Pressenævnet har modtaget særskilte mail om de forskellige mediers løgne, her HD.From: hot.lisbeth@hotmail.com
To: sekrat@pressenaevnet.dk; stm@stm.dk
CC: redaktionen@hdnet.dk
Subject: Klage over Helsingør Dagblad den 22.11.2012‏
Date: Fri, 23 Nov 2012 08:00:54 +0100

Klage til Pressenævnet &

Att.: Pressens Minister, Statsminister Helle Thorning-Schmidt

Til Pressenævnet


Vedr. "Garagedrengen"

Hermed anmoder vi Pressenævnet om at gå ind i sagen om "Garagedrengen" og hjælpe os -som er Far, Mor og vores lille søn "M" – med at få sandheden frem i denne sag, hvor vi efter en massiv mediedækning fra den 20.9.2012 til midt i oktober måned 2012 fejlagtigt er blevet hængt ud i medierne på grundlag af rygter og totalt fejlagtige og udokumenterede påstande. Der er tidligere indsendt klage herom til Pressenævnet i sagen, bl.a. over hele mediedækningens hændelsesforløb.
Baggrunden for henvendelsen er, at medierne fuldstændig ukritisk har viderebragt svinske, grove og helt skandaløse usandheder om os. Som en sneboldeffekt omkring vores familie; et skrækeksempel på, hvordan en personsag gik fra et lille bitte snefnug på rekordtid til at blive til en brusende og larmende snelavine, som kun blev større og større, og fuldstændig uden kontrol af indholdets rigtighed. Dette uden hverken nogen medier eller kommunen overhovedet havde indhentet tilladelser for videreformidling af følsomme oplysninger i en helt privat personsag. En sag som bl.a. også blev behandlet af Retten for lukkede døre, begæret af Politiet.
Ingen har indhentet fuldmagt fra os; de videregav blot de opdigtede og helt fantasifulde historier, således at disse blev værre og værre.
Det resulterede i, at selv socialminister Karen Hækkerup stod frem på skærmen og kom med endnu flere usandheder. Ministerens udsagn er sikkert formet af mediernes massive negative dækning, helt og alene baseret på smædekampagnen imod os fra de danske mediers side.
Endelig og først i fredags den 16.11.2012 kl. 15.35 lykkedes det os at få aktindsigt via mail i vores egen sag hos socialministeriet, som ad flere gange har holdt os hen med fuldstændigt tåbelige undskyldninger og udsat vores klare ret til aktindsigt indenfor 10 dage. I denne redegørelse fra Helsingør Kommune som Karen Hækkerup havde bedt om i vores sag, var der INTET belæg for Socialministerens udtalelser på nogen måde. Disse vanvittige udtalelser er ren opdigt, som citat ”det barn har at haft en kummerlig opvækst” og citat ” det 4 årige barn kan vokse op i Danmark uden nogensinde at have set himmelen” dette kan kun betragtes som modbydelig injurier og bagvaskelse fra socialministerens mund imod os som er M forældre og vi er nok blandt verdens bedste forældre. (Læs på LisbethEliasen.dk hvilken helt fantastisk glad og lykkelig dreng M på 3 år er den dag, da myndighederne kold blodligt tvangsfjerner ham).

Vi har heller IKKE givet Helsingør Kommune nogen fuldmagt til at udtale sig i vores families personsag.
Disse udokumenterede udsagn fra kommunen formidles helt ukritisk videre i de landsdækkende danske medier og selve den opdigtede hændelse om, at vi skulle have ladet vores søn M tilbringe hele sit liv i vores garage, videreformidles som en skummel og frygtelig børnevanrøgtssag med oplysning om forældrenes fulde navne og bopæl, økonomi, forkerte datoer, forkerte beløb, ransagning for anden kriminalitet osv. osv.
Disse løgnagtigheder bringes så igen videre ud over hele det danske land og endda ud over landets grænser. Dette til trods for, at det hele er pure opspind.

