Tryk her for at komme til Kronborglisten !   P R E S S E M E D D E L E L S E :

Kronborglisten er igen på stemmeseddelen til valget i Region Hovedstaden :

Kronborglisten er en tværpolitisk borgerliste som blandt andet stiller op til Region Hovedstaden Tirsdag den 17 November 2009.

Vælgerne får IGEN chancen for at sætte kryds ved Kronborglistens kandidater på Nordsjælland og København samt Bornholm.
Kronborglistens Spidskandidat er IGEN, Lisbeth Eliasen. Kronborglisten har opstillet kandidater i Nordsjælland og København.

Kandidat- og Stillerlisten blev personligt indleveret på Region Hovedstadens Kontor i Hillerød
den 13/10 - 2009 til godkendelse.

Kronborglisten har besluttet at indgå valg samarbejde via et teknisk valgforbund med et andet
parti som blandt andet er imod ulovlige og unødvendige tvangsfjernelse af børn fra deres familier.
Dette parti går blandt andet i deres valgprogram imod at store Sygehuse skal være årsagen til, at de mindre lokale Sygehuse og Hospitaler må lukkes i Region Hovedstaden.
Kronborglisten er glade for dette samarbejde fordi det vil betyde flere stemmer til nogle af
Kronborglistens mærkesager.

Kronborglisten kan som en tværpolitisk borgerliste frit tage stilling fra sag til sag uden hensyn til Christiansborgs Landspolitik.
Kronborglisten ønsker en politik med menneskelighed således at vi kan få sat borgerne i centrum.
Kronborglisten ønsker et mere fleksibelt og venligsindet samfund, hvor alle borger kan trives uden urimelige strammer regler.
Vi ønsker frihed i særdeleshed til det enkelte menneske.

Kronborglisten vil politisk arbejde for at alle skal have ret til gratis tandbehandlinger hos
Tandlægen via Region Hovedstaden.
Kronborglisten vil arbejde for at det system som fungerer på sundhedsområdet med hensyn til
gratis Lægekonsultationer ligeledes vil bliver indført med gratis Tandlægekonsultationer og
behandlinger.
I dag kan alle få ordnet øjne, øre, brækket ben og transplanteret indre organer. - Ja selv
skønhedsoperationer som poser under øjnene og fedmeoperationer bliver i dag fuldt opereret på det offentliges regning.
Men når det gælder hele tandsættet som skal efter ses eller man skal have taget et røntgenbillede samt lavet et par fyldninger i tænderne, - Ja så skal man selv betale og det er meget bekymrende for befolkningens generelle tandsundhedstilstand.
I dag har udsatte grupper af befolkningen et så dårligt et tandsæt at det giver dem konstant
smerter i daglig dagen og denne smerte fjernes med helt unødig medicinforbrug, som der så gives økonomisk tilskud til fra den offentlige sygesikring samt andre følgesygdomme af dårlig tandpleje og stort medicinforbrug. Derfor vil Kronborglisten have gratis TANDPLEJE til alle.

Kronborglisten vil aktivt arbejde for at få indført en Regionsombudsmandsinstitution, der reelt skal fungere for borgerne som problemknuser i konflikter, således at flere "skodsager" kan løses hurtigere til gavn og glæde for borgerne og samfundet.

Kronborglisten vil arbejde for at lægevagten også EFTER den 17 November 2009, skal varetages af faguddannet Læger, vi skal IKKE have Sygeplejersker og andet tilfældigt kontorpersonale med en bitte efteruddannelse der skal sidde og diagnosticere eller tager imod akut opkald fra borgerne om liv eller død.

Kronborglisten vil aktivt arbejde for at børn IKKE Ulovligt og helt Unødigt bliver TVANGSFJERNET fra deres familier, da utallige videnskabelige undersøgelser klart og helt tydeligt gang på gang viser at det er meget ødelæggende for børn og unge at blive tvangsanbragt uden for hjemmet og ikke mindst får disse børn totalt ødelagt deres fremtid og de fleste af dem gøres kriminelle af et udueligt systemet til meget stor skade for samfundet i fremtiden.

Kronborglisten vil aktivt arbejde for at der skal være mulighed for, at forældre kan få passet deres børn overalt i Regionen i en ny slags form for Drive-in offentlig pasningsordning døgnet rundt, ingen børn skal overlades til tilfældige børnepasser eller endnu værre, - børn skal ikke overlades til sig selv og være alene hjemme.

