Kan man stole på Helsingør Dagblad ?
NEJ - desværre er Avisen blevet en
helt og aldeles utroværdig Avis.
I folkemunde kaldes den "LØGNEKSPRESSEN"

En gang for længe siden havde Helsingør Dagblad
ansat troværdige Journalister, og rigtige dygtige
Redaktør som Tina Dahlstrøm og John Bech, men
tiderne skifter, og samfundet er på randen af
afgrunden, så det smitter af på Helsingør Dagblad.

Hvad skal man så læse, ja det bliver svært at svare
på, for Helsingør Dagblad sælger deres artikler til
Ritzau Bureau, som så igen sælger deres artikler
til de andre store aviser, så en lille løgn bliver i dag
til en abnorm LØGN, men en ADVARSEL skal lyde
lad være med at læse LØGNEKSPRESSEN !


Her under en artikel fra dengang Helsingør Dagblad
havde ærlige og troværdige medarbejder ansat !
Nedenstående blev bragt i Helsingør Dagblad m.fl.Er det, hvad vi kalder demokrati?

Det er med stor interesse og ikke mindst hovedrystende undren, jeg har fulgt
med i den stadig mere groteske udvikling i tvangsfjernelsessagen om de to
børn fra Helsingør. Jeg har selv været med til at bringe historien frem
for offentligheden, da jeg indtil sommeren 2002 var journalistpraktikant
på Helsingør Dagblad. Jeg kender sagen mere indgående end de fleste, da
der i sin tid lå en temmelig grundig research bag historierne, før de kom
frem i avisen. Endnu engang konfronteret med diverse meninger på gadeplan
og løs snak i hjørnerne, føler jeg nu trang til at give mit besyv med i
en alt for langstrakt og i virkeligheden meget ulykkelig debat.?

Der ligger meget mere bag den sag, end det fremgår af avisen!? Den besked
får folk, når de stiller spørgsmål til politikere og politifolk i Helsingør
i denne sag. Det sagde man også tilbage i foråret 2002, da jeg begyndte
at grave i den. Men i al den tid, der er gået, har jeg endnu ikke set nogen
dokumentation for, hvad dette ?meget mere? skulle være. Jeg har haft fuld
indsigt i familiens papirer uden at finde tegn på nogen form for vold, misbrug
eller vanrøgt af børnene. Jeg har af egen interesse siddet en hel dag i
Østre Landsret, da sagen blev prøvet dér sidste sommer. Men hverken fremlæggelserne
fra kommunens repræsentant eller familiens to advokater bragte en viden
på bordet, jeg ikke allerede havde læst eller interviewet mig til. Jeg har
besøgt familien mange gange både under og efter mit arbejde med artiklerne,
og kender de fire børn som både glade, sunde og ikke mindst høflige og imødekommende
børn. Ingen af dem virker præget af den ?isolation? kommunen i sin tid lagde
til grund for at ville undersøge familiens forhold, da de to drenge var
henholdsvis et og tre år.

Mistanken blev dengang begrundet med gentagne naboanmeldelser om, at drengene
ikke gik i institution og ikke kom ud at lege på vejen! Så skulle vel mange
børn ? inklusiv mig selv ? have været fjernet fra deres hjem igennem årene?
Jeg har aldrig gået i institution, ligesom jeg først blev sluppet løs alene
på vejene, da jeg havde et større barns forstand på at færdes i trafikken.
Jeg tror nok, de fleste betragter mine forældre som ansvarlige ? men jeg
er jo også vokset op helt tilbage i 70?erne, hvor det stadig var prisværdigt,
at forældre selv tog ansvaret for deres børn i stedet for at overlade det
til de offentlige instanser.