Medierne har skrevet og sendt grove injurierende bagvaskelsesangreb af os; helt uden dokumentation. Dette har medført en uoprettelig skade for vores familie, som er blevet involveret i dette fantasifulde mediestunt.

Journalisterne på de pågældende medier har udelukkende skrevet med på en lynchstemning iværksat af politiske modstandere til det kommende kommunalvalg i 2013 mod os forældre, som er politisk aktive og har været opstillet gennem flere perioder dels til regionsrådsvalget og dels til kommunalvalget for den lokale borgerliste i Helsingør Kommune med Kronborglisten, hvor Lisbeth Eliasen er Kronborglistens borgmesterkandidat.

Justitsmord på ni personer i Helsingørsagen :
Tilbage i 2003 sendte DR en dokumentar med titlen "Til Barnets Bedste" om hvordan kommunerne fejlbehandler i børnesager, således at de forkerte risikerer at blive tvangsfjernet og her var vi og vores børn en af de tre omtalte familier, hvis sag var blevet fuldstændig fejlbehandlet. Det blev klart bevist dengang, men efter udsendelsen var der ikke nogen hjælp fra medierne side; dette selvom kendte politiker som Villy Søvndal (SF), Tove Videbæk (C), Inge-Lene Endrup (V), Carsten Bo Jensen (A), Pia Kristensen (DF), Line Barfod (Ø), Ingrid Wredstrøm (KF), Ib Kirkegaard (DF), Hanne Ipsen (V), samt Peter & Tove Fergo (V); sidstnævnte familie med meget stor ekspertise på området m.m. ALLE her nævnte personer havde dengang læst i akterne om sagen og de ville derfor gerne have netop vores familiesag løst for alvor i Helsingør Kommune. Men her svigtede stort set hele pressen, fordi området ikke havde mediernes interesse.
Dengang fik ingen lejlighed til v. h. a. medierne at få sat en effektiv stopper for ALLE de mange fejlanbringelser og de kommunale sagsbehandlere fik blot lavet et spil for galleriet og kunne forsætte i samme spor efter opmærksomheden omkring den rystende DR-Dokumentar havde lagt sig. Stort set ingen medier var interesseret i at bringe noget om sagen ej heller senere - nu i 2012 - om hvordan M. efter tvangsanbringelsen er blevet vanrøgtet af Helsingør Kommunes forlængede arm; Observationsstederne. Dette forsøgte vi også forgæves at bringe frem for pressen samt embedslægen, Ankestyrelsen, Det Sociale Nævn, Børns Vilkår, Red Barnet, UNICEF, Amnesty International, borgmesteren og socialudvalgsformanden i Helsingør Kommune, og politiet, m.fl. men alle de her nævnte vendte blot det døve øre til denne dokumenterede omsorgssvigt, som Helsingør kommune begik samt begår imod vores lille søn M. (Dette til trods for at Helsingør Kommune med 100 % sikkerhed overtræder FN-børnekonventionen, som Danmark har underskrevet.)
Bagefter kommer Helsingør Dagblad med en fuldstændig forkvaklet historie baseret på sladder, løgne og rygter om børnevanrøgt foretaget af forældrene, og så går hele pressen i selvsving og får personer til at udtales sig om en sag, de ikke har den mindste viden om. Dette udelukkende for at optimere deres salg og fremme deres medie på vores bekostning.

Hvorfor kom politiet til os :
Politiet i Helsingør kom KUN ulovligt til os om morgenen d. 9. august 2012 for at fjerne bevismateriale idet undertegnede tidligere på året har anmeldt flere kriminelle politifolk; se de fire vedhæftede anmeldelser, som "Den Uafhængige Politiklagemyndighed" i Aarhus er i fuld gang med at efterforske. Undertegnede er blevet afhørt og skal fungere som vidne og der er stillet fri advokat til min rådighed i sagerne af retten i Aarhus.

Yderligere er en 5. politianmeldelse mod endnu en polititjenestemand fra først på året 2012 videresendt fra DUP til Statsadvokaten for København og Nordsjælland med henblik på anklageskrift og DUP har sendt andre anklagepunkter videre til Politidirektøren for Nordsjællands Politi mod denne polititjenestemand med henblik på videre efterforskning.

