Denne hjemmeside blev startet af forfatteren Erik Haaest 14.03.05. Efter forfatterens død 23.01.12 kan redaktionen kontaktes på gorm@hansen.dk
 

Lagt på nettet 18.06.12 kl. 14:54:

Erik Haaest sidste ønske var at blive gravsat i familiegravstedet "blandt fædrenes høje" i Kjølstrup, som han her besøger i julen 2009 sammen med sin samlever. Men dette ønske blev ikke fulgt.

Erik Haaest lagde selv ovenstående foto på nettet med sin beretning om, hvorfor han ønskede at blive gravsat her.

Advokat Klaus Ewald har i sine sædvanlige skarpe vendinger meddelt redaktionen, at det efter hans opfattelse er en "krænkelse af Persondataloven" at bringe dette foto og denne oplysning. Men den regel findes kun i den særprægede advokats egen frodige fantasi. Lagt på nettet 04.03 kl. 23:59:
Revideret 18.06.12 kl. 14:54:

Der kom ikke nogen retningslinier fra boets advokat
Søndag - den 26. februar 2012 - indgik redaktionen af denne hjemmeside en klar aftale med advokat Klaus Ewald, der behandlede Eriks Haaests dødsbo. Ifølge aftalen, skulle han senest 8 dage senere fremsende instrukser vedr. indhold, opbygning og design af denne hjemmeside. Forinden havde advokaten poå 16 dage fremsendt 45 e-mails men retningslinier, som vi alle har forsøgt at efterleve.

Der kom imidlertid aldrig nogle retningslinier. I stedet har advokat Klaus Ewald sendt en række injurierende smæde-skrivelser om denne sides redaktion til tredjemænd foruden såkaldte inkasso-skrivelser til andre hjemmesideejere, der lovligt benytter fotos, som Erik Haaest uden tilladelse har bragt på denne hjemmeside. 

Det er advokatens opfattelse, at han er berettiget til at kræve vederlag på op til 26.000 kr, fordi han først så Erik Haaets ulovlige kopier og derfor tror, at Erik Haaest har ophavsrettighderne.

I mellemtiden har i
ndexeringen af Erik Haaests omkr. 7.500 internetsider ligget stille. Vi håber at kunne genoptage arbejdet snarest.

1094369
besøg siden 01.10.05
Tjek gamle tællertal HER


Lagt på nettet af Erik Haaest ultimo 2007
Holocaust:
26 eller 6 millioner ofre?


Jeg er ikke holocaustbenægter, men holocaust-skeptiker. Bl.a. med hensyn til antallet af ofre. I dag er tallet
6 millioner nærmest et magisk tal, som ingen har kunnet dokumentere.  Se f.eks. herover hvad man startede med!
Denne forsideartikel er fra 23. august 1945 og oplyser sit tal med Ritzaus Bureau og Reuters Bureau som kilde 

Jeg er blandt de få nulevende danskere, som - uden at have oplevet det - véd mest om 'Holocaust'. Jeg har sat mig grundigt ind i brutaliteterne i Hitlers og nazismens KZ-lejre og udryddelsesmaskine. I 1970'erne sad jeg således i flere dage i det tyske Bundesarchiv Koblenz og gennemgik store dele af den enorme dokumentmasse fra den store krigsforbryderproces 1945-46 mod Hitlers overlevende topfolk.
Vidneafhøringer af bl.a. fhv. KZ-lejrkommandanter (Rudolf Höss' fra Auschwitz var de værste) lod ingen tvivl om, hvad der var foregået af  pine og plage i udryddelseslejrene. Jeg er ikke lige typen, der benægter fakta!
Mine undersøgelser resulterede bl.a. i dokumentationsheftet 'Det magiske Tal', som den dag dag kan lånes på bibliotekerne!
Heri bragte jeg som den eneste danske journalist oplysningen om, at der overhovedet findes Holocaustbenægtere. Ligesom jeg i dét hefte luftede min egen skepsis. Titlen  på heftet hentyder til tallet 6.000.000 (skriver: seks millioner), som efterhånden er overgået fra påstande til at være myte om antallet af alene jødiske ofre (Der var sandelig også sigøjnere, hiomoseksuelle, Jehovas Vidner og andre af nazisterne fjender).
En myten om Holocaust er det i Tyskland ved lov forbudt at betvivle, mens man i Danmark holder et sådant forbud mere skjult bag en usynlig 'sortliste' /berufsverbot - som jeg har den ære at stå på.
    For mig er det indgroet, at enhver journalist bør været skeptisk som en integrertet del af sin tankegang. Det er jeg i alle livets og samfundets forhold. Derfor tror jeg hverken på Gud eller Fanden, politikerne eller journalisterne.
                                            
              
Hvad angår 'Holocaust', går min skepsis ikke på selve begivenhederne, men på alt det plat, der efter Anden Verdenskrig er slået på den historiske sandhed, fasttømrede af myter, som ikke må betvivles. F.eks. på det magiske tal 6.000.000
Som ovenstående klip fra en dansk avis fra 23. august 1945 viser, udsendte Ritzaus Bureau i sommeren 1945 oplysningerne om, at tallet var 26 millioner ofre. Siden har man skåret tallet ned til seks. Det er en nedgang på 3-400% !!!.
(Ordet 'Holocaust' er amerikansk med nogenlunde samme originalbetydning som den nordiske mytologis 'Ragnarok' . I vore dage er udtrykket dog overgået til at være det samlende udtryk for nazismens forbrydelser).  

I sommer blev jeg i en kronik i dagbladet 'Information' overfaldet og udråbt som 'Holocaustbenægter af et par gamle salon- og betonkommunister: DR-journalisten Poul Smidt og skolelærer Erik Jensen, kommunistorganet Demos, beskyldte mig for at være 'benægter', skønt dette er så langt fra sandheden, man overhovedet kan komme. Jeg har kaldt mig selv '-skeptiker'. Det er sandelig ikke det samme.
Kronikken resulterede i en smædekampagne mod mig  i både den trykte og den elektroniske presse, som lammehaledikkende fulgte beton-fyrenes påstande op.   Da jeg efterfølgende i 'Information' i et indlæg tilbageviste d'herrers beskyldninger, var der ikke et medie ud over 'Information' selv, som bragte min dokumentation for det modsatte.
Det er, hvad man i dette land kalder ytringsfrihed! (her forstået som pressens frihed til ikke at dementere egne urigtige påstande)
Smædekampagnen resulterede også i, at Kunstrådets Litteraturudvalg gav mig afslag på økonomisk støtte til min bog-3 i serien om Hipofolkene i Lorenzengruppen, efter at udvalget med 2 x 100.000 kroner havde støttet henholdsvis bog nr. 1 "Hipofolk" (udkom maj 2007) og "Anna - Hipochefens enke" (udkommet 6. november 2007). 
   

Denne side redigeres af Gorm Hansen - gorm@hansen.dk - og administreres med SmartCMS ® 2012