Når man hos socialforvaltningen allerede ved sagens begyndelse gennem familiens
advokat blev gjort opmærksom på en mangeårig nabostrid mellem netop anmelderen
og familien Jørgensen/Eliasen, burde man nok have faret lidt med lempe.
Men det har måske gjort sit, at selvsamme nabo i sin tid var ansat ved Helsingør
Politi, der siden har været endog meget aktive i det efterfølgende sagsforløb?
Under alle omstændigheder er det eneste, man har opnået, at børnene netop
er blevet isoleret, da forældrene ikke tør sende dem i skole af frygt for,
at socialforvaltningen pludselig kan møde op og fjerne dem, så længe de
lever under den nuværende mistanke. Hvis man har fulgt bare lidt med i debatten
om fjernelsessager rundt om i landet ved man, at familiens frygt har været
yderst velbegrundet.

Mine mange besøg og efterhånden indgående kendskab til familien Jørgensen/Eliasen,
som jeg har holdt kontakten med, siden jeg rejste fra Helsingør for at færdiggøre
min uddannelse, fik sidste år familiens advokater til at indkalde mig som
vidne ved det børne- og ungeudvalgsmøde, hvor man besluttede at hjemgive
børnene, så de kunne påbegynde skolegang ved Ingrid Wredstrøms privatskole
i Hillerød og begynde på en normal hverdag. Den beslutning stemte kun to
medlemmer af udvalget imod ? det socialdemokratiske byrådsmedlem Gitte Kondrup
og psykolog Hans Kornerup. Der var altså flertal i udvalget og børnene kunne
komme hjem. I hvert fald indtil sidstnævnte psykolog besluttede at gå imod
sit eget udvalgs flertalsbeslutning og fremsende beslutningen for Den Sociale
Ankestyrelse. Det hedder sig, at Hans Kornerup fremsendte denne appel til
Ankestyrelsen på eget initiativ, men hvad de færreste ved er, at det foregik
på Helsingør Kommunes brevpapir, ligesom det efterfølgende på amtsplan er
blevet fastslået, at Hans Kornerup ikke havde legal klageret i sagen. Det
kan interesserede læse meget mere om på hjemmesiden www.Kronborglisten.dk,
hvor familiens ulykkelige situation lige nu diskuteres. Jeg tillader mig
blot her at spørge: Er det, hvad vi kalder demokrati i Danmark? At en psykolog,
der blandt andet lever af at arbejde med børn, som fjernes fra deres hjem,
kan gå ulovligt imod en flertalsbeslutning taget af demokratisk valgte byrådspolitikere
i Helsingør Kommune? Og jeg spørger: Hvordan kan vi overhovedet have tillid
til vores politiske repræsentanter fremover, hvis deres beslutninger kan
ophæves så let?

Det er i orden, at man debatterer og diskuterer en sag som den her omtalte.
Men man bør holde sig til sandheden og dét, man ved noget om, så snart man
skal til at ?dømme? andre mennesker. Hvor er ellers vores allesammens grundlovssikrede
retssikkerhed, hvis vi kan dømmes på nabosladder og alt det, der åbenbart
kan stå imellem linjerne, i en sagsfremstilling som i tilfældet familien
Jørgensen/Eliasen?!

Med venlig hilsen

Journalist
Tina Nørager DahlstrømLøgnekspressen HD, skrev den 22 September 2012 v/ Journalist Kirsten Moth en dybt krænkende og kriminel artikel :

Skoleinspektør, Gordon David Lees lyver :

Gordon David Lees, der i dag er skoleinspektør i Lyngby-Tårbæk Kommune.
Gordon David Lees var Nordvestskolens daværende inspektør i Helsingør.

Gordon David Lees Citat:
"Da vi endeligt gik til den, truede faderen, Jens Valbek, med at ville skyde sig selv og det endte med, at politiet gik ind. Derefter blev børnene testet af en børnesagkyndig person. Alle børnene blev fundet fuldstændigt normale. De fejlede intet, viste analyserne dengang og forældrene »overtog« så hjemme undervisningen med tilsyn fra Helsingør Kommune. Derfra var sagen ude af mine hænder, husker Gordon David Lees." Citat slut.