Der henvises i øvrigt til vores henvendelse den 17.10.2012 til Pressenævnet samt til de involverede medier; denne pressemeddelelse henvises der til igen ved rykker den 26.10.2012; se nedenfor i dette brev samt i vedhæftede pdf-fil.

Genmæle :
I medfør af medieansvarslovens § 36, stk. 1, skal en anmodning om genmæle i massemedierne over for oplysninger af faktisk karakter, som er egnet til at påføre nogen økonomisk eller anden skade af betydning, og som er blevet bragt i et massemedie, tages til følge, medmindre oplysningernes rigtighed er utvivlsom


P.S. Vi ser frem til at få hjælp og rådgivning fra Pressenævnet i denne sag.


Vedhæftede filer : Fire politianmeldelser vedhæftet; dette dog kun til offentlige myndighedspersoner samt journalister fra den danske presse (Anmeldelserne er udeladt til andre)
Samt en henvendelse dateret den 17.10.2012 til Pressenævnet Se vedhæftede pdf-fil.

Med venlig hilsen

Helsingør-sagen
Lisbeth Eliasen


E-mail :
LisbethEliasen@LisbethEliasen.dk


Web.adr. :
www.LisbethEliasen.dk

Web.adr. : www.garagedrengen.dk

Web.adr. : www.garagebarn.dk

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Til rette ansvarshavende hos Helsingør Dagblad :

Helsingør Dagblad har endnu ikke reageret på Vores klage, klagen er fremsendt til Dem

den 17. Oktober 2012 derfor henvender Vi Os endnu en gang vedrørende sagen.

"PRESSEMEDDELELSE : Dementi NU eller Pressenævnet ind i sagen"

Mrk: Helsingørsagen ("GARAGEDRENGEN").

Dette blev fremsendt ang. deres udlægning af "GARAGEDRENGEN" med anmodning
om at få rettet ALLE forkerte oplysninger som er blevet bragt.

Læs venligst pressemeddelelsen på denne nedestående mail.

Vi imødeser Jeres skriftlige forslag til, hvordan I vil få givet Os oprejsning i sagen.

Med Venlig Hilsen

Lisbeth Eliasen

Borgmesterkandidat & Designer

LisbethEliasen@LisbethEliasen.dk

www.LisbethEliasen.dkFrom: hot.lisbeth@hotmail.com
To: redaktionen@hdnet.dk
Subject: PRESSEMEDDELELSE :
Date: Wed, 17 Oct 2012 17:58:45 +0200


PRESSEMEDDELELSE :
Dementi NU eller Pressenævnet ind i sagen:

Mrk: Helsingørsagen ("GARAGEDRENGEN").

Vi er blevet hængt ud i verdenspressen og har været på mange forsider på baggrund af løgne fra Helsingør Dagblad - og derefter i ALLE medier med endnu mere direkte løgn om vores familie :

Vi ønsker dementi og berigtigelse af de indslag, der er bragt i såvel de skrevne som de digitale medier. Vi forventer, at I giver plads til dementiet på samme spalteplads og på samme sendetidspunkt, hvor I tidligere har bragt løgnen, som beskrives nedenfor.

Vi er en politisk aktiv familie med en lokal byråds- og regionrådsliste; Kronborglisten
[1], der har stillet op til valgene i henholdsvis år 2005, år 2009 og planlagt til igen i år 2013 at tilbyde vore medborgere en hjælpende hånd i det politiske arbejde. Vi er helt ufrivilligt og uberettiget blevet hængt ud i verdenspressen på baggrund af beskidt, politisk og konstrueret løgn af Helsingør Dagblads politiske kommentator Jesper Munch Nielsen, og det er IKKE første gang denne journalist har prøvet dette træk; det er nu 3. gang, Jesper Munch Nielsen forsøger. Han har tidligere hængt Kronborglistens borgmesterkandidat Lisbeth Eliasen[2] ud i Helsingør Dagblad midt i en valgkamp og med stort held.