Kronborglisten vil aktivt arbejde for alle Kommuner skal have deres eget velfungerende
akut-sygehus indenfor en kort radius ligesom der bør være tilknytte en fødeklinik samt et hospice i umiddelbart nærhed heraf. Nutidens hospice kan defineres som:
"Et hus der tilbyder omsorg og livskvalitet til uhelbredeligt syge og døende mennesker, samt til
deres pårørende".

Kronborglisten vil arbejde aktivt for at få øget de nødvendige bevillinger til sundhedssektoren,
Kronborglisten vil ikke være med til at lave en besparelse på sundhedsområdet sådan som de
etableret partier vil gøre det EFTER den 17 November år 2009.

Kronborglisten vil stille meget kritiske spørgsmål og forlange fuldt aktindsigt samt redegørelser
i Regionens beslutninger.
Kronborglisten vil til bunds i sagerne så borgerne få mest for pengene.

Hvis DU vil have en "vagthund" i Region Hovedstaden som skal "GØ" på de rigtige tidspunkter, så stem på Kronborglisten.

Redaktionen af Kronborglisten takker det store antal Borger der igen har gjort det muligt at få
Kronborglisten på stemmeseddelen til Regionsrådetsvalget her igen i 2009.


Læs mere på www.Kronborglisten.dk eller deltag selv på Kronborglistens censur frie debat-forum.


Med Venlig Valg Hilsen

www.Kronborglisten.dk

Telf.nr. 30 42 42 30

 KRONBORGLISTEN EN TAND BEDRE !PRESSEMEDDELELSE :Kronborglisten klar til Kommunalvalget 2009 :

Tirsdag den 6/10-2009 har Kronborglisten fuldgyldigt indleveret sin opstillingsliste
til Byrådet.

Kronborglisten er en tværpolitisk Borgerliste som blandt andet stiller op til
kommunevalget den 17 November 2009.

Vælgerne får nu chancen til at sætte et kryds ved Kronborglistens kandidater.
Kronborglistens spidskandidat er Lisbeth Eliasen og nok feltets eneste kvindelige
Borgmesterkandidat. Kandidat- og Stillerlisten blev indleveret på Helsingør Rådhus
den 6/10 - 2009.

Kronborglisten kan som en tværpolitisk Borgerliste frit tage stilling fra sag til sag
uden hensyn til Christiansborgs Landspolitik.
Kronborglisten ønsker indført en politik med menneskelighed og ret til at borgerne
kommer i centrum.
Kronborglisten vil sætte borgeren i centrum. Kommunen skal ikke længer kun tage
udgangspunkt i generelle hovsaløsninger. Fremover skal løsningerne tilpasses den
enkelte borger.

Kronborglisten vil arbejde for et mere fleksibelt og venligsindet samfund overfor
borgerne.
Alle borger skal trives uden urimelige stramme stalinistisk regler og andre
trusselsmetoder.

Vi ønsker frihed i særdeleshed til det enkelte menneske.

Kronborglisten er imod nedskæringer på børne- og ungområdet, ældreområdet
samt familie og handicap.

Kronborglisten vil aktivt arbejde for at Kommunen får sin egen Lokaleombudsmand,
der reelt skal fungere for borgerne som problemknuser i konflikter i forhold til de
forskellige Kommunal Forvaltninger, således at flere sager kan løses hurtigere til
gavn for både borgerne og Kommunen.

Kronborglisten vil aktiv arbejde for at Kommunen skal være en børnevenlig
kommunen og ikke som i dag, hvor Helsingør Kommune er Danmarks suverænt
mest børnefjendske Kommune i hele Landet.

Kronborglisten vil arbejde imod tvangsfjernelser af Kommunens børn og unge fra
deres familier da det er ødelæggende for barnet og den unges fremtidige liv.
Dette viser alle offentlige tilgængelige fremlagt rapporter samt forsknings
resultater om emnet der er fremlagt til dags dato.

Modbydelige overgreb som tvangsanbringelser og tvangsbortadoption af børn og
unge skal høre fortiden til, som det foregår nu fortages disse tvangsovergreb på
befolkningen af IKKE kyndige Fritids Politikker som ikke har spor forstand på disse
meget svære beslutninger og slet ikke på den meget korte tid der er afsat
til det enkle barn i kommunens tvangsfjernelsesudvalg, hvor det foregår som rene
Gestapo Metoder den dag i dag.

Disse beslutninger skal flyttes ud af kommunerne til en central selvstændig
placeret Børneombudsmandsfunktion.