Tavshedspligt i følge forvaltningsloven § § 27 stk. 1, nr. 6 og straffeloven § § 152 stk. 2
Du er er jo IKKE normal Gordon David Lees, hvorfor udtaler Du Dig til flere af de Danske medier mod bedre viden ? Du er direkte fuld af LØGN, tænk hvor sølle og sygt af finde på.

Vi ved da godt at Du er i ledtog med Helsingørs Kommunaldirektør Bjarne Pedersen fra dengang hvor Du blev bestilt til at indberette de plantet løgnhistorier som Bjarne Pedersen som dengang kun var Børne og ungdirektør i Helsingør Kommune og sad altså direkte og blandet sig i Socialforvaltningen og i Vores sag dengang og dette bestilte han så åbenbart Dig til, den underretning som Du produceret dengang 2001 som byggede på rygter og løgne og ingen facts, den gav Du Bjarne Pedersen en kopi af. Endvidere fik Socialforvaltningen bestilt en falsk udtagelse fra en Sundhedsplejerske, det var bare ærgeligt for Jer Embedsmænd at der i virkeligheden stadig fantes alle de originale dokumenter fra den rigtige Sundhedsplejerske som var kommet i Vores hjem, og som meget tilfredsstillende beskrevet, men det var den produceret udtagelse som kom flere år senere absolut ikke og så fra samme sundhedsplejerske, i andre lande kalder man det mafiametoder.

Citat : "Da vi endeligt gik til den, truede faderen, Jens Valbek, med at ville skyde sig selv"
Faderen har ALDRIG truet med at skyde sig.
Men det kan, Gordon David Lees, dokumentere straks ?

Citat : "Det endte med, at politiet gik ind"
Politiet er ALDRIG gået ind fordi faderen ville skyde sig.
Men det kan, Gordon David Lees, dokumentere straks ?

Citat : "Forældrene »overtog« så hjemme undervisningen med tilsyn fra Helsingør Kommune."
Helsingør Kommune har ALDRIG haft tilsyn med hjemme undervisningen, det har en privatskole i hhv. Græsted og Hillerød, af en Skoleleder der også var Byrådsmedlem.
Men det kan, Gordon David Lees, dokumentere straks ?

Citat : "Skoleinspektør: Far til garagebarn gik amok"
Faderen har ALDRIG været gået amok.
Men det kan, Gordon David Lees, dokumentere straks ?

Citat : "Derfra var sagen ude af mine hænder, husker Gordon David Lees"
Sagen har ALDRIG haft noget at gør i Dine hænder.
Men det kan, Gordon David Lees, dokumentere straks ?

Citat : "De to ældste var tilmeldt Nordvestskolen i Helsingør, men kom aldrig i skole."
De to ældste har ALDRIG været tilmeldt Nordvestskolen i Helsingør.
Men det kan, Gordon David Lees, dokumentere straks ?

Citat : "Alt tydede jo på, at der var noget helt rivende galt. Vi var dybt, dybt bekymrede. Alle alarmklokkerne ringede"
Hvad tydede på ? Hvad var rivende galt ? Hvad var dybt bekymrende ? Ringet det for Dine øre ?
Men det kan, Gordon David Lees, dokumentere straks ?

Citat : "En indberetning, han fik mange »bank« og megen kritik for dengang."
Vi har desværre ALDRIG givet Dig "bank" for den, før NU. Men et søgsmål er på vej NU
Men det kan, Gordon David Lees, dokumentere straks ?

Citat : "Blandt andet led det ene barn jo af sukkersyge, som var ubehandlet."
Jannus har ALDRIG haft ubehandlet sukkersyge, SÅ VAR HAN DØD OMGÅENDE, LIGE PÅ STEDET.
Men det kan, Gordon David Lees, dokumentere straks ?