Den nuværende smædekampagne anno 2012 er igen startet af HD. Journalist Jesper Munch Nielsen, blev straks fulgt op af Helsingør Kommunes nuværende borgmester, Johannes Hecht Nielsen, og han fik hurtigt følge af flere byrådskollegaer, som fornemmede, at deres byrådssæde begynder at koge.

Kommunaldirektøren følte sig kaldet til at yde min familie offentlig sagsbehandling for åben skærm. Det var da også fuldstændig fint. Bare han ikke havde været så fuld af løgn. Ligegyldigt hvad der kom ud af munden på ham, var det forkert, og det var uden, han havde tilladelse til at behandle personfølsomme oplysninger i pressen. Jeg forstår slet ikke, hvordan i alverden I kunne finde på at bringe den slags skumle historier? Det lyste jo så tydeligt ud af manden, at han virkede psykisk uligevægtig, at han måtte være uvederhæftig i sine fantasifulde udlægninger af tingenes rette sammenhæng.

Det startede den 20. september 2012, hvor Helsingør Dagblad bragte en skandaløs og sensationshungrende artikel med titlen "Politi fandt hemmeligt barn skjult i garage[3]" fyldt med direkte forkerte oplysninger i en personsag omhandlende en ransagning på vores adresse
den 9. august 2012.


Denne artikel blev bragt samtidig med fotografi fra henholdsvis selve ransagningen samt ejendommen, og beboerne, Lisbeth Eliasen og Jens Valbek, blev nævnt ved fulde navn og adresse.

Helsingør Dagblads artikel blev samtidig - for at gøre den konstruerede journalistiske løgn perfekt - bragt som en aktuel nyhed.

Derefter har Helsingør Dagblad bragt en serie af artikler i de efterfølgende dage med et forkert og ulødigt indhold udelukkende baseret på de forudgående usande oplysninger samt tilført vores søn et unødigt nedværdigende og modbydeligt øgenavn: "Garagedrengen".

Helsingør Dagblad undersøgte ikke oplysningernes rigtighed, fik ikke indhentet kommentarer og tilladelser fra de involverede inden artiklen blev trykt i deres avis, inden de bragte deres forkerte oplysninger samt videregav personfølsomme oplysninger i en personsag, til stor personlig skade for de involverede politiske aktive forældre, Lisbeth Eliasen og Jens Valbek.

Helsingør Dagblads journalist Jesper Munch Nielsen har givet begået en erstatningsansvarlig og ansvarspådragende handling ved bevidst at have skrevet en så krænkende artikel. Det er en straffelovsovertrædelse med fuldt overlæg at skrive og videregive manipulerede og konstruerede løgne mod bedrevidende for at påføre de involverede uvurderlig og uberettiget personlig skade på navn og rygte. Avisartiklerme og tv-udsendelserme er bragt imod almindelig god presseskik, og de har forårsaget, at ejendommen er blevet forringet i værdi ved eventuelt salg grundet den uberettigede og unødigt negative eksponering i hele Danmark samt udlandet.

Journalist Jesper Munch Nielsen var fuldt vidende om familiens mange hjemmesider, - hjemmesider som Helsingør Dagblad besøger jævnligt og har gjort det i mange år, også dengang han sammen med Helsingør Politi forsøgte at få Kronborglistens hjemmeside lukket, noget som TV-2 Nyhederne dengang bragte en del om via Journalist Line Gertsen. Fordi sandheden skal ties ihjel i Helsingør.

Denne ransagning samt beslaglæggelse og tvangsfjernelse af vores kun 3 årige søn, fandt sted den 9. august 2012.
Den er behandlet for lukkede døre begæret af politiet bl.a. den 29.8.2012.