Kronborglisten vil øjeblikkeligt stoppe disse vanvittige og nytteløse Gestapo
lignende overgreb som tvangsanbringelser og tvangsbortadoption af børn og unge
er, som det sker på Helsingoraner, store som små.
Så det ikke kan sker igen det som man har set er sket i Helsingørsagen hvor den
nuværende siddende Kommunalbestyrelse med blod på hænderne Ulovligt har
gjort sig skyldige i et klokkeklart 8 Dobbelt Justitsmord.

Kronborglisten vil værne om Kommunens grønne områder og specielt vores strande
som skal gøres til en helt naturlig attraktiv del af Kommunens turist aktiviteter.
Helsingør skal i fremtiden være en naturlig magnet for hovedstadsområdet med
gode rene strande samt masser af frisk luft og ikke som det er i dag hvor Helsingørs
grimme VARETEGN er en altid stor rygende beskidt skorsten.
Kronborglisten vil forslå at Kronborg Slot bliver indgraveret i Helsingør Kommunes
kommende nye byvåben som et tegn på dynamisk forandring og hæderkronet
kvalitet, slottet skal også fremstå i Kommunens fremtidige logo.

Kronborglisten vil aktiv arbejde for et effektiv og målrettet erhvervsliv her i vores
område så erhvervs mulighederne kan fremmes mest muligt.
Helsingør Kommune skal i fremtiden være en attraktiv by at være iværksætter og
erhvervsdrivende i.

Kronborglisten vil arbejde for at der kan søges dispensation til at indføre
grænsehandel i Helsingør Kommune med status som et momsfrit område til gavn
for det p.t. alvorligt kriseramte erhvervsliv.

Redaktionen af Kronborglisten takker det store antal Helsingoraner der igen har
gjort det muligt at få Kronborglisten på stemmeseddelen her igen i 2009.


Læs mere på [www.Kronborglisten.dk] eller deltag selv på Kronborglistens censur frie debat-forum.
     

     Hvordan kunne det ske ?

             Helsingørsagen / Eliasensagen er stadig IKKE løst vedrørende vores fælles 6 ønskebørn  !
 

Den 31 Januar 2009 er det 4 år siden vi har set eller hørt noget til vores kidnappede og bortførte
2 største børn det samme gælder for de 4 mindste børn som vi heller IKKE høre noget om, alle 6 børn
er ulovligt tyv-stjålet af myndighederne i Helsingør uden rettergang. Her er tale om et otte dobbelt
justitsmord på en hel familie, men uden dom.
Til trods for at vi som biologiske forældre stadig må have den fulde forældremyndighed over
alle 6 børn på papiret, forældremyndigheden er i hvert tilfælde ikke frataget os ved dom, da sagen om
vores seks børn aldrig har været for en rettergang.
 
Positiv vinkel af Eliasen-sagen / Helsingør-sagen, hele familien var med i DR-dokumentar programmet
" Til barnets bedste " i 2003, - samt i DR-radiodokumentaren " De klemte børn ", - endvidere har TV2
i programmet Dags Dato sendt indslaget " Hvor anderledes må en familie være " det blev sendt i 2005
 - samt har børnesagen været sendt i en lang række programmer i det landsdækkende program
" 19-direkte " på  DR1, - herudover TV-indslag i lokal-tv.
Tvangsfjernelssagen har også været  dækket i den skrivende presse, samtlige medier har være
forarget over myndighedernes håndtering af sagen på familiens vegne.
 
Hvem er vi :
Vi er positive forældre som værdsætter at være sammen med vores 6 helt normale velfungerende
søde og kærlige børn - men det kan Fru sagsbehandler JANTELOV IKKE tillade i Helsingør.
Husk på  - Vi er IKKE misbrugere, hverken af alkohol, stoffer medicin eller noget som helst andet.
Endvidere lider INGEN af os, af sygdom hverken fysiske eller psykiske, ligesom vi IKKE har fået
påklistret diagnoser af samfundet.
Faktisk har INGEN af os forældre nogensinde brugt medicin.
Vi er medicinmodstandere, og heldigvis har vi heller ALDRIG haft brug for medicin,
IKKE engang brug
af hovedpinepiller, det findes simpelthen ikke i vort hjem.
De 6 fødsler undertegnede har været igennem er alle foregået i vores hjem uden brug af medicin eller
lignende.

Rusmidler / stoffer har vi INTET kendskab til overhovedet, INGEN af os har nogensinde prøvet
hash
eller for den sags skyld bare almindelig tobak. Vi har aldrig haft det "tæt på" hverken igennem familie
eller bekendte.

