Denne hjemmeside blev startet af forfatteren Erik Haaest 14.03.05. Efter forfatterens død 23.01.12 kan redaktionen kontaktes på gorm@hansen.dk
 

Lagt på nettet 18.06.12 kl. 14:54:

Erik Haaest sidste ønske var at blive gravsat i familiegravstedet "blandt fædrenes høje" i Kjølstrup, som han her besøger i julen 2009 sammen med sin samlever. Men dette ønske blev ikke fulgt.

Erik Haaest lagde selv ovenstående foto på nettet med sin beretning om, hvorfor han ønskede at blive gravsat her.

Advokat Klaus Ewald har i sine sædvanlige skarpe vendinger meddelt redaktionen, at det efter hans opfattelse er en "krænkelse af Persondataloven" at bringe dette foto og denne oplysning. Men den regel findes kun i den særprægede advokats egen frodige fantasi. Lagt på nettet 04.03 kl. 23:59:
Revideret 18.06.12 kl. 14:54:

Der kom ikke nogen retningslinier fra boets advokat
Søndag - den 26. februar 2012 - indgik redaktionen af denne hjemmeside en klar aftale med advokat Klaus Ewald, der behandlede Eriks Haaests dødsbo. Ifølge aftalen, skulle han senest 8 dage senere fremsende instrukser vedr. indhold, opbygning og design af denne hjemmeside. Forinden havde advokaten poå 16 dage fremsendt 45 e-mails men retningslinier, som vi alle har forsøgt at efterleve.

Der kom imidlertid aldrig nogle retningslinier. I stedet har advokat Klaus Ewald sendt en række injurierende smæde-skrivelser om denne sides redaktion til tredjemænd foruden såkaldte inkasso-skrivelser til andre hjemmesideejere, der lovligt benytter fotos, som Erik Haaest uden tilladelse har bragt på denne hjemmeside. 

Det er advokatens opfattelse, at han er berettiget til at kræve vederlag på op til 26.000 kr, fordi han først så Erik Haaets ulovlige kopier og derfor tror, at Erik Haaest har ophavsrettighderne.

I mellemtiden har i
ndexeringen af Erik Haaests omkr. 7.500 internetsider ligget stille. Vi håber at kunne genoptage arbejdet snarest.

1163398
besøg siden 01.10.05
Tjek gamle tællertal HER


Denne side er ikke udarbejdet endnu!
Forhandlinger med en odeseansk advokat sinker redaktionens arbejde

Redaktionen har siden Erik Haaests død den 23. januar 2012 haft travlt med at strukturere og indexere de mere end 7.500 websider, han nåede at lægge ud på internettet i perioden 2003-2011.

Men vi bliver søgt energisk hindret i dette arbejde af en odenseansk advokat, der ønsker alle Haaests artikler fjernet fra internettet.

Det er ikke lykkedes at fremskaffe et plausibelt argument for dette krav. Men vi har måttet ofre en del kostbar tid til dialogen med ham.

Efter en længere mailudveksling og en del telefonsamtaler meddelte advokaten til sidst, at 'døren er lukket' for al videre forhandling, og han bebudede, at han ville 'melde redaktionen til politiet'.

Til gengæld har vi fået så mange roser, taksigelser og opfordinger til at fortsætte med at lade Erk Haaest komme til orde, at vi har valgt at fortsætte vort arbejde med at indexere om kommentere Erik Haaets digitale tekster.

Kig venligst ind senere! Så vil også denne side være på plads på nettet!

Med venlig hilsen,
Redaktionen