Vi har aldrig nogensinde mødt Gordon David Lees på Nordvestskolen Os bekendt, eller uden for skolen eller som han påstår ved Vores dør.
Vi har INTET haft med den skole at gøre overhovedet

Da Jannus ca. 5 år var han en meget kvik og dygtig dreng, han var en del foran sine jævnaldrende, det fik Os som forældre til at tænke om han nu IKKE var klar til at komme i skole, den ideer fik Vi da aviserne begyndte at skrive om indskrivning til deres skoler, Jeg tror Jeg så et opslag fra Kommunen, der vist tror Jeg var dækkende for alle Helsingørs Skoler, der var nogle bestemte dage hvor der var indskrivning med tid og sted. Vi i familien talte lidt om det, Vi blev enige om Vi da kunne gå ned på skolen og tale lidt med dem, og høre om det nu var godt at starte et år for tidligt.
Vi havde hørt meget dårligt om Nordvestskolen og dennes mærkelige leder fra en Nabo på vejen som havde et par børn gående der samt rygterne i byen var nu heller ikke gode for Nordvestskolens Gordon David Lees.
Derfor ringet Jens til Nordvestskolen ved en kontordame, for at spørge om hvordan man skulle forholde sig hvis man ville have sine børn indskrevet på en anden skole end distriktsskolen, det blev oplyst at man skulle henvende sig på den skole hvor man ville være, der blev ved denne samtale ikke registreret hvem Vi var eller noget, det var kun en alm. forespørgelse, SÅ VI HAR ALDRIG VÆRET I KONTAKT MED HVERKEN Gordon David Lees ELLER HANS SKOLESYSTEM.

Jens og Jannus gik ned på Gurrevejens Skole som ligger lige ved siden af hvor Vi bor, altså en meget nemmere vej til skole.

Gurrevej Skolen tog pænt i mod Os, Vi talte lidt om det med at komme et år før i skole osv. der var 3 ansatte tilstede på skolen og de testet Jannus lidt og mente at det ville være helt fint og han sagtens kunne begynde, når Vi kom hen efter sommerferien.

Men desværre gå livet IKKE altid som Man håber, nogle ting ændret sig og senere blev Jannus en dag alvorlig syg og var ved at dø fra Os, Vi nået kun lige akkurat i tide ved egen sindsyge bilkørsel at nød at få ham på intensiv afdeling på Hillerød Sygehus med akut Sukkersyge.
Det Danske vagtlægesystem havde IKKE virket, de ville i 3 dage ikke komme ud og se til Jannus, hver gang Vi ringet sagde de at der var kold influenza i omløb og det var de symptomer han havde, så Vi skulle bare tage det helt roligt, og han havde jo aldrig været syg før, så Man var jo nok bare lidt for pylderet.
Men far måtte selv køre vild ambulance kørsel, da Jannus begyndte at få det hvide ud af øjnene
Det kan Man også se mere om i Dokumentaren "Til Barnets Bedste".

Jannus overlevet kun takket være Far, Vi fik dengang af vide af han måske ville blive noget bims, ihvertfald skulle Vi ikke stikke næsen frem efter at han skulle blive professor, men det havde Vi nu aldrig gjort.

Så alt i alt Gordon David Lees, hvor er Du dog et frygteligt menneske, hvordan kan Du dog lyve sådan ???

Du bør have en fyreseddel OMGÅENDE, Du er farlig for Dine omgivelser. Tænk Du er den der med glæde har ødelagt Vores 6 Børns liv, og nu er Du grunden til Vi få ødelagt nr. 7. Du har det sikkert fint, og Helsingør Kommune omkring ca. 10 millioner fattigere om året.

