Denne hjemmeside blev startet af forfatteren Erik Haaest 14.03.05. Efter forfatterens død 23.01.12 kan redaktionen kontaktes på gorm@hansen.dk
 

Lagt på nettet 18.06.12 kl. 14:54:

Erik Haaest sidste ønske var at blive gravsat i familiegravstedet "blandt fædrenes høje" i Kjølstrup, som han her besøger i julen 2009 sammen med sin samlever. Men dette ønske blev ikke fulgt.

Erik Haaest lagde selv ovenstående foto på nettet med sin beretning om, hvorfor han ønskede at blive gravsat her.

Advokat Klaus Ewald har i sine sædvanlige skarpe vendinger meddelt redaktionen, at det efter hans opfattelse er en "krænkelse af Persondataloven" at bringe dette foto og denne oplysning. Men den regel findes kun i den særprægede advokats egen frodige fantasi. Lagt på nettet 04.03 kl. 23:59:
Revideret 18.06.12 kl. 14:54:

Der kom ikke nogen retningslinier fra boets advokat
Søndag - den 26. februar 2012 - indgik redaktionen af denne hjemmeside en klar aftale med advokat Klaus Ewald, der behandlede Eriks Haaests dødsbo. Ifølge aftalen, skulle han senest 8 dage senere fremsende instrukser vedr. indhold, opbygning og design af denne hjemmeside. Forinden havde advokaten poå 16 dage fremsendt 45 e-mails men retningslinier, som vi alle har forsøgt at efterleve.

Der kom imidlertid aldrig nogle retningslinier. I stedet har advokat Klaus Ewald sendt en række injurierende smæde-skrivelser om denne sides redaktion til tredjemænd foruden såkaldte inkasso-skrivelser til andre hjemmesideejere, der lovligt benytter fotos, som Erik Haaest uden tilladelse har bragt på denne hjemmeside. 

Det er advokatens opfattelse, at han er berettiget til at kræve vederlag på op til 26.000 kr, fordi han først så Erik Haaets ulovlige kopier og derfor tror, at Erik Haaest har ophavsrettighderne.

I mellemtiden har i
ndexeringen af Erik Haaests omkr. 7.500 internetsider ligget stille. Vi håber at kunne genoptage arbejdet snarest.

1091182
besøg siden 01.10.05
Tjek gamle tællertal HER


Lagt på nettet 09.02.12 kl. 14:58 - Under udarbejdelse.
Erík Haaest havde 9 hjemmesider
... og et utal af blogs og "klummer"

Erik Haaest begyndte at lave hjemmesider allerede i januar 2001. Dengang oprettede han (mindst) 8 hjemmesider med  forskellige navne, fordi han dengang kun kunne få 10 MB på hver.

I en udsendelse i Albertslund Nærradio i 2003 fortæller han herom. Lyt her.   

Hjemmesiderne hed bl.a.
haaest.homepage.dk
ristinge.homepage.dk
bogvenner.homepage.dk
osv.

På bogvenner.homepage.dk skrev han on-line - og mens publikum kunne følge med - en af verdenshistoriens første "e-bøger" "Den glemte Armé", der simpelt hen blev til i fuld offentlighed på nettet. 

 Til forfatterens 70 års fødselsdag 14. marts 2005 forærede to venner ham nærværende hjemmeside, som de fleste kender i dag, med alt betalt for ét år. Her kunne han for første gang samle alle sine on-line skriverier under én hat. Han drev denne hjemmeside videre til en måned før sin død, og vennekredsen har valgt at fortsætte den som en mindeside over Erik Haaests enorme produktion og foretagsomhed.

  


 

Denne side redigeres af Gorm Hansen - gorm@hansen.dk - og administreres med SmartCMS ® 2012