Helsingør Dagblad skrev citat "Drengen var ifølge Helsingør Dagblads oplysninger i dårlig fysisk og psykisk tilstand" det var en direkte modbydelig løgn:

Der fremgår det direkte modsatte af de offentlige kommunale journaler og Nordsjællands Politis rapport om drengens tilstand på fjernelsestidspunktet samt uvildige vidneudsagn.

Helsingør Dagblad gav også udtryk for, at der var blevet beslaglagt et stort kontant beløb - et beløb, som også var fuldstændig forkert oplyst samt at SKAT havde beslaglagt pengene, så det kunne læses mellem linjerne, at beløbet skulle stamme fra kriminalitet.
Det er ikke korrekt; kontanterne er optjent gennem et ganske normalt arbejdsliv.

Vedr. vores daværende 3 årige søn, - som nu er fyldt 4 år.
M.. har IKKE været vanrøgtet af sine forældre.
M.. var IKKE i dårlig fysisk og psykisk stand, da han blev fjernet af Nordsjællands Politi fra sine forældre.
M.. har IKKE levet i en garage.
M.. har IKKE levet i en papkasse.
M.. har IKKE været på samme adresse hele sit liv.
M.. har IKKE levet et liv uden kontakt til andre voksne og børn.
M.. har IKKE levet i et hjem med tæpper for vinduerne.
M.. HAR set dagens lys og åben himmel daglig.

Det er korrekt, at M. ikke havde et cpr.nr. da Nordsjællands Politi traf ham under en ransagning den 9. august 2012 kl. 7.45 siddende på bagsædet i én af forældrenes tre privatbiler, som holdt parkeret i ejendommens 4-dobbelte garage og med M's mors frakke over sine nøgne ben, da M kun var iført nattøj, bestående af blå shorts samt nat-bamsetrøje.


Det er IKKE en tvangsfjernelsesgrund IKKE at have et cpr.nr.
Som bekendt har alle ret til at stifte familie jvf. FN konventionen, som Danmark HAR underskrevet.

IKKE KRIMINALITET

Nordsjællands Politis ransagning og beslaglæggelse beror på en mistanke om ulovlig personfotografering efter Straffeloven § 264a begået af Lisbeth Eliasen, som er borgmesterkandidat for Kronborglisten.

Mistanken er begrundet i, at Lisbeth Eliasen havde indgivet hele fire separate politianmeldelser og i disse oplyst, at Nordsjællands Politi kunne rekvirere bevismateriale i form af billeddokumentation hos undertegnede, hvilket politiet slet ikke har reageret på.

Anmeldelserne var løbende indgivet i august måned 2011 og alle fire anmeldelser var senere forsvundet i systemet hos Helsingør Politi.
Det har bevirket, at undertegnede har påklaget dette embedssjusk videre op i klagesystemet over Nordsjællands Politis manglende tilbagemeldinger på en borgers henvendelser.

Der mangler derudover tilbagemelding for indgivet politianmeldelse til Helsingør Politistation sendt på mail i marts / april måned 2012.

Disse anmeldelser er vedrørende en gruppe af polititjenestemænd ansat ved Helsingør Politi, som efter vor mening har begået mange forskellige ugerninger, som KAN være kriminelle.

Undertegnede er i besiddelse af bevismateriale på denne kriminalitet, hvilket er oplyst til politiet.

Derfor fik vi besøg af Politimafiaen fra Nordsjællands Politi.

Den særlige uafhængige politiklagemyndighed i Aarhus har lavet et langt anklageskrift mod én af disse polititjenestemænd, som også er min genbo Jacob Pedersen, Skovgaardsvej 11, Helsingør. Undertegnede har fået stillet fri advokat til rådighed i denne sag og skal fungere som vidne mod politi-genboen.

Beslaglæggelser:

Nordsjællands Politis ransagning fandt sted den 9. august 2012, kl. 7.45 til ca. 20.00.

Der var 4 hunde-patruljevogne tilstede på adressen i det angivne tidsrum samt anslået cirka 50 politifolk.