Læs artikler her : Tryk HER !Åben Politianmeldelse af Andreas Otto Brage, Skovgaardsvej 6, Helsingør & Journalist, Niels Berg fra Helsingør Dagblad :

Hermed anmodes Nordsjællands Politi om at oplyse til Undertegnede med baggrund i artiklen i Helsingør Dagblad den 22 September 2012 af Niels Berg med titlen ” Nabo: »Drengen boede i bogbussen«  samt gerne også oplyse til Helsingør Dagblads læsere om hvem præcist denne pædofilianmeldelse er kommet fra, hvem det er i Min familie der er anmelder og samtidig oplyse hvis det er muligt og der findes en anmeldelse i givet fald hvad der er sket i sagen, blev naboen sigtet eller blev den frafaldet, eller er der sket dom, og hvad lyder ifald dommen på ?
Citat : ”Familien beskyldte dem blandt andet for pædofili, fortæller naboen”

Endvidere anmodes Politiet i Helsingør afhøre Andreas Otto Brage omkring denne alvorlige hændelse som Andreas Otto Brage har oplevet en Nytårsaften med henblik på hvilket år der tales om samt om hvilken familiefar han omtaler, det er ikke en hændelse Vi i Vores familie har kenskab til, der er ALDRIG affyret noget jagtgevær af i nærheden af Vores bolig eller affyret noget af fra personer i Vores familie, ligesom der i øvrigt ALDRIG bliver affyret noget som helst andet af fra Vores side, ej heller en Nytårsaften. Denne falske historie og bagvaskelse om Vores familie bedes Politiet undersøge. Dette er suverænt injurie og bagvaskelse af Min familie.
Citat : ”som også har set familiefaren affyre et jagtgevær nytårsaften”

Den familie som er blevet skilt og som har solgt deres hus og med vist kun et lille bitte tab, dem har Vi i Vores familie aldrig anmeldt for noget som helst. Men familien blev vist nok afsløret af den Politibetjent som bor lige her i området og som har overvåget netop Os igennem ca. 6 år. Politibetjenten har overlyttet og overvåget hele området, (DETTE ER POLITITJENESTEMANDEN POLITIANMELDT FOR.) og i Politiets iver for at finde noget på Mig og Min familie så har denne Politimand og hans familie afsløret at dette ægtepar havde lige lovlige lange fingere nede i klejnekassen på deres arbejdspladser hvor de stjal en hel del vare m.v. samt opdaget Politimanden også at de handlet med nogle hælervare som blev opbevaret i en garage i et andet hus lige her på vejen, da Politimandens kone begyndte at ”købe” af disse vare, samtidig med at denne familien sloges med disse store problemer begyndte konen at have flere upassende udskejelser sammen med et venners pars mand som arbejdet i SKAT, og derfor flyttet konen ud til denne mand og hun var selvfølgelig blevet arbejdsløs efter Politiet var begyndt at samarbejde med arbejdsgiveren om opklaringen som de vist fik på video. Men denne familieepisode kender Helsingør Politi jo vist alt til. 
Citat : ” For familien har tidligere chikaneret og forfulgt en familie på vejen så meget, at husejerne blev skilt og måtte sælge villaen så de tabte 400.000 kroner.”

Hvad i alverden rager det samtlige borgere i Danmark, hvad Du har set en bestemt husherre i ført, kunne forstå du ville pointér det hvis han havde groft overtrådt Din blufærdighed, eller havde gået lige så tarveligt klædt som Din mor gør det, så var da der noget at tale om. Det kunne da være Jeg skulle begynde at beskrive hvad Du går rundt i, nå sikken dog en parodi det bliver.
Citat : ”som andre gange har set husherren uden for iført en eller anden form for overtræksdragt.”

Andreas Otte Brage bedes dokumentere sine fremsatte injurie og bagvaskelses angreb.
Citat : ”Nabo: »Drengen boede i bogbussen«”

Hvad er Andreas Otto Brage, bange for ? – Så enten hold Din mund lukket, eller hold Dig til Sandheden, ellers skal Jeg gøre hvad Jeg kan for at fortælle sandheden om Dig. Indtil videre har Jeg IKKE fortalt noget om Dig eller Din meget mærkelige familie.
Citat : ”Jeg er bange for at sige noget.”