Alkohol har vi ALDRIG nogensinde I VORES LIV misbrugt, faktisk kan INGEN af os  særligt godt
lide
det sprøjt. Vi kan nyde et godt glas rødvin ved særlige begivenhedsrige lejligheder.
I de perioder jeg har været gravid, har jeg selvfølgelig overhovedet ikke rørt nogen af de
forskellige
former for flydende gift.

Vi har som forældre heller ikke benyttet og belastet sygehusvæsenet med indlæggelser
eller lignende,
vores 6 velskabte børn er alle født med høj fødselsvægt mellem 4,5 kg og op til 6 kg. Alle 6 er født ved
rolige og hyggelige hjemmefødsler.
Hjemmefødsel kan vi anbefale til alle kommende forældre, hvis fødslen ser ud til at blive normal.
Vi har højtprioriteret at amme alle vore børn længst muligt.
Vores yngste barn blev dog kun ammet i kort tid, grundet  Helsingør Kommunes kidnapning, hvor 
voldelige politimænd fra Helsingør Politi flåede vores baby ud af armene på os, efter Politiets indbrud i
vort hjem, derefter bortførte en  stor gruppe "mennesker" vores baby til ukendt opholdssted for at
Kommunen  kunne blive hans nye MOR & FAR.
Engang var boligen ukrænkelig og en gang havde et barn krav på sine forældre, den tid er forbi, vi
lever nu i et land uden lov og ret og det værste er faktisk at det er politiet som ikke overholder
gældende lov.
 
Vi har som forældre altid vægtet at opdrage vores børn med respekt og omsorg samt kærlighed
hvilket har givet  naturlige lykkelige glade og nemme samt velopdragen børn som holdt/holder af
hinanden,  dette selvfølgelig uden restriktive opdragelsesmetoder.
Fordelen ved denne metode er at der imellem børnene ikke opstår konflikter, hvilket vi aldrig har
oplevet imellem vores børn.
Vi har  aldrig haft utrygge børn som har grædt.  Alle vores børn har altid afvist  at bruge narresut,
dette kendetegner veltilfredse og velstimulerede børn i rigtig god trivsel.
 
Erklæringer :
Vi har mange underskrevende naboerklæringer, og erklæringer fra omgangskredsen på at de
kun har oplevet glade og tilfredse børn i vores hjem og omgivelser, - men hvad skal vi bruge den
bunke erklæringer til, der enslydende siger, at børnene er glade, synger og leger, erklæringerne
blev jo aldrig taget til efterretning i dette totalt bund korrupte danske børnemafiasystem.
 
Vi har en unik gældfri ejendom til en anslået handelspris på over 5 millioner beliggende på det
højeste jordpunkt i Helsingør med udsigt til Sverige med en stor dejlig have i et kuperet terræn,
hvor børnene kunne udfolde sig på aller bedste måde og hvor nogle stykker af dem har nået at
gøre det inden de 6 børn dybt krænkende og ulovligt blev mishandlet af ONDSKABENS BY
Helsingør.
Vi har som forældre på INTET tidspunkt udsat vores 6 børn for omsorgsvigt eller vold af nogen art.  
Tværtimod  har vores børn siden deres ankomst i vores liv altid haft første prioritet døgnet rundt.
Vi er stadig på ALLE måder fuldt ud i stand til at varetage alle  vores 6 børns opvækst.
Mens børnene har boet i vores trygge hjem har de ikke været syge eller utrygge.
I hvert fald ikke før politiet kidnappede og bortførte dem på en særdeles hårdhændet voldelig
måde til hemmelige  ukendte steder for os. Hvordan deres helse er nu,  - det ved vi INTET om.

Forældre baggrund :
Vores barne- og ungdomsliv med forskelliges hobbies, flere end der sådan lige er plads til at
beskrive
disse linjer: 

Lisbeth :
Jeg kan nævne det vigtigste for mig, som var den tid hvor jeg spillede elite håndbold og blev
udtaget til landsholdet samt var træner for de yngste pigehold i håndbold samtidig var elite svømning et
sted hvor jeg hentede min fysiske træning og bl.a. bestod  livredderprøven.
I en årrække var jeg aktivt medlem af civilforsvaret, hvor jeg også har fået en bred uddannelse
frivillig basis.