Nordsjællands Politi beslaglagde alt IT- udstyr, PC'er, mobilbredbånd, mobiltelefoner, hukommelseskort, simkort, harddiske, kameraer, CD'er, DVD'er, videobånd, alle familiens fysiske billeder m.m. tilhørende bl.a. det politiske parti, Kronborglisten, et juridisk selvstændigt registreret selskab, en lille børneforening, samt adressens beboere og ikke mindst ejendommens ejer.

Derudover har Nordsjællands Politi selv oplistet at have beslaglagt ALLE husets tandbørster !!?!!!

Politiet fremviste ingen dommerkendelse til at ransage de af ejendommens lokaler, som tilhører et juridisk selvstændigt registreret selskab.
Politiet havde ingen formandsbeslutning til tvangsfjernelsen af vores søn M på 3 år.

Kontanterne:

Kontant beløb er beslaglagt af SKAT grundet en fiktiv konstrueret restskat - en sag i millionklassen - mod en af Kronborglistens stiftere som er politisk aktiv. Denne fiktive skattesag er også politianmeldt af Lisbeth Eliasen den 24.4.2012 til Rigspolitichefen, samt til Statsadvokaten, og senest til Nordsjællands Politi, som heller ikke i denne sag har kunnet komme med en tilbagemelding om, hvor langt de er nået i efterforskningen omkring denne sag mod en polititjenestemands kone, fhv. skattepanteassistent Maja Sabroe Larsen, som efter vor mening har overtrådt straffelovens § 146 stk. 2. ved at lave en fuldstændig tilfældig restskat for år 2003, 2004 samt 2006 med nogle meget store opdigtede beløb[4]. Vi kan se, at Maja Sabroe Larsen stadig er på fri fod, og hun arbejder endnu i Carlsberg Gruppen trods denne meget alvorlige anmeldelse. Det er i øvrigt også hende, der har taget fotoet til Helsingør Dagblad i den nævnte artikel fra den 20.9.2012.

Endvidere er det også hende og hendes mand polititjenestemand Jacob Pedersen, Skovgaardsvej 11, der har anmeldt barnedrab, det var derfor drabsafdelingen kom den 9.8.2012 til mit hjem, og vi blev slæbt ud i drabsafdelingen sidst på dagen den 9.8.2012, se mere nedenfor.

Sigtelser efter Straffelovens § 213 :

Lisbeth Eliasen og Jens Valbek er begge hver især - citat fra Nordsjællands Politi afhøringsrapport: "sigtet for overtrædelse af Straffelovens § 213, ved i perioden fra ca. 2006/2007 og frem til den 9. august 2012 på adressen Skovgaardsvej, 3000 Helsingør i forening med samlever, ved vanrøgt eller nedværdigende behandling at have krænket deres drengebarn, idet de tiltalte lod deres barn tage ophold på adressen Skovgaardsvej, 3000 Helsingør, uagtet at adressen var uegnet til beboelse" citat slut.


Vi er åbenbart stadig sigtede i sagen om vanrøgt. De to efterforskere i drabsafdelingen, som afhørte os enkeltvis, fortalte os hver for sig, at de kun sigtede os for vanrøgt, fordi de var nødt til det for at have lov til at tage vores DNA. Denne ville deres jurister have for at fastslå, hvem der var de biologiske forældre til M, men ellers var der ikke mere i den sag om vanrøgt, og derfor kunne vi sagtens lade os afhøre selvom vi ikke kunne få fat på vores advokat. I første omgang oplyste jeg, at jeg ikke ville udtale mig, før jeg havde en advokat, og min egen advokat var på ferie til på mandag, og vi sad der om torsdagen. Men så sagde han alt det til mig, men jeg sagde alligevel, at hvis der ikke kom en advokat, så bliver jeg her bare til på mandag når min advokat Trygve S. Nielsen er tilbage fra ferie, men det kunne der slet ikke blive tale om, de havde ikke noget at beholde os for. Dernæst begyndte vi at tale lidt om sagen og det skrev han ned.