Man skulle godt nok ikke tro at Journalist Niels Berg fra H.D. kan være uddannet Journalist når han kan finde på at skrive sådan en gang direkte vås i en lokal avis, det kan da KUN opfattes som bagvaskelse af Kronborglistens Borgmester kandidat. Det er IKKE bare frækt at skrive, men derimod direkte dumt af Helsingør Dagblads Redaktør at lægge spalteplads til disse bagvaskels angreb.
Bare med en lille anelse sund fornuft, så ville denne Niels Berg have haft lidt cirkulation i hovedet.
Niels Berg har skrevet dette direkte mod bedre viden, blot for chikanerer Undertegnede og stille Mig og Min familie i ringagtet lys hos Mine medborgere.
Niels Berg Kender til sandheden i Helsingørsagen fra dengang Helsingør Dagblad havde rigtige Journalister og Redaktør ansat på Avisen som da Journalist Tina Dahlstrøm informeret Redaktør og Journalister og hvordan de brodne kar i Helsingør Kommune og Helsingør Politi fyldte offentligheden med løgn og løgnagtige rygter om personer i Helsingørsagen, som Helsingør Politi siger ”vi starter bare et rygte”, dette er Citat fra Polititjenestemænd fra Nordsjællands Politi og dette ved Niels Berg sikkert rigtigt godt at Politiet gør, da Niels Berg har været Kriminelrapporter for Helsingør Dagblad og hver morgen holdt morgenmøde med Helsingør Politi og i denne forbindelse har været noget bange for at træde Politiet over tæerne for så at kunne blive lagt på is.
På Journalisthøjskolen ville Niels Berg forhåbentligt have fået karakter minus 0,0 for denne svinske artikel som er så selvmodsigende samt svigagtig opbygget.
Citat :
”Det var ifølge en nabo inde i bussen, at familiens dreng tilbragte de første fire år af sit liv, helt og aldeles isoleret fra omverdenen.”

Hvordan kan Journalist Niels Berg fra Helsingør Dagblad skrive om en problemfamilie, især når Andreas netop stå og udtaler sig om at han ikke ser meget til beboerne, klaphat Journalistik.
Hvis der er nogen der er en problem familie på vejen, så er det Jo netop Andreas og hans familie  der står i øverste front linje til at nå toppen til at være blandt de bedst egnet, Din familie forstår da i allerhøjste grad at chikanere omgivelserne både dag og nat med Jeres fuldstændige syret fester, hvor pusherne kommer på overarbejde og hvor de spænder frem og tilbage en hel weekend i døgndrift  for at sørge for leveringer til Din ”families” kæmpe fester hvor det ”halve” Brøndby er til stede med råben og skrigen og vildt høj musik osv. og hvor Jeres gæster urinere rundt omkring efter Deres for godt befinde og her har Vi flere gange måtte bortvise Jeres Mandlige som Kvindelige venner væk fra Vores grund under deres urinring og nogen helt uden tøj på. Ligesom Jeg har hørt at I har haft besøg af Politiet under disse fester, så vidt Jeg ved var Politiet tilkaldt fra nogle af Jeres naboer over på den modsatte vej af Vores vej som ikke ville finde sig I Jeres families ballade, som I ikke engang havde adviseret om i nabokvarteret eller underrette med en lille seddel herom på forhånd, så skal Man kalde nogen for en ”problemfamilie” så er I Da klart potentielt mulige vinder i en dyst herom.
Ved Du Andreas i øvrigt hvad Din Mor lavet under disse fester  ? Jeg ved det for det talte Jeres gæster højlydt om rundt om i kvarteret. Din Mor burde i hvert fald IKKE have hjemmeboende børn. Men Dine forældre (Mor og Papfar) dem vil Jeg skrive helt særskilt om i de artikler som de personligt har begået på ren løgn om Mig og Min familie.
Citat : ”Andreas har boet et stenkast fra problemfamilien her på Skovgaardsvej i en årrække. Men det er ikke meget han har set til beboerne.”