Jens : Han har trådt sine barnesportssko i sine cykelpedaler for en professionel cykelklub i en
lang
årrække, samtidig med at han opdrættet og trænet brugs-vagtschæferhunde, hvor han og hans hunde
opnået flotte præmier i lydighed, samtidig er Jens en stolt indehaver af en flot ærespræmie sammen
med en af hans afdøde schæferhunde som blev 14 år.

Uddannelsesmæssigt har vi begge gået på handelsskole samt suppleret med mange
overbygninger. bl.a har vi sammen senere i livet gået merkonomlinjen til ejendomsmægler og læst
erhvervsjura aftenskole sammen m.m.

Jobmæssigt har vi begge haft arbejde i de største danske virksomheder inden for hver vores
branche : 
Jens : Forsikringsbranchen som bl.a assurandør, finansielplanlægger, forsikringsmægler,
erhvervsejendomshandler, bijob som underviser i forsikring og økonomi samt leder m.v.. 
Lisbeth : Beklædningsbranchen som bl.a designer, konstruktør,  skrædder samt leder m.v..
Vi har gennemført og bestået alle vores uddannelser, vi har haft hver vores lederjob indenfor igen hver
vores branche, igen i Danmarks største virksomheder, som har haft os igennem ansættelsemaskineriet.
 
Vi har begge gang på gang  oplevet at blive headhuntet eller tilbudt andre jobs i ind eller udland på  
bedre lønvilkår m.v.Flere har vi pænt måtte takke nej tak til.
For Jens`s vedkommende som lønmodtager i lederjob sluttede han faktisk med en månedsløn på op til
150.000,00,-. pr. md. altså en løn som var baseret på provision for størstedelens vedkommende, det
gik så godt grundet hans gode referenceforbindelser som en troværdig og reel personlighed.
For mit vedkommende var min slutløn som ansat leder betydeligt mindre, dette til trods for jeg havde
kontakt til kongehuset som kongelig hofleverandør, samt andre kongehuse i verden, også dengang
var man som kvinde lidt mindre værdsat mht. løn, men det var nu ganske normalt i min branche.

Vi er begge, Jens og jeg blev erklæret valgbar og opstillingsberettiget til at præsentere os politisk både
ved byrådsvalg og senest ved regionsrådsvalget for den tværpolitiskeliste Kronborglisten, hvor jeg,
Lisbeth Eliasen blev valg af foreningen [www.kronborglisten.dk] som Borgmesterkandidat for partiet ved
det senest valg.

Selvstændig virksomhed, denne lyst havde vi begge.  Den er nok arveligt begrundet. (den sociale arv),  
idet vi begge er opvokset med forældre som drev succesfulde virksomheder i hele vores opvækst i
henholdsvis Hellerup og Helsingør.
På denne måde blev vi forskånet for at komme i børnehaver, da vores familier tog sig af os som små.
  - En rigtig skøn tid og dejlig barndom.

Vi startede selvstændig virksomhed i mens vi havde vores lønmodtagerjobs, grundet virksomheden
bl.a. gik godt, kunne vi naturligvis ikke have lønmodtagerjobs samtidig.
Vi drev vores virksomhed i København og havde bopæl i Helsingør. 
Blandt andet fik jeg/Lisbeth senere 2 af mine tidligere arbejdsgivere som faste kunder.
Så Vores egen virksomhed forsatte også som underleverandør til det danske kongehus.

Gravid og hvad så ?  Vi lavede helt om på vores hektiske liv, da jeg konstateret at jeg var gravid.
Vi ville ikke forsætte med at fare flere gange frem og tilbage mellem Helsingør og København osv.
i 2 biler, så vi besluttet at lave det hele om, KOSTE HVAD DET KOSTE VILLE ( ikke noget problem vi
havde stor opsparing ), så vi flyttede vores virksomhed hjem til vores bopæl i den ejendom som Jens
havde købt den dag han fyldte 18 år i 1981.
Vi fik løsrevet os fra vores erhvervslokaler og personale, samt solgt resten som ikke kunne og skulle
flytte med til Helsingør.
Nu skulle forældrerollen i fokus.

Liv med egen virksomhed og børn i samme ejendom, PÅ DEN MÅDE MÅ MAN IKKE LEVE I DANMARK,
altså ikke hvis man samtidig selv vil passe sine børn, og naboen bliver sur over "al den mertrafik" som
en sådan lille liberal virksomhed medfører, sådan som  naboen ( Politifamilien ) skriftligt har klaget til
kommunen over. Denne klage kunne ingen, selv ikke kommunen,  tage alvorligt. Det blev den naturligvis  
heller ikke af nogen.
Men naboen som også var en ondskabsfuld kriminel drukkenbolt, han var ansat ved Helsingør Politistation,
indtil han blev taget for bl.a spirituskørsel - Han og Konen var begyndt med alle andre umulige usande 
klager og falske anmeldelser osv. mod os som familie.
 