Begge de to efterforskere, uafhængig af hinanden, begyndte til sidst at undskylde, og gav udtryk for, at det var fuldstændig forkert, at vi var kommet her ud i drabsafdelingen, ligesom min efterforsker beklagede og gav en direkte undskyldning for nogle af hans kollegaers hårdhændede opførsel overfor undertegnede.

Jeg kan for både Jens og mit vedkommende sige, at disse to efterforskere, var de mest NORMALE mennesker, vi overhovedet mødte den dag, udover vores skønne helt normale dejlige velfungerende M, som vi kun fik set om morgenen og uden at sige farvel til ham - stakkels dreng - og sikke et modbydeligt samfund at behandle små børn på denne måde bare for at straffe hans forældre mest muligt.

Vedr."Garagedrengen" den 9. august 2012:

Politiet havde ingen formandsbeslutning til at tvangsfjerne M på 3 år, men trodsede denne manglende formandsbeslutning eller manglende beslutning om tvangsfjernelse truffet af et Børne- og Unge-udvalg.

Der manglede billede eller andet bevis såsom bleer fra skraldespanden eller andre tegn på, at vi havde et barn på adressen.

Alligevel havde Helsingør Kommune begæret en undersøgelse under fuld diskretion, proforma er navngivet ”Magnus Andersen cpr. nr. mhp udredning 090808-6AM1”,

DETTE BLEV BEGÆRET allerede den 8.8.2012, altså dagen før politiets aktion på adressen.

Det er derfor direkte løgn, at politiet og Helsingør Kommune IKKE vidste, at vores søn opholdt sig på adressen, da de brød ind den 9. august 2012. - Mange flere beviser haves på, at Helsingør Politi er fulde af løgn i sagen om Helsingørsagen.

Her skrives en række citater fra Helsingør Kommunes journaler den 9.8.2012 af en pædagog UT ("fangevogter") på Helsingør Lokalcenter.
For give et uvildigt indtryk af M den 9.8.2012 og hans tilstand tiden kort efter tvangsfjernelsen.

Citat: "Det viser sig hurtigt, at han har helt styr på computere." Citat slut.

Citat: "Han styrer musen uden problemer - kan delete, det der er skrevet forkert og skriver f.eks. både sit navn og Lisbeth på computeren. Da vi venter på, at den starter op, siger han: "det tager tid", "der kommer noget på skærmen”, og "der sker noget".

Citat: "Han kender de almindelige børnesange og synger med på blandt andet: Hjulene på bussen drejer rundt - Lille Peter Edderkop - ABCsang m.fl. M udtaler ikke alle ord korrekt og tydeligt, men er forståelig. Han har et stort ordforråd. Han ved, hvad alle almindelig ting er. Sofa - vinduer - bukser - bil - mad - pålæg - skibe - sejlbåd - skateboard osv. F.eks. kigger vi på biler - han siger farverne på dem og fortæller UT, at de har nummerplader på og siger et langt tal 4056 et eller andet. Han kender farverne - siger ude på badeværelset, at håndklædet er lyserødt og kan sige de forskellige farver, da vi tegner sammen. Han kan tal op til fem og derfra lidt sporadisk 7- 10- 3 osv. M vasker hænder af sig selv, hver gang han har været på toilettet, med sæbe og det hele. Han er selv gået derud, har lavet på potten - tømmer potten i toilettet og skyller den derefter med bruseren, som den mest naturlige ting. M har meget slidt tøj på, men hans hygiejne omkring kroppen virker ok. Hans hår er rent, og han virker ren på kroppen. Det virker helt naturligt for ham, at være i bad og blive vasket."

Citat: "M.har været fræk som andre børn - kan sige nej til noget og drille ved ikke at komme, men har hørt efter, hvis jeg har sagt noget vi skulle. Blot trukket den en smule - man ikke udover det sædvanlige, som børn gør. Han har haft glimt i øjet og forstået at charme, især når han danser. En god dag sammen med M, som har været dejlig at være sammen med. Det sidste han sagde inden han sov, var " godnat og sov godt".


"Garagedrengen" blev beskrevet af naboerne Svend Jensen og Lis Kildevang Jensen til pressen.