Men desværre har Vi set mere end rigeligt til Dig Andreas Otto Brage.
Nu har Andreas Otto Brage det sidste års tid udsat vejens beboere for livsfare ved at have ført mange forskellige personbiler både med og uden passagerer i bilerne, dette uden først at have erhvervet retmæssigt kørekort hertil, så det var nok en ide at Andreas og hans Mor samt hans papfar havde fejet for egne døre før de fejet for Min dør.

Jeg har set Dig sammen med flere personer hvor I har brudt færdselsloven :
Du har kørt i bil uden kørekort sammen med Dine mindre søskende og mindre papsøskende.
Du har haft Din Mor, Annie Elisabeth Otto som passagerer I Jeres private Ford Fiesta samt Din PapFars VW-Passat som er en firmabil stillet til rådighed fra firmaet H.W.Larsen i Kødbyen. I samme køretøjer har Du kørt ulovlig sammen med Din Papfar Dan Nielsen hvor han har været passager ligesom i Jeres private Ford Fiesta. Derudover har Du kørt i en af Din Fars Suzuki, det har Jeg kun set Du har gjort alene. Endvidere har Du kørt i Din kærestes Citron både med hende og alene samt I Din intimvenindes Skoda sammen med Din intimveninde som passager.
Selv Kærestes Citronen har Du løbet i gang ned af vejen alene når den ikke har villet starte, dette var IKKE bare dumt, det var fuldstændigt sindssygt og fuldstændigt livsfarligt, det var på et tidligt tidspunkt hvor Du overhovedet INGEN kontrol havde over situationen, fuldstændige vanvittige handlinger som Jeg naturligvis har optaget på video. Endvidere har Jeg indimellem disse episoder set Dig køre med Din kørelærerinde for at erhverve kørekort, men det havde meget lange udsigter pgr. Dine svage evner i forbindelse med at føre et motorkøretøj.

Når men Jeg har da meget mere Jeg kan fortælle om Andreas Otto Brage og hans familie, men vil slutte for denne gang og tager fat på genmæle til Andreas familie som også har fremsat grove bagvaskelsesangreb på Min familie.

I øvrigt kan Jeg PERSONLIGT oplyse at Jeg med største rene samvittighed straks ville anmelde en pædofilsag, dette om det så var Politifolk i Helsingør, medarbejdere på Helsingør Dagblad eller om det så var Andreas Otto Brage selv eller nogen som helst i hans familie, dette mener Jeg er en borgerpligt, så hvad er problemet for Andreas Otto Brage og ISÆR for Journalisten som gider at skrive sådan en gang bæ-journalistik, for hvad har Vi ellers Politiet til hvis ikke de skulle undersøge dette ?

Endvidere kan Jeg oplyse at Jeg endnu aldrig selv har anmeldt nogen for sådan et Pædofilforhold ligesom Jeg ingen kendskab har til at andre i Min familie har anmeldt lignende forhold på nogen overhoved. Men dette bedes Politiet undersøge og derefter tage de nødvendige skridt overfor Helsingør Dagblads krænkelser ved at skrive om udokumenteret personlige forhold i så alvorlige lovovertrædelser som Pædofili er.

Afslutningsvis er Jeg nød til at oplyse til Politiets efterforskere, at denne familie på Skovgaardsvej nr. 6 i Helsingør løbende for meddelelser fra Helsingør Politistation fra 2 forskellige kilder som familien har hos Politiet, den ene er til forældrene via en der kommer privat i hjemmet og videregiver ”fortrolige oplysninger” om bl.a. Min familie til denne familie og det har han gjort lige siden denne familie flyttet ind og den anden meddeler er til sønnen Andreas igennem en bekendts kammarats far som også er ved Politiet og der er IKKE tale om den Politimand der bor i området, for disse 2 familie har det som hund og kat med hinanden selv deres børn har det på denne måde med hinanden. Men hændelserne med disse 2 Polititjenestemænd, dem vil Jeg skrive om et andet sted, ligesom Jeg allerede for et års tid siden, har skrevet og anmeldt den Polititjenestemand som bor på vejen for alle de lovovertrædelser som han og hans familie har begået.

