Tilbage til forsiden

 

 

Hvad vil Kronborglisten (K) til Byrådsvalget 2013:  
 

Kronborglisten arbejder for at få borgerne i centrum. 


Kronborglisten arbejder på at få afsløret inhabilitets-problemer og svindel i Helsingør Kommune. 


Kronborglisten arbejder for, at alle møder og samtaler skal digitalt optages således,
at ingen parter kan være i tvivl om indholdet af møderne. Vi overvejer at få etableret
mødelokaler med video-overvågning, når borgerne skal til møde med kommunen.
Mødet kunne skrives som tekst ved hjælp tale til tekst program f.eks. programmet "Dictus"
Det vil spare en del forviklinger samt arbejde med at skrive referat.
Der vil dermed ikke forekomme uoverensstemmelser og herske tvivl om, hvad der blev sagt og
aftalt og kommunen vil opnå økonomisk gevinst heraf både direkte og indirekte.
De kommunale ansatte skulle aflønnes efter, hvor godt de holder loven overfor borgerne i
stedet for hvor mange kr./ører de sparer kommunen.  


Kronborglisten vil arbejde for en lokal ombudsmands-funktion; en idé Kronborglisten
lancerede allerede i 2005. Det skal ikke som nu være en borgerrådgiverfunktion uden
beføjelser, som kun sidder på en pind i forlængelse af Borgmesterens og
Kommunaldirektørens kontorer. 


Kronborglisten vil have mere liv i Helsingør f.eks. med andre kreative sjove ideer
til Helsingør centrum og Havn.  


Kronborglisten vil indføre sanktioner for sagsbehandleres overlagte fejl. 


Kronborglisten vil arbejde for at kronisk syge - som for eksempelvis diabetes-
børn og - unge får den lovpligtige støtte i Helsingør Kommune. 


Kronborglisten ønsker et uvildigt medie i Helsingør-området, således alle borgere
 kan benytte deres ytringsfrihed; mediet skulle således ikke være i lommen på
myndighederne. 


Kronborglisten vil arbejde for at grundskyldspromillen skal nedsættes for private
og firmaer, så den høje udgift ikke skræmmer borgere væk fra Helsingør. Endvidere
vil Kronborglisten arbejde for at få fjernet ejendomskatten helt for pensionister og
andre helt uden indtægt. En nedsættelse vil også kunne betyde at flere børnefamilier
bliver tiltrukket til vores kommune. 


Kronborglisten vil arbejde for, at alle Helsingørs rekreative områder, skove og
strande bevares til glæde for borgerne. 


Kronborglisten vil arbejde for bedre vilkår for erhvervslivet generelt i kommunen uden
at gå på kompromis med miljøet. 


Kronborglisten vil arbejde for at der bliver bedre parkerings muligheder (etablere
underjordisk parkeringskælder under nybyggeri ect.) for alle Bilister i Helsingør Kommune,
f.eks. ved at der indføres 15 minutters gratis parkering (rotations-parkering)
for korte ærinder i Helsingør city. 


Kronborglisten forsøger at bekæmpe al korruption og magtmisbrug i Helsingør. 


Kronborglisten vil bekæmpe illegal og ulovlig arbejdskraft i Helsingør generelt samt
bekæmpe sort og underbetalt arbejdskraft i offentlige institutioner og hos
underleverandører til udførelse af kommunale projekter og udlicitering. 


Kronborglisten vil arbejde imod, at Helsingør Kommune opfører sig som en politistat
i staten.
F.eks. skal det stoppe at Borgmester Johannes Hecht-Nielsen ikke længere tillader
sig selv og Kommunen at rode i borgernes private skraldespande således som det sker
i Helsingør Kommune i dag 


Helsingør Hospital er desværre nedlagt derfor skal indsættes en buslinje direkte til
Hillerød Hospital allermindst 1 gang i timen med udkørsel fra busholdepladsen ved
Jernbanevej samt med stop ved SUNDHEDSHUSET Helsingør – i natte timerne
(kunne bussen fungere som telebus) - så borgerne kunne ringe og rekvirerer minibus,
(da en taxa til Hospitalet let kan løbe op i 1000 kr. for den enkelte Borger i nød).
  Stem Kronborglisten (K) for Dig og Dine nærmestes fremtid