En sygeplejerske passede derudover M den 9. august 2012 akut i tiden, inden de sociale myndigheder afhentede ham.


Citat fra Politiken : »For mig at se var han en ualmindelig sød lille dreng« fra den 21.9.2012

Citat fra BT: »Han virkede almindelig, pæn, ren og sød « fra den 21.9.2012

Citat fra TV2 - Nyhederne: » Efter drengen har leget lidt på græsset, læser Lis Jensen en bog for drengen, og de spiller computerspil og ser fjernsyn med ham. Det virker til, at drengen har set fjernsyn før, fortæller ægteparret.« fra den 21.9.2012.

Citat fra DR - Nyhederne : »Lis og Svend passede garagedrengen: Han virkede nysgerrig« fra den 21.9.2012.

Beskrevet af Kriminalassistent Anne-Marie Madsen, Citater fra Nordsjællands Politi afhøringsrapport den 9. August 2012 :

Citat: "Dreng 3 til 5 år gammel ca. 1 meter høj, spinkel til almindelig af bygning, (almindelig ernæringsstand)".
Citat: "Drengen fremstod velsoigneret. Hans hår duftede af sæbe. Han virkde glad og meget tillidsfuld."

M en 3 årige dreng - blev afhørt i 40 minutter uden sine forældre af en vildtfremmed kvindelig betjent og en vildtfremmed kvindelig sagsbehandler, sidstnævnte
har vi som familie anmodet om at få skiftet ud, da hun ikke mente, at vi som forældre i maj 2012 skulle underrettes om vores tvangsanbragte søn D's alvorlige selvmordsforsøg og indlæggelse på Rigshospitalet.

Advokat Trygve S. Nielsen har også indklaget spørgsmålet om, at vi som familie IKKE kan få udskiftet vores sagsbehandler i Helsingør Kommune til Det Sociale Nævn.


Ritzaus Bureau bragte :

Oplysninger fra Helsingør Dagblads artikel blev ukritisk videregivet uden kontrol af indholdets rigtighed og uden at indhente tilladelse for videregivelse af personfølsomme oplysninger i en personsag behandlet af Retten for lukkede døre, begæret af Politiet. Dette videreformidles ukritisk i de landsdækkende danske medier og hændelsen videreformidles som en skummel og frygtelig børnevanrøgtssag med navngivelse af forældrene samt fulde bopæl, økonomi, forkerte datoer, forkerte beløb, ransagning for anden kriminalitet osv. Denne løgnehistorie bringes så videre ud over hele det danske land og ud over landets grænser af Ritzaus Bureau.

Erstatning :

Pressens uberettigede brug af billede- og videomateriale UDEN forudgående aftale, materialer hugget fra websider som tilhører undertegnede, Lisbeth Eliasen, og som viser undertegnede personligt, min familie, eller alle i forening samt andet materiale, videoer fremstillet og produceret af undertegnede.

Vi indgår gerne et frivillige forlig mod rimlig økonomisk kompensation, fordi DIT MEDIE har krænket Lisbeth Eliasens ophavsrettigheder til såvel egne billeder og video rettigheder som også tydeligt fremgår af www.kronborglisten.dk 's webside samt af de skrivelser, der er udsendt via mail fra undertegnedes hånd.

Vi imødeser jeres skriftlige forslag til, hvordan jeres medie vil få givet os oprejsning.


S.U.

Med venlig hilsen

Helsingør-sagen
Jens & Lisbeth

E-mail : LisbethEliasen@LisbethEliasen.dk

Web.adr. : www.LisbethEliasen.dk

Web.adr. : www.garagedrengen.dk

Web.adr. : www.garagebarn.dk


[1] www.Kronborglisten.dk

[2] www.LisbethEliasen.dk

[3] Skrevet af Helsingør Dagblad af Jesper Munch Nielsen den 20. september 2012 kl. 22.07

[4] www.Mafiaen.dk

  


Siden u/ ombyg

Tilbage til forsiden