
 
DS-garantien dækker beløb på op til 75.000 inklusiv moms. Og selv om den virksomhed, du klager over for eksempel ophører, får du alligevel udbedret eventuelle fejl eller mangler op til beløbsgrænsen. Arbejdet udføres så blot af en anden virksomhed under ordningen.
 
Læs mere om
DS-garanti.