Avisartikel fra Helsingør Dagblad, skrevet af Journalist Niels Berg er indsat herunder, således at Politiet nemt kan arbejde med denne Politianmeldelse.

MVH.

Lisbeth Eliasen
Designer & Borgmesterkandidat Helsingør

WWW.LisbethEliasen.dk


Artikel fra HD :

Nabo: »Drengen boede i bogbussen«

Andreas har boet et stenkast fra problemfamilien her på Skovgaardsvej i en årrække. Men det er ikke meget han har set til beboerne. (Foto: Niels Berg)

BILLEDE:
http://gsimg.no.publicus.com/apps/pbcsi.dll/bilde?Avis=GS&Dato=20120922&Kategori=NETNYT&Lopenr=709229993&Ref=AR&MaxW=534&MaxH=300

Af Niels Berg , den 22. september 2012 kl. 10:31

HELSINGØR: Med persienner for samtlige vinduer og med en ulastelig facade ligger den belastede families hus stille hen på den rolige villavej Skovgaardsvej i Helsingør.

Helsingør Dagblads udsendte banker på døren, men ingen åbner denne regnvejrstunge formiddag. Det vrimler med advarselsmærkater og -skilte på husets døre og vinduer, som fortæller, at hjemmet er sikret med alskens elektronisk alarmudstyr og overvågningskameraer. Der er noget fæstningslignende over hjemmet.

Kommunens udtjente bogbus har i årevis været parkeret med gardinerne trukket for de vinduer, som ikke er malet over, på en perlestenbelagt holdeplads ved siden af etplanshuset.

Det var ifølge en nabo inde i bussen, at familiens dreng tilbragte de første fire år af sit liv, helt og aldeles isoleret fra omverdenen.

Men ellers er naboen meget varsom med at udtale sig om familien på Skovgaardsvej, som for nogle år siden fik fjernet seks børn og siden fødte et syvende uden for systemet og ifølge naboen skjulte ham i den udslidte bogbus.

- Jeg er bange for at sige noget. For familien har tidligere chikaneret og forfulgt en familie på vejen så meget, at husejerne blev skilt og måtte sælge villaen så de tabte 400.000 kroner. Familien beskyldte dem blandt andet for pædofili, fortæller naboen, som også har set familiefaren affyre et jagtgevær nytårsaften og som andre gange har set husherren uden for iført en eller anden form for overtræksdragt.

Lige som genboen fortæller en anden nabo på Skovgaardsvej at de rent faktisk aldrig så huset herre eller frue - og da slet ikke noget barn - på adressen i årevis.

- Jeg så godt nok kvinden kom cyklende hjem fornogle uger siden. Men hun fik hurtigt cyklen ind i garagen og så forsvandt hun ellers ind i huset igen, fortæller Andreas Brag om sin -næsten-nabo på vejen.

- Jeg har også set manden reparere på bogbussen og han havde en eller anden form for overtræks- eller beskyttelsesdragt på, fortæller Andreas, der i øvrigt ikke studsede så meget over af beboerne i huset næsten aldrig lod sig se.

- Det er jo ikke så usædvanligt at man lever tilbagetrukket - og at man ikke ser så meget til sin nabo, eller ikke har omgang med dem, som han siger.

LINK TIL AVISEN:
http://www.helsingordagblad.dk/article/20120922/NETNYT/709229993Hvad er det Helsingør Dagblad gør forkert ? - Hvorfor chikanere HD-Journalister Borgerne i Helsingør ?
Hvorfor dækker Helsingør Dagblad over Helsingør Kommunes  mange fejl og overgreb mod Borgerne ?

Siden u/ ombyg

Tilbage til forsiden