Underretning :
Den første klage lød på: Børn som "ikke gik i daginstitution" og som "ikke legede på vejen".   
Vores første 2 drenge var hhv. 1 år og 3½ år da denne anmeldelse kom til forvaltningen på en lørdag.  
Der var intet andet i denne anmeldelse, men kommunen tog denne underretning som kom til kommunen
på en lørdag under private former mellem politifamilien og en sagsbehandler i kommunen
( en sagsbehandler som senere blev afdelingschef i socialforvaltningen i Helsingør ).
Denne chikane-sag blev lagt ned.
Senere fulgte den ene efter den anden som ALLE blev lagt ned, indtil sagsbehandleren blev
afdelingschef og politikonen LÆGGER sig til for byens borgmester Per Tærsbøl
(begge medlemmer af samme lokalforening af de konservative).
Denne metode samt med et trusselsbrev om at politikonen altid ville forfølge os (STALKING) som familie. 
Dette samlede komplot hjalp, og drengene blev kidnappet og bortført i en alder af hhv. 8 og 11 år på åben
gade med den begrundelse at den ældste manglede et godkendt undervisningstilbud og deres søskende
fulgte efter ca. et år senere med begrundelse i at deres større søskende var tvangsfjernet. Alt sammen er
sket uden nogen forudgående undersøgelser eller uden der er fortaget en § 38 undersøgelse som det
hed dengang samt senere HELT UDEN RETTERGANG. 

Verdens bedste forældre er i knæ nu  - og helt uden kontakt til vores børn.

Hvad er det for en social arv, man vil frelse vore børn fra ?
Hvad får børnene i stedet ?
Hvorfor er det så uhyre vigtigt at bekæmpe positiv social arv med så onde midler ?
Hvorfor "siger socialrådgiverne i familieafdelingen i Helsingør kollektivt op i protest" ?
Hvorfor er der altid
 intern ballade i Helsingør Socialforvaltning ?   
                                  
Hvorfor "blev der skabt en meget hadsk og uforsonlig tone og stemning i og omkring Socialforvaltningen"
med den nye Socialudvalgsformand Ib Kirkegaard fra Dansk Folkeparti?
Ib Kirkegaard var i 6 år Bisidder for Helsingørfamilien indtil han blev truet til tavshed af Borgmester Per
Tærsbøl og skriftligt af flere andre Byrådsmedlemmer  !!!

Hvorfor overholdes FN`s Børnekonvention IKKE i Helsingør ?
Hvorfor har børn i Helsingør IKKE ret til en far og mor ?
Hvorfor laves der IKKE § 38  undersøgelser (normalt et lovkrav) i Helsingør før der fjernes børn ?

Hvorfor er Helsingør Kommunens økonomi så dårlig ?


Tænk sig at disse offentlige psykopater frit kan ødelægger vores 6 børn samt resten at
familien
 

VI KAN INTET GØRE I DETTE SYGE LAND DANMARK ! ! !

DANMARK ER ET TOTALT KORRUPT LAND ! ! !
 
Vi ønsker alle vores børn hjem ! ! !
 

 
VERDENS BEDSTE FORÆLDRE
Jens & Lisbeth
http://www.Kronborglisten.dk
Far & mor til vores 6 børn som er tvangsfjernet (da de var fra 0 til 11 år) til ukendt opholdssted.
Vi har over 25 års lykkeligt samliv bag os, de første 10 år uden børn - selvvalgt.
 
Telefon :  30 42 42 30
 
 
PS: Sandheden her er IKKE skrevet af lyst men desværre af nødvendighed, for at oplyse om at børn IKKE kun tvangsfjernes fra svage familier med sociale problemer.
Håber dette kunne åbne dine øjne, kan du se der sker beviste fejltvangsanbringelser.
 
PSS: Ovenstående sag fik også Folketingets daværende Socialudvalgsformand Tove Videbæk op af stolen, hun blev dybt forarget over Helsingør Kommunes håndtering af sagen ligesom hun har deltaget i flere TV programmer for og med familien.
 
 

Her ses vores to ældste sønner, Billedet er taget i 1999 ved min families sommerhus på landet.