Gestapo-rapporten
afslørede manden,
der 'stak' Erik Crone

Den frikendte ikke Anna, for hun havde optrådt som lokkedue. Hvad skete, der så med den virkelige
'stikker'? Han kunne være blevet et 'besværligt vidne', der fratog Anna noget af skylden. Så han blev - meget praktisk - skudt sommeren 1945 af frihedskæmpere
'under flugtforsøg ved en påvisning'.

 >> Her forsiden af Gestaporapporten. Bemærk, at den IKKE dukkede op under byretssagen.

Stemplet (herover)viser, at den først blev fremlagt under Lorenzengruppens sag i Østre Landsret
 

 

 

 

 

Man finder sære sager, når man får adgang til de hemmelige arkiver.
Mange myter holder aldeles ikke vand.
Her er f.eks. forklaringen på, at politiet efter Besættelsen så let fandt den mand, som virkelig stak Erik Crone. I denne Gestapo-rapport, som blev fundet af Modstandsbevægelsen efter bombardement af Shellhuset den 21. marts 1945, nævnes ganske vist kun dæknavnet ’Gottfried’, men han fortæller så meget om sig selv fra sin soldatertid 1941, at det efter 5. maj 1945 har været en let sag for politiet at opklare hans identitet. Derimod har jeg ikke fundet grunden til, at nogle politibetjente, fhv. modstandsfolk foretrak at skyde ham ’under flugtforsøg’ frem for at få ham dømt i Retsopgøret. Det er faktisk overhovedet ikke nævnt i  retsarkiver omkring Lorenzen-sagen, hvori også Anna Lund blev dømt. Den oplysning stammer fra mandens egen retssag.

 

 

 Lad mig lige her aflive - eller i det mindste så tvivl om -en frihedskæmper-myte:
Samtlige beretninger om
den tid og den sag fortæller om Erik Crone, at han
hos SD og Gestapo i Shellhuset blev torteret på det forfærdeligste.
Fik negle revet af, knust sine nosser, sine hænder knust etc.
Efter hvert forhør skulle fanger så vidt muligt  underskrive, hvad afhøringsofficeren havde ført tl protokols - altså en skriftlig accept af afhøringsrapporten. Jeg har scannet underskrifterne. De
 er alle meget ens. Herover en af dem. Ser det ud som skrevet af en mand, der har fået negle revet af og